head
2183026 810x458 75f08
Pazartesi, 25 Ocak 2021

Ak Parti Alanya Belediye Meclis Grup Sözcüsü ve Büyükşehir Meclis Üyesi Mehmet Ali Kiriş, dün gerçekleştirilen Antalya Büyükşehir Kasım ayı devam meclisinde alınan kararları değerlendirdi Kiriş, “Dün Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı devam meclisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi 2021 mali yılı bütçe ve performans programını oyladık. Muhalefetin görevi iktidarı denetlemek ve gerektiği yerde eleştirileri ile yol göstermektir ve parti gözetmeksizin sorumluluk anlayışımız gereği olumlu oy verdiğimiz bütçe ile ilgili aşağıdaki tespitlerimizi kamuoyuna saygıyla sunarım” dedi.

“HEDEFLERİN DÜRÜŞÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ”...

Kiriş, “Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin önümüzdeki yıl ilgili neler planladığını anlatmak istiyorum.2020 ve 2021 mali yılı bütçelerini mukayeseli olarak ele aldığımızda; Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı bütçesinin 3.450.000.000,00 TL olarak kabul edilmesine karşın, 2021 mali yılı bütçesinin %15 oranında küçülerek 2.950.000.000,00 TL olarak planlandığı görülmektedir. İlçe belediyelerimizin dahi bütçe hedeflerini yıldan yıla büyüterek yürüdüğü bir dönemde, Antalya’nın tamamına hizmet götürmekle yükümlü olan Büyükşehir Belediyesinin bütçe hedeflerini bir önceki yıla göre düşürmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Burada asıl dikkat çeken ayrıntı;2020 mali yılı yatırım bütçesi 1.517.575.400,00 TL olarak hedeflenmişken, 2021 yılında bu rakam 1.167.971.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Yani 2021 yılı bütçesi genel olarak %15 oranında küçülmesine karşın yatırıma ayrılan bütçe %30 oranında azaldığı anlaşılmaktadır.

“HEDEFLERİ TUTTURMAK OLDUKÇA GÜÇ OLACAK”...

Bir de 2021 Yılı için 2.950.000.000,00 TL olarak planlanan Büyükşehir Belediyesi Bütçesinin finansman detaylarına bakmak istiyorum; -% 18’inin borçlanma yoluyla ( 522.500.000,00 TL.) -% 60’ının kişi ve kurum payları ile ( 1.774.325.000,00 TL.), -% 22’sinin ise öz gelirler (653.175.000,00 TL.) ile sağlandığı görülmektedir. 653.175.000,00 TL olan öz gelir içerisinde arsa satışlarının toplamı 353.000.000,00 TL olup öz gelirin %54 ‘ünü oluşturmaktadır. Bu göstergelerden 2021 yılı Antalya Büyükşehir Belediye Bütçesinin ne kadar dışa bağımlı ve kırılgan olduğunu anlaşılmaktadır. Tahmin ediyorum yılsonunda gelir bütçesi hedeflerinin tutturulması oldukça güç olacak. Bütçeyle alakalı genel bilgilerin yanında bazı detaylara da dikkatinizi çekmek istiyorum; Antalya Büyükşehir Belediyesi 2020 – 2024 Stratejik Planında 2021 yılı için öngörülen hedeflerin bir bölümünün 2021 yılı Performans Programına alınırken, COVİD-19 salgını gerekçesiyle düşürülmüş olduğunu görülmektedir.

“COVİD- 19 İLE MÜCADELE KONUSUNDA HİÇ BİR FAALİYET YOK”...

Ancak; Covid19 pandemisi gibi, özel bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na 2021 yılında sadece ve sadece 14.252.800,00 TL ödenek ayrılmıştır. Buna karşın aynı yıl için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na 39.120.000.000,00 TL ödenek ayrıldığı görülmektedir. Daha vahim olanı ise performans programına ve bütçeye bakıldığında ABB’nin 2021 yılında gerçekleştireceği faaliyetler içerisinde Covid-19 ile mücadeleye yönelik hiçbir faaliyetin olmamasıdır. Bu durum bütün dünyanın muzdarip olduğu Pandeminin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından önemsenmediğinin açık bir göstergesidir. Oysa Muhittin Başkanın durumu ortadayken, bu konuya en fazla hassasiyet göstermesi gereken kurum Antalya Büyükşehir Belediyesi’dir. Anlaşılan ilk unutan da Antalya Büyükşehir Belediyesi olmuştur.

“GELECEK YIL ALANYA’DA ASFALT İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILMAYACAK GİBİ”...

Ayrıca; En Temel Belediyecilik hizmetlerinden birisi asfalt ve yol işleridir. Bu kapsamda 19 İlçeye hizmet götüren Antalya Büyükşehir Belediyesinin Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlıklarının 2021 Bütçelerinde 45 km Sıcak Asfalt Yapımı, 100 km Sathi Asfalt Yapımı ve sadece 5 km yeni yol açımı planlandığı ayrıca ağırlığın yama yapımına verildiği görülmektedir. Bunlar için ayrılan ödenek ise sadece 97 milyon TL’dir. Bu rakamlarla ABB, 2021 yılında Antalya’nın tamamına yol ve asfalt yapmayı gündeminden çıkarmış. Şimdiden söylemek gerekirse önümüzdeki yıl Alanya’da asfalt ile ilgili pek bir çalışma yapılmayacak gibi duruyor.

“ULAŞIMI RAHATLATMA NOKTASINDA BİR ÇALIŞMA BULUNMUYOR”...

Bununla birlikte; Antalya’nın en büyük sorunlarından birisi, şehir nüfusunun hızlı artışıyla birlikte gelen trafik ve ulaşım problemidir. Antalya’mız Türkiye’nin en fazla göç alan illerinden biri olmasının yanında, Turizm potansiyeli ile normal sezonda yıllık 10 milyondan fazla yerli ve yabancı misafiri ağırlayan bir şehirdir. Ancak buna rağmen 2021 yılı performans programında ulaşımın rahatlatılmasına dair bir çalışma bulunmadığı bir bütçe taslağında da hiçbir bütçe ayrılmamıştır.

“PROJELER YETERSİZ”...

Yine;Performans hedefleri kapsamında peyzaj düzenlemeleri olarak sadece 9 adet projenin planlandığı görülmektedir. 9 adet proje Antalya gibi turizmde markası, Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü olan bir şehir için oldukça yetersizdir. Söz konusu projelerin neler olduğu ve nerelerde yapılacağı ve Antalya’daki mevcut yeşil alana ne kadar bir katkıda bulunacağı hususlarında performans programında herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. Bunun yanı sıra Antalya’nın Hangi bölgelerinde ve miktarlarda Yeni park yapılacağı konusunda da herhangi bir açıklık bulunmamaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere çevremize yapacakları katkı “çiçek ektikten” öte geçmeyecek galiba. Bütçenin detaylarına hakim olan ve bu tespitlerle bizleri bilgilendiren Plan ve Bütçe komisyon üyelerimize özellikle de Meclis Üyemiz Serhat Demir’e teşekkür ederim.

“GÖRÜNEN O Kİ ALANYA BU SENE ÖKSÜZ KALACAK”...

Biz isterdik ki; Türkiye’nin 5. Büyük şehri olan, Turizmin ve Tarımın başkenti, Türkiye’nin göz bebeği Antalya’mıza yakışan bir bütçeyi oylayalım ama olmadı. 5 Yıldızlı ulaşım çözümlerinin yer aldığı, Tarımın ve Turizmin daha da gelişmesine katkı sağlayacak, gerçekçi ve iyi planlamış, şehrimizin vizyonunu genişletecek ve ufkunu açacak bir bütçeyi ve belediye yönetimini Antalya ve Antalya’da yaşayanlar hak ediyor. Gönül isterdi ki, bugün dört başı mamur bir bütçeyi ve performans programını eleştirmeye mahal kalmaksızın kabul edelim. Ancak gördüğümüz kadarı ile Antalya bu sene bu bütçe programı ile merkezden dışarı çıkamayacak ve bu sene de Alanya'm öksüz kalacak. “ 

 

 

 

 

HABER: Halime Yağmur AKDAĞ

Gazeteler

Designed by: Masoud