head
2183026 810x458 75f08
Perşembe, 25 Nisan 2024

ALSİAD (Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği) Başkanı Ali Kamburoğlu, son yıllarda ülkemizde artan konut fiyatları ve konut kiraları ile ilgili ana sebep olarak yabancılara konut satışı gösterilerek, bu konuda yasaklama getirileceğine dair çeşitli kesimler tarafından verilen demeçler,

özellikle bölgemizde ve sektörde tedirginliğe yol açtığını ifade ederek, oluşacak belirsizlik ortamının yol açacağı sonuçlara dikkat çeken bir açıklamalarda bulundu.

Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki, özellikle son yıllarda konut fiyatları ile konut kiralarındaki yükselişte yabancı uyruklulara satış ile çeşitli vesilelerle yerleşmek amacı ile ülkemizi tercih eden yabancı uyrukluların talebinin etkisi olduğu muhakkaktır. Ancak tek sebebin buna bağlanması ve yabancı satışının kökten yasaklanmasının doğru bir çözüm olmayacağı açıktır. Kaldı ki bu gün Türkiye de yabancı uyrukluya satışın olmadığı illerde ve ilçelerde bile konut fiyatlarında çok yüksek artışların olduğu bilinmektedir.

“KONUT SATIŞ VE KİRA PİYASASINDAKİ YÜKSELİŞİN ASIL SEBEBİ İNŞAAT MALİYETLERİNDEKİ SON YILLARDAKİ HIZLI ARTIŞTIR"...

Konut piyasasındaki yükselişin asıl sebebi inşaat maliyetlerindeki son yıllardaki hızlı yükseliştir. Ülkemizde inşaat maliyeti 2015 yılından bu yana 7 kat; 2020 yılından bu yana ise 3 katına varan bir artış göstermiştir. (Tablo:1: İnşaat Maliyeti Değişim İndeksi) Döviz bazında dahi inşaat maliyetleri son 3 yılda 3 katına varan bir artış gösterdiği bilinmektedir. Haliyle inşaat maliyetlerinde yaşanan bu artış, arsa fiyatlarındaki artış ile çok daha büyük oranlara ulaşarak özellikle dar ve orta gelirli gurubun konut sahibi olmasını güçleştirmiştir. İnşaat maliyelerinde yaşanan artışın halen sürdüğü de bir gerçektir.

Konunun ilgili taraflarınca yakında bilinen bu durum birçok kesim tarafından görmezden gelinerek artışın sadece yabancı uyruklulara satışa bağlanması ve bu konuda yasaklama getirileceğine dair söylemler bile özellikle bölgemizde ve sektörde büyük oranda tedirginliğe ve belirsizliğe neden olmakta ilçe genelinde bazı satışların da iptaline ve yeni satış taleplerinin azalmasına neden olmaktadır.

2018

1.370.398

39.663

2,89

62.940

7.938

12,61

12.422

5.164

41,57

2019

1.348.729

45.483

3,37

65.258

8.951

13,72

13.012

5.658

43,48

2020

1.491.856

40.812

2,74

63.898

7.735

12,11

11.972

4.695

39,22

2021

1.491.856

58.576

3,93

66.691

12.348

18,52

15.3

8.673

56,64

2022

1.499.316

67.490

4,60

80.459

21.860

27,17

26.193

~15.302(*)

~58,42(*)

(*) 2022 Yılı Alanya Yabancı Satış Verileri 2021 Yılı Oranları Esas Alınarak Tahmini Olarak Verilmiştir.

Kaynak: TUİK 

                Tablo: 4: Alanya da İnşaat Ruhsatı Ve iskan İstatistikleri (31/12/2021)

İmar Faaliyetleri

Yıllar

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1-      İnşaat Ruhsatı

778

602

608

588

373

811

1.642

2-      İskan Ruhsatı

3.075

5.028

3.852

3.225

285

1.396

1.525

Daire Bağımsız Bölüm

4.047

4.626

4.961

4.168

4.199

3.961

6.597

Dükkan Bağımsız Bölüm

603

349

418

324

254

508

663

Depo Bağımsız Bölüm

6

48

3

 

5

4

57

Apart Otel

0

0

-

-

 

-

-

Otel + Pansiyon

18

16

23

17

4

8

7

Büro

0

0

-

-

 

-

-

Okul

3

1

-

1

 

-

 

Halen ilçemizde yabancı uyruklulara konut satışının tetiklediği çok sayıda yeni proje ruhsat almış ve inşaat aşamasında olup bu gelişmeler nedeni ile yaşanacak satış iptalleri karşında

sektördeki tedirginlikler artmaktadır. Oluşacak satış iptalleri ve daralma bölgemizde zincirleme bir ekonomik krize de neden olabilecek boyuttadır.

Ülkemizin önemli turizm merkezlerinden birisi olan bölgemiz, son yıllarda sahip olduğu ılıman iklimi ve coğrafi güzellikleri sayesinde binlerce yabancı uyruklunun sürekli yaşamak için talep ettiği bir yöre haline gelmiştir. Alanya’da sürekli olan bu talep özellikle 2003 yılından sonra önemli bir hız kazanmıştır. Bu gelişmeler bölgemizde 2003 yılından sonra inşaat ve buna bağlı sektörleri canlandırmış ve bu alanda önemli miktarda yatırım yapılmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda sadece 2022 yılı içinde yabancı uyruklular tarafından 15.302 bağımsız bölüm satın almıştır. (Tablo 2: Yıllara göre Yabancı Uyruklulara Yapılan Satışlar) Bu sayı Alanya için önemli bir sayı olmakla birlikte Türkiye genelinde toplam satışların sadece %4,60 ı yabancı uyruklulara yapılan satışlar olup, bazı illerde bu oran neredeyse sıfır seviyesindedir. Son yıllarda artan yabancı satış talebi ve hükümet politikaları ile de desteklenen bu gelişmeler karşısında bölge inşaat sektörü büyük ölçüde canlanmış çok sayıda yeni proje ruhsatı alınarak yatırımlara hız verilmiştir. Ekli tabloda (Tablo 3: Alanya İlçesi Ruhsat ve İskan Sayıları İstatistikleri) görüldüğü üzere Alanya genelinde 2020 yılında toplam 811 yeni inşaat ruhsatı düzenlenmişken, 2021 yılında 1.642 yeni ruhsat düzenlenmiştir. 2022 yılının sadece ilk altı aylık döneminde 2021 yılının da üzerinde bir yeni inşaat ruhsatı düzenlendiği bilinmektedir. Bu veriler ışığında bölgemizde devam eden ve yeni ruhsat düzenlenen projelerle birlikte ilçe genelinde iki yıl içinde 20.000-25.000 yeni konutun satışa hazır hale geleceği tahmin edilmektedir. Devem eden ve mevcut projelerin büyük çoğunluğunun da potansiyel alıcı kitlesini yabancı uyruklar oluşturmaktadır. Ekli tablo da da görüldüğü üzere (Tablo: 2: Yıllara Göre Türkiye-Antalya-Alanya Yabancı Uyruklulara Yapılan Satışların Toplam Satışlar İçindeki Payı) Alanya da toplam konut satışlarının yaklaşık %60 ı yabancı uyruklulara yapılan satışlar oluşturmaktadır. Ülkemizde 2022 yılında yabancı uyruklulara yapılan toplam 67.490 satışın 15.302 adedi olan %23’ü sadece Alanya ilçesinde gerçekleşmiştir. Bu yönü ile Alanya inşaat sektörü ülkemiz ekonomisine sadece 2022 

yılında 1,5 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi sağlamıştır. Özellikle ilçemizde yabancı uyruklulara yapılan satışlar içinde önemli bir bölümünü de yabancıdan yabancıya yapılan satışlar oluşturmaktadır.       

TÜRKİYE GENELİNDE 12.03.2023 TARİHİ İTİBARI 23.025.555 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SADECE %1 İ OLAN 242.907 ADEDİ YABANCI UYRUKLULARA AİTTİR.

Türkiye’de yabancıların özellikle kıyılarda mülk edinimi, Başta İspanya ve İtalya olmak üzere Güney Avrupa ülkelerinin daha önceden geçirdiği ve Türkiye’nin henüz yeni yaşamaya başladığı bir deneyimdir. Türkiye’de 12.03.2023 tarihi itibarı ile toplam bağımsız bölüm sayısı 23.025.555 adet olup, bu bağımsız bölümlerden yabancı uyrukluların edinmiş toplam taşınmaz sayısı 242.907 adettir. Bu verilerle TÜRKİYE GENELİNDE YABANCI 

UYRUKLULARIN SAHİBİ OLDUĞU TAŞINMAZLAR TOPLAM İÇİNDE SADECE %1,05 LİK BİR PAYA SAHİPTİR. Kuzey Avrupalıların tatil yörelerine yönelik göçleri için bir numaralı destinasyon olan İspanya’da bugün yabancılarca edinilmiş mülklerin sayısı 2.000.000’u bulmuştur. Bu rakamın parasal anlamda karşılığı ise 300 -400 Milyar Euro’dur. Bu veriler uyarınca Türkiye’nin yabancıların mülk edinimiyle ilgili olarak geçirmekte olduğu sürecin henüz başında olduğunu göstermektedir. Yabancı sermayenin ülkeye giriş biçimlerinden biri olarak taşınmaz ediniminin artışı, Türkiye’nin küresel emlak piyasalarında yeni bir hedef bölge olarak ortaya çıktığına da işaret etmektedir.

Yabancıların ülkemizi konut edinimi açısından “ikinci adresleri” olarak konumlandırmaları uzun vadede yüksek getiriler sağlayacaktır. Yabancıların ülkemizi kısa süreli iş veya tatil amaçlı ziyaretlerinden sağlanan gelirin yerleşik olarak bulunmaları durumunda artış göstereceği açıktır.  

Bu açıklamalarımız ve veriler ışığında asıl amacı ülkemizde konut fiyatlarının artışının engellenmesi için uygulamaya sokulması amacı ile ortaya atılan yasaklama söylentileri ve demeçleri, bölgemizde inşaat ve emlak sektörünü olumsuz etkilemiş, sektörde geleceğe yönelik tedirginlik ve endişelerin artmasına neden olmuştur. Ayrıca daha önceden taşınmaz alanlar ile potansiyel alıcılarda da güvensizlik ve endişelere yol açmıştır.

Bu itibarla, yapılan ve yapılacak açıklamalarda özellikle başlamış, yapı ruhsatı almış tüm hesabını ve planını da mevcut kurallara göre yapmış, önemli ölçüde de satışlarını gerçekleştirmiş ancak tapu devirleri yapılmamış olan sektör mensuplarının içine düşeceği durumları da göz önüne almaları gerektiğini hatırlatıyor; en azından devem eden projelerin etkilenmeyeceğine dair açıklamalarla teyit edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Ali KAMBUROĞLU
ALSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

 

Tablo: 1: İnşaat Maliyeti Değişim İndeksi (TUİK)

Tablo: 2: Yıllara Göre Türkiye-Antalya-Alanya Yabancı Uyruklulara Yapılan Satışların Toplam Satışlar İçindeki Payı

Tablo: 3: Alanya da İnşaat Ruhsatı Ve iskan İstatistikleri (31/12/2021)

Tablo 1: İnşaat Maliyeti Değişim İndeksi (2015-2022)

Yıllar

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2022

464,60

491,20

538,26

571,22

593,87

614,46

654,13

667,06

677,52

700,80

709,02

719,25

2021

258,24

258,16

267,03

276,48

288,67

297,02

304,61

307,43

308,20

322,84

348,46

403,16

2020

202,04

202,34

202,34

204,08

206,85

208,46

210,43

216,30

220,87

227,47

234,07

240,35

2019

184,83

186,51

189,25

192,27

195,51

193,97

192,76

191,35

190,23

190,36

190,32

192,25

2018

144,92

146,60

149,08

152,10

156,58

160,17

162,78

172,71

182,87

182,57

176,85

173,57

2017

124,69

125,09

126,43

126,84

127,26

127,06

128,16

129,51

130,94

132,76

136,09

138,14

2016

108,19

108,12

109,39

110,26

112,11

111,60

111,52

111,90

112,19

113,06

115,83

118,90

2015

97,13

97,65

98,27

99,14

100,17

100,03

100,83

101,35

102,25

101,56

101,01

100,60

Kaynak:TUİK

 

Tablo: 2: Yıllara Göre Türkiye-Antalya-Alanya Yabancı Uyruklulara Yapılan Satışların Toplam Satışlar İçindeki Payı

(31/12/2022)

Yıllar

Türkiye

Antalya

Alanya

Toplam

Satışlar

Yabancı

Satışları

Oranı

(%)

Toplam

Satışlar

Yabancı

Satışları

Oranı

(%)

Toplam

Satışlar

Yabancı

Satışları

Oranı

(%)

2015

1.289.320

22.830

1,77

64.396

6.072

9,43

12.851

4.065

31,63

2016

1.341.453

18.189

1,36

60.608

4.353

7,18

11.818

3.045

25,77

2017

1.409.314

22.234

1,58

60.273

4.707

7,81

11.604

3.456

29,78

Diğer

5

17

30

5

2

2

5

3-      İmar Durum Belgesi

390

519

416

346

418

652

1.025

Terk

78

60

51

63

52

35

78

Tevhit

81

124

71

146

111

112

212

İfraz

111

147

105

208

98

89

131

Plan Kote

0

0

-

-

-

-

-

Aplikasyon (Subasman Kotu Belirleme)

284

223

233

272

196

425

629

Subasman Vizesi

223

305

159

233

193

269

256

Diğer

30

0

-

-

 

-

-

Tescil

0

0

-

-

 

-

-

Kaynak: ALTSO 2021 Yılı Ekonomik Rapor

 

 

 

 

 

HABER: Uğur AKDAĞ

 

 

 

 

Gazeteler