head
2183026 810x458 75f08
Çarşamba, 29 Ocak 2020

Op.Dr.Ali Dulum'un Müthiş yazısı.30   Ağustos zaferine neşter vururcasına gözler önüne seren yazıyı bir solukta okuyacaksınız...

***

30 AĞUSTOS2517274 810x458 c3a8b

Türkleri Anadolu'dan kovma planını bozan akılın adı Gazi Mustafa Kemal, zaferin adı ise Büyük Taarruz...

Tarih 26 Ağustos 1922. Saat 05.00 Kocatepe

Bu büyük kadim Türk milletinin sorumluluğunu omuzlarında hisseden Mustafa Kemal.

Türk toplarının atışlarıyla Kocatepe'de başlayacak olan mücadele Türk tarihi açısında çok önemliydi. Bu savaş zaferle sonuçlanmazsa, kaybedilirse TÜRKLER Anadolu'dan atılacaktı.

İşte bu gerçeğin bilincindeydi Gazi Mustafa Kemal.Gazi Mustafa Kemal birşey daha biliyordu.Bu millet, bu kadim Türk Milleti 1850'den beri sürekli savaşıyordu.Özellikle 1911 Trablusgarp Savaşı'yla birlikte tam on bir yıldır cepheden cepheye koşuyordu. 1911 yılından beri aralıksız savaşan bu millet bitmek tükenmek üzereydi.

30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası başlayan Milli Mücadele çok badireler atlatmıştı.Doğu'da Ermeniler, güneyde Fransız ve onların himayesindeki Ermenilere karşı başarılı savaşlar yapılarak bu cepheler anlaşmalarla tamamlanmıştı.Şimdi sırada Batı Cephesi'ndeki savaşları sonlandırmaya gelmişti.Bati Cephesi'ndeki savaşların en önemlilerinden biri de Sakarya Meydan Muharebesi olmuştu.Kıran kırana geçen bir varolma mücadelesiydi Sakarya.Türkün "Bir Ölüm ve Bir Var Olma savaşı" olan Sakarya, çok şükür kazanılmıştı.Ama kayıplar fazlaydı.Hem asker yetersizdi hem de askeri teçhizat eksikti.Halk fakir ve yoksuldu.Yiyecek bir kuru ekmeği dahi yoktu.

Sakarya Meydan Muharebesi'ni kaybeden Yunanlılar, İngilizlerin de desteğiyle Afyon Eskişehir tarafında savunma hattı oluşturmuştu. Burada inceleme yapan İngilizler, "Türkler bu hatları 6 ayda geçerlerse 6 günde geçtiklerini saysınlar" diyerek propaganda yapıyor Türklerin moralini bozuyorlardı.Gerçekte savunma hattı sağlam ve güçlüydü. Türk saldırsı bu savunma hattı üzerine yapılacak olursa savaş uzayabilirdi.Savaşın uzaması ise TÜRK Milletinin ölümü demekti .Çünkü BMM orduları ve Türk halkı bunu kaldıramazdı.Ne cephane, ne erzak, ne para, ne de insan gücü vardı.Savaşın uzaması demek savaşın kaybedilmesi yani Batı Anadolu'nun Yunan eğemenliğine geçmesi demekti.

Gazi Mustafa Kemal tek seçeneği olduğunu biliyordu.Bu nedenle Sakarya Meydan Muharebesi'nden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen ordunun eksikliklerini giderememişlerdi.Bu saldırıyı da daha fazla erteleyemezlerdi.Bu nedenle saldırı iyi planlanmalıydı.Sonuç zafer de olabilirdi, korkunç bir bozguna da dönüşebilirdi.

Bu arada BMM, Gazi Mustafa Kemal'e Yunanlılara saldırı yapılması konusunda baskı yapıyordu. Gazi Mustafa Kemal'in aklında bir planı vardı. Savaşı tek bir darbeyle bitirmek istiyordu.Bu, gerçekleşmesi kolay olmayan oldukça riskli bir plandı.İşte Gazi Mustafa Kemal bu planı uygulamaya geçirecekti.

Gazi Mustafa Kemal aklındaki bu riskli planı yakın komutan arkadaşlarıyla paylaşmıştı.Bunun delilik olduğunu söyleyenler çoğunluktaydı. Mustafa Kemal'in Harbiyeden hocası olan ve II.Ordu komutanı Yakup Şevki Paşa plana itiraz etti.Eskişehir'den Afyon'a birliklerin sevkiyatını oldukça tehlikeli ve riskli buldu.

Ama Türk ordusunun şansı yoktu.Olanakların hepsi ortaya konulmuştu.Gazi Mustafa Kemal Paşa risk alacaktı.Ama Yakup Şevki Paşa'ya göre delilikti bu.Bu plan başarılı olmazsa Ankara düşer, Anadolu işgale uğrardı.Türkün ne yeterli insanı ne cephanaesi nede yiyeceği vardı.Olur da savaş uzarsa ne yapılacaktı? Yunanın silahlarına karşı kılıç kullanılacaktı.Ya ikmal?Yunan cephesi ele geçirilince ikmal orada yapılacaktı.Yani Yunan hazırlıksız yakalanacak, kaynakları ele geçirilip kullanılacaktı. Ya bu plan başarılı olmazsa?

Yakup Şevki Paşa, Gazi Mustafa Kemal' e "biz bu saldırıyı yapar ve kaybedersek bu meclis bizi asar Paşa " dedi. Gazi Mustafa Kemal," Korkmayın Paşam,tarihe karşı bütün sorumluluğu ben kendi üzerime alıyorum.Kaybedersek beni hemen asarsınız". dedi.

Bir tarafta BMM'nde Mustafa Kemal'e yönelik yüksek sesli eleştiriler diğer tarafta, Ankara'da Temmmuz ayında düzenlenen futbol maçlarıyla gündem meşgul ediliyordu.Yunanlıların dikkatini dağıtmak için Ağustos ayında da çay partisi tertip ediliyor Gazi, ordu ile ilgilenmiyor havası veriliyordu.

17 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal Paşa, Konya ya gelerek, posta teşkilatının kontrol altına alınmasını istedi.25 Ağustos 1922 Gazi'nin karargahının Akşehir'den Şuhut'a taşınması ve Anadolu'nun İstanbul ve tüm dünya ile haberleşmesinin kesilmesi ve sınırlarının kapatılması.

Gazi Mustafa Kemal'in planı şu idi.Taarruzdan önce ordunun neredeyse tamamı mevzilerini terk ederek yer değiştirecekti.Bu göze alınamayacak kadar büyük bir risk idi. Ordunun yer değiştirmesi Yunanlılar tarafından tespit edilirse, koca bir ordu bir kurşun sıkmadan imha edilebilirdi. 14 Ağustosu 15ine bağlayan gece dört kolordu 100bin kadar asker bulunduğu mevzileri terk ederek Afyon'un güneyine inmeye başladı.Binlerce insan, at, hayvan ve araba harekat halinde idi.Sevkiyat büyük bir ciddiyetle yapıldı Yunanlıları alarma geçirmemek için

atların, kağnıların ayaklarına bez parçaları, çaputlar bağlandı.Birlikler gece harekat ediyor gündüzleri ise otların, kayaların dibinde sessizce bekliyorlardı.

Nihayet ordu ve silahlar Yunanlılara hissettirilmeden taşındı ve plana göre mevzilenildi.İşte şimdi Gazi Mustafa Kemal o mevzide sabahın ilk ışıkları ile başlayacak mücadeleyi düşünüyordu.

Karargâhını Şuhut’tan Kocatepe'nin güneyindeki Çandarlı Ordugâhı’na taşıyan Mustafa Kemal 26 Ağustos sabahı, gündoğumuna daha zaman varken savaşı yöneteceği Kocatepe’deydi. Düşüncelere gömülmüş konuşmuyordu. Gözlerini kaçırmadan güneşin doğacağı ufka bakıyordu. Sabahın ilk ışıkları ile bombardıman başlayacaktı. Nereden çıktı bilinmez ortalığı sis kapladı.

Derken sis dağılmaya başladı.Düşman mevzileri görünür hale geldi.Ve nihayet emir verildi toplar ateşlendi.Gazi Mustafa Kemal'in dudağından şunlar döküldü "Ya Rabbi! Sen Türk ordusunu muzaffer et.Türklüğün, müslümanlığın düşman ayakları altında, esaret zincirinde kalmasına müsaade etme."

Bombardıman başarılı oldu.Yunanlılar bunun taarruz olduğunu anlayamamışlardı.Taarruzu Eskişehir üzerinden bekliyorlardı.Oysa Türk ordusu güneydeydi.Yunan kaçtı Türk kovaladı ve 9 Eylül 1922'de Yunan lılar İzmir'den denize döküldü.

Büyük Taarruz dünya askerlik tarihinin en büyük baskın ve kuşatma harekatıdır.Askeri uzmanlara göre bu taarruz hem hacmi ve hem sonuçları açısından çok önemlidir.Bu baskını planlayan, stratejiyi geliştiren komutan Mustafa Kemal Paşa'da" askeri deha" olarak tarihte yerini almıştır.

 HABER: Halime Yağmur AKDAĞ

Gazeteler

Designed by: Masoud