head
2183026 810x458 75f08
Cuma, 30 Ekim 2020

Atatürk ne yaptı?

"Keşke yunan kazansaydı"diyen zavallılar!

Eğer Atatürk olmasaydı,Yunan Mezalimi altında özgürlüğümüz olmayacağı gibi,Namusumuz,ezanımız,Kur'anımız da olmayacaktı ve her istediklerinde kadınlarımıza,kızlarımıza tecavüz edip aşağıda ki gerçekleri okuyacağınız gibi işkencelerle yok olup gidecektik...

 

İŞTE GENÇLERE,NESLİMİZE UNUTTURULMAK İSTENEN YUNAN ZULMÜ VE CUMHURİYETİMİZİN KIYMETİ...

 

Tarihin en eski milletinin adıdır Türkler.

Türkler tarih boyunca büyük coğrafyalarda hakimiyetler kurmuş, kurdukları devletleri de adalet ve nizamla yönetmişlerdir. Dünya uygarlık tarihinin bu büyük ve soylu milleti, tarihin farklı dönemlerinde farklı milletler tarafından uygulanan insanlık dışı vahşetler ve zulümlerle karşı karşıya kalmıştır.

YUNAN HABERİ 1 120135465 329530401647351 8388459347915411244 n b1e19

Yunanlılar tarafından Türklere uygulanan soykırım ne yazık ki dünya tarihini yazanlarca görmezden gelinmiştir.

Her şey Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında girip yenilmesi ile başlamıştır. Savaşın sonunda Türkün onurunu aşağılayan Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Anadolu'nun düşman çizmeleri ile kirlenmesine neden olan antlaşma, Limni Adası'nın Mondros Limanı Agamemnon Zırhlısı'nda yapılmıştır. Antlaşmayı, Türk milletine kahraman olarak tanıtılan Rauf Orbay imzalamıştır.Mondros Antlaşması sonrası hem İstanbul hem de Anadolu İtilaf kuvvetlerince yer yer işgal edilmeye başlanmıştır.

İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti’ni paylaşım planları gereğince Batı Anadolu Yunanistan’a bırakılmıştır. İtilaf Devletleri Paris'te Osmanlı Devleti temsilcilerine kendi şartlarını kabul ettirebilmek için baskı yaparken diğer tarafta ise Anadolu'ya getirdikleri Yunan askerler ile Türkler üzerindeki baskıyı arttırmışlardır. Yunan askerleri Ege'de Trakya'da özellikle 15 Haziran 1920'den itibaren işgal alanını genişleterek Anadolu'nun içlerine doğru ilerlemişlerdir.

YUNO EVLER120186261 334142254338523 8128983763393597689 n 4c47d

15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgaliyle başlayan Yunan mezalimi, kısa sürede Batı Anadolu, Marmara ve hatta İstanbul'da bile kendisini hissettirmiştir. Yunan ordusunun işgal ettiği yerlerde yaşayan Türklere, Yunan askerleri ve onlarla birlikte hareket eden yerli Rumlar müthiş bir zulüm, vahşet ve katliam uygulamışlardır.

Savunmasız ve silahsız Türklere yapılan vahşet ve zulüm o kadar katlanılmaz ve dayanılmazdır ki!.. Büyük güçlerin himayesinde Türk topraklarına gelen Yunanlıların tek bir amacı vardı: Türk'e hayat hakkı tanımamak.

YUNO 3 120159403 251292426223370 1167302413519289299 n 7a10e

Yunanlıların gerek Anadolu'da gerekse Trakya'da uyguladıkları vahşet akla hayale gelmeyecek işkenceleri içerir. Bu işkenceleri değil görmek, işitmek bile korkunçtur.Yunan işgaline uğrayan bütün köy, kasaba ve şehirler bu vahşetten nasibini almıştır. Yunan işgaline uğrayan bu yerlerde toplu katliam yapmak, adam öldürmek, işkence yapmak, çocuk yaştaki kızlara ya da yaşlı kadınlara tecavüz etmek, camileri, evleri, iş yerlerini, tarlaları yağmalamak, hayvanları telef etmek, ürünleri yakmak, fidye istemek Yunan askerleri ve yerli Rumlar için sıradan olaylar haline gelmiştir.

Yunanlılar, Anadolu'ya girdikleri ilk andan denize döküldükleri zamana kadar Anadolu'da var olan Türkleri sistemli bir biçimde yok etmek için hiç durmaksızın uğraşmışlardır. Yunan Ordusu yeni doğmuş bebek, yaşlı kadın ayrımı yapmadan Türk nüfusu bir kıyıma tabi tutmuştur.

YUNO120195233 645859296128182 5513629733362933740 n 745a1

YUNO YAZI120128360 955649361588180 4997034048482795985 n cc290

Yunanlı kuvvetlerin Türk halkına karşı yaptığı vahşi uygulamalar halk tarafından İstanbul'daki İtilaf Devletleri temsilcilerine şikâyet edilmiştir. Yunanlıların yaptıkları insanlık suçlarını yerinde incelemek için İngiltere, Fransa, İtalya İşgal kuvvetleri temsilcileri, Kızılhaç yetkilileri ve Türk temsilcinin de bulunduğu bir komisyon kurularak ilgili bölgeye gönderilmiştir.

1921 yılı ortalarında oluşturulan komisyon Gemlik, Orhangazi, Yalova, Beykoz, Paşabahçe, Şile, Kandıra, İzmit ... yerleşim yerlerinde inceleme yaparak Yunanlıların Türklere soykırım yaptığını belgelerle ortaya koymuştur. Araştırma komisyonunun düzenlediği tarihi belgelerde Yunanlıların Türklere uyguladığı mezalim tüm çıplaklığı ile yer almıştır. Komisyon inceleme yaptığı yerlerde katledilmiş insanlar, parçalanmış vücutlar, süngülenmiş, ırzına geçilmiş kadınlar, yüzlerinde bedenlerinde bomba patlatılmış, diri diri yakılmış insan bedenleri ile karşılaştı. Yakılan yerleşim yerleri, telef edilen hayvanlar, tahrip edilen mekanlar...

Yunanlıların Türk topraklarındaki işgal bölgesi genişledikçe Türk halkı üzerindeki zulüm, vahşet ve katliamlar da şiddetlenmiştir. Yunanlılar işgal ettikleri yerdeki halkın mallarını gasp ve yağma etmiş, insanın kanını donduran, insanın hafızasının almayacağı işkenceler yapmışlardır. Yunan vahşeti o kadar korkunçtur ki bazı köyler daha Yunanlılar işgal etmeden köyleri boşaltmışlardır. Yunan zulmüne uğrayan halk kendini daha güvenli yerlere kaçarak kurtarmaya çalışmıştır. Böylece bölgede Türk nüfusu azalacak ve Türklerin boşaltıtğı yerlere de Rum nüfus yerleştirilecekti. Yunanlıların tam da istedikleri bu idi.

AŞAĞIDA YUNAN ZULMÜNÜ OKUYUNCA AĞLAYACAKSINIZ...

Yunanlıların Türklerden nefreti o kadar fazla idi ki Türkleri kendi icat ettikleri yöntemlerle öldürüyorlardı:

--Köy meydanında ateş yakılarak çocukların süngülerle canlı canlı alevlere atılması ve bu sahnenin annelere izlettirilmesi, kişilerin burun ve kulaklarının kesilmesi

YUNO 5 120160579 1447341182118044 123658944766382503 n 2eadd

(Orhangazi, Dutluca, Oruçlu, Erdek, Bandırma, Çatalca, İnanlar),

--Kişilerin gözlerinin oyulması (Orhangazi, Dutluca),

--Kişilerin boğazının kesilerek öldürülmesi (Soğucuk, Kurtköy, Samanlı),

--İnsan bedeninin parçalara ayrılması (Şile, Orhangazi, CihanKöy, Oruçlu, Kirazlı Köyü, Akköy),

--70 yaşındaki bir adamın sakalının yakılması (Kara Mandıra Köyü),

YUNO AĞACA ASILI120188656 326175575277224 5300159271721646873 n a4240

--Kadınların saçlarından erkeklerin ayaklarından bağlanarak ağaçlara asılması (Şile Erenler Mezarlığı, Tekke Divanı Köyü, Bozhane, Örmece, Büyük Aşağı, Küçük Aşağı, Bucaklı),

--Ağaçlara asılanların altında ateş yakmalar, işkence etmeler, eğlenmeler (Tekke Divanıı Köyü, Şile Şuayipli Köyü, Köseler Köyü, Şile Cibali mevki, Kara Maden Köyü),

--11 yaşındaki çocuğun gövdesinin ayrılması, 8, 10, 12 yaşındaki kızlara tecavüz edilmesi ve sonrasında ise çenenin parçalanması, 6 yaşındaki çocuğun evin üst katından taş yığınlarının üzerine atılması (Bandırma Şahin Burgaz),

YUNO 4 120136840 1499388263582930 6585410510100430336 n 9c056

--Paranın yerini söyletmek için kadının derisini yüzerek işkence etme sonra da kadını parçalara ayırma (Erdek),

--Ezine'de paranın yerini söyletmek için kadının karnına sıcak köz koyarak işkence etme, kişileri un çuvalına sokarak dipçikle bayılıncaya kadar dövme(Şile Kızılca Köyü),

--Kişilerin ağızlarına birer tıkaç tıkıldıktan sonra saatlerce ıslak çuvallarda dövülme (Şile Yayla Köyü),

--Kişileri un çuvalına koyup kırbaçlama (Büyük Aşağı, Küçük Aşağı, Bucaklı Köyleri),

--Kadınlara her türlü iğrençliğin yapıldıktan sonra kadınların saçlarından bağlanarak tavana, ağaçlara asılmaları (Şile Yayla Köyü, Beykoz Kabakoz Köyü),

YUNOSON120157635 2881337738761659 5862807229598823088 n 4c91c

--Kadınları ağaçlara asarak vücutlarında yara açma (Tekkeler Köyü),

--Kişilerin ayaklarından ağaçlara asılması, ölünceye kadar kırbaçlanması vahşetine bir Yunanlı hekimin de yardım etmesi (Korucu Köyü),

--Kadınların tecavüz sonrası ayaklarından evlerinin bacalarına asıldıktan sonra süngü darbeleri ile öldürülmeleri (Kantarcılar Köyü)... ,

YUNO MEZALİMİt25 130520191511024473096 638b5

--Kadın ve kızların en iğrenç ve utanç verici davranışlar yapıldıktan sonra yakılması (Koca Dere-i Bala Köyü),

--Topal bir kadının köy dışına götürerek tecavüz edilmesi (Şile Kumca Köyü),

--Kur'an'ın Yunan askerlerince ayaklar altında çiğnenmesi ve sayfalarının herkesin işediği yere atılması (Hıdız Köyü)...

Türklere yönelik vahşet te çoğu zaman subaylar, Yunan devlet görevlileri de yer almıştır. Yunan müfrezesinin başında bulunan yüzbaşının evlerde bizzat gasp yapması, Yunan garnizon komutanı Teğmen Kaçaros'un Şile bölgesinde hayvan ve paraları gasp etmesi, Kurfallı köyü'nün yağmalanması, Yalova ve çevresinde düzeni sağlamakla görevli Yunan birliği subaylarının çete reisleri ve yerel işbirlikçilerle işbirliği yapması...

Yunan Ordusu Anadolu içlerinde ilerlerken vahşidir, Sakarya Meydan Muharebesi yenilgisi sonucu geri çekilirken de vahşidir. 15 Mayıs 1919 ve 9 Eylül 1922 tarihleri arasında Yunan işgalinde bulunan yerleşim yerleri Yunan vahşetinden kurtulamamıştır. Söğüt ve Bilecik II. İnönü Zaferi sonrası adeta kül haline getirilmiş, Ertuğrul Gazi Türbesi tahrip edilmiş ve camiler ateşe verilmiştir. Büyük Taarruz sonrası Yunan İzmir'e doğru kaçarken Anadolu'nun köylerini kasabalarını ateşe vermiştir; Uşak, Eşme, Alaşehir, Salihli, Manisa, Aydın, Söke, Nazilli, Gördes, Turgutlu...

Yunanlılar işgal ettikleri her yerde mutlaka gasp ve hırsızlık yapmışlardır. Sadece resmi raporlara geçen maddi kayıplar bile oldukça yüksektir. Yunanlılar, gasp ve hırsızlık sonrası evleri, ahırları, tarlaları yakmışlardır. Halkın aç kalacağını düşünmeden ellerindeki bütün yiyecek maddelerini, zahirelerini ve hayvanlarını alarak geriye kalanları yakıp yıkarak kullanılmaz hale getirmişlerdir. Çoğu zaman kişileri de ev ya da ahıra hapsederek yakmışlardır. Yangından kaçmaya ya da eşyalarını kurtarmaya çalışan halkı öldürmek için silahlı nöbetçiler koymuşlardır. Yunanlılar hiçbir suçu olmayan tarlasında çalışan veya köyden kente gelen zavallı Türkleri keyif için öldürmüşlerdir. Hamile kadınları süngü ile dövmüşlerdir.

Türk İstiklal Savaşı'nda Türk Ordusu toplam 38 bin kayıp vermiştir. Ancak Türk milleti cephe gerisinde daha çok sayıda insanını kaybetmiştir. Türkler kendi öz vatanlarında topraklarını işgale gelenler tarafından soykırıma uğramıştır. Yunan askerleri ve yerli Rum çeteleri tarafından hedef seçilen Türkler Yunanlıların bitmek bilmeyen nefretlerinden kendilerini kurtaramamışlardır. Doğu ve Güney de Ermeniler, Karadeniz'de Pontuşçu Rumlar ve Batı Anadolu'da Yunanlılar adeta Türk neslini yok etmek için savaş gücü olmayan insanlara zulüm ve vahşet yapmışlardır. Yunanlıların Anadolu insanına bu kadar öfke duymasının tek nedeni vardır: Türk olmak, Türk kanı taşımak.

Sibel DULUM

Tarih Öğretmeni

Doc.Dr.Necdet SEVİNÇ, YUNAN VAHŞETİ adlı kitabı kaynak alınarak yazılmıştır. 

 

 

 

 

HABER: Halime Yağmur AKDAĞ

 

Gazeteler

Designed by: Masoud