head
2183026 810x458 75f08
Pazartesi, 23 Mayıs 2022

 

En düşük gelir Van, Muş, Bitlis, Hakkari olurken, yoksulluk oranın en yüksek olduğu yer Adana ve Mersin oldu... 

TÜİK'e göre en düşük hane halkı geliri Van, Muş, Bitlis, Hakkari olurken gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölge İstanbul oldu. Ayrıca yoksulluk oranının en yüksek olduğu yerler ise Adana ve Mersin oldu.

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla en yüksek fert geliri "İstanbul" bölgesinde kaydedilirken, göreli yoksulluk oranı en düşük bölge " Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" oldu.

 yoksulluk 2 30b7e

HANE HALKI GELİRİ EN DÜŞÜK YER VAN, MUŞ, BİTLİS VE HAKKARİ OLDU...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ortalama yıllık eş değer hane halkı kullanılabilir fert geliri, 2021'de 37 bin 400 lira olarak hesaplandı.

yoksulluk 4 c201b

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge, 51 bin 765 lirayla "İstanbul" oldu. Bunu 47 bin 595 lirayla İzmir bölgesi ve 46 bin 516 lirayla Ankara bölgesi izledi. Yıllık ortalama eş değer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük gerçekleştiği bölge 18 bin 278 lirayla Van, Muş, Bitlis, Hakkari çıktı.


GELİR EŞİTSİZLİĞİ EN AZ OLAN İLLER İSE; MALATYA, ELAZIĞ VE TUNCELİ OLDU...

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanıyor. Bu oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalıyor. Söz konusu oran Türkiye genelinde 7,6 iken İBBS 2. Düzey bölgelerinde bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4,1 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, 4,3 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve Bursa, Eskişehir, Bilecik olarak belirlendi.P80/P20 oranının en yüksek olduğu bölgeler ise 8,2 ile İstanbul, 7,7 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve 7,2 ile Adana, Mersin oldu. Söz konusu bölgelerin her biri için eş değer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'sine göre hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 14,4 ile Adana, Mersin, yüzde 13,7 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ve Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan şeklinde sıralandı.Göreli yoksulluk oranı en düşük İBBS 2. Düzey bölgeleri ise yüzde 2,2 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, yüzde 6,5 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik ve yüzde 7,7 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis olarak hesaplandı. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2021 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı 2020'yi referans alıyor. Gelir hesaplamalarında, hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eş değer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülüyor.

 yoksulluk 3 41238

 

 

 

 

 

HABER: İbrahim AKDAĞ

 

Gazeteler

Designed by: Masoud