head
2183026 810x458 75f08
Perşembe, 25 Nisan 2024

Alanya Haberleri

 

Alanya’da serbest muhasebeci ve mali müşavirler vergi beyan dönemlerindeki yoğunluğu, beyan ve bildirimleri almak için kullanılan sistemlerin sağlıklı çalışmaması gibi sebeplerle artan iş yükü baskısına karşı ses yükselttiler...

 

439954209 1431521067505816 6385704439940225638 n cb96c

Alanya SMMM Odası Başkanı Tevfik Atar son dönemde çeşitli nedenlerle artan iş yükü baskısına karşı ses yükselterek, mesleki taleplerini yaptıkları basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Atar, mali Müşavirlerin yükünün artık dayanılmaz boyutlara ulaştığı bildirildi. Mali Müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözümler acilen hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Atar, “130 bin Mali Müşavirin işlerini daha sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için haklı ve insani taleplerimizin ivedilikle hayata geçirilmeli” dedi.

 

439941329 1557889618400326 8441050336822844961 n bf544

‘MALİ MÜŞAVİRLERİN SIRTINDAKİ YÜK DAYANILMAZ HALE GELMİŞTİR’...
Devletlerin vergi gelirlerini toplamak ve hükümetlerin çeşitli alanlarda geleceğe yönelik planlamalar yapmak için bazı verilere ihtiyaçlarının olduğu açıktır. Ancak, bu veriler toplanırken, istenilecek verilerin mümkün olduğunca tek elden alınması, gereksiz bilgi toplamanın önüne geçilmesi ve veri toplama için kullanılan yöntemlerin de sağlıklı çalışması büyük önem arz etmektedir. Ancak bugün Mali Müşavirlerin sırtındaki yük artık dayanılmaz bir boyutlara ulaşmıştır. Meslek mensupları aracılığıyla alınan beyan ve bildirimlerin sayısı her geçen gün artmakta, bu beyan ve bildirimlerin içerikleri kolaylaşacağına zorlaşmaktadır. Teknolojik gelişmeler mesleği kolaylaştıracağına, Mali idare tarafından getirilen yeni angaryalar ve yoğun iş yükü baskısı mesleğimizi yapılamaz, sürdürülemez hale getirmiştir. Gelişmiş ülkelerde iş verimini artırmak için haftalık çalışma günlerinin dört güne indirilmesi tartışılırken biz Mali Müşavirler olarak neredeyse 7/24 ofislerimize hapsediliyoruz. Görünürde mükellef veya işverenlerden istenilmekle beraber, iktisadi ve sosyal hayata ilişkin ihtiyaç duyulan hemen her veri Mali Müşavirler aracılığıyla toplanılır hale gelmiştir. Bu durum meslek mensuplarının zaten çok ağır bir iş yükü altında ezilmelerine sebebiyet vermekte iken bir de beyan ve bildirimleri almak için kullanılan sistemlerin sağlıklı çalışmaması ve yoğunluk dönemlerinde tıkanması, zamanla yarışan meslektaşlarımızın streslerini katbekat artırmaktadır. Meslektaşlarımız, rutin dönemlerde dahi beyan ve bildirimleri sağlıklı bir şekilde hazırlayamaz hale gelmiştir. 3568 sayılı Meslek Yasamızın 1. Maddesinde Kanun’un amacı, “işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek meslekî standartları gerçekleştirmek, …” şeklinde tanımlanmıştır. Ancak, bu kadar ağır iş yükü altında çalışmak zorunda bırakılan meslek mensuplarımızın bir işletmenin faaliyetlerini ve işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütmesi mümkün değildir.

 

439973304 785083980244324 1311449081645421990 n a0c20

‘DİKKATE ALINMAK İÇİN MESLEKTAŞLARIMIZIN MASA BAŞINDA ÖLMESİ Mİ LAZIM’...
Sadece Nisan ayında GİB tarafından ilan edilen vergi takviminde toplam elli altı beyan ve bildirimin verileceği açıkça görülmektedir. Bu beyan ve bildirimlerin yanında bir de en son 20 yıl önce uygulanan ve genel tebliği ile sirküleri henüz iki üç ay önce yayımlanan, hala uygulamada birçok tereddüttü barındıran enflasyon düzeltme işlemlerine ilişkin yapılacak çalışmaları da aynı takvimde tamamlanmak zorunda bırakılmasını adil ve uygulanabilir bulmuyoruz! Resmi, idari ve hafta sonu tatilleri Ramazan Bayramı ile birleşince toplam on iki günlük tatil nedeniyle Nisan ayında çalışma günü olarak sadece on sekiz gün kalmaktadır. Bu kadar kısa sürede bu kadar beyan ve bildirimin sağlıklı bir şekilde verilmesine imkân yoktur. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine yapılan hem yazılı hem sözlü başvuruların dikkate alınması için meslektaşlarımızın masa başında ölmesi mi gerekli! Artık yeter! Diyoruz. Sesimizi duyun ve çığlığımıza kulak verin. Mali Müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözüm önerilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine hem yazılı hem de sözlü olarak birçok kez aktarıldı. Yapılan her görüşmede, Mali Müşavirlerin ağır iş yükü altında ezildiği, omuzlarındaki yükün artık dayanılmaz bir seviyeye geldiğini, meslektaşlarımızın beden ve ruh sağlıklarının bu yükü artık kaldırmadığı sıklıkla ifade edilmiştir. Önerilerimize yıllardır sessiz kalınması sebebiyle büyüyen bu sorunların ortadan kaldırılması için beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi, bilgi sistemleri alt yapılarının modernizasyonu şarttır ve acilen gereklidir. Ölçüsüz bir iş yükü ve adil olmayan ücret tarifesi, mali müşavirlerin iş ve yaşam dengesini olumsuz etkiliyor ve insani yaşam hakkını ellerinden alıyor. Sorunlarımıza ivedi olarak çözüm üretilmesi için haykıran 130 bin meslek mensubunun çığlıklarına duyarsız kalınmamalıdır. Artık mevcut işlerimizi yapamaz hale geldik, bıçak kemiğe dayandı! İnsani şartlarda yaşamak biz mali müşavirlerin de anayasal hakkıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığından her ay beyan sürelerinin uzatılmasını değil, günümüzde yapay zekâ teknolojisinin kullanıldığı bir çağda, elektronik uygulamalar aracılığıyla toplanan verilerin etkin bir şekilde sınıflandırılmasını ve yasal olarak veri talep eden kurumlarla, örneğin TUİK, Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu, SGK, GİB, İŞKUR gibi tüm kamu kurumlarıyla paylaşılmasını talep ediyoruz. Firmalara ait tüm bilgilerin tüm kamu kurumlarında olmasına rağmen , hazine için hiçbir ekonomik katkısı olmayan Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgi Formu istenmesi ve çok fahiş ceza uygulanması bizleri yıldırmıştır. Acilen kaldırılmalıdır. Aynı verilere dayalı olarak yapılan tekrarlı beyan ve bildirim yüklerinin hafifletilmesini istiyoruz. Ayrıca, vergi beyan dönem ve sürelerinin, resmî tatil günleri dikkate alınarak düzenlenmesini, ay içerisindeki resmi tatil gün sayısı kadar günün beyan ve bildirimlerin son günlerine ilave edilmesini talep ediyoruz. Şu an meslek camiasında bir infial hali mevcuttur. Meslektaşlarımız gece gündüz demeden rutin işlerinin yanında ay sonuna kadar kurumlar vergisi beyannamelerini yetiştirmek için uğraşmaktadırlar. Bayram tatili nedeniyle çalışmaların sekteye uğraması, mükelleflerden bilgi ve belgenin toplanamaması sebebiyle kurumlar vergi beyannamelerinin süresinde sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesi mümkün değildir. Kurumlar vergisi beyannameleri bile süresinde hazırlanıp beyan edilemeyecek durumda iken bir de bundan 17 gün sonra geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılmasının ve beyanname ekine bilançonun eklenmesinin istenmesi, biz mali müşavirlerin adeta cinnet geçirmesine, ruh sağlıklarını kaybetmelerine sebebiyet vermektedir.

‘BU UYGULAMANIN NE KANUNDA NE DE VİCDANLARDA YERİ YOKTUR’...
2024 yılı geçiş dönemi olması ve ikincil mevzuatın oldukça geç yayımlanması ve aşırı yoğunluk nedeniyle 2024 yılında geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltme işlemlerinin yapılmaması için dayanakları ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gelir idaresi başkanlığına yapılan müracaatımızın hayata geçirilmesini ve enflasyon düzeltme işlemlerinin yıllık olarak yapılmasını ve hatta KOBİ lerin bunun dışında bırakılmasını, işletme büyüklüğü ölçüsüyle sınırlandırılmasını talep ediyoruz. 2023 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin ve elektronik defter beratlarının yüklenmelerinin Nisan ayındaki resmî tatil sürelerinin uzun olması nedeniyle zamanında yapılması mümkün değildir. Bu nedenle kurumlar vergisi beyannameleri ile e-defter beratlarının yükleme sürelerinin en az Nisan ayı içerisindeki resmi ve idari tatil süresi kadar ve geçici vergi beyan süresinin uzatılması talebimizin yerine getirilmesi gerekir. Çünkü biz mali müşavirlerde insanız ve herkesin olduğu gibi bizlerinde dinlenmeye, ailesi ile vakit geçirmeye, bayramları yaşamaya, sosyal yaşama katılmaya ve en önemlisi hasta aile bireylerinin yanında olmaya hakkı var. Bizlerin sessiz çığlığına kulak verilmeli ve gerekli yasal düzenlemeler acil olarak yapılmalıdır. Bizler ofislerimizde insani koşullarda çalışmak istiyoruz. Kamu çalışanlarının nasıl mesai kavramları varsa bizlerde bunu istiyoruz. Fazlasını değil! Elektronik Defter Beratlarının firmanın mali mührü yerine mali müşavirlerin şifreleri ile veya elektronik imzaları ile gönderilmesinin sağlanarak ofislerimiz mali mühür ve elektronik imza çöplüğü olmasından kurtarılmalıdır. Her ay büyük fedakarlıklarla gece gündüz demeden çalışmayan sistemlere rağmen mesai kavramı gözetmeksizin, neredeyse çalışma süresini 24 saate çıkaran biz meslek camiasının KDV yükü hafifletilmeli ve KDV oranımız yüzde 10 olarak düzenlenmelidir. Mevzuatta kağıt üzerinde var olan ancak gerçekte olmayan 1-20 Temmuz arasındaki MALİ TATİL gerçek anlamda işşevsel hale getirilmeli ve Temmuz ayındaki tüm beyanname ve bildirimler ertesi ayın bildirimleri ile birleştirilmelidir. Ancak bu şekildeki bir düzenleme ile gerçek anlamdaki bir mali tatilden söz edebiliriz. Ayrıca deprem bölgesinde mesleğini güç koşullarda icra etmeye çalışan meslek mensuplarımız için deprem bölgesinde devam eden mücbir sebep halinin bölgede yaşanan olağanüstü koşullar dikkate alınarak yıl sonuna kadar uzatılması ve bölgedeki mükellefler için enflasyon düzeltmesinin vergi etkisi olmaksızın uygulanması talebimizin yerine getirilmesi gerekmektedir. Biz muhasebeciler ve mali müşavirler ekonomiye ve iş dünyasına katkı sağlamak için yılmadan, usanmadan çalışan, devletimiz için her türlü fedakarlığı yapan tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi ekonominin çarklarının dönmesi için sağlımızı tehlikeye atarak üzerimize düşen görevleri yüksek sorumluluk bilinci ile yerine getiren bir meslek grubuyuz. Devlet bizim devletimizdir. Tabi ki kriz dönemlerinde herkesin elini taşın altına koyması ve var gücü ile çalışması gereklidir. Ancak, hiçbir kamu gücünün de bir meslek grubuna bu kadar yüklenmeye, insanların psikolojilerini bozmaya hakkı yoktur. Kamu kurumlarının çalışmayan sistemleriyle boğuşmak bir yana, sıkıştırılmış takvim içerisinde insanüstü bir çaba ile yetiştirmeye çalıştığımız beyan ve bildirimler için Maliye idaresinden biraz anlayış bekliyor, isteklerimizin karşılanmasını bekliyoruz. Bizi duyun ! Ve taleplerimizi göz ardı etmeyin. 130 bin Mali Müşavirin işlerini daha sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için haklı ve insani taleplerimizin ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz ve istiyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

HABER: Halime Yağmur  AKDAĞ

 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) gurur günü olan "Akademik Atama, Yükseltme ve Ödül Töreni", eski Bakan Recep Akdağ’ın katılımı ve büyük bir coşkuyla yapıldı...

439979223 314244031693882 5868295792579271535 n ea788

Sağlık, turizm, spor, teknoloji ve eğitimde bölgenin en etkili üniversiteleri arasında olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ), gurur günü olan “Akademik Atama, Yükseltme ve Ödül Töreni” büyük bir katılım ve coşkuyla yapıldı.

440250595 448906300947207 477768460670369549 n 43131

 

58, 59, 60, 61 ve 65. hükümetlerde Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Recep Akdağ’ın onur konuğu olarak katıldığı programa Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Martin Tscherner, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Akın, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, ALKÜ Genel Sekreteri Dr. Sinan Kartal, akademisyenler ve aileleri katıldı.

440555791 1550531465490144 3490468104614619974 n 64c30

TÖREN, ALEV ALATLI’YA VEFA İLE BAŞLADI...

Akademik Atama, Yükseltme ve Ödül Töreni; bilim dünyasına büyük katkılarıyla adını tarihe yazdıran Yazar Alev Alatlı’nın isminin verildiği konferans salonunun kurdele kesimiyle başladı. Alev Alatlı Konferans Salonu’nun açılış kurdelesini eski Bakan Recep Akdağ, Rektör Türkdoğan ile protokol heyeti kesti. Açılışın ardından heyet, Alev Alatlı Konferans Salonu’ndaki törene katıldı.

 

440610116 741430718022410 6872248235146300630 n 7a758

AKDAĞ: DAHA İLERİYE GİTMEMİZ İÇİN EZBER BOZMAMIZ GEREKİYOR...

Törenin onur konuğu Recep Akdağ konuşmasında böyle bir törene katılmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Antalya ve Alanya’nın bir Selçuklu kenti olduğunu vurgulayan Akdağ, kadim Selçuklu Devleti’nin hatırasını yaşatmanın da büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. ALKÜ’nün kısa sürede gelişmiş bir üniversite haline geldiğini söyleyen Akdağ, “Bu kıymetli salonumuza değerli yazarımız Alev Alatlı’nın isminin verilmesi hepimizi gururlandırdı. Bilimsel alanda ileriye gitmemiz için akademisyenlerimizin büyük bir önemi var. Daha ileriye gitmemiz gerekiyorsa ezber bozmamız gerekiyor. Yeni yöntemlerle ezber bozarak devam etmemiz gerekiyor. Uzun süre yaptığım bakanlık görevinde yeni uygulamalarla ezber bozarak ülkemize sağlık alanında büyük gelişmeler yaşattık. Bugün burada 115 öğretim üyemizin yeni cübbelerini giyecek olması inanılmaz mutluluk verici bir olay. Bu törende giyilen her cübbenin arkasında annelerin, babaların, eşlerin ve çocukların büyük emeklerinin olduğuna ben bizzat şahidim. Cübbelerini giyen akademisyenlerimize başarılar diler; törenin üniversitemize, ülkemize ve bilim dünyasına hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

440621691 312321011894053 6628020318218536562 n 1cab4

REKTÖR TÜRKDOĞAN: ALKÜ OLARAK NİCE BAŞARILARA ŞAHİT OLACAĞIZ...

Rektör Türkdoğan konuşmasında törenin yapıldığı konferans salonunun düşünce dünyasına ışık tutan mütefekkir yazar Alev Alatlı’nın isminin verildiği bir gün olduğunu vurguladı. ALKÜ Akademik Atama, Yükseltme ve Ödül Töreni’nin büyük bir gurur günü olduğunu söyleyen Rektör Türkdoğan, “Bilime katkı sağlayan 115 akademisyenimizin yükselmelerinin heyecanına şahit oluyoruz. Ülkemizin kalkınması için bilimin ışığında yetişen akademisyenlerimizin yetişmesi kolay olmuyor. Bir akademisyen zamanının çoğunu ailesinden, çocuklarından feragat ederek bilime ayırıyor. ALKÜ çok daha büyük bir üniversite olacak ve nice başarıları hep birlikte kutlayacağız. Bu onurlu başarıyı bizlere yaşatan ailelere ve değerli akademisyenlerimize yürekten teşekkür ediyorum.” dedi. Rektör Türkdoğan, Piri Reis tarafından çizilen Alanya ve Alanya Kalesi’nin tablosunu eski Bakan Akdağ’a hediye etti.

440629464 789254156469358 3317903080586468049 n c30c8

 

115 AKADEMİSYEN YENİ CÜBBELERİNİ GURURLA GİYDİ...

Konuşmaların ardından ALKÜ’lü akademisyenler atama ve yükselme ile yeni cübbelerini giydi. ALKÜ’de 22 profesör, 50 doçent, 43 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplamda 115 öğretim üyesi atama ve yükselme ile yeni ünvanlarına erişti. Bunun yanında 15 akademisyene akademik başarı ödülü, 5 akademisyene de tanınırlık ödülü takdim edildi. Öte yandan emekli olan bir akademisyen ve bir idari personele teşekkür plaketi verildi. Ünvanlarına kavuşan akademisyenlere cübbelerini eski Bakan Akdağ, Rektör Türkdoğan, protokol üyeleri ve akademisyenlerin aileleri giydirdi. Törenin devamında ALKÜ’nün kuruluşunun 9’uncu yılı dolayısıyla pasta kesimi yapıldı. ALKÜ’nün gurur günü olan Akademik Atama, Yükseltme ve Ödül Töreni, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

 

 

 

HABER: Uğur  AKDAĞ

 

Alanya'nın Mahmutlar mahallesinde  bir emlak ofisi kimliği belirsiz  şahıs yada şahıslar  tarafından kurşunlandı...

Alınan bilgilere göre, gizemli saldırı Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi’nde bir emlak ofisine yapıldı.

M.S’ye (46) ait emlak ofisi kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından kurşunlandı.

11 el ateş ederek olay yerinden motosiklet ile kaçan şahıs yada şahıslar jandarma tarafından aranıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

HABER: Mertcan YILMAZ

 

Alanya Kızlarpınarı Mahallesi, Kleopatra Plajı'nda güneşlenen tatilciler, bir kişinin sahilde uzun süre hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil  Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

 

440629470 282169081630056 2539628414855542693 n cca01

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Belaruslu turist Boris Raboisgi'nin (76) hayatını kaybettiğini tespit etti.

 

 

HABER: Ayten YILMAZ

 

Alanya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü coşkuyla kutlandı...

ALANYADA 23 NİSAN 1 32259

Programda, Alanya Belediyesi'nin yurt dışındaki kardeş şehirlerinden gelen çocuklar da yer aldı.

 

Bayramın kutlama programı, Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde saat 09.00'da başladı. Buradaki törene Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Daire Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ALANYADA 23 NİSAN 4 95450

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra kutlamalara İskele'deki Şelale Meydanı’nda devam edildi.

ALANYADA 23 NİSAN 2 020be

ALANYA BELEDİYESİ TÜRK BAYRAĞI DAĞITTI...

Öğrencilerin gösterilerini sergilediği etkinlik alanının girişine stant kuran Alanya Belediyesi, geniş katılımlı programda vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan buradaki törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp, milli mücadeleyi başlattığını hatırlatarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın en önemli miras olduğuna vurgu yaptı.

Yılmaz, "Bayrak sevdası ve bağımsızlık tutkusu, bir milleti şaha kaldırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve yüce milletimizin umudu, neşesi ve güvencesi sevgili çocuklarımız, adaletin dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik, bir ulusun onurudur, namusudur ve şerefidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, hem dünyada bir ilki oluşturmaktadır, hem de geleceğin Cumhuriyet nesillerine Atamız'ın verdiği önemi göstermektedir" dedi.

 

ALANYADA 23 NİSAN 5 9fcff

DÜNYA ÇOCUKLARI ALANYA'DA BULUŞTU...

Alanya Belediyesi'nin farklı ülkelerdeki kardeş şehirlerinden gelen 50 çocuğun ve kentte öğrenim gören yaban öğrencilerin de yer aldığı program, resim, şiir yarışmalarının ödül töreni, şiirlerin okunması, müzik dinletisi, 100 Çocuk 100 Atatürk Gösterisi ve halk oyunları ile Türk bayrağı sunumunun ardından sona erdi.

 

ALANYADA 23 NİSAN 3 20996

Renkli görüntülere sahne olan ve yoğun ilgi gören çocukların gösterileri, izleyenlerden büyük alkış aldı.

ALANYADA 23 NİSAN 6 b3c55

 

 

 

ALANYA GÜNEŞİ HABER MERKEZİ

Gazeteler