head
2183026 810x458 75f08
Çarşamba, 29 Kasım 2023

 

Ankara Üniversitesi Akademik Değerlendirme, Akreditasyon ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ali Sınağ, Alanya HEP Üniversitesi’nde üniversitelerin kalite yönetimi hakkında önemli bilgiler aktardı...

Sınağ, üniversitelerde veriye dayalı yönetişimin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Sınağ, “Üniversitede üretilen bilginin ürüne dönüşmesi, patentlerin ticarileşmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. ‘Yükseköğretimin değişen çıktı odaklı gündemi’ konusuna bağlı olarak; kurumsal performans yönetimi, kalite güvencesi, belgelendirme, kalite yönetim standartları gibi teknik bilgiler aktaran Prof. Dr. Ali Sınağ, Türkiye’de tek tip üniversite döneminin geride kaldığını söyledi. Değişen koşul ve teknik imkânların, üniversitelerde kalite ve performans sistemini zorunlu hale getirdiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ali Sınağ, “Ülkemizde 208 üniversite var. Bunların 4’ü meslek yüksek okulu. Dolayısıyla 204 üniversite üzerinden konuşursak, her birinin benzer vizyonu, stratejisi var. Türkiye’de baktığınızda artık tek tip üniversite anlayışını benimsemememiz gerekiyor. Özellikle rekabet durumunu dikkate aldığımızda, yükseköğretimde çok yeni kavramlar karşımıza çıkıyor. Biz hep üniversiteye girmeyi konuştuk. Üniversiteler öğrencileri hep aldıkları puan üzerinden değerlendirdi. Türkiye’deki 204 üniversitenin yapısına baktığınızda aynı kalıp yapıyı görüyorsunuz. Uluslararası ölçekte üniversiteler artık çok büyük rekabet içerisindeler. Laboratuar çalışmalarının teknolojik ürüne dönüşeceği, verilerin üretildiği yerler üniversitelerdir. Araştırma anlamında bizim laboratuarda üretilen verilen artık ürüne dönüşmesi gerekiyor. Alınan patentlerin ticarileşmesi noktasında ciddi problemlerimiz var. Lisanslama noktasında ciddi problemlerimiz var. Dolayısıyla aldığınız bir patenti ticarileştiremiyorsanız, ciddi anlamda üniversiteye ülkeye bir katkısı olamayabiliyor” ifadelerini kullandı.


ÜNİVERSİTELERDE PERFORMANS ÖNEMLİ...


Ankara Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ali Sınağ, Türkiye’de yükseköğrenim gören öğrencilerin, akademik kariyer planlamaları hakkında da görüşlerini paylaştı. Türkiye’de yüksek öğrenim gören öğrencilerin, akademik kariyerinin belli bir kalıpta ilerlediğine vurgu yapan Prof. Dr. Sınağ; “Üniversitelerde performans konusunu ne kadar konuşmalıyız. Üniversitelerde akademisyenlerin büyük bir çoğunluğu performans kelimesinden rahatsız oluyor. Performans herkese lazım. Türkiye’de 204 üniversitenin tamamı aynı yapıda işlevini sürdürüyor. Yüksek lisans öğrencisi, mezun olduğu üniversitede profesör olarak devam ediyor. Hocasının tüm özelliklerini almış, farklı kültürlerden haberdar olamıyor. Belli bir kalıpta aldığı eğitim hayatını, yine belli bir kalıpta akademisyen olarak devam ettiriyor. Farklı eğitim metot ve kültürlerden haberdar olmak, bunu bir yönetim biçimine dönüştürmek önemli. Artık üniversiteler tematik ve belli alanlarda yapılanmış durumda. Üniversitelerin ileriye dönük çok büyük model oluşturma şansı var” diye konuştu. Prof. Dr. Ali Sınağ, yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi süreçlerine de değindi. Kalite güvencesi kavramının, yönetsel, operasyonel ve destek süreci olmak üzere 3’e ayrıldığını aktaran Prof. Dr. Sınağ, kurumların iç ve dış değerlendirmelerini nasıl yapması gerektiğinin teknik detaylarını anlattı. Alanya  HEP Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mesut Güner, program sonunda Ankara Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ali Sınağ’a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti. 

 

 

 

 

HABER: Sariye KAYATURAN

Gazeteler