head
2183026 810x458 75f08
Cuma, 12 Temmuz 2024

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzısıha Kurulu, halkımızı Covid 19 salgınından korumak ve yayılmasını engellemek için Antalya ili genelindeki iş yeri çalışma saatleri, şehirlerarası seyahat, yaş sınırlaması ve benzeri konularda alınan yeni kararlarını açıkladı. Kurulun yeni kararlarında bazı kısıtlamalara son verdiği görüldü... 

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, açıklanan kararların titizlikle uygulanması gerektiğine dikkat çekerek, “Alınan kararlarda bazı kısıtlamaların kaldırıldığını bazılarının da kademeli olarak kaldırılmaya başlandığını görüyoruz. Bugüne kadar salgına karşı Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızın başarıyla yürüttüğü çalışmalara hassasiyetle destek olmalıyız. Bu nedenle yeni kararla konu işletmelerin dikkatle, kurallara riayet etmelerini öneriyorum. Bu salgın sürecini el birliği içinde atlatacağımızı düşünüyorum. Alınan kararların bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Kurulun tüm akaryakıt ve LPG satış istasyonlarının çalışma saatleri kısıtlamasının kaldırdığı, bakkal, büfe vb. işyerleri için çalışma saatleri sınırlamasının (bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı ve/veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması kaydıyla) kaldırılmasına karar verdiği görüldü.

İlimizdeki tüm marketler, perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri vb. satışı yapan işyerlerinin çalışma saatleri kısıtlamasının (bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı ve/veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması kaydıyla) kaldırılmasına, işyeri içindeki en fazla müşteri sayısının müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olması, sosyal mesafe kuralına uyulması ve hem çalışanların hem de müşterilerin maske kullanılması uygulamasının devamına, karar verildi.

Ayrıca, bakanlık genelgelerine istinaden ve daha önceki kararlarla faaliyetleri durdurulan kahvehane, kafe, kafeterya, ganyan ve iddaa bayileri vb. işyerlerinin kapalı kalması uygulamasının devamına,

BERBER, KUAFÖR, GÜZELLİK SALONLARI YENİ DÜZENLEMELERLE AÇILIYOR
Kurulun berber, kuaför güzellik salonu gibi işletmelerde de bazı kısıtlamalar ile birlikte yeni uygulamalarla dükkanların açılacağı tarihin belirlediği kararlarda, şehirlerarası seyahat yasağı, sokağa çıkma yaşı gibi konularda da bazı kısıtlamalara son verdiği görüldü.

İl Umumi Hıfzısıha Kurulunun aldığı kararlar ise şöyle;

Söz konusu İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile İl Koronavirüs Bilim Danışma Kurulunca önerilen hususlar kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda;
1. İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen “Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması” konulu genelgesiyle; tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda faaliyetleri 21.03.2020 tarihi saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulmuş olan berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile ilgili olarak, gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerlerinin faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik tedbirlerin 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilerek, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin, Koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020 tarihinde faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar alınmış olduğundan bahisle; 11.05.2020 tarihi itibarıyla berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri/faaliyetlerini sürdürebilmeleri için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca belirlenmiş olan kurallar bildirilmiştir.
Genelgede belirtilen hususlar ışığında;
Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin Kurulumuzun 21.03.2020 tarihli ve 2020/02 no.lu kararının 5. maddesinin uygulanmasının 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibarıyla sona erdirilmesine,
Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibarıyla faaliyetlerine başlayabileceklerine,
a) Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebileceklerine,
b) Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumunun esas olduğuna,
c) Bu iş yerlerinin aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyeceklerine, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerine,
d) Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak, işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilebileceğine,
e) Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmemesine, ancak, hava şartlarına göre randevusuz gelen müşterilerin iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebileceklerine, bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını gösteren duyuru metninin işyerinin giriş kısmına herkes tarafından görülebilecek şekilde asılmasına,
f) İşyerinde çalışanların muhakkak surette maske kullanmalarına, müşterilerin ise işlem süresince maske kullanmalarına, ancak, yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabileceklerine,
g) Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonunun yapılmasına, her işlem sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanmasına,
h) Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce, çalışanların müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte etmelerine ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanmalarına, eldiven kullanılacak ise, eldiven değişikliğinin yapıldığının müşteriye gösterilmesine,
ı) Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemelere hizmet sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanmasına, bu işlemin her müşteri için tekrarlanmasına,
j) Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemelerin tek kullanımlık malzemeler olmasına, ya da her müşteri için ayrı malzeme olmasının (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanmasına, hizmet alan müşteri için kullanılan malzemelerin gerekli dezenfeksiyon, sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmamasına, isterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususunun randevu aşamasında müşterilere bildirilmesine,
k) Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmetinin geçici süreliğine verilmemesine, ancak, sakal tıraşı makinesi ile kısaltma şeklinde sakal tıraşı yapılabileceğine,
l) Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetlerinin geçici süreliğine verilmemesine, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebileceğine,
m) Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘Ense Fırçası’nın kullanımının, (anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulmasına,
n) Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasının geçici süreliğine durdurulmasına,

o) Olası vaka durumunda filyasyon yapılabilmesi amacıyla, gelen müşterilerin geliş tarihi, adı-soyadı ve iletişim bilgilerinin işyeri sorumlusu tarafından tutulup, saklanmasına,
p) Bu iş yerlerinde 18-20 yaş arasındaki çalışanlar, “01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma kısıtlaması” uygulamasından İçişleri Bakanlığı’nın 05.04.2020 tarihli ve 6238 sayılı genelgesi ve Kurulumuzun 05.04.2020 tarihli ve 2020/16 no.lu kararı kapsamında muaf olduklarından, işyerleri ile bağlarını gösteren belgeyi ibraz etmeleri koşuluyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sokağa çıkmak üzere izinli sayılmalarına,
2. Kurulumuzun daha önceki kararlarıyla faaliyetlerinin durdurulmasına ve /veya çalışma şartları ile çalışma gün ve saatlerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmış olan işyerleri ve işletmeler ile ilgili olarak;
a) Kurulumuzun 22.04.2020 tarihli ve 2020/25 no.lu kararının 14. maddesi ile çalışma saatleri 06:00-23:00 olarak düzenlenen İlimizdeki tüm akaryakıt ve LPG satış istasyonlarının çalışma saatleri kısıtlamasının kaldırılmasına,
b) İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri için daha önceki kararlarımızla getirilmiş olan çalışma saatleri kısıtlamasının (bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı ve/veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması kaydıyla) kaldırılmasına, ancak, bu işyerlerinin sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermeleri uygulamasının devamına,
c) Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle hafta içi günlere çekilmiş olan açık ve kapalı semt pazarlarının yine asıl günlerinde (daha önceki kararlarımızla getirilen 1 hafta tezgâh/belge numarası tek rakamla biten esnafların, 1 hafta tezgâh/belge numarası çift rakamla biten esnafların tezgâh açmaları, tezgâhlar arası mesafe, maske kullanımı, giriş ve çıkış kontrolü vb, düzenlemelere uyulması kaydıyla) açılmasına,
d) İlimizdeki tüm marketler, perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri vb. satışı yapan işyerlerinin çalışma saatleri kısıtlamasının (bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı ve/veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması kaydıyla) kaldırılmasına, işyeri içindeki en fazla müşteri sayısının müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olması, sosyal mesafe kuralına uyulması ve hem çalışanların hem de müşterilerin maske kullanılması uygulamasının devamına,
e) Bakkal, büfe vb. işyerleri için çalışma saatleri sınırlamasının (bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı ve/veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması kaydıyla) kaldırılmasına,
f) Kurulumuzun 19.03.2020 tarihli ve 2020/01 no.lu kararının 8. maddesinin “İlimiz genelinde bulunan açık ve kapalı oto pazarlarının faaliyetlerinin durdurulmasına,” ilişkin bölümünün uygulanmasının sonlandırılmasına, açık ve kapalı oto pazarlarının faaliyetlerinin devamına izin verilmesine, araçlar arasında en az iki metre mesafe olmasına, pazar alanlarına giriş/ çıkışların kontrollü yapılmasına, maske kullanımının zorunlu olmasına, açıkta yiyecek ve içecek satışının yapılmamasına,
g) Bakanlık genelgelerine istinaden ve daha önceki kararlarımızla faaliyetleri durdurulan kahvehane, kafe, kafeterya, ganyan ve iddaa bayileri vb. işyerlerinin kapalı kalması uygulamasının devamına,
3. İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen “65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı Vatandaşlar/Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası” konulu genelgesiyle bildirilen, 22.03.2020 tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımız ile 04.04.2020 tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş ve altındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak, 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerisi ile alınan istisna kararı doğrultusunda;
a) 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 10.05.2020 Pazar günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine,
b) 14 yaş ve altı çocukların 13.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15.05.2020 Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabileceklerine,
4. Kurulumuzun 01.04.2020 tarihli ve 2020/14 no.lu kararının 1. maddesinde yer alan “İlimize her ne şekilde olursa olsun (Karayolu, Denizyolu, Havayolu) giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgâhlarında sıhhi gözlem altına alınmasına,” maddesinin uygulanmasının sonlandırılmasına,
Ancak, seyahat kısıtlamasına tabi illerden gelip, İlimizde 72 saatten fazla kalacak olanların, onam formu alınarak, beyan edecekleri ikametgâhlarında 14 (ondört) gün süreyle sıhhi gözlem altına alınmasına,
5. İlimize diğer illerden gelecek kişilerden, şehirlerarası otobüs seyahatiyle gelenlerin otogarlarda, diğer araçlarla gelenlerin ise şehir girişi yol kontrol noktalarında sağlık kontrollerinin (ateş ölçümü, semptomlarının izlenmesi) ve temaslı veya pozitif vaka olup olmadıklarının sorgulamasının yapılmasına,
6. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 07.05.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur. 

 

 

HABER:Sariye AKDAĞ...

Gazeteler