head
2183026 810x458 75f08
Salı, 16 Temmuz 2024
Cuma, 19 Temmuz 2019 15:43

GENÇLİĞİN HAYKIRIŞI..

Yazan
Ögeyi Oylayın
(19 oy)
Ey Türk gençliğinin yaşam alanlarına istikamet gösterenler, Birinci vazifeniz , temiz ve yaşanabilir bir çevre inşa etmek ve bunu ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinizin ve istikbalinizin yegâne temeli budur. Bu temel sizlerin en kıymetli hazinenizdir. İstikbalde dahi sizleri bu hedeften saptırmak isteyecek, dahili ve harici rant avcıları olacaktır. Bir gün, tüm imar planlarının düzgün uygulanmasını ve çevreyi müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!

Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Memleketin güzelliğine ve değerlerine kastedecek bilinçli ve bilinçsiz düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir yaptırımcılığın mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile bütün sahiller işgal altına alınmış, ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş yaşanamaz hale getirilmiş olabilir.

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin maddi emelleriyle tevhit edebilirler.

Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş ortaya çıkan bu olumsuz durum karşısında adeta çaresiz olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, imar ve çevre kirliliğinden vede işgallerden memleketi kurtarmaktır! Muhtaç olunan kudret Yüce halkımızın oylarıyla icra makamındaki yöneticilere tevdi edilmiş olup ayni zamanda.damarlarınızdaki asil kanda ziyadesiyle mevcuttur.

Okunma 15569 kez Son Düzenlenme Cuma, 19 Temmuz 2019 15:47

Gazeteler