head
2183026 810x458 75f08
Pazar, 15 Eylül 2019

ALTSO'dan yapılan açıklamada ikinci el araçların alım satımına yönelik değişiklik vatandaşa duyuruldu...

ALTSO--Alanya  Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada ikinci el araç ticaretiyle uğraşan kişilerin yetki belgesi almasına yönelik çıkarılan kararda süre 13 Ağustos 2019 iken 31 Aralık 2019 tarihine uzatıldığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"10.08.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile daha önceki yönetmelikte 13 Ağustos 2019’a kadar olan süre 31 Aralık 2019 tarihine uzatılmıştır.

10.08.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ikinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 13.02.2018 tarihli yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde,” ibaresi “31/12/2019 tarihine kadar durumlarını,” olarak; ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde” ibareleri “31/12/2019 tarihine kadar” olarak değiştirilerek, uzatılmıştır.

 Bu kapsamda bahse konu Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrasında “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için 31/12/2019 tarihine kadar durumlarını, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerektiği” aynı süre 2. ve 3. Fıkralarında da 31/12/2019 tarihine kadar olacak şekilde değiştirilerek hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla uygulamada herhangi bir aksamanın yaşanmaması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, ilimizde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlara 31 Aralık 2019 tarihine kadar yetki belgesi almak üzere https://ietts.gtb.gov.tr/ adresi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.”

Gazeteler

Designed by: Masoud