head
2183026 810x458 75f08
Çarşamba, 26 Şubat 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı dijital hizmet vergisinin nelerden alınıp, nelerden alınmayacağını belirledi. 1 Mart 2020'den itibaren yürürlüğe girecek olan dijital hizmet vergisi ile birlikte dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı, bu ortamda sunulan hizmetler ile kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması hizmetlerinden elde edilen hasılat bu vergi kapsamında olacak.

Bir süredir gündemde olan;

--Dijital Hizmet Vergisi,

--Konaklama Vergisi,

--Değerli Konut Vergisi,

--Gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

 

İŞTE MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI...

--Dijital Hizmet Vergisi Nedir ?,

--Kimler Dijital Hizmet Vergisi Mükellefi Olacak ?,

--Kimler Dijital Hizmet Vergisinden Muaf ?,

 

Ekim (2019) ayının ortalarında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle bazı kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi‘nin, Dijital Hizmet Vergisi ile ilgili ilk 7 maddesi kabul edilmişti. Bundan birkaç gün sonra ise teklifin birinci bölümünde yer alan 10 madde daha kabul edildi.

dijital hizmet vergisi nedir kimler mukellef olacak ecab7

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ NEDİR ?


Kabul edilen maddelerin dijital hizmet vergisini ilgilendiren kısımda yer alan bilgiye göre; Türkiye’de, dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler ile kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde edilen hasılat, bu vergi kapsamına dahil olacak.

Dijital Hizmet Vergisi Hakkında BilgiAyrıca, kabul edilen maddelere göre, bu hizmetlere yönelik dijital ortamda verilecek aracılık hizmetleri de vergiye tabi olacak. Kısacası tüm sosyal ağlar, arama motorları bu vergi kapsamına giriyor. Diğer yandan bu mecra ve ağlardaki reklam vs. süreçlerine aracılık eden kurumlar da verginin muhatabı olacak.

Teklifte, “dijital ortam”, “dijital hizmet sağlayıcıları”, “hasılat elde edilmesi”, “hizmetin Türkiye’de sunulması”, “finansal muhasebe açısından konsolide grup” kavramları tanımlanıyor.

dijital hizmet vergisi geldi b0d96

KİMLER DİJİTAL HİZMET VERGİSİ MÜKELLEFİ OLACAK ?


Dijital hizmet vergisinin mükellefleri, yukarıda kapsamı belirtilen hizmetlerin sağlayıcıları şeklinde belirlenmişti.

Dijital Hizmet Vergisi’nin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcıları olacak. Bunların, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından tam mükellef olup olmaması, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan iş yeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesi vergiden mükellefiyetine tesir etmeyecek.

Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer haller mükellefiyete tesir etmeyecek. Buna ek olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, verginin emniyeti amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecek.

 

KİMLER DİJİTAL HİZMET VERGİSİNDEN MUAF OLACAK  ?


Kanunla, Dijital Hizmet Vergisi’nden muaf olanlar ile bu vergiden istisna tutulan hizmetler de belirleniyor.

Buna göre,

Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirası ve daha fazla olan
Dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar
vergiden muaf tutulacaklar. Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması halinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınacak.

Dijital Hizmet Vergisi Kabul Edildi. Bu arada globaldeki birçok sosyal ağ (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Linkedin, Pinterest, Snapchat vs.), arama motoru, mobil uygulama zaten bu barajı aşıyor. Dolayısıyla vergideki yükümlülük, aracı kurumlara yani bu alanda reklam hizmeti sunan ajans vs. kalıyor.

 

VERGİDEN İSTİSNA TUTULAN HİZMETLER HANGİLERİ ?

 Bir de vergiden istisna tutulan bir takım hizmetler var. Bunlar;

--Telgraf ve Telefon Kanunu’nun ulusal çapta kamuya açık mobil elektronik haberleşme hizmetleri üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler,


--Bankacılık Kanunu kapsamındaki bazı hizmetler,


--Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda oluşturulan ürünlerin satışı.


--Ar-Ge faaliyetleri sonucu oluşturulan ürünlerin üzerinden sunulan hizmetlerden elde edilen hasılat.

 

Gazeteler

Designed by: Masoud