head
2183026 810x458 75f08
Cumartesi, 04 Şubat 2023

Türkiye Haberleri

 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Zühtü Arslan, 8 oy ile yeniden seçildi.

ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?

1964 tarihinde Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sorgun’da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında, doktorasını da aynı Fakültede anayasa hukuku alanında yaptı.2002 yılında doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını aldı. 2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çalıştı.

Ayrıca 23/12/2010 tarihinden itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini yürüttü.

2009 yılında başkanlığına atandığı Polis Akademisinde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde “Anayasa Hukuku”, “İnsan Hakları”, “Devlet Kuramları” gibi dersler verdi. Ayrıca 2000-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesinde “Turkish Public Law” dersini, 2003-2009 yılları arasında da Başkent Üniversitesinde “Hukuk ve Siyaset” dersini verdi. Anayasa Teorisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Din Özgürlüğü ve Türk Parlamento Tarihi 1957-1960 (üç cilt) kitapları vardır.

Bunun yanında Constitutional Law in Turkey (Türkiye’de Anayasa Hukuku) başlıklı bir ortak kitabı ve ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü adlı bir derleme eseri bulunmaktadır. Ayrıca anayasa yargısı, insan hakları, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce yayımlanmış makaleleri ve bildirileri vardır.

Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 17/4/2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş; 20/4/2012 tarihinde göreve başladı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 10/2/2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi.

25/1/2019 tarihinde, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak seçildi Evli ve dört çocuk babasıdır.

 

AKP iktidarı alkollü içki satışına yeni kısıtlama getirdi.


Tarım ve Orman Bakanlığı, yayınladığı yeni yönetmelikle, alkollü içeceklere yeni kısıtlamalar getirdi...

 

Tarım ve Orman Bakanlığı alkollü içki ticaretiyle ilgili yeni bir yönetmelik hazırladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlıklı düzenlemede içkilerin satışıyla ilgili mevzuatta değişiklikler yapıldı.

Düzenlemeye göre 5 cl'den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl'den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemeyecek, üretilemeyecek ve piyasaya arz edilemeyecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddelerde şu detaylar verildi:

5 cl'den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl'den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek.

Bu ürünler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

Bira hariç olmak üzere, cam haricindeki ambalaja sahip alkollü içkiler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek.

Bu ürünler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

Yönetmeliğin tam metni şöyle:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL
VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Süresi içerisinde dağıtım yetki belgesini yenilemeyen firmaların belge geçerlilik tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde başvurması halinde, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen dağıtım yetki belgesi bedeli, iki katı olarak tahsil edilerek belge yenilenir. Bu süre geçtikten sonraki başvurular yenileme kapsamında değerlendirilmez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin altıncı ve on altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5 cl'den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl'den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemez, üretilemez ve piyasaya arz edilemez.”

“Bira haricindeki alkollü içkiler, sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj ile piyasaya arz edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 4733 ve 4250 sayılı Kanunların ilgili maddelerinde hüküm altına alınan idari yaptırımlar uygulanır. 4733 ve 4250 sayılı Kanunların ilgili maddeleri uyarınca adli yaptırımı gerektiren fiillerin işlenmesi halinde adli mercilere suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- 5 cl'den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl'den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemez ve ithal edilemez. Bu ürünler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemez.

GEÇİCİ MADDE 14- Bira hariç olmak üzere, cam haricindeki ambalaja sahip alkollü içkiler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemez ve ithal edilemez. Bu ürünler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemez.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

BİR YÖNETMELİK DAHA DEĞİŞTİ

Bakanlık ayrıca “Alkol ve alkollü içki tesislerinin haiz olmaları gereken teknik şartlar, kurumları, işletilmeleri ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmelik”te de değişiklik yaptı.

Yönetmeliğin 20. maddesinin birinci fıkrası şöyle değiştirildi:

“Alkol veya alkollü içki üretim izni sahibi firmalara ait fabrika, imalathane, imlahane veya ticari işletmelerin veya bu gibi yerlerin işletme hakkının ya da şirket hisselerinin, üçüncü kişilere devredilebilmesi Kurum iznine tabidir. Bu amaçla yapılacak talep, devredecek için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde ve devralacak için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma intikal ettirilir. Talebin uygun görülmesi halinde üretim izni güncellenir.”

 

Batman’da boşanma aşamasındaki Ö.F.A., eşi M.A.’ya acı çektirmek için 7 yaşındaki kızını öldürdüğünü itiraf etti. Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheli baba, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi...

adi baba 1 f46df

Alınan bilgilere göre, eşi M.A. ile boşanma aşamasında olan ve İstanbul’dan Batman’a gelen Ö.F. A., akrabaların aracılığı ile kızı Adara ile buluştu. Kızı ile gezdikten sonra gece geç saatlerde ablasına ait kömürlüğe giden cani baba, boşanma aşamasında olan eşine acı çektirmek için kızını boğarak öldürdü.

Batman Beşevler Mahallesi’nde 7 yaşındaki Adara Aslan’ın cansız bedeni halası tarafından evinin kömürlüğünde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 7 yaşındaki Adar’nın cansız bedenini Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürdü.

Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli durumundaki baba Ö.F. A.’yı İstanbul’a giderken Diyarbakır otogarında gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli baba, ilk sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüpheli baba itirafında, boşanma aşamasında olan eşine acı çektirmek için kızını boğarak öldürdüğü öğrenildi.

Emniyet işlemleri tamamlanan baba Ö.F.A., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak. Şimdi istedikleri kadar polise-savcıya baskı yapsınlar, dua okunmasını yasaklasınlar, 4 ay sonra görüşeceğiz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamının yitiren Doç. Dr. Sinan Ateş’in Bursa’daki babaevine taziye ziyaretinde bulundu. Merhum Ateş’in anne, baba ve dayısına taziyelerini ileten İmamoğlu, acılı aileye sabır dileklerini iletti.

SİNAN ATEŞ'İN ANNESİ: ADALET YOKSA NİYE YAŞAYALIM?

Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretinde Sinan Ateş'in annesiyle olan diyaloğu dikkat çekti.

“Eğer adalet yoksa niye yaşayalım? Adalet tecelli etmeli” diye konuşan acılı anne, “Ne koltuk kavgası ne koltuk sevdası vardı ne de böyle hevesi vardı…Çünkü rahattı kafası, emindi. Kimsenin ne koltuğunda kavgası vardı…Herkes kendi kendine gelin güvey oldu. Ben içime taş basarak ben oğlumun toprağıyla duruyorum. Benim oğlum güzel insanları yetiştirmek için insanları güzel yerlere çekmek için uğraştı. Bu mu olmalıydı sonucu?” ifadelerini kullandı.

12 b06cb

KILIÇDAROĞLU: BU İŞ TORBACILARLA KALMAZ...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Sinan Ateş'in annesinin sözleriyle ilgili bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* “‘Adalet yoksa niye yaşayalım? Ben içime taş basarak oğlumun toprağıyla duruyorum’ diyen acılı anneye sesleniyorum; oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz.

* Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak. Şimdi istedikleri kadar polise-savcıya baskı yapsınlar, dua okunmasını yasaklasınlar, 4 ay sonra görüşeceğiz. O çetenin yakasına yapışıp ailenin acısını bir nebze olsun dindireceğiz.

* Acılı anneye ve aileye bir kez daha sabır diliyorum. Tüm halkımızdan, merhumun ruhuna okunacak bir mevlidi bile yasaklayan zihniyete karşı Sinan Ateş ve ailesi için dua etmelerini istiyorum.”

TUTUKLU SAYISI 18'E YÜKSELDİ...

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022’de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli avukat S.Ö.’nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen S.Ö, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Avukat S.Ö. ile gözaltına alınan T.D. ve E.Y. daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.

 

BETAM'a göre, kiralık konut fiyatlarının artış hızı aralıkta arttı. Ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış aralıkta yüzde 172,9 olurken ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 71 TL’ye yükseldi...

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) 2022 Aralık ayına ilişkin Kiralık Konut Piyasası Raporunu açıkladı.

KİRA ARTIŞINDA ZİRVEDE  ANTALYA  VAR...

kiralar uçtu 1 2e3fd


Aralık verilerine göre bütün büyükşehirlerdeki yıllık kira fiyatı artış oranı yüzde 64,3 olan yıllık TÜFE enflasyon oranından yüksek gerçekleşti. Antalya yüzde 292,2 ile en yüksek kira artış oranının gözlemlendiği il oldu.


Antalya'da ortalama kira bir yılda 4 kata yakın yükseldi. En yüksek fiyat artışı görülen diğer iller yüzde 218,2 ile Trabzon, yüzde 212,5 ile Denizli, yüzde 207,7 ile Mersin ve yüzde 181,3 ile Adana oldu. En düşük kira artışının görüldüğü il ise yüzde 126,6 ile Erzurum oldu.


Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı aralıkta yüzde 172,9 olurken ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 71 TL'ye yükseldi. Öte yandan, yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 150, Ankara'da yüzde 160,9, İzmir'de ise yüzde 162,2 oldu.

İSTANBUL’DA BİR KONUTUN ORTALAMA KİRASI 10 BİN TL...

Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul'da 100 TL, Ankara'da 47 TL, İzmir'de ise 68,2 TL'dir.

Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde arttı. Böylece İstanbul’da 100 metrekarelik bir konutun kirası 10 bin TL oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ KAĞITHANE’DE...

İstanbul'un ilçelerindeki kira fiyatı artışı en yüksek artış yüzde 257,8 ile Kağıthane'de en düşük artış ise yüzde 96,4 ile Beykoz'da oldu. Esenler’deki artış yüzde 190,8, Sultanbeyli’deki artış yüzde 185,5 ve Maltepe’deki artış yüzde 183,3 oldu.

2022 Aralık itibarıyla ortalama kira fiyatının en yüksek olduğu üç ilçe sırasıyla metrekare başına 257 TL ile Beşiktaş, 238 TL ile Sarıyer ve 189 TL ile Beyoğlu oldu. En düşük metrekare kira fiyatı ise 58 TL ile Arnavutköy oldu. Böylece Beşiktaş’ta 100 metrekarelik bir konutun kirası ortalama 25 bin TL oldu.

ARALIKTA TALEP ARTTI...

Kiralık konut talep göstergesi kasıma kıyasla yüzde 0,4 arttı. Buna karışlık kiralık konut talebi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,4 yüksek seyretti. Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullanılan kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı ülke genelinde, İstanbul'da ve İzmir'de azalırken Ankara'da arttı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

 

Batman'ın Kozluk ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan araca, husumetlileri tarafından uzun namlulu silahlarla çapraz ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Taziye dönüşü Batman'ın Kozluk ilçesinden Armutlu  köyüne giden bir araç, daha önce aralarında husumet bulunan bir grup tarafından çapraz ateşe alındı. Araçta bulunan 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 5'i ağır yaralandı.

acayip 1 adfb0

HASTANE VE KÖYDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALIND...

Iİhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hastane ve köyde güvenlik önlemleri alındı.

acayip 2 4cc70

HAYATINI KAYBEDENLERİN VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU...

Öte yandan olayın Hüseyin D. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Olayda hayatını kaybedenlerin Abdurahman G. ve Hifzullah G., yaralananların ise Necmettin G., Hüseyin G., İsmet G., Ömer G. ve Mehmet Ö. olduğu belirlendi. Yaralılardan Mehmet Ö.'nün durumunun ise hayati tehlikesi bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan kar nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın eğitim öğretime ara verildi. Kent merkezinde ve kıyı ilçelerinde kuvvetli yağış ile fırtınanın etkisini sürdürdüğü Antalya'da, yüksek kesimlere kar yağdı.

korkuteline kar 4jpg 21dc5

Antalya'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, gün boyunca hayatı adeta durma noktasına getirdi. Saatte hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, alışveriş mağazaları ve iş yerleri zarar gördü. Şiddetli yağışla birlikte birçok noktada su birikintisi oluştu, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı ilçelerde ise evleri su bastı. Fırtına ve şimşek çakmaları nedeniyle dün gece 4 civarında uçak iniş yapmaktan vazgeçerek geri dönüş yaptı.

korkuteline kar 1 17425

KAR ETKİSİNİ ARTIRACAK...

Korkuteli'de ise sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini öğleden sonra artırdı. Antalya ile Korkuteli kara yolunda ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı. Zincir ya da kış lastiği olmadan yola çıkan sürücüler, ekipler tarafından uyarıldı.

korkuteline kar 2 db276

YARIN DA OKULLAR TATİL...

Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve 13 Ocak Cuma günü ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Korkuteli Kızılcadağ mevkisindeki kar kalınlığı 9 santimetre olarak ölçüldü.

Ayrıca Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent KayakMerkezi'nde ise kar kalınlığı 61 santimetreye ulaştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Pandemi döneminde Alanya uçuşlarını iptal eden Corendon, 23 Nisan’da uçuşlarına yeniden başlayacak” dedi...

 

Hollanda Utrecht’teki Vakantiebeurs Turizm Fuarı 11 Ocak itibariyle kapılarını açtı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) organizasyonuyla 300 metrekarelik stant alanında Türkiye tanıtımı yapıldı. 2020’de düzenlenen fuarı 100 bin 797 kişi ziyaret etmişti. Pandemi nedeniyle ara verilen fuara bu yıl yine 100 binin üzerinde ziyaretçinin katılacağı öngörülüyor. Fuara bu yıl 100 ülkeden 850 kurum ve kuruluşun katıldığı bildirildi.

 

CORENDON d83d9

Fuarda Alanya’yı, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) temsil ediyor. Türkiye standı içerisinde yer aldığımız fuara, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve Alanya’dan çok sayıda turizmci katıldı.


‘3 YIL ARADAN SONRA YENİDEN’...


Halka kapalı olan fuarın ilk gününde turizm profesyonellerinin ilgisi oldukça yoğundu. Alanya adına görüşmeler yapan ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, sevindirici bilgiler verdi. Dahaoğlu “Hollanda’nın en büyük tur operatörü Corendon’un 3 yıl aradan sonra tekrar Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na (GZP) uçacağını öğrendik. Pandemide ara verdikleri operasyona bu sezon 15 bin 500 Hollanda’dan, 9 bin 500 Danimarka’dan toplam 25 bin yolcu ile devam edecekler. 23 Nisan-31 Ekim arasında haftada 3 gün Hollanda Amsterdam’dan, 11 Mayıs-22 Ekim arası haftada 2 gün Danimarka Kopenhag ve Billund’dan gerçekleşecek olan uçuşların yüzde 10’u reklamlara başlanmamış olmasına rağmen şimdiden satılmış durumda.


‘ALANYASPOR’UN DA SPONSORU’...
Corendon Kurucu Ortağı Atılay Uslu, uçuşlara talebin artması ve partnerlerimizin de destek vermesi halinde ek uçak koyabileceklerini, mevcut uçak sayısını iki katına çıkarabileceklerini belirtti. Fuarda 600 metrekarelik bir stantla yer alan Corendon, 34 alt katılımcısı ile birlikte hizmet veriyor. Geçtiğimiz yaz sezonunda üst yönetim kadrosuyla Alanya’ya gelen Atılay Uslu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALTİD Başkanı Burhan Sili ve ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu tarafından ağırlanmış, Alanya’ya 2023 için daha yoğun bir operasyon yapmaya söz vermişti. Bildiğiniz gibi Corendon, Alanyaspor’un da sponsoru ve Alanya’ya ayrı bir önem veriyor. Corendon ayrıca 2023 sezonunda Antalya-Alanya bölgesine 250 bin Hollanda, Belçika ve Danimarka yolcusu getirmeyi planlıyor” dedi. Fuarın oldukça yoğun başladığını belirten Mehmet Dahaoğlu, Alanya için nice güzel haberler vermeyi umduklarını belirtti.

 

 

 

 

HABER: Mertcan YILMAZ

 

Fahiş kiralar muhtarı evsiz bıraktı, Kendi mahallesinde ev bulamıyor...

İstanbul Kadıköy Yeldeğirmeni Mahalle Muhtarı Sultan Aksu, görev yaptığı mahalledeki fahiş fiyatlar nedeniyle ev bulamadı. Aksu, “İnsanlar depremde öleceklerini bile bile bu evlere korkunç kiralar vererek oturuyorlar. Ev bulamazsam caddeye inip çadır kuracağım” dedi.


İktidarın politikarı sebebiyle kira fiyatları fırladı. Başta öğrenciler ve asgari ücretliler için İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ev bulamaz hale geldi.

İstanbul’da Kadıköy Yeldeğirmeni Mahalle Muhtarı Sultan Aksu, kentte kira problemini bizzat yaşayanlardan.

Aksu, oturduğu kiralık evinden çıkarılacak ve ev aramak zorunda. Yasal olarak muhtarlık yaptığı mahallede oturma zorunluluğu var ancak mahallede uygun daire bulup bulamayacağı meçhul.

“İNSANLAR DEPREMDE ÖLECEKLERİNİ BİLE BİLE BU EVLERDE OTURUYOR”...
Sözcü’nün haberine göre; baktığı bir evin 23 bin liraya kiraya verildiğini, kendisinin bu fiyatları ödeme imkanı olmadığını söyleyen Aksu, “İnsanlar depremde öleceklerini, riskli mahallede yaşadıklarını bile bile bu evlere korkunç kiralar vererek oturuyorlar. Ev bulamazsam caddeye inip çadır kuracağım artık herhalde” dedi. Aksu, “Süreç 1,5 yıllık bir süreç. Deprem analizi yapılan binalardan bir tanesi benim oturduğum yerdi. Çok riskli çıktı bina. Yani depremde kesin yıkılacak. Ben de o günden sonra ev arayışına başladım.

 muhtar 2 b6484

Yeldeğirmeni Mahalle Muhtarı Sultan Aksu

 

“ÇADIR KURACAĞIM ALTERNATİFİM YOK”...
Bugün hiç kiralık ev yok mahallede mesela. Geçtiğimiz haziran ayında da ev sahibim aradı ve evi sattığını söyledi. Yeni ev sahibiyle yeni bir sürece girdik, tabii ki zorladı. Mahallenin piyasasını bildiğini, kirayı yükseltmemiz gerektiğini söyledi. İtiraz ettim. Sözleşmem Mart’ta bitiyor. Mevcut sözleşmeyle aynı kirayı ödeyeceğimi beyan ettim ve öyle ödemeye devam ediyorum Her gün ev arıyorum bulamazsam çadır kuracağım. Başka alternatifim yok ne yapacağım?” dedi.

“ASGARİ ÜCRETLİYİM İSTANBUL’DA ODA KİRALARI 5 BİNDEN BAŞLIYOR”Bir başka ev arayan vatandaş Barış Kuş ise şunları söyledi: “İstanbul’a tiyatro eğitimi almaya geldim. Oda kiraladım 2 bin liraya. Bir sene dolmadan 3 bin lira oldu. Ödeyemeyeceğimi söyledim. Herhangi bir soru sormadan 3,5 bin liraya başka biriyle anlaştı ve evsiz kaldım. Şu anda asgari ücretle çalışıyorum. İstanbul’un herhangi bir yerinde oda kiraları bile 5 bin liradan başlıyor. Herhangi bir öğrenci, çalışan bunu nasıl verecek?” Emlakçı Salih Çepnioğlu ise kiralık dairelerin fiyatının altı kat arttığını belirtti:

“ 1+1 evler 8 bin, 2+1 evler 10 bin, 12 bin daha da yukarı çıkabiliyor, değişiyor. Airbnb’ler (kısa süreli konut kiralama) de, yabancılara verilen evler de kiraları bayağı bir çıkardı. Bir sene önce 2 bin 500 liraya verdiğimiz ev bugün 15 bin lira. 6 kat artmış kiralar”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Sözcü

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alanyalı Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu öncülüğünde düzenlenen Çalışan Gazeteciler Günü Bisiklet Sürüş Etkinliği'ne katıldı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Haber Kameramanları Derneği ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen bisiklet sürüş etkinliğine katıldı.


Eymir Gölü yakınında gerçekleştirilen etkinlik öncesi yarışa katılan gazetecilerle sohbet eden Oktay, ardından yarışmaya geçilmeden, katılımcılarla birlikte bir süre bisiklet sürdü.
Oktay, daha sonra kadın ve erkek kategorilerindeki yarışların startını verdi. Yarışmaların tamamlanmasının ardından dereceye giren gazeteciler madalyalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın elinden aldı. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Oktay, Ankara'da havanın soğuk olmasına karşın, etkinliğin son derece sıcak geçtiğini belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nden önce etkinliğe davet edilmesinden ve katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

bisiklet f68a8

'BU EMEKLERİN FARKINDAYIZ'...


Oktay, gazetecilerin ne kadar zor şartlarda iş yaptığının bizzat şahidi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bugünkü etkinlik güzel, bisiklet kullanmak güzel, böyle güzel havada ailelerle birlikte bir arada olmak çok güzel ama biliyoruz ki, savaş ortamı olsun, barış ortamı olsun, afetler olsun, soğuk-sıcak hava olsun terleyerek, üşüyerek her türlü şartlarda, ne pahasına olursa olsun görevini ifa etmek için gecesini gündüzüne katan arkadaşlarımızsınız sizler. Biz bunun farkındayız, millet olarak bunun farkındayız. Hele hele siyaset dünyasındaki insanlar olarak, hükümetteki kişiler olarak, biz zaten bunun çok çok bilincindeyiz. Yürekten teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm emeklere. Bilinmediğini zannetmeyin, bu emeklerin farkındayız ve bunun için de sizlere gerçekten teşekkür ediyoruz ve sizlerle iftihar ediyoruz.
"Gazetecilerin, doğru haber kaynağını araştırmak, doğru haberi vermek ve doğru fotoğrafı, görüntüyü aktarmak için büyük çabalar göstermesinin muhteşem bir iş olduğuna işaret eden Oktay, "Bunun en güzel örneklerinden birisini biliyorsunuz; tek bir foto, tek bir karenin neler ifade ettiğini... Rusya- Ukrayna krizinde tek bir kareyle, bütün dünyaya olayı Türkiye'den neredeyse duyurduk, duyurdunuz ve duyurmaya devam ediyorsunuz." dedi.


Oktay, bisiklet kullanmanın ayrı bir güzellik olduğunu ve yarışmanın bir mesaj daha verdiğini dile getirerek, ulaşım için bisiklet kullanımının dünyada ve Türkiye'de yaşam tarzı şeklinde gelişmeye başladığını ve bu konuda birkaç şehrin öncülük yaptığını kaydetti. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde bisiklet kullanımının artmasını arzu ettiklerini ifade eden Oktay, "Bisikletin daha yoğun kullanılıyor olması ve yaşam tarzına dönüşüyor olması için tüm yerel yönetimlere de bisikletin daha rahat kullanımıyla alakalı altyapının oluşturulması görevi düşüyor. Bunu biz hükümet olarak da teşvik ediyoruz" şeklinde konuştu.

 

bisiklet.jpeg 2 1019d

 

'10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜNÜZ HAYIRLI OLSUN'...


Oktay, bisiklet kullanmanın bir defa öğrenildiğinde ömür boyu unutulmadığını ancak bisikletin üzerinde durmak için de hareket etmenin gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti: "Gazetecilikte de zaten siz biliyorsunuz. Türkiye'de böyle aslında sürekli hareket etmek zorundasınız. Sürekli dinamik olmak zorundasınız. Sürekli ileriye bakmak zorundasınız. Biz de Türkiye olarak böyle yapıyoruz, sizler de gazeteciler olarak zaten böyle yapıyorsunuz. Tüm dünyayla rekabet ediyoruz. Siz de kendi sahanızda tüm dünyayla rekabet ediyorsunuz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda tüm dünyayla rekabet eden ve rekabette de artık öncü rolü oynayan bir Türkiye'yi gazetecileri ile birlikte göreceğiz sahnede. Hepinize tekrar hayırlı olsun diyorum. Sizlerin tekrar 10 Ocak Gazeteciler Günü'nüz hayırlı olsun, kutluyorum. Yürekten tebrik ediyorum."


Türkiye Haber Kameramanları Derneği Genel Başkanı Aytekin Polatel'in takdim ettiği plaketi kabul eden Oktay, ardından yarışmada yer alan ve yarışmayı takip gazetecilere yemek ikram etti. Yarışmanın katılımcılarına "Teşekkür Belgesi" belgesi verilirken, ilk üçe giren Pınar Torlak, Derin Akbaş, Tuğba Şenkazan ile Hakan Karaduman, İbrahim Kördemirci ve Faruk Ayaz'a Alanyalı Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından bisiklet hediye edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Öte yandan aranan 1 kişi de yakalandı...

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheliden 4’ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

3’Ü İSTANBUL’A GETİRİLDİ...

Şüphelilerden 3’ünün İstanbul’dan getirildiği belirtildi. İfadelerin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 10’a yükseldi.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan 18 şüpheliden 7’si daha önce adliyeye getirilmiş, bunlardan 6’sı “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, “30/12/2022 tarihinde İlimiz Çankaya İlçesi Kızılırmak Mahallesi 1456’ncı Sokak üzerinde Sinan Ateş’in ateşli silah ile öldürülmesi, Selman Bozkurt’un ise yaralanması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınan şüphelilerden 05/01/2023 tarihi itibarıyla ifade ve sair adli işlemleri biten 4 şüphelinin Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan savunmalarını müteakip tutuklama talebiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları neticesinde ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanmalarına karar verilmiştir. Olaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmekte olup işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler hakkında da adli soruşturmanın gereklerine tevessül edilecektir” denildi.

ARANAN 1 KİŞİ YAKALANDI...

Öte yandan Ankara Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Ateş cinayeti soruşturmasıyla ilgili bir süredir İstanbul’da firari şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyordu. Bugün akşam saatlerinde Ateş cinayetine ilişkin aranan Doğukan Ç.’nin Beykoz İshaklı Köyünde bulunan bir otelde olduğu belirlendi.

İstanbul ve Ankara polislerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonucunda otele baskın düzenlendi. Polislerin geldiğini fark eden Doğukan Ç. otelin arka kısmında bulunan ormanlık alana kaçmak istedi. Bu sırada polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi etmesinin ardından Doğukan Ç. yakalandı. Yapılan aramada 2 silah ele geçirilirken, gözaltına alınan Doğukan Ç.’nin Ankara’ya götürüleceği öğrenildi.

SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ...

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi’nde 30 Aralık’ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Ateş hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) verilerine göre, 2008-2022 yılları arasında 4 bin 86 kadın cinayeti işlendi. 2022 yılında kadın cinayeti sayısı 348’den 381’e çıktı...

kadın cinayetleri 2 7b214

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, kadın cinayetlerine ilişkin 2021 ve 2022 yılı verilerini karşılaştırmalı olarak açıkladı. Buna göre, 2021 yılında 348 olan kadın cinayeti sayısı 2022 yılında 381'e çıktı. 2022 yılında en çok kadın cinayetinin işlendiği ekim ayında 39 kadın öldürüldü.

İller bazında en çok cinayet İstanbul'da oldu. İstanbul'da 69 kadın erkekler tarafından öldürüldü. İstanbul'u 23 kadın cinayeti ile İzmir, 21 kadın cinayeti ile Ankara takip etti.

2022 yılında öldürülen kadınların 182’sinin evli olduğu görüldü. Öldürülen kadınların yaş ortalaması 35,5 olarak hesaplandı. Erkek cinayetine kurban gidenlerin en küçüğü 3 yaşında, en büyüğü de 81 yaşındaydı.

 

Kadınların 137'si birlikte ilişki yaşadığı erkek, 42'si ayrılma aşamasında olduğu erkek, 44'ü aile içinden erkek, 37'si ayrıldığı erkek, 16'sı tanıdığı erkek, 8'i kızının-kardeşinin veya annesinin bağlantılı olduğu erkek ve 5'i de tanımadığı erkek tarafından öldürüldü.

88 kadın ölümü ise şüpheli bulundu. Şüpheli kadın ölümleri 2021 yılına göre arttı. 2021 yılında şüpheli kadın ölümü 71'di.

Federasyonun verilerine göre 2008-2022 yılları arasında 4 bin 86 kadın öldürüldü ve 421 kadın cinayeti ile en çok ölüm 2019 yılında yaşandı.

 

 

 

 

 

HABER: Ayten YILMAZ

 

2023’ün ilk günleri zamla başladı. Mutfak tüpü fiyatları 150 TL’den 350 TL’ye yükselerek en yüksek zam oranına ulaştı.
Yeni yıl ile birlikte bir çok temel ihtiyaç maddesine zamlar gelmeye devam ediyor. Yapılan son zamlarından ardından tüp fiyatları 150 TL’den 350 TL’ye yükselerek en yüksek zam oranına ulaştı.

tup fiyatlarina okkali zam mutfak tupune yuzde 120 zam geldi iste 12 ayda ki fiyat degisimi tablosu bw2p 3bc10

 

2023 yılında 12 kilogramlık yeni tüp fiyatları:
Aygaz Tüp Fiyatları
Aygaz maksi tombul 345 TL
Aygaz maksi uzun 345 TL
Aygaz mini ocak 120 TL
Maksi 12 kg karavan tüpü 320 TL
Mini tekne tüpü 50 TL

Gri ev tüpü 12 kg 340 TL
Gri küçük tüp 2 kg 98 TL
Ticari tüp 24 kg 690 TL
Sanayi tüpü 45 kg 1540 TL
Forklift tüpü 16 kg 460 TL
Forklift tüpü 24 kg 750 TL

İpragaz Tüp Fiyatları
2 kg piknik tüpü 65 TL

12 kg ev tüpü 320 TL
24 kg ticari tüp 612 TL
45 kg sanayi tüpü 1235 TL
45 kg propan tüpü 1300 TL

Milangaz Tüp Fiyatları
2 kg piknik tüpü 85,50 TL
12 kg ev tüpü 330 TL
24 kg ticari tüp 620 TL
45 kg sanayi tüpü 920 TL

 

Yeniden değerleme oranın belli olmasının ardından kesinleşen trafik cezası zamları 2023 yılına girilmesinin ardından devreye girdi...

Peki, hangi ceza ne kadar oldu?

İşte 2023 yılının trafik cezaları…

TRAFİK CEZALARI 2 8337f

Kırmızı ışıkta geçmek...
Kırmızı ışıkta geçmek 951 TL artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL olacak.

Hız sınırını aşmanın cezası...
Hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu. Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.

Emniyet kemeri takmama cezası...
Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 TL'ye yükseldi.

Araç sürerken telefon kullanmanın cezası...

KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.

Alkol testine itiraz etme ve alkollü araç kullanmanın cezası...
Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi. Alkollu araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollu araç kullanmaktan yakalanma 2 bin 286 TL'den 5 bin 96 TL olacak

Yetki dışı çakar, siren kullanmanın cezası...
Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022 yılında 1823 TL olan ceza tutarı 2023 yılında 4 bin 64 TL olacak.

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası...
Vatandaşların çokça maruz kaldığı cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak. Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullanmak 8 bin 90 TL'ye yükselecek.

Drift atmanın cezası...

Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi de drift atmak. 2022 yılında 9 bin 125 TL olan ceza tutarı, artışla birlikte 20 bin 342 TL oldu.

Uyuşturucu madde ile araç kullanmak...
2023 yılında belirlenen ceza tutarında en yüksek ceza, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak oldu. 2023 yılında bu suçtan ceza alanlar 20 bin 977 TL ceza ödeyecek.

Sahte plaka cezası...
Araca sahte plaka takmanın cezası 20 bin 302 TL olurken, aracı plakasız kullanmak 2 bin 312 TL oldu.

Emniyet şeridini gereksiz ihlal etme cezası...
Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL'den 436TL'ye, takip mesafesine uymamak 196 TL'den 436 TL'ye, plakanın okunur olmasını engelleyecek değişikliklerin cezası 750 TL'den 1671 TL'ye yükseldi.

Bunlara ek olarak, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL, kask ve koruma gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 2022 yılında 196 TL ceza ödeyecek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti...

pusu 2 fde99

Ankara’da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başından, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

pusu 3 521c7

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan ve daha sonra özel hastaneye kaldırılan Sinan Ateş hayatını kaybetti.

 İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

CEMAL ENGİNYURT: HAİNCE PUSU...

 

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekilli Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş kardeşim, Hain ve kahpece bir pusuyla şehit edilmiştir. Katillerin Allah belasını versin. Ruhu şad, Mekanı Cennet olsun inşallah” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişi öldü, biri ağır 5 kişi yaralandı...

tüp patladı 2 0ce93

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

Patlamada Mustafa Görkem Balkık (20), Cennet Yeldi (24), Merve Bayar (23), Osman Sakızcı (19), Hasan Pehlivan (41) yaralandı.

 tüp patladı 3 19e95

“BÜTÜN BOYUTLARIYLA İNCELENECEK”

Olayla ilgili açıklama yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Bugün 15.35 sıralarında bulunduğumuz cadde üzerindeki bir işletmede tüp değişimi sırasında oluşan bir patlama. 7 vatandaşımız yaşamını kaybetti. Hastaneye intikalleri sağlandı. Çok üzgünüz. Böylesine bir kazanın yaşanmış olmasından, insanlarımızın yaşamını yitirmesinden büyük bir üzüntü duyuyorum. Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Çalışanın ilk beyanına göre tüpten bir koku geldiği, hatta yetkili kişinin gelerek değiştirme noktasında kokunun çıktığı kendisinin bazı insanları dışarıya çıkardıktan kısa süre sonra da patlamanın olduğu yönünde. Olay yeri incelememiz ve itfaiyemiz bütün boyutlarıyla inceleyecek. İlk tespitlerimize göre tüpten kaynaklı bir patlama olduğunu ifade edelim” dedi.

 tüp patladı 4 2ff9c

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Aydın'da, bir patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan dördünün tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor. Halen entübe durumda olan bir hastamızda %80 yanık var, ilk müdahalenin ardından İzmir'e nakli yapılıyor. İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 2 dakika sonra ulaştı. 5 ambulans, 1 UMKE Timi, 18 sağlık personeliyle kazanın sonuçlarını hafifletmeye çalıştık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız” dedi.

KOKU YAYILINCA BAZI MÜŞTERİLER DIŞARI ÇIKARILMIŞ

Vali Aksoy, restoran yetkililerinin ilk ifadelerinde tüpten bir koku yayılması üzerine restoran görevlilerinin bazı vatandaşlardı dışarı çıkardığını, tüpe müdahale edilirken de patlamanın meydana geldiğini belirttiğini söyledi. Patlamanın meydana geldiği dönercide, itfaiyenin yanı sıra Aydın Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması ise hala devam ediyor.

Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesinde, bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde gerçekleşen patlamanın ardından içeride bulunan 2 kişinin restoranın 2’nci katından atladığı belirtildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Nazilli'de gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden yedi vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Bozdağ, mesajlarında şunları belirtti:

* “Aydın/Nazilli'de bir restoranda meydana gelen tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır,yaralılara acil şifalar diliyorum. Nazilli'ye ve Nazilli'de yaşayan vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun.

* Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı patlama hakkında adlî soruşturma başlatmıştır. Soruşturma için Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, üç cumhuriyet savcısı görevlendirmiştir. Olay bütün yönleriyle soruşturulacaktır.

* Patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen kişi gözaltına alınmıştır. Rabbimiz, insanımıza ve ülkemize böylesine acı hadiseleri bir daha yaşatmasın.”

10 GÖZALTI

Patlamayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, “Saat 15.30 sularında İlçemiz Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde bulunan Ekrem Çoşkun Döner isimli iş yerinde tüp değişimi sırasında meydana gelen patlama sonucu 7 kişinin öldüğü, 1’i ağır 5 yaralanın olduğu olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir” denildi.

YILBAŞI ETKİNLİKLERİ ERTELENDİ

Nazilli'de meydana gelen patlama sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yılbaşı dolayısıyla bugün ve yarın düzenlenecek olan tüm etkinliklerin, iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

YARALI KASİYER: HER ŞEY BİR ANDA OLDU

Patlamada yaralanan ve restoranda kasiyer olarak çalışan Merve Bayar, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayar, “Kendimizi dışarıya zor attık. Her şey 1 dakika içerisinde oldu. Bir anda alev aldı, patladı. Hepimiz ocaktaydık. Patlama da orada oldu” dedi.

YARALI YAKINLARININ ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Öte yandan, patlamada Mustafa Görkem Balkık (20), Cennet Yeldi (24), Merve Bayar (23), Osman Sakızcı (19), Hasan Pehlivan (41) yaralandı. Durumu ağır olan Cennet Yeldi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy hastaneye gelerek yaralılar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların ve ölenlerin yakınları hastaneye akın etti. Ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yaralıların durumları hakkında bilgi almaya çalışan yakınlarının hastane önündeki endişeli bekleyişi devam ediyor.

“CAMDAN BAĞIRIP YARDIM İSTEDİLER AMA ATLAYAMADILAR”

Patlamanın meydana geldiği dönercinin karşısında pastane işleten Betül Cengiz, patlama sırasında dükkanda olduğunu belirterek, “Karşıda dükkanda bir ateş gördüm. Bir anda arkadaşlar dönerci tezgahından atladı. Birkaç kişi içeridekileri dışarıya çıkarmaya çalıştı. ‘Yangın çıkıyor’ diye bağırdı. Üst katta da insanlar vardı. Bir anda alev topuna döndü, nasıl olduğunu ben de anlamadım. Vefat edenleri de gördüm. Bazıları da camdan sürekli bağırıp yardım istedi ama atlayamadılar. Emin değilim ama galiba bir kişi çıkabildi. Diğerleri de çok yardım istedi ama çıkaramadılar. Hiçbir şey yapamamak çok kötü bir his. Anlatırken bile aynı hisleri tekrar yaşıyorum. Hemen geldiler, müdahale ettiler ama maalesef böyle bir olay yaşandı. Herkese geçmiş olsun” dedi.

“SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nazilli’deki patlama ile İzmir Bornova’daki kazaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay yaptığı açıklamada, “Aydın Nazilli’de meydana gelen patlamada ve İzmir Bornova’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Her iki olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir” dedi.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNDA

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar hakkında Nazilli Devlet Hastanesi’nde yetkililerden bilgi alıp, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Aksoy, şunları söyledi:

* “Bugün 15.30 sıralarında meydana gelen tüp değişimi sırasındaki patlama neticesinde maalesef 7 vatandaşımız yaşamını kaybetti, 5 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılardan bir tanesi 2007 doğumlu bir kızımız. Durumu biraz ağır ve onu İzmire sevk ettik, şu anda yolda. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırılmak üzere seyir halinde. Diğer 4 yaralımızın Nazilli Devlet Hastanesi’nde gerekli tedavileri yapılıyor. Üçünün durumu gayet iyi. Muhtemelen birkaç gün içinde taburcu olur.

* Bir tanesini de tedbir amaçlı yoğun bakıma aldık ama ilk aşamada hayati tehlikesi gözükmüyor. Arkadaşlarımız onunla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor. 7 cenazeyle ilgili olarak da otopsileri yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na sevkleri yapıldı. Orada otopsi çalışmaları gerçekleştirilecek ve süreci bütün kurumlarımızla, bütün birimlerimizle takip ediyoruz.

* Olay anından itibaren ilgili kurumlarımız, ilgili birimlerimiz her türlü müdahaleyi yapmışlardır. Çevre binalara herhangi bir hasar oluşturmadan bu şekliyle sonuçlanan bir kaza. O bizim bir tesellimiz oldu. Ama 7 vatandaşımızın yaşamını kaybetmesi bizi son derece üzmüştür. Yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.”

“İLGİLİ KURUMLAR TİTİZLİKLE SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR”

Olayla ilgili gözaltı sayıları hakkında da bilgi veren Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Şu ana kadar Cumhuriyet Başsavcılığımız yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 10 kişiyi gözaltına alındı. Bu olayla ilişkileri Cumhuriyet Başsavcılığımızla değerlendirilecektir. Süreç, 10 kişinin gözaltı işlemleriyle devam ediyor. Olayda durumunu biraz ağır olan Cennet Yeldi 2007 doğumlu kızımız İzmir’e sevk edildi.

* Tüpü değiştiren görevli Mustafa Görkem Balkın arkadaşımız da yaralı. Osman Sakıcı, bu da iş yerinde çalışan bir arkadaşımız. Merve Bayar yine iş yeri çalışanı. Diğeri de Hasan Pehlivan adlı bir müşteri. Bunlar da yaralı tedavilerine devam ediliyor. Diğer kimlik çalışmaları otopsi neticesi netleşeceği için şu anda herhangi bir kimlik açıklaması yapmamızın doğru olmadığın düşünüyoruz.

 • Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde adli tıp raporları, otopsi sonuçları, ortaya çıktıktan sonra kimliklerini açıklayacağız. Konunun uzmanları, ilgili kurumlar büyük bir titizlikle bu soruşturmayı yürütüyor. Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda gerek emniyet teşkilatımız, gerek itfaiye teşkilatımız gerekse belediye teşkilatımız kendi bilgi ve belgelerini Cumhuriyet Başsavcılığına vererek soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yapılması konusunda her türlü gayreti ortaya koyacaklardır.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

 

İzmir'in Bornova ilçesinde inşaatı süren bir otele ait vinç, yapıya doğru devrildiği, kopan parçaların şantiyedeki konteynerlerin üzerine düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaybolduğu değerlendirilen 2 işçinin bulunması için ise arama-kurtarma çalışması başlatıldı...

Olay, saat 17.35’te Bornova ilçesinde Kamil Tunca Caddesi’ndeki bir otel inşaatında meydana geldi.

Vinç, iddiaya göre yükseltme çalışmaları sırasında yapıya doğru devrildi. Vincin arka ağırlığı işçi yatakhanesi olan konteynere düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

 vinç devrildi 2 ea631

Olayla 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 işçi de yaralandı. Kayıp 2 işçinin ise enkaz altında kaldığı değerlendirilirken, olay yerine ilave vinç de getirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 4 işçinin cansız bedeni ise olay yerindeki ilk incelemenin ardından morga götürüldü.

 vinç devrildi 4 3503e

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir İl Emniyet Müdür Mehmet Şahne ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da olayın yaşandığı bölgeye gelerek, incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

4 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ”...

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, olayla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi:

* “Bugün maalesef arkamızda yükselen inşaatta saat 17.35’te, vinç yükseltme çalışmaları sırasında elim bir kaza yaşandı. Kazada 2’si vinç operatörü, 2’si de inşaat işçisi olmak üzere 4 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Vincin arka ağırlığının düştüğü işçi yatakhanesi olan konteynerde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Kayıp olduğu düşünülen 2 işçi aranıyor. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Olay yerine ilave bir vinç getirildi. Enkaz da kaldırılmaya çalışılıyor.

* Umarım bundan sonra can kaybımız artmaz. İnşallah bu arkadaşlarımıza sağ salim ulaşırız. İzmir’e geçmiş olsun. Vefat eden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.

* Bunun yanında kimin ihmali varsa adli soruşturmada belirlenecek. Her kimin kabahati varsa sonuna kadar gidilecek. Ülkemiz bir hukuk devleti, kimin bu konuda ihmali ve sorumluluğu varsa adli süreç işletilecek gerekli cezayı gerekli cezayı alacak kimsenin şüphesi olmasın. Bina yapı denetim firması ve belediyenin kontrolü altında hepsi değerlendirilecek.”

TUNÇ SOYER: ÇOK ÜZGÜNÜZ...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vinç kazasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Soyer, “Bornova ilçemizdeki bir inşaatta vinç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralılarımıza şifa diliyorum. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

“17.00’DEN SONRA OLSAYDI BÜYÜK BİR FACİA OLURDU”...

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise “2023’e 1 gün kala maalesef Bornova’da büyük bir faciayla karşı karşıya kaldık. Bu kazanın saat 16.30 sıralarında olması aslında büyük bir şans. Eğer 17.00 sonrası olmuş olsaydı burada 150- 200 kişinin mağdur olacağı ve vefatların artacağı bir kaza olabilirdi. Vefat haberi bizi çok üzdü. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

“KAZA İLE İLGİLİ BELEDİYEYLE ALAKALI BİR İLİŞKİ YOKTUR”...

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Olayda 4 canımız vefat etti, inşallah enkazdaki diğer kişilere de sağ salim ulaşılır. Bu olay bizi derinden üzdü. Sorumluluk alanı olarak burada birtakım şeyler konuşuldu. Ben size doğrusunu söyleyeyim. Yerel yönetimler imar kanununun ilgili maddesine göre sorumluluk alanını yapı denetim firması, müteahhit ve şantiye şefi olarak 3 gruba devreder. Yani bu kaza ile ilgili belediyeyle alakalı bir ilişki yoktur. Bunun bilinmesini isterim. Bizler ruhsatları verdikten sonra inşaat bitiminden sonraki kontrollerden sorumluyuz. Bu durumu açıklamak istedim. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

EYT düzenlemesiyle ilgili açıklama yapan Bakan Bilgin, "Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz" dedi. EYT'lilere ilk maaşın ne zaman ödeneceğini de açıklayan Bilgin, sözleşmeli personellerle ilgili düzenlemenin de Meclis'e gönderildiğini belirtti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe’de düzenlediği basın toplantısında, EYT konusunda yapılan çalışmayı açıkladı.

Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin daha emekli olma hakkına kavuştuğunu belirten Erdoğan, emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağını belirtti.

Erdoğan, “Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz. Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır” dedi.

NE ZAMAN MECLİS’E GELECEK?

Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu

EYT sürecinin nasıl işleyeceği, yasal düzenlemenin ne zaman Meclis’e sunulacağına ilişkin soruya Bakan Bilgin, hazırlıkların tamamlanma noktasında olduğunu, dosyaları birleştirme ve elektronik ortamda değerlendirme sürecinin ardından düzenlemenin Meclis gündemine geleceğini ifade etti.

Bakan Bilgin, yasalaşma sürecinin Meclis’te ilerleyeceğine işaret ederek “Ocak ayı içinde Meclis’e takdim edeceğiz.” diye konuştu.

KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT’nin 23 yıllık bir problem olduğunu, sürecin 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanları kapsadığını belirten Bilgin, EYT düzenlemesinin bugün gerçekleştirilebilmesinin nedenlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

*Türkiye, EYT düzenlemesini bugün neden gerçekleştirebiliyor? Bazıları ‘seçim nedeniyle’ diyor ama biz çalışmaya başladığımızda, 1 sene önce seçim yoktu. Buna şöyle bakmamız lazım; Türkiye, bütün ekonomik sorunlara rağmen büyümesini sürdüren, tarihinde ilk defa 31,5 milyon istihdam yaratan bir ülke.

*Evet, yüzde 10’larda bir işsizlik var ama Türkiye’nin işsiz sayısındaki artıştan daha fazla istihdamı var, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi. Bu, Türkiye’nin büyümesiyle oldu.

*Gelecek aylarda açıklanacak, Türkiye 2022’yi yüzde 5’in üzerinde büyümeyle kapatacak. Dünyada Çin başta olmak üzere büyümesini sürdüren birkaç ülkeden biriyiz.

*Diğer ülkeler dökülüyor. Büyüme, Türkiye’nin milli gelirini, istihdamını, üretimini artırması demektir. Türkiye bunu başarıyla yaptığı için bu sorunu çözecek hale gelmiştir.

Bakan Bilgin, istihdam oranlarının artmasının sisteme daha fazla emeklinin girmesini de kolaylaştırdığının altını çizdi.

“ARTIK 38, 42, 43 YAŞINDA KİMSEYİ EMEKLİ ETMİYORUZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT sorununun bugün çözülebilmesinin bir diğer nedenine ilişkin de “8 Eylül 1999 ve 2008’de yapılan düzenlemelerden belli şekillerde sonuçlar alınmaya başlanmış yani maksat belli ölçüde hasıl olmuş. Şunu demek istiyorum; şu anda emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalaması 49,9. Artık 38, 42, 43 yaşında kimseyi emekli etmiyoruz. Bugün hemen emekli olacakların ağırlıklı ortalaması zaten 50 yaşın üzerinde.” açıklamasında bulundu.

EYT kapsamında zaten belli bir yaşın üzerinde ve prim gün sayısını fazlasıyla doldurmuş kişilerin emekli olduğuna dikkati çeken Bilgin, bu nedenlerle Türkiye’nin düzenlemeyi gerçekleştirebilecek durumda olduğunu vurguladı.

“KARAR GEÇEN HAFTA VERİLDİ”

Bakan Bilgin, sosyal güvenlik sisteminde gelirin gideri karşılama oranının yüzde 92 düzeyinde olduğunu, SGK’nın bazı mecralarda iddia edildiği gibi borçlu bir kurum olmadığını anlattı.

Bilgin, EYT’de herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağına yönelik kararın nasıl verildiğine ilişkin soruya, “Sayın Cumhurbaşkanımıza bir önceki toplantıda düzenlemeyi iki alternatife indirerek götürdüm. Geçen hafta da kararı verilmişti, son bir değerlendirme yapalım dedi. Dün son kez değerlendirildi ve Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi açıkladı.” yanıtını verdi.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Bakan Bilgin, EYT çalışmasının yanı sıra 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, asgari ücret, geçici işçiler konusunda atılan adımları da anımsatarak, insanların sorunlarını çözmenin en temel görevleri olduğunu dile getirdi.

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

“EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK’ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor.”

KDEM TAZMİNATI

Bilgin, EYT’lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere nasıl destek sağlanacağına ilişkin soruya, “Maliye Bakanımız ile bir formül üzerinde çalıştık. Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) bir destek verilerek bu desteğin doğrudan doğruya işçiye verilmesini önerdik. Başka şekilde kullanılabilir, işçiye yansımaz endişesiyle bunun doğrudan doğruya işçiye verilmesini önerdik.” cevabını verdi.

Bilgin, emekli çalışanların prim maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklı olarak, EYT’lilerin kayıt dışı çalıştırılmasının önüne nasıl geçileceği sorusuna, “Şu andaki mevzuatta emekli olan işçi tekrar çalıştığı zaman, SGK destek primi yüksek. Yeni işçi alsın çalıştırsın mantığıyla yapılmış. Ama işveren diyor ki ‘Benim 15-20 yıllık bir ustamı atıp yerine acemi birini yetiştirmem, işin aksaması açısından problem.’ Biz ona özel bir düzenleme yaptık. EYT’den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapacağız.” yanıtını verdi.

EYT'LİLERİN MAAŞLARINDA KESİNTİ OLACAK MI?

EYT'lilerin maaşlarıyla ilgili de Bakan Bilgin, “Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak. Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa o şekilde olacak” ifadelerini kullandı.

İLK MAAŞ NE ZAMAN ALINACAK?

İlk maaş ödemesiyle ilgili Bakan Bilgin, “Meclis sürecinden sonra EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı belli olacak” dedi.

MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin, EYT çalışmasının mali yükünün ne ölçüde olduğuna dair soruya verdiği cevabında, “Kolay bir maliyet değil. 100 milyarın üzerinde bir maliyeti var. Ama bizim bütçe imkanlarımızın içerisinde karşılanabilecek bir maliyet. Türkiye’nin artan milli geliri içerisinde karşılanabilecek bir maliyet.” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL DÜZENLEMESİ

Bakan Bilgin, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili düzenlemeye ilişkin de “Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi konusu bugün Meclis’te, Meclis’e intikal etti. Meclis’teki süreci işleyecek bundan sonra.” dedi.

Bilgin, düzenlemeyle 500 binden fazla sözleşmeli personelin kadroya geçirileceğine dikkati çekti.

TAŞERON AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşerondan kadroya geçen işçilerin zorunlu emekli olmalarını içeren düzenlemenin revize edilmesi konusunun sorulması üzerine, “Onların çalışma haklarını elinden alan bir düzenleme vardı. Uygulama öyleydi. Başlangıçta öyle bir düzenleme yapılmıştı. O ortadan kalkacak. Onlar da diğer işçiler gibi rahatlıkla çalışacaklar ve emekli olacaklar. O çok ciddi bir sorundu.” dedi.

MEMUR ZAMMI

Bilgin, memur ve memur emeklilerine yönelik ek zam taleplerine karşı nasıl bir planlamalarının olduğunun sorulması üzerine, “Enflasyon belli olduktan sonra memur maaşları belli olacak. Bizim oradaki prensibimiz açık. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenleme yapacağız.” şeklinde konuştu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük yapıların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak. 1 Ocak'tan itibaren projeleri bu şarta göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek...

 

Şarta uymayana ruhsat yok...

Binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğu 1 Ocak'ta başlıyor. Düzenleme, Türkiye'nin beyan ettiği "2053 net sıfır emisyon binalar" hedefi kapsamında Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği değişikliği ile hazırlandı.

 

inşaat 2 b3f56

YÜZDE 5 YENİLENEBİLİR ENERJİ ŞARTI...

Buna göre 1 Ocak 2023'ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans  sınıfı en az "B" olacak şekilde inşa edilecek. Ayrıca bu binaların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini güneş enerjisi paneli,  rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak.

PENCERELERİN ISI YALITIM DEĞERLERİ İYİLEŞTİRİLECEK...

Bu yapıların halen "C" olan asgari enerji performansının "B"ye çıkarılması ile ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da en az 2 santimetre artış olması gerekecek. Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul'da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara'da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Ayrıca pencerelerin ısı yalıtım değerleri iyileştirilecek.

Bu sayede binaların, ısıl konfor şartları bozulmadan ortalama yüzde 25 daha az enerji tüketmeleri sağlanacak.

inşaat 3 7a37a

ŞARTLARA UYMAYANA RUHSAT VERİLMEYECEK...

Yapılan düzenleme gereği, 1 Ocak 2023'ten itibaren projeleri buna göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek.

2025'TE 'YÜZDE 10' ZORUNLULUĞU GELECEK...

1 Ocak 2025'ten itibaren 2 bin metrekare üzeri tüm binalara yaygınlaştırılması ve kullanılan enerjinin en az yüzde 10'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlaması zorunluluğu da getirildi.

ENERJİ FATURASINDA YILLIK 10 MİLYAR LİRA DÜŞÜŞ...

Yapıların 2023'ten sonra bu şartlara uygun inşa edilmesiyle Türkiye'nin enerji ithalatı faturasında yıllık 10 milyar lira düşüş sağlanması, 2025'ten itibaren ise yıllık düşüşün 15 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Eyüpspor'u eleyerek adını son 16 takım arasına yazdıran temsilcimiz Corendon Alanyaspor'un bu turdaki rakibi Galatasaray oldu...

Ziraat  Türkiye  Kupası  son 16 turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Saat 11.30'da gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

KUPA'DA ZORLU EŞLEŞMELER...


Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu kura çekimi yapıldı. 
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yer aldığı kura çekiminde zorlu ve rekabet gücü yüksek eşleşmeler gerçekleşti. Karşılaşmalar 17-18-19 Ocak tarihlerinde tek maç eleme sistemi usulüne göre oynanacak.

KUPA 2 90514

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

• Alanyaspor-Galatasaray
• Gaziantep FK-Konyaspor
• Sivasspor- Karacabey Belediyespor
• Ümraniyespor-Trabzonspor
• Fatih Karagümrük-Başakşehir
• Antalyaspor-Kayserispor
• Fenerbahçe-Rizespor
• Beşiktaş-Ankaragücü

 

 

 

 

HABER: Emine YILMAZ

KAYNAK: Ajanslar

 

Büyükşehir Belediyesi’nin 45 ayda hayata geçirdiği 80 projeyi Kemal Kılıçdaroğlu açtı. Kılıçdaroğlu: “Başkanımızı yürekten kutluyorum” “Arkanızda kapı gibi duran bir Büyükşehir Belediye Başkanınız var” Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in planlı, kurallı, kimlikli kent hedefiyle 45 ayda hayata geçirdiği 80 proje ve hizmet için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla toplu açılış töreni düzenlendi. Antalya’nın Gazi Mustafa Kemal’in de dediği gibi dünyanın en güzel kentlerinden birisi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Böyle güzel bir kenti hizmetlerle daha güzel bir hale getiren belediye başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum ve yürekten kutluyorum” dedi. Sel felaketi yaşayan Kumluca’yı ziyaret ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Onlara sizin arkanızda kapı gibi duran bir Büyükşehir Belediye Başkanınız var. Her sorununuzu rahatlıkla anlatabilirsiniz. Her sorununuzu çözmek için de olağanüstü çaba harcayacaktır dedim. Gerçekten de öyle” ifadelerini kullandı...

KÇO a9e01

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tarım ve yerelden kalkınma projelerinden, alt yapı çalışmalarına, sağlık ve sosyal yardımlaşmadan çevre ve sürdürülebilirlik projelerine kadar Antalya’ya kazandırdığı 80 imza proje için Cam Piramit’te “Antalya ikinci yüzyıla hazır” başlığıyla toplu açılış töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları, Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Millet İttifakının İl ve İlçe Başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.  CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tören alanına alkışlar ve tezahüratlarla girdi.

EKREM İMAMOĞLU’NA SELAM OLSUN...

Belediye proje ve hizmetlerinin anlatıldığı tanıtım filminin ardından kürsüye çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hayatı boyunca en büyük gururu ve onurunun Antalya’ya hizmet etmek olduğunu dile getirdi. 45 ay önce göreve gelirken ne söylediyse hepsini ve daha fazlasını teker teker hayata geçirdiğini ifade eden Başkan Böcek, planlı, kurallı ve kimlikli bir kent yapma hedefiyle çıktığı bu yolda; Antalya’yı ortak akılla yönettiklerinin altını çizdi. 7’den 77’ye herkese dokunmak için geceyi gündüze kattıklarını belirten Başkan Böcek, “Ben, sen yok biz varız, biz birlikte yaparız” dedik. Hizmette, siyaset yapmadık. “Halka hizmet, hakka hizmettir” dedik ve kimseyi ötekileştirmedik. Her şeye rağmen engellemelere rağmen hiç pes etmedik. Aynen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu gibi. Buradan da Ekrem İmamoğlu’na selam olsun. Bir gün bile bahanelere sığınmadık. Kimseyle kavga etmeden sadece çalıştık ve ürettik” diye konuştu.

ANT.2.YUZYIL 2 52809

İSRAFA SON VERDİK...

6 milyar 950 milyon lira ile Türkiye’nin bütçesine göre en borçlu belediyesini devraldıklarını hatırlatan Başkan Böcek, ilk iş olarak israfa son verdiklerini vurguladı. Rantın değil halkın yararına olan projelere devam ettiklerini vurgulayan Başkan Muhittin Böcek, şunları söyledi: “Örneğin; 2004 yılından beri tamamlanamayan, şehrin kanayan yarası haline gelen Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’ni fiyat farkları ile birlikte toplam 220 milyon lira ödeyerek nihayet halkımızın hizmetine sunduk. Önceki dönemlerde 12 yılda, raylı sistem için 59 milyon Euro kredi ödemeleri yapılmışken, bizim dönemimizde ise sadece üç buçuk yılda 88 milyon Euro raylı sistem kredi ödemesini gerçekleştirdik. Bir yandan iç ve dış borçları ödedik bir yandan da projelerimizi sırasıyla tamamladık. Bugün itibariyle hiçbir çalışanımıza, kurum, kuruluşa ve esnafa günü geçmiş borcumuz bulunmamaktadır.”

ANT.2.YUZYIL 3 e3a03

KONAKLAMA VERGİSİNE VURGU YAPTI...

Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi’nin, 2 milyon 619 bin 832 nüfusa göre merkezi bütçeden pay alırken, yerli ve yabancı ziyaretçilerle birlikte yılda 25 milyon kişiye hizmet verdiğine dikkati çekti. Böcek, yılbaşından itibaren alınacak ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aktarılacak konaklama vergisinin dünyadaki tüm turizm kentlerinde olduğu gibi ulaşım, altyapı, çevre alanlarında hizmet sunmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılması gerektiğini vurguladı.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK...

Bu dönemde tüm dünyayı sarsan pandemiyi, Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi Manavgat yangınını, vatandaşı derinden sarsan ekonomik krizi ve yakın zamanda Kumluca, Finike ve Demre’de büyük sel afetini yaşadıklarını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Var gücümüzle çalışarak dayanışmanın en güzel örneğini sergiledik. Yaralarımızı hep birlikte sardık. Zor zamanlarımızda hep yanımızda oldunuz, Allah razı olsun” dedi.

 

ÇİFTÇİYE DESTEK BOYNUMUN BORCU...

Tarımsal üretimde artan girdi maliyetleri, gübreye, mazota, ilaca gelen zamlar ve enerji fiyatlarındaki artışın çiftçinin belini büktüğünü belirten Başkan Böcek, şöyle konuştu: “Türkiye’de toplam 757 ziraat odamızın yetkisiz hale getirileceği gündemde olması nedeniyle Antalya’daki 11 ziraat odasını destekleme kararı aldık. Yerelden kalkınma projelerimiz kapsamında 58 sulama kooperatifinin enerji giderinin yüzde 80’ini güneş enerji santrallerimiz ile ücretsiz karşılıyoruz. Bir çiftçi çocuğu, Torosların evladı olarak; çiftçimize, üreticimize, köylümüze destek olmak, benim de boynumun borcudur.”

5 TON SUYU 1 EKMEK PARASINA DÜŞÜRDÜK...

Su ve ulaşım hizmetlerinde artan enerji maliyetlerinin, zamlar ve vergilerin halkı etkilediği gibi belediyelere de ağır yükler getirdiğini kaydeden Başkan Böcek, şöyle devam etti: “Örneğin Antalya Su İdaremize 2021 Ekim ayında, aylık 34 milyon lira gelen elektrik faturası, 2022 Ekim ayında 182 milyon liraya yükselmiştir. Buna rağmen halkımızın temel ihtiyacı olan suda indirim yapabilmek için kurduğumuz güneş enerji santrallerimizin de sayesinde 5 ton suyu 1 ekmek fiyatına düşürdük. Sosyal yardım alan 2727 aileye 10 tona kadar suyu ücretsiz yaptık. Küçük esnafa 10 tona kadar suyu, 23 lira iken 11 liraya düşürdük. 3200 engelli abonemize indirimi %10’dan %40’a yükselttik. Hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımıza destek için 293 abone sayısını 5911’e çıkarttık ve suyu 50 tona kadar 1 tonu 1 lira yaptık. Ayrıca göreve geldiğimiz gün itibariyle öğrencilerimize 5 ton suyu ücretsiz veriyoruz.”

RAYLI SİSTEM MÜJDESİ...

Kent içi ulaşımda trafiği rahatlatmak için 18 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistemi ve 99 akıllı kavşak uygulamasını tamamladıklarını söyleyen Başkan Böcek, 16 kilometrelik Konyaaltı-Varsak 4. Etap ve 23 kilometrelik Konyaaltı-Kundu 5. Etap Raylı Sistem Projelerinin ihalesini gerçekleştirdiklerini müjdeledi. Böcek, önceki dönem tamamlanan ve hükümet tarafından yapıldığı ilan edilen 2. Etap Raylı Sistemin 20 yılda ödenmesi gereken 379 milyon liralık yapım bedelinin seçimi kazanmalarının hemen ardından Büyükşehir Belediyesi’nden talep edildiğini ve borcun tamamını ödemek zorunla kaldıklarını aktardı. Başkan Böcek, “Halbuki 379 milyon ile 75 kreş yapabilirdik” dedi.

SİZİ CUMHURBAŞKANI GÖRMEK İSTİYORUZ...

Destekleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı’nda yer alan partilerin genel başkanlarına ve Antalyalılara teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; çocuklarımızın istismara uğramadığı gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü bütün vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu daha özgür daha aydınlık yıllar umuduyla yeni yıla giriyoruz. Yeni yıl altılı masanın vereceği karar doğrultusunda iktidar yılımız olacaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Genel Başkanım, Antalya’da 25 Mart’ta iktidara hazırız toplantısında gönlümüzün Cumhurbaşkanı olduğunuzu söylemiştim. Bir kez daha yineliyorum. Gönlümüz altılı masada sizi Cumhurbaşkanı görmek. Meral ablamı da Başbakan görmek istiyoruz. Altılı masanın kararına saygı duyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

ANTALYA İKİNCİ YÜZYILA HAZIR...

Başkan Muhittin Böcek sözlerini şöyle tamamladı: “Sayın Genel Başkanım, 3 Aralık’ta yapmış olduğunuz “İkinci Yüzyıla Çağrı”nızı dikkate alarak “Antalya ikinci yüzyıla hazır” diyoruz. Az kaldı geliyor gelmekte olan demokrasiyle, adaletle, hukukla, özgürlükle geliyor.”

SİZİN ARKANIZDA KAPI GİBİ DURAN BİR BAŞKANINIZ VAR...

Alkışlarla sahneye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Muhittin Böcek’in özverili çalışmalarını dikkatle dinlediğini ifade ederek, “Burada 80 proje dillendirildi ve dolayısıyla Başkan her birini rakamlandırdı. Bu siyasetin saydamlaştırılması ve düzgün bir zemine oturtulması açısından son derece değerli bir olay” dedi.

Sel felaketini yaşayan Kumluca’yı ziyaret ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, “Hem Büyükşehir Belediyesi’nin hem de diğer belediyelerin sardığı yaraları görmek, insanları dinlemek istedim. Öncelikle Antalyalılara Kumlucalılara geçmiş olsun demek benim insani bir görevim. Meraklanmasınlar. Sizin arkanızda kapı gibi duran bir Büyükşehir Belediye Başkanınız var. Her sorununuzu rahatlıkla anlatabilirsiniz. Her sorununuzu çözmek için de olağanüstü çaba harcayacaktır dedim. Gerçekten de öyle” ifadelerini kullandı.

Afet bölgesine gelen Bakanların, CHP’li belediye başkanlarını görmezden gelmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, bakanların halk tarafından seçilen tüm belediye başkanlarını eşit görmesi gerektiğini vurgulayarak, bunu bir ayıp olarak nitelendirdi.

FİNİKE’YE MODERN MEYDAN...

Finike ziyaretinde bir kent meydanı olmadığının kendisine söylendiğini aktaran CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:  “Bir kent meydansız olmaz. Çünkü kentin yaşayanları enerjilerini kentin meydanında harcarlar. Orada gösteriler, eğlenceler, mitingler yapılır. Şimdi Başkanımız Muhittin Böcek sağolsun Finike’ye bir meydan da kazandırıyor. Dolayısıyla modern bir kent olarak Finike de ortaya çıkmış olacaktır.”

SAĞ ELİN VERDİĞİNİ SOL EL GÖRMEYECEK...

Yerel seçimlerden önce sosyal yardımlarla ilgili kara propaganda yapıldığını hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimleri kazanan CHP’li beledilerde hiçbir sosyal yardımın kesilmediğini tam tersine sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelerin aldıkları yardımların daha da fazlalaştığını ve insani boyutlarda olduğunu kaydetti. Sosyal yardımlar yapılırken de insanların onurunu korumak zorunda olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Bu çerçevede çok değeri bir projemiz var. Aile destekleri sigortası. Allah nasip eder Millet İttifakı 6 ay sonra iktidar olduğunda aile destekleri sigortası gelecek. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Ödenecek olan yardım nakit olarak kadının banka hesabına yatacak. Onun yoksul olduğunu sadece ve sadece sosyal devlet bilecek” diye konuştu.

ÖN YARGILI DENETİM OLMAMALI...

“Belediye başkanlarımız çalışıyorlar biliyorum. Birilerinin belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmetmediğini de biliyorum” diyen Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “ Nasıl olur da bu kadar müfettiş gönderiyoruz, bu kadar paralarını kesiyoruz, bu kadar engeller çıkarıyoruz bu belediye başkanları yine mucizeler yaratıyorlar, diyorlar. Çünkü çalışıyorlar, üretiyorlar. Geçen bir belediye başkanımıza 200’ün üzerinde müfettiş gelmiş 5 yıl dolmadan. Dedim ki makam ayırın gelsinler orada otursunlar. Ankara’ya gitmenize gerek yok 365 gün denetim yapın. Denetimden çekinmeyiz, denetimden korkmayız ama önyargılı denetim olmamalı. Olmamış bir olayı olmuş gibi yapıp belediye başkanlarımızı cezalandırmak istiyorlar. Her şeye rağmen bu ülkede namuslu hakimler var. Ve gidiyor o namuslu hakimin önüne dosya düştüğü zaman ya burada da soruşturma mı olur deyip dosyayı kapatıyor.”

BAŞKAN BÖCEK’İ KUTLADI...

Antalya’nın Gazi Mustafa Kemal’in de dediği gibi dünyanın en güzel kentlerinden birisi olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu güzel kente büyükşehir belediye başkanlığı yapmak, belediye başkanlığı yapmak, yurttaş olarak da burada yaşamak gerçekten son derece güzel. Böyle güzel bir kenti hizmetlerle daha güzel bir hale getiren belediye başkanımıza hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum ve yürekten kutluyorum” dedi.

ANT.2.YUZYIL SON 4b71d

MELİH VE ESLEM TABLO HEDİYE ETTİ...

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tarım ve yerelden kalkınma projelerinden, alt yapı çalışmalarına, sağlık ve sosyal yardımlaşmadan çevre ve sürdürülebilirlik projelerine kadar Antalya’ya kazandırdığı 80 imza projenin açılışı yapıldı. Törende, Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nden Melih ve Eslem isimli çocuklar Başkan Böcek ile birlikte CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na üzerinde tarihi Kaleiçi evlerinin yer aldığı rölyef tablo hediye etti.

 

 

 

 

HABER: Ayten YILMAZ

 

Son günlerde çocuk yaş grubunda grip ve benzeri hastalıklarda ciddi artış görülmeye başladı. Yaşanan salgın nedeniyle yetkililerden önemli bir uyarı geldi...

Çocuklarda artan grip ve benzeri vakalarla ilgili açıklama geldi. Rize Sağlık Müdürlüğü, son günlerde çocuk yaş grubunda grip ve benzeri hastalıklarda ciddi artış görüldüğünü bildirdi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, artan vakalar nedeniyle çocuk acil servisinde yoğunluk yaşandığı belirtildi.

 

salgın 3 011d8

 

BELİRTİLERİ NELER?

Çocuklarda uzun süreli geçmeyen ateş, boğaz ağrısı, gözlerde kızarıklık, kas eklem ağrıları, ishal gibi belirtilerin olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

*Belirtiler hastalık seyrinde sıkça gözlenmekte olup, aynı zamanda da oldukça bulaşıcı özellik taşımaktadır.

*Bu ve benzeri belirtiler gösteren özellikle çocuk ve tüm hastalarımızın derhal çevrelerinden izole edilmeleri ve erkenden tedavilerine başlanmaları önemlidir.

*Bu süreçte öncelikle ilimiz genelinde bulunan ve son derece deneyimli hekimlerden oluşan aile hekimlerimize başvurmak önemlidir.

“KESİNLİKLE OKULA GÖNDERMEYİN”...

Vatandaşlarımız daha ciddi vakalarda ise hastanelerimiz çocuk polikliniklerine ve gerektiğinde ise çocuk acilimize başvurarak tedavi olabilmektedirler.

*Hastalık belirtisi gösteren hiçbir çocuğumuz kesinlikle okula gönderilmemeli, arkadaşlarıyla buluşmasına izin verilmemelidir.

*Yine el hijyeni ve maske başta olmak üzere tüm koruyucu tedbirlere önem dikkat edilmeli, yeterince uyku ve sağlıklı, dengeli beslenmeye bu süreçte daha bir önem gösterilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: AA

 

Diyarbakır Mardin karayolu üzerinde seyir halinde olan çevik kuvvet servis midibüsünün geçişi sırasında, yol kenarına daha önceden park edilen bomba düzenekli araç patlatıldı. 1’i sivil 8 polis memurunun yaralandığı belirtildi...

 

Bu sabah saat 05.00 sıralarında Diyarbakır- Mardin Karayolu üzerinde çevik kuvvet polis servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Çevik Kuvvet servis midibüsünün merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde kurulan canlı hayvan pazarının bulunduğu bölgeden geçişi sırasında yola daha önceden park edilen bomba düzenekli otomobil patlatıldı.

Saldırısı sırasında devrilen midibüste 1 sivil 8 polis memuru yaralandı. Saldırı ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralı sayısında herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BAKAN SOYLU: OLAYIN FAİLİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 2 KİŞİ GÖZALTINDA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından “Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10’da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır. Geçmiş olsun.” mesajını paylaştı.

GÖZALTI SAYISI 5’E ÇIKTI
Diyarbakır- Mardin kara yolunda, çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı, 5’e yükseldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Diyarbakır Valiliği, çevik kuvvet midibüsüne, bombalı araçla düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Servis midibüsünde bulunan 9 polis memurunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, “Saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapılmıştır. Zırhlı polis minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştır” denildi.

DİYARBAKIR VALİSİ SU: YARALILARIN 7’Sİ TABURCU OLDU

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, çevik kuvvet midibüsüne bombalı araçla yapılan saldırının ardından hastaneye giderek yaralılar hakkında bilgi aldı. Vali Su, daha sonra beraberinde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alıp, inceleme sonrası açıklamada bulunan Vali Su, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Sabah saat 5’i 10 geçe çevik kuvvet otobüsümüz göreve giderken park edilmiş bir araç patlatılarak terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Allah’a şükürler olsun arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımızdan 7’si taburcu olmuştur. 2 arkadaşımız da şu an kontrol altındalar herhangi bir hayati tehlikeleri yok.

Birkaç saate kadar onlar da taburcu olur. 2 şüpheliyi gözaltına aldık. Bir araç kiralanmak suretiyle yol kenarına getiriliyor. Aracı kiralayan şahsı -buraya getirip patlatan şahıs olduğunu değerlendirdiğimiz- ve onu olay sonrası onu götüren taksiyi süren şahsı gözaltına aldık. Lice ilçesinde gözaltına alınmışlardır. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Şüphelilerin terörle bağlantılı olduğu yönünde bilgiler var. Çalışmalarımız devam ediyor. 1 arkadaşımız sivil, 8’i polis. İlimizde huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

 

BAKAN KOCA: YARALILARIMIZIN GENEL DURUMLARI İYİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise “Diyarbakır’da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun” mesajını paylaştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

 

 

6 yaşındaki çocuğa istismar davası kapsamında gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı...


Gazeteci Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızının istismar davasında iki yıl sonra gelişme yaşandı. Mağdur K.K.G’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

 

ki 8ea68

Kadir İstekli göz altına alındığında

 

Karar sonrası polis, şüphelileri yakalamak için Sancaktepe’de bulunan Hiranur Vakfı’na geldi. Gece saatlerinde 6 yaşındaki çocuğa istismar suçundan hakkında dava açılan Kadir İstekli yakalanıp gözaltına alındı.

 

 

Sabah saatlerinde ise kızını 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendiren baba Yusuf Ziya Gümüşel yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan İstekli ve Gümüşel, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL’İN 2020’DEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

6 yaşındaki H.K.G.’yi ‘evlendiren’ Yusuf Ziya Gümüşel, ifadesinde Hiranur Vakfı’nda fahri imam olarak çalıştığını söyledi. Gümüşel 2020 yılındaki ifadesinde şunları söyledi:

“Benim kızım olan H.K.G’nin 6 yaşındayken Kadir İstekli ile imam nikahını ben kıymadım. Böyle bir olay olmadı. Kızım 16 yaşındayken söz kesilmişti. Kızım 17 yaşındayken Kadir İstekli ile nişanlandı. Nişandan sonra düğüne yakın bir tarihte Sancaktepe’de ben kızımın ve Kadir İstekli’nin dini merasimle imam nikahı işlemini yaptım. Daha sonra da resmi evlilik yaptılar”

“BAŞKA ÇOCUKLARLA BİRLİKTE KADİR’İN YANINA GİDİYORDU”

Kadir İstekli’nin 25 yıldan bu yana vakfın ‘öğrencisi’ olduğunu söyleyen Yusuf Ziya Gümüşel 2020’deki ifadesinde, “Şu anda da vakıfta fahri okutman olarak çalışmaktadır. Ben ve Kadir İstekli Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı personel değiliz. Memur sıfatımız da yoktur. Kızım bana eşinden ayrılmak istediği hakkında bir şey anlatmadı. Kızımın dosyaya verdiği gelinlik şeklindeki giysiyi hafızlığa başladığında ben hediye olarak almıştım. Kolyeyi de ben almıştım. Kızım 6 yaşındayken Kadir’in herhangi bir evi yoktu. Kızım başka çocuklarla birlikte ve benim kontrolüm altında Kadir’in yanına gidiyordu. Ancak ağabeyi Muhammet Sıddık da yanında oluyordu” dedi.

“KADİR İSTEKLİ TALEBEMDİ”

Suçlamaları kabul etmeyen Gümüşel, “Kızım bana evden taşınmak istediğine dair bir şey söylemedi. Ancak eşi bana yaklaşık 1-2 ay kadar önce müştekinin farklı adresteki bir eve taşınmak istediğini yanımızdan uzaklaşmak istediğini söyledi. Yaklaşık 4-5 ay önce kızım annesiyle birlikte bir psikiyatri doktoruna gittiğini biliyorum. Kadir İstekli isimli kişi benim talebemdi” ifadelerini kullandı.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Küresel Gazeteciler Konseyi yazılı açıklamasında “62 basın emekçisinin işine son verildiğini öğrenmek bizleri derinden yaralamıştır” denildi...

Türkiye’de yazılı basın her geçen kan kaybetmeye devam ediyor. Artan maliyetler gazeteler ve dergilerin mali yükünü iyice artırdı. Özellikle Anadolu’da uzun yıllar faaliyet gösteren medya kuruluşları yayın hayatına son vermek zorunda kaldı. Bu acı tablonun en son halkasına “Türk basınının amiral gemisi” Hürriyet gazetesi de eklendi. 74 yıllık gazete bugün itibarıyla İzmir matbaasının kapandığını açıkladı. Şirket, 62 kişinin işine son verdi.
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi’nden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şöyle denildi: “Diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması ve fason basım imkanlarının da değerlendirileceği hususları dikkate alındığında, Şirketimizin basım kapasitesi üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır.” Açıklamada ayrıca 62 çalışanın işine son verildiği ifade edilirken, çalışanlara 10,18 milyon TL’lik kıdem ve ihbar tazminatı ödeneceği belirtildi. Hürriyet İzmir gazetesinin bundan sonra Turkuvaz Medya Grubu’nun matbaasında basılacağı ve dağıtılacağı öğrenildi.
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) olarak 62 basın emekçisinin işine son verildiğini öğrenmek bizleri derinden yaralamıştır. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, özellikle yazılı medya ve televizyon kanalları devletin desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor. Bugün şahit olduğumuz gibi işsiz gazetecilerin sayısı yarın daha da artacaktır. Hükümetimizin bir an önce kanayan bu yaraya merhem olmasını ve acil önlemler almasını bekliyoruz.

 

 

 

 

HABER: Uğur AKDAĞ

 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararının ardından Altılı Masa bugün Saraçhane'de buluştu...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararı sonrası Saraçhane’de düzenlenen etkinliğe altılı masadan siyasetçiler de katıldı.

5 PARTİ LİDERİ KATILDI

Etkinliğe İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılım sağladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yerine vekili Sabri Tekir’in katıldı.

Etkinliğin İmamoğlu'nun konuşmasıyla başlaması ardından siyasi parti liderleri ve temsilcileri konuşacak.

Etkinlikte sırasıyla Ekrem İmamoğlu, Sabri Tekir, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal, Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapacak.

‘HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK’ SLOGANLARI

Alana gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve ‘Her şey çok güzel olacak' sloganlarıyla İmamoğlu’na destek verdi.

image small

10 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SARAÇHANE’DE

10 büyükşehir belediye başkanı, Saraçhane’deki etkinliğe katılım sağladı.

image small

Başkanlar tek tek sahneye çıkarak halkı selamladı.

İLK KONUŞMA İMAMOĞLU’NDAN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7ay hapis cezası ve siyasi yasak kararından ardından 6'lı masanın liderleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir, İBB Başkanlık binasının bulunduğu Saraçhane'de İmamoğlu’nun makam odasında bir araya geldi.

“BURASI MİLLETİN EVİ”

İlk konuşmayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. İmamoğlu desteğe gelen binlerce kişiyi “Demokrasiye inanan büyük Türk milleti, hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Burası Saraçhane, burası sizin eviniz. Burası milletin evi. Burada siz ne derseniz o olur” sözleri ile karşıladı. Coşkulu kalabalığa “Ama önce bana şu sorunun cevabını bir verin” diye seslenen İmamoğlu şunları söyledi:

*Bu ülkeyi yönetenlerin sizinle ne alıp veremediği var? Sizden ne istiyor bu insanlar? 31 Mart'ta oyunuzu kullandınız, saymadılar. ‘Zarfa attığınız 4 oy pusulasından 3'i geçerli, Büyükşehir Belediyesi için kullandığınız oy ise geçersizdir' dediler.  Sizin tertemiz, helal oyunuzu iptal ettiler, seçimi yenilediler.

*Sizin seçtiğiniz Büyükşehir Belediyesine eskiden kamu bankalarından bol bol kredi verirlerdi… Sizin seçtiğiniz yönetime tam 3.5 yıldır 1 kuruş vermiyorlar. Sizin seçtiğiniz yönetim, çok daha uygun koşullarla dışarıdan kredi bulup getiriyor, bu defa da aylar yıllar geçiyor, bir imza atıp onay vermiyorlar.

*Sizinle ne alıp veremedikleri var? Sizden ne istiyor bu insanlar? Mesela eskiden bu şehirdeki taksilerle ilgili kararları sizin seçtiğiniz Büyükşehir Belediyesi alırdı. ‘Hayır' dediler, ‘artık taksi konusunda kararlar İstanbul'dan değil, Ankara'dan alınacak.' Mesela, eskiden, Gezi Parkının mülkiyeti sizin seçtiğiniz Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. ‘Yok' dediler, ‘Gezi Parkı artık bir vakfa ait olacak.' Daha onlarca örnek sayarım ama vaktinizi almayayım…

“2 KERE SEÇTİNİZ, HAPSE ATMAK İÇİN KARAR ÇIKARTTILAR”

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

*Siz bir kere değil, iki kere üst üste bir belediye başkanı seçtiniz. Onlar, sizin seçtiğiniz belediye başkanını görevden alıp hapsetmek için mahkemeden karar çıkarttılar. Üstelik, baktılar mahkemenin hakimi istedikleri gibi karar vermeyecek, onu sürüp başka bir hakim getirterek çıkarttılar bu kararı. Allah aşkına, bu ülkeyi yönetenlerin sizinle ne alıp veremedikleri var? Sizden ne istiyor bu insanlar?

*Kalabalıktan yükselen “hükümet istifa” sloganlarına İmamoğlu “Öyle kolay kaçmak yok onları gönderecek 6 siyasi partinin lideri burada” karşılığını verdi.

“BU ÜLKEYİ YÖNETENLER AĞIR HASTA”

*Ben size söyleyeyim; bu ülkeyi yönetenler hasta, hem de ağır hasta. Bu ülkeyi yönetenlerin çok ağır bir alerji sorunu var. Milletin iradesine karşı alerjileri var bunların. Milli irade kendilerinden yana şekillenirse sorun yok. Ama başka türlü şekillenirse bunlarda alerji hastalığı başlıyor.

*Milli iradeyi geçersiz kılmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Ne hukuk ne ahlak, ne din ne iman… Hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Bugün burada bunca büyük bir kalabalığı harekete geçiren, ortak vicdandır. Hepimizi birleştiren haksızlığa, hem de apaçık haksızlığa, adaletsizliğe şahit olmaktır.

“BU BİR ADALET REFLEKSİDİR”

*Milyonlarca kişi harekete geçiyor demokrasi için ayağa kalkıyor.  Bu bir adalet refleksidir.  Bu rızanın kalktığının kanıtıdır. Bunlar açıkça vicdansızlığın olduğu, haksız yere milletin mağdur edildiği anlarda olur. Dün de oldu, şimdi de oluyor. Milletin iradesine alerjin varsa, seçim sonuçlarını hazmedemiyorsan, siyaset miyaset yapmayacaksın.

*16 milyon İstanbullu senin gözünde bir ve eşit değilse… 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını bir ve eşit görmüyorsan, “ben bu ülkeyi yönetiyorum” demeyeceksin. Çünkü sen bu ülkeyi yönetmiyorsun.  Sen, birtakım çıkar gruplarını, seçilmiş dernekleri, yakın aile vakıflarını, birtakım karanlık odakları yönetiyorsun. İstanbul'da bir israf düzeni kurdular ve sonsuza kadar sürsün istiyorlar.

KILIÇDAROĞLU: ADALET YA GELECEK YA GELECEK

Saraçhane'deki demokrasi buluşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından kürsüye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu'nu İmamoğlu, sahneye çağırdı. “İktidar” sloganları ile karşılanan Kılıçdaroğlu “İktidar olacağız hiç merak etmeyin” karşılığını verdi.  Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

*Bir, Mevlana der ki ‘Adalet, kutup yıldızı gibidir.' Yerinde sabit durur ve kainat onun etrafında döner. Bugün bizi buraya getiren yaşadığımız adaletsizliktir. Ama hepinizin huzurunda söz veriyorum. Adalet ya gelecek ya gelecek.

* İki; adaleti dağıtacak kişi hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar vermek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde adaletsizlik olur.

* Üç, adaleti dağıtacak kişi kralın sofrasına, sultanın, sarayın sofrasına asla oturmayacak.  Çünkü sofraya oturan alimin verdiği fetva yanlıştır ve doğru olmaz.

*Dört, milli irade 1921 ve 1924 Anayasalarının birinci maddesi şudur “Hakimiyet bilakaydüşart milletindir”.  Bugünkü diliyle yeni anayasada ve meclisin duvarında yazılı olan “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. “Milletin iradesine bugün darbe vurulmuştur. 16 milyon İstanbullunun iradesine bir yargıç aracılığıyla darbe vurulmuştur. Biz milli iradeyi yeniden ama yeniden inşa edeceğiz.

*Beş; bugün yaşadığımız Türkiye’de adalet artık temel bir Türkiye sorununa dönüşmüştür. Çünkü sokakta herhangi bir vatandaşa sorun. Bu ülkede adalet var mıdır diye.  Emin olun büyük bir kısmı ‘bu ülkede adalet yoktur' diyecek. Ama bizler ama bizler 6'lı Masa olarak adalet konusunda kararlıyız ve adaleti bu ülkeye mutlaka ama mutlaka getireceğiz.

“BİR DAHA BU MANZARALARI YAŞAMAYACAKSINIZ”

* Bugün  Türkiye’de hiç kimse kendisini güvende hissetmiyor. Hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku var. Dayısı olana kimse ses çıkarmıyor. Ama bir genç tweet attığı zaman sabahın köründe kapısı çalınıyor. Gözaltına alınıyor. Bu manzarayı bitireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Asla ve asla bir daha bu manzaraları yaşamayacaksınız.

BABACAN: ÇOK ÖFKELİYİZ

Saraçhane'deki demokrasi buluşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuştu. Babacan, konuşmasında şunları söyledi:

*Biliyorum çok öfkelisiniz. Hepimiz çok öfkeliyiz. Olanları kabul etmiyorum. Bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu reddediyorum.

*Ekrem İmamoğlu kardeşime yapılan bu hukuksuzluğu reddediyorum. Daha birkaç ay evvel Canan hanıma yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum.

*İktidarın seçimi kaybettiği belediyelere atadığı kayyumlarla rövanş almasını reddediyorum. Onun için buradayım. İsyanımızı, feryadımızı tüm İstanbul duysun diye buradayım. Nedir bu çektiğimiz?

*Devlet gücünü eline geçiren başlıyor aşağıdakileri ezmeye. Başlıyor kendi sevmediklerini ezmeye, zulmetmeye…

“DÜNÜN EZİLENİ ERDOĞAN ÜSTE ÇIKINCA EZMEYE BAŞLADI”

*Daha dünün ezileni Sayın Erdoğan, üste çıkınca başkalarını ezmeye, zulmetmeye başlıyor. Sandık günü hep beraber cevabımızı vereceğiz inşallah. Sayılı gün çabuk geçer. İşte biz bu ülkede yaşanan nöbetleşe zorbalığa karşıyız. Adalet olsun istiyoruz.

*Bu millet 24 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta silahla, topla tüfekle demokrasiye kast edenleri tarihin tozlu sayfalarına gömmüş bir millettir. Bu millet, Nazım Hikmet'lere, Ahmet Kaya'lara, Necip Fazıl'lara, Halide Edip'lere zulmedenleri, tarihin tozlu sayfalarına gömen bir millettir.

*İnanın bu millet, yargı oyunlarıyla kendi iradesini görmezden gelenlere en iyi cevabı ilk seçimde verecektir.

*Unutmasınlar, Türkiye birden büyüktür…

GÜLTEKİN UYSAL: ÇOK ÜZGÜNÜZ

*Bu yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Yeter söz milletindir diyorum.

*Milli iradenin önüne set çekilmez. Millet o duvarı yıkıp atmıştır. İşte bugün de bu bitmeyen kin ve garez dün Ekrem İmamoğlu’na bu cezayı verdiler. Ama bilsinler ki bu kararın milletin vicdanında bir hükmü yoktur.

*Bakmayın bunların isimlerinde Adalet ve Kalkınma olmasına. Buradan haykırıyorum, adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı.

*İşaret fişeğini buradan yaktığımız demokrasi mücadelemiz taçlanacak.

*Bu millet bu kadar kötülüğü hak etmiyor.

DAVUTOĞLU: KORKMADIK, KORKMAYACAĞIZ

*Hangi partiden olursa olsun, herkesin hak ve hukukunu koruyacağız.

*Biz hiçbir zaman korkmadık ve korkmayacağız.

*Buradan iktidara sesleniyorum; sakın bağımsız yargı demeyin çünkü biz gerçeği biliyoruz.

*Yargı bir kez daha siyasallaştı. Güç sahiplerine sesleniyorum, milletin vicdanına dönün.

*Dün Türk yargısı adına kara bir gündü. Buradan yargı mensuplarına sesleniyorum; sakın korkmayın, yarın biz Altılı Masa olarak sizin arkanızda duracağız.

*Gelecek kaygısı yaşayan vatandaşlarımız biz yeni bir Türkiye için yola çıktık. Hedefimiz, kimsenin fikir ve düşüncesini gündeme getirirken ‘terörist’ diye suçlanmadığı bir ülke inşa etmek. Altılı Masa Türkiye’nin, halkın masasıdır.

*Önümüzde bir seçim var. Bu seçim sadece bir seçim değildir. Bu seçim yoksulluğa karşı onurluca yaşama seçimi, yasaklara karşı özgürlüklerin seçimidir. Bu seçimi kimse kaybetmeyecek, halk kazanacak.

*Buradan iktidara sesleniyorum; bu masa kurtlar sofrası değil, Halil İbrahim sofrasıdır. Ve bu masa asla dağılmayacak.

AKŞENER O ATKININ HİKAYESİNİ ANLATTI

Sahneye çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı İmamoğlu’na bir atkı verip hikayesini anlattı. Akşener, şunları söyledi;

*Öncelikle aziz milletim, aziz İstanbullular kalbimiz, beynimiz gençler… Bugün burada büyük bir haksızlığa karşı toplandık.

*Dün buradan ayrılırken Kıymet Doğan isimli bir kız önümüzü keserek bana bir atkı verdi ve Ekrem İmamoğlu’na vereceksin dedi. Bu atkı adaletin atkısıdır.

*Yüz yıl önce olduğu gibi bugün de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyenler burada. Yüz yıl önce verilen bu kararın, iradenin temsilcileri burada.

*İstanbul’dan kayıtsız şartsız milletindir diyenleri duymayanların olduğu yerde biz buradayız.

*Bir tiyatroya oyunu oynayanlara seslenip ‘saray sizinse Saraçhane bizimdir, zulüm sizinse sandık bizimdir.’ Demokrasi bizim, sandık ve bu irade bizimdir.

“BU KARAR SİYASİ BİR KARAR”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun vekili Sabri Tekir de konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

*İBB Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu hakkında bir karar verilmiş bulunmaktadır. Bu kutlu beldenin şehremini hakkında bir karar verilmiş bulunmaktadır. Verilen bu kararı kamu vicdanı asla ve asla hukuki olarak kabul etmemiştir.

*Bu verilen karar kamu vicdanında siyasi bir karar olarak algılanmıştır. Tıpkı yıllarca önce yine aynı yerde, aynı makamda bulunan kişi için okuduğu şiir nedeniyle verilen bir kararı algıladığı gibi. Ancak herkesin bildiği bir gerçek vardır. Bu tarihi gerçeği sizinle paylaşmak istiyorum.

*Tarihin çeşitli dönemlerinde defalarca tecrübe edilen gerçektir bu. Dünden bugüne adalet mekanizmasını kişisel ve siyasi hesaplarla bu mekanizmaya müdahale edenler mutlaka ve mutlaka zaman içerisinde kaybetmişlerdir.

*Eğer böyle bir müdahale varsa, ki kamu vicdanı bunun varlığını kabul etmektedir. Buna müdahil olanlar şüphesiz yine kaybedeceklerdir. Tarihin akışı böyledir arkadaşlar. Bu tarihin akışını değiştirmek o kadar kolay değildir. Tabiat böyle bir akışı asla ve asla birilerinin engellemesine müsaade etmemektir.

*Açıkça ilan ediyoruz; birileri hukuksuzluk yaparken, adaleti çiğnerken biz hukukun dışına asla çıkmamaya kararlıyız. Hukukun sınırları içerisinde kalmaya devam edeceğiz. Bu milletin huzuru, sükunu ve bu milletin geleceği için hukukun sınırları içerisinde kalmaya kararlıyız.                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü. 4 yıl 1 aya kadar hapis ve siyasi yasak istenen İmamoğlu hakkında karar verildi. Kararın ardından İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi...

ekrem imamogluna hapis cezasi mvgr2y1w 42ec8

SAVCI MÜTALAAYI TEKRAR ETTİ...

Cumhuriyet  Savcısı, geçen celse Ekrem İmamoğlu’nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği mütalaayı tekrar etti.

İmamoğlu’nun avukatları, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin ayrıntılı savunma yapmak süre istedi.

Mahkeme, bundan önceki iki celsede de esas hakkında mütalaa verildiği, geçen zaman içinde savunmanın hazırlanması için yeterli sürenin bulunduğunu belirtti.

Mahkeme avukatların mütalaaya karşı süre talebini reddetti.

Son savunmalar için duruşmaya saat 16.00'a kadar ara verildi. Duruşma saat 16.07’de yeniden başladı. Saat 17.30’da karar için yarım saatlik ara verildi.

İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Öte yandan siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasına da karar verildi.

İMAMOĞLU’NDAN İLK AÇIKLAMA...

Mahkeme kararı sonrası İmamoğlu, “Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.

 

Alanya'da kiraların ve ev fiyatlarının fahiş artışına bir açıklama da Rus emlakçılardan geldi. İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında akın akın Antalya'ya yerleşenler ile ilgili kapsamlı bir dosya haber hazırladı. Reuters'a konuşan Rus asıllı bir emlakçı ise fiyatların hızla yükseldiğini söyleyerek, "Türklere hak veriyorum. Ortalama geliri olan bir Türk'ün Konyaaltı'nda, Lara'da kiraya çıkması artık gerçekten mümkün değil" dedi...

24 Şubat’tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla çok sayıda Rus ve Ukraynalı ülkelerini terk ederek Alanya'ya  yerleşti. Bu durum yalnızca Alanya ile değil yurdun birçok şehrinde emlak piyasasını sarsarken, hem satılık hem de kiralık fiyatları hızla yükseldi. Bu durumu mercek altına alan İngiliz haber ajansı Reuters ise kapsamlı bir dosya hazırlayarak Antalya’daki fiyat artışını okurlarına ve abonelerine aktardı.

Haberde, turizm sektöründe çalışan 38 yaşındaki Emirhan isimli birinin, 20 yıldır yaşadığı Antalya’da Rusya-Ukrayna savaşından kaçanların oluşturduğu taleple astronomik seviyelere çıkan kiraların ardından evini yabancılara kiralayarak bir karavanda yaşamaya başladığı belirtildi.

EVİNİ 3 AYLIĞINA 130 BİN TL’YE KİRALADI...

Evini 3 aylığına 130.000 liraya kiraya veren Emirhan, bu bedel karşısında kendisinin de “şaşkın” olduğunu belirtse de, kötüleşen ekonomik ortamda Antalya’daki çok sayıdaki ev sahibi gibi iyi bir gelir fırsatına sahip oldu.

Ancak sayısı hızla artan yabancıların yarattığı taleple 4-5 kat artan fiyatlar on binlerce Türk için ise ev bulmayı imkansız hale getirmiş durumda.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR...

Mağduriyet yaşayan binlerce Antalyalı Change.org’da başlattıkları imza kampanyası ile yabancılara konut satışının ve kiralamasının durdurulmasını istiyor.

“Antalya’da şiddetli şekilde hissedilen kira artışının barınma krizine yol açtığı ve kentte yaşamanın birçok insan için imkânsız hale geldiği” belirtilen kampanya metninde, kentteki yerleşik yabancı nüfusunun 200,000’e yaklaştığı, Konyaaltı’nda yaşayan her dört kişiden birinin yabancı olduğuna dikkat çekiliyor.

Kampanyada imzası bulunanlardan biri de 27 yaşındaki Mert Aslan. Kamu çalışanı olan Aslan, ailesinin almayı planladığı dairenin fiyatının bir yılda 475,000 liradan 3.5 milyon liraya yükseldiğini ve artık bir ev almanın kendileri için hayal olduğunu söyledi.

Kampanyaya neden destek verdiği ile ilgili olarak Aslan, “Kesinlikle böyle bir düzenleme gelmeli… Onlar orada savaşıyor, fakat ceremesini ülkemiz ve vatandaşımız çekiyor. Savaşın etkisinin en çok hissedildiği şehir bence Antalya. Onlar savaşıyor çilesini ise biz çekiyoruz” dedi.

10 MHALLE YABANCI İKAMETİNE KAPATILMIŞ...

Kampanyaya imza veren 24 yaşındaki Melisa Güzel ise, öğrenciler başta olmak üzere yerel halkın büyük kesiminin kiraları karşılayamaz hale geldiğini belirterek, “Asgari ücret 5,500 TL, ev kiraları ise en düşük 6,500 TL’den başlıyor… Gerçekten ciddi bir Rus istilası var ve bu şekilde devam ederse çok büyük sorunlara yol açacak” diye konuştu.İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Antalya’da 10 mahalle mevcut yoğun yabancı nüfusu nedeniyle demografik yapıyı koruma amacıyla yeni yabancı ikametine kapatılmış durumda.

Eşi ve iki çocuğu ile birlikte Nisan ayında Moskova’dan Antalya’ya taşınan Anzhelika (40) da savaştan kaçarak kendilerine yeni bir hayat kurmak isteyen binlerce kişiden biri.

RUSLAR DA MAĞDUR: 5 BİN TL’LİK EVİ 16 BİN TL’YE KİRALAMIŞIM...

Aylık 16,000 liradan altı aylık peşin ödeyerek kiraladıkları evin kendilerinden önceki fiyatının 5,000-6,000 lira olduğunu komşularından öğrendiğini söyleyen Anzhelika, “Yerel halkın sitemlerini anlıyorum. Biz de daha uygun fiyata oturmak isterdik. Ama piyasa böyle. Birbirimize kızma hakkımız yok” dedi.

Başlatılan kampanyayı ise “üzücü” olarak niteleyen Anzhelika, “Toplanan imzaların farkındayım ama buraya gelenlerin çoğu kültürlü, eğitim yapısı yüksek. Ben gelenlerin aslında Antalya’ya çok büyük katkı yapabileceğine inanıyorum. İnsanların bunu da anlamasını isterdim” dedi. Anzhelika, “Biz buraya keyif için gelmedik; yerimizi, evimizi, hayatımızı bırakıp buraya gelmeye mecbur kaldık. Hala zor bir durumdayız çünkü birkaç aylık daha oturma iznimiz var ama sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Bıraktığımız ülkeye geri dönemezken, burada da istenmiyor olmamız biraz üzücü” dedi.

 

konyaalti fc0f6

“MİLYONLUK JİPLER SİTE OTOPARKINI SÜSLEMEYE BAŞLADI”...

Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, yükselen fiyatların ardından çok sayıda ev sahibinin evlerini yabancılara kiralayabilmek için ailesinin ya da tanıdıklarının yanına taşınma yoluna gittiğini; bazı memurların ise evlerini kiraya vererek başka şehirlere tayinlerini istediğini söyledi.

Antalya’da son bir yılda yabancılara yapılan konut satışlarında da sert yükseliş gözlenirken; TÜİK verilerine göre Ocak-Ekim döneminde yabancıların Antalya’da satın aldığı konut sayısı önceki yıla göre %94 artışla 16,779 adet oldu.

Konyaaltı’nda 229 daireli bir sitenin yöneticisi konumundaki Yüksel Nezih Töreli , kentte artan zengin Rus nüfusla birlikte sitenin çehresinin de değişmeye başladığına işaret etti.

“Savaş çıkınca ülkelerinden kaçanlar buraya göç etti ve fiyatlar yükselmeye başladı. Ancak Rusya’da seferberlik ilan edilip de savaşmak istemeyip kaçanlar -ki bunlar genellikle Rusya’nın zengin kesimi- bir anda dengeleri bozuverdi. Kiralar 5-6 katına çıktı” dedi Töreli, “Burası orta düzey bir siteyken bir anda çok pahalı arabalar görmeye başladık. Son derece şaşaalı, milyonlarca liralık jipler ilk defa otoparkı süslemeye başladı” ifadesini kullandı.

RUS EMLAKÇI TÜRKLERE HAK VERDİ...

Antalya’da 11 yıldır yaşayan ve emlak danışmanlığı yapan Rus Aleksandra Çilingir, Rusya ve Ukrayna’dan gelen yabancı dalgasıyla birlikte fiyatlarda yaşanan sert yükselişe karşın TL’deki değer kaybının fiyatları yabancılar için hala karşılanabilir kıldığını belirtti.

Reuters’a konuşan Çilingir, “Kiralar 4-5 kat arttı, satın almada da fiyatlarda %30-40 artış oldu. Ama TL’nin değeri çok düştüğü için, fiyatlar hala Ruslar için karşılanabilir durumda. Özellikle diğer ülkelerle karşılaştırıldığında gayet makul” yorumunu yaptı.

TL geçen yıl dolar karşısında %44 değer kaybetmesinin ardından, bu yıl da %30 değer kaybetti. Yıllık enflasyon ise %85 civarında.

Çilingir, “Ben de burada oturan biri olarak, Türklere hak veriyorum. Ortalama geliri olan bir Türk’ün Konyaaltı’nda, Lara’da kiraya çıkması artık gerçekten mümkün değil” diyerek, “Ama bu kampanya bence insanlara değil, daha çok sisteme, yönetime tepki. Çünkü buraya gelen yabancılar da savaştan, mağduriyetten geliyorlar; tatile, eğlenmeye değil” ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Granada Luxury Belek, 'seyahat ve turizmde sürdürülebilirlik için küresel standartların oluşturulması' amacıyla, belirli kriterleri yerine getiren turizm işletmelerine verilen “Sürdürülebilir Turizm Sertifikası'nı" almaya hak kazandı...

1568884895743 7d84f

Alanyalı turizmci Hacı Osman Üçdan’ın sahibi olduğu Granada Oteller Grubu bünyesindeki Granada Luxury Belek Hotel, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) arasında yapılan iş birliği ile hayata geçirilen proje çerçevesinde, ‘Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’ almaya hak kazandı.

Hotel Genel Müdürü Enis Özsinan, konuyla ilgili  yaptığı açıklamada, belgeyi almaya hak kazanan ilk 10 otel arasında yer  almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Özsinan, küresel anlamda uygulanan proje çerçevesinde, işletme açısından yerine getirilmesi gerekli tüm kriterlerin başarıyla yerine getirildiğini bildirdi.

 

 

 

HABER: Uğur AKDAĞ

 

 

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde çocuklara şiddet uygulandığı gerekçesiyle, aileler suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, kreşteki 2 öğretmenin işine son verildi...

images 74dcc

Olay, temmuz ayında Kapaklı’da, ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde meydana geldi. Anne E.E., evde kızı D.E.’nin oynadığı bebeğini ellerini kurdele ile arkadan bağlayıp uyutması üzerine şüphelendi.

Annesinin bunu neden yaptığını sorduğu D.E., kreşte uyumayan çocukları öğretmenlerinin bağlayarak uyuttuğunu söyledi.

Bunun üzerine E.E., bağlayan öğretmenlerin isimlerini kızından öğrendi, diğer velilerle irtibata geçti.

 x720 cc9f7

E.E., 250 öğrencisi bulunan kreş yönetimi ile görüşmek istedi. Olumlu talep alamayan veliler, bu yılın haziran, temmuz ve ağustos ayına ait güvenlik kamerası görüntülerinin kayıtlarının incelenmesini istedi. Bu talebi de kabul etmeyen kreş yönetimi, 7 çocuğun kreşle ilişkisini kesip, ailelerine durumu mail ile bildirdi.

Velilerin suç duyurusunda bulunması üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Savcılık kamera kayıtlarına el koyarak, incelemeye aldı. Görüntülerde, bir öğretmenin çocuğu tutup yere attığı, bazı çocukları itip kaktıkları, üzerlerini değişirken sert davrandıkları, bir öğretmenin çocuğu yere sert bir şekilde oturttuğu, çocukların yattıkları yatakları taşırken, başına çarptığı, ağlayan çocuğu zorla bezle masa sildirdikleri, sert davrandıkları çocukların ağladığı, bir çocuğun eline ve yüzüne vurdukları yer aldı.

İKİ ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLDİ...

Görüntülerin incelenmesinin ardından 7 veli, öğretmenler, S.M. ve B.Y. ile kreş idarecileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya ilişkin soruşturması sürerken, kreş yönetimi, olayın duyulmasının ardından 2 öğretmenin görevine son verdi.

Velilerin cep telefonlarına kreşten gönderilen mesajlarda ise, “Sevgili velilerimiz. Görüntüleri üzüntüyle izlemiş bulunmaktayız. Bahse konu öğretmenlerimizin işine son verilmiştir. Hukuki süreç başlamıştır, konuyla ilgili detaylı açıklama üst yönetim tarafından yapılacaktır” denildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

AKP'li ve İYİ Partili vekiller arasında arbede çıktı. AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atması sonucu kafasında açılma meydana geldi. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur yaptığı açıklamada, Örs'ün elektroşok ile hayata döndürüldüğünü söyledi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Örs'ün durumu ciddiyetini koruyor...

1502296 7c866

TBMM Genel Kurulu, 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Görüşmeler sırasında önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında tartışma yaşandı.

AKP ve İYİ Parti sıralarındaki milletvekillerinin de ayağa kalkarak tartışmaya başlaması üzerine gerginlik büyüdü. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar, 10 dakika oturuma ara verdi.

AKP milletvekilleri ile İYİ Parti milletvekilleri arasında arbede çıktı. AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı.

AKP'li vekilin parmağındaki yüzüğün, Örs'ün kafasında açılmaya yol açtığı öğrenildi.

Örs'ün ambulansla Güven Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. İYİ Partili Örs, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Hastaneden İYİ Parti'ye yapılan açıklamada, kafasında darbe sonrası açılma, yaşanan açılmanın ardından ise durumun kalp rahatsızlığını tetiklediği aktarıldı.

ELEKTROŞOK İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ...


İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur yaptığı ilk açıklamada, Örs’ün elektroşok ile hayata döndürüldüğünü söyledi.

 

TBMM'de 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde, dün kürsüye çıkan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını hedef almış, bu sırada iki taraf arasında gergin anlar yaşanmıştı.

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ...

 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, saldırıyı kınayarak sosyal medya hesabı Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Örs'e yönelik saldırıyı kınıyorum. Demokrasimizin ve millet iradesinin yansıması olan Gazi Meclis'imizde, milletin temsilcisine kalkan bu yumruk, aynı zaman da bizzat milletin kendisine atılmıştır. Gereken de yapılmalıdır!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suriye Devlet Başkanı Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi reddetti. Reuters'a açıklamalarda bulunan Suriye'ye yakın kaynaklar, "Erdoğan'a neden zaferi bedavaya teslim edelim? Seçimlerden önce herhangi bir yakınlaşma olmaz" ifadesini kullandı...

Geçen ay Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile el sıkıştıktan bir hafta sonra Suriye hakkında da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile işlerin yoluna koyulabileceğini söylerek “Siyasette dargınlık olamaz” ifadesini kullanmıştı.

“SEÇİMLERDEN ÖNCE HERHANGİ BİR YAKINLAŞMA OLMAZ”...

Reuters’a konuşan Suriye’ye yakın üç yetkili, Esad’ın Erdoğan ile Putin’in arabuluculuğunda görüşme teklifini reddettiğini açıkladı.

Yetkililerden biri, “Erdoğan’a neden zaferi bedavaya teslim edelim? Seçimlerden önce herhangi bir yakınlaşma olmaz” ifadesini kullandı.

Yetkili ayrıca, Esad’ın dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı fikrini de geri çevirdiğini sözlerine ekledi.

Reuters’a konuşan üçüncü kaynak ise Suriye’nin “somut bir şey getirilmediği takdirde böyle bir toplantıyı yararsız gördüğünü ve şimdiye kadar istedikleri şeyin Türk birliklerinin tamamen bölgeden geri çekilmesi olduğunu” söyledi.

 

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinden oluşan bir heyetin Esad'la görüşmek üzere Suriye'ye gideceğini duyurdu. Gerekli başvurunun Dışişleri Bakanlığı'na yapılacağını ifade eden Zorlu, görüşmede ele alınacak 4 ana gündem maddesini de açıkladı...

İYİ PARTİ’DEN SURİYE ADIMI...

Taksim'deki terör saldırısının ardından Suriye'nin kuzeyine yönelik kara harekatı için de çalışma yapıldığı yönünde bir tablo ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Zorlu, “Bugün İYİ Parti olarak çok önemli bir çağrıda bulunmak istiyoruz.” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu şu ifadeleri kullandı;

*Bilhassa 2011 yılından bu yana atılan, kimi eksik ve yanlış adımlar sebebiyle, bugün Suriye’deki sahadaki dengeler, terör koridorunu önleme konusunda yeni bir kaygı alanıyla bizi karşı karşıya bırakıyor.

*Burada konuşlanmış birtakım aktörlerin, Rusya ve Amerika’nın bölgedeki oyun senaryosunu paylaşarak YPG/PKK terör örgütüyle, mevcut rejim arasında Türkiye’yi sıkıştırarak, bu araçsallığı yeni bir manivela alanı haline getirmek istediğinden endişe duymaktayız. Bu bizi, iki önemli problemle yüzleştiriyor.

*Bir tanesi, buradaki terör bataklığının çözümü meselesi; ikincisi de elbette ülkemizde tahammül sınırlarımızı çoktan aşmış, vatandaşımızın geleceğini kaygılandıran sığınmacı meselesi.

*Bu ikisinin bir an önce tedbir alınarak çözülmesi gerekiyor. Bunların hiçbiri seçime malzeme yapılamaz. Biz böyle bir anlayışın karşısındayız. İçerisinde yer almayacağız gibi bu anlayışın ortaya konulmasının da karşısında duracağız.”

*Devletimizin Suriye ve Suriye'deki terör örgütleri ile mücadele konusunda bölgedeki süper güçler arasında sıkıştığını görüyoruz.

*Bu noktada üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek amacıyla devletimizin bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde Suriye yetkililer ile görüşmek üzere bir heyet hazırlıyoruz. Büyük olasılıkla da resmi başvurumuzu pazartesi günü yapacağız. Görüşme gerçekleşirse devletin ilgili birimlerini de bilgilendireceğiz.

2020 TARİHİNİ HATIRLATTI...

Genel Başkan Meral Akşener’in 5 Ocak 2020 tarihinde bu sorunun çözümü için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Zorlu, “Biz biraz önce bahsettiğimiz kaygılar ve açıklayacağım 4 madde çerçevesinde Genel Başkanımızın bu çağrısını Dışişleri Bakanlığımıza resmi bir yazı olarak bildirmeye karar verdik. Bu konunun takipçisiyiz ve milletimiz adına kaygılandığımız bu tablodan bir an önce uzaklaşmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

 

iyi 2 8d61f

 

İŞTE O 4 MADDE...

Zorlu’nun paylaştığı maddeler şöyle:

1.Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin vatanlarına geri dönmelerinin sağlanabilmesi için gerekli ekonomik, toplumsal ve güvenlik koşullarının sağlanabilmesine katkıda bulunmak,

2.Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla bu ülkede varlığını sürdüren PKK/YPG terör örgütünün faaliyetlerine son verdirilmesi için ortak bir strateji geliştirilmesi,

3. Suriye’nin yeniden imarı ve uluslararası topluma dönüşünün sağlanması için diplomatik desteğin sağlanması,

4. Suriye’de faaliyet gösteren ve Türkiye ile Suriye’ye güvenlik tehdidi yaratan PKK/PYD dışındaki terör örgütleriyle mücadelede ortak bir yaklaşım geliştirilmesi.

Cuma ya da pazartesi günü resmi yazıyı Dışişleri Bakanlığı’na iletileceğini aktaran Zorlu basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'deki toplam yabancı sayısının 5 milyon 239 bin 426 olduğunu bildirdi...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde geçici koruma altında 3 milyon 577 bin 714 Suriyeli olduğunu belirtti.

 bakanlik sozcusu acikladi iste turkiye deki yabanci sayisi 4779 b1919

Türkiye’de, 318 bin 717’si uluslararası koruma kapsamında olmak üzere toplam 3 milyon 896 bin 431 sığınmacı bulunduğunu kaydeden Çataklı, ikametli olarak da 1 milyon 342 bin 995 kişinin yaşadığını ifade etti.

catakli turkiye deki yabanci sayisini acikladi 1095042 5 ef078

Çataklı, “Böylece ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426’dır. Bunların da 1 milyon 22 bin 703’ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor.” bilgisini paylaştı.

 

 

 

HABER: Halime Yağmur AKDAĞ

 

Kanser tedavisi gören çocuklara destek olmayı hedefleyen CK Enerji Akdeniz Elektrik faturalarında KAÇUV’un QR kodu ve mesajları için özel yer ayırdı. Bu iş birliği ile aboneler elektrik faturaları üzerindeki QR kodu okutarak KAÇUV’a bağış yapabilecek...

KAÇUV logo3525 c51b6

CK Enerji Akdeniz Elektrik, kanser tedavisi gören çocuklara destek olmak hedefiyle, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile ortak bir çalışma başlattı. Şirket, yardımseverlerin bağış yapmasını kolaylaştırmak amacıyla elektrik faturalarında KAÇUV’un QR kodu ve mesajları için özel bir yer ayırdı. Böylece yardımseverlere cep telefonları ile fatura üzerindeki QR kodu okutarak direkt bağış ekranına ulaşmasına imkân sağlandı.

 

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, görevli tedarik şirketi olarak Antalya, Burdur ve Isparta’da 1,9 milyondan fazla aboneye hizmet verdiklerine işaret ederek, “Her ay faturalarla milyonlarca tüketicinin evine, işyerine ulaştığımızdan, bu bize yardımseverlik ruhunu daha geniş kitlelere ulaştırma imkânı da veriyor. CK Enerji olarak toplumsal fayda sağlayan sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer almayı çok önemsiyor, bu yönde hizmet veren sivil toplum kuruluşları ile çalışmalara ağırlık veriyoruz. Bundan önce faturalarda bir başka sivil toplum kuruluşu olan LÖSEV’e yer vermiş ve geniş kitlelere ulaşmıştık. Şimdi de kanserli çocuklara umut olan KAÇUV ile yaptığımız bu işbirliği çerçevesinde vatandaşlarımız faturalar üzerindeki QR kodu okutarak 3 ay boyunca kolaylıkla bağış yapabilecek. Bunun

yanı sıra yine faturalarımızda kanser hastalığı ile ilgili mesajlara da yer vererek bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

KAÇUV: MİLYONLARCA İNSANA ULAŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ...


CK Enerji Akdeniz Elektrik ile yapılan iş birliği ile daha çok yardımsevere ulaşacaklarını ifade eden KAÇUV Genel Müdür’ü Kübra Avtepe, “Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile Türkiye’den milyonlarca insana ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kanser tedavisi gören çocukların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarla; çocukluk çağına uygun koşullar yaratmaya çalışırken aile ve çocuklara yönelik psikolojik ve sosyal gereksinimlerin sağlanması konusunda çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. CK Enerji Akdeniz Elektrik ile yürüttüğümüz bu anlamlı iş birliği ile çok sayıda destekçiye ulaşıp çalışmalarımızı geniş bir kitleye ulaştırmak hedefi geleceğe dair umudumuzu büyütüyor” dedi.

ÇOCUKLARI TEDAVİ GÖREN AİLELER VE HEKİMLERİN BİR ARAYA GELMESİYLE KURULDU...

2000 yılında çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerin bir araya gelmesi ile kurulan KAÇUV, çocukların tedavi süreçlerinde aileleri ile birlikte ücretsiz konaklayabilecekleri Aile Evleri ile hizmet vermekte. Hastanelerin çocuk hematoloji ve onkoloji servislerinde ve Aile Evleri’nde psikolojik, sosyal, fiziksel ve tıbbi açıdan yaşam kalitelerini artıracak etkinlikler ve projeler yürüten Vakıf’ın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nde başlayan faaliyetleri halen İstanbul, İzmir, Bursa ve Zonguldak’ta toplam 12 hastanenin 14 servisinde sürdürülüyor.

Daha fazla bilgi için: 

Eda Aslan

CK Enerji Akdeniz Elektrik Kurumsal İletişim

@: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

 

 

 

 

HABER: Emine YILMAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı...

şehitlerimiz 2 db0d1

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Dün PKK’lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu. Saldırıda 1 asker de yaralandı.

MSB’DEN AÇIKLAMA...

Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB), açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

 

* “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen şehit olmuştur.

* Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”                                                                                                                                                                                                                                                                                         

BAKAN KOCA: 3 MEHMETÇİK ŞEHİT DÜŞTÜ...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde Mehmetçiklerimiz P. Tğm. Duabey Onur Öztürkmen, P. Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız ve P. Söz. Er İsmail Ünal şehit düştü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz evlatlarımızın mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başsağlığı mesajında “Kahraman silah arkadaşımız, 25 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.                                                                                                                   

msb 2 28d1c

GAZİANTEP’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ...

Şehidin acı haberi, akşam saatlerinde Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Dazhüyük Köyündeki yakınlarına ulaştı. İstanbul’da oturan ve ayrı yaşadıkları öğrenilen anne ve babasının acı haberin ardından Gaziantep’e gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Şehit Teğmen Öztürkmen’in, ailesinin talebi doğrultusunda bugün veya yarın son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

ismail unal 2 9ca90

GİRESUN’DA ŞEHİT ACISI...

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal’ın (21) Giresun’un Güce ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi’nde yaşayan annesi Sema ile babası Fehmi Ünal’a, askeri yetkililerce şehadet haberi verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı, bölgeye taziye çadırı kuruldu.

Şehit Ünal’ın 6 çocuklu ailenin tek erkek evladı olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Giresun Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Ünlü, mesajında,”Şehidimiz var Giresun. Pençe Kilit Harekatı’nda şehadete eren Giresunlu hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

mustafa yildiz 2 cf1f7

ŞEHİDİN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ...

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Yıldız’ın (25) acı haberi, Samsun’un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç Mahallesi’ndeki ailesine İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Kaymakamı Halid Yıldız ve İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis tarafından verildi.

Şehidin babası Ali ve annesi Zübeyde Yıldız’ın yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. İlçe Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Yıldızın yakınları, taziye evine akın etti.  2 kardeş olan şehit Yıldız’ın, bekar olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, Resmi İlan Fiyat Tarifesinde istenilen artış oranı teklifini belirledi. Daha önce sadece üç ilde uygulanan Kurum kredisi kullanma hakkından ülke genelindeki tüm süreli yayınların yararlanabilmesinin önü açıldı. Anadolu Gazete Sahipleri ve İlan Prodüktör temsilcilerinin seçimlerinde “doğrudan demokrasi ilkesi” benimsendi...

Afyonkarahisar’da düzenlenen Basın İlan Kurumu (BİK) 31. Dönem 4. Genel Kurul Toplantısı üçüncü gün oturumunun ardından sona erdi.

Kurum Durum Raporu ve Denetçiler Raporu’nun kabul edilmesinin ardından Yönetim Kurulu teklifleri, İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonlarının görüşleri alınarak oylamaya sunuldu.

Kurumun 2023 yılı bütçesi, Resmi İlan Fiyat Tarifesi, BİK Yönetmeliğinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 54, 56, 57, 58 ve 103. maddeleri ile 134 sayılı Genel Kurul Kararının 3. ve 5. maddelerinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu teklifleri kabul edildi.

BİK d4136

Resmi İlan Fiyat Tarifesi artsın teklifi...
Bugünkü BİK Genel Kurul Toplantısından gazetelerin uzun süredir beklediği müjdeli haberler de geldi. Genel Kurul, gazetelerin önemli gelirleri arasında yer alan resmi ilanların sütun santim ücretinde istenilen artış oranı önerisini karara bağladı. Buna göre sütun santim bedelinin, günlük fiili satış ortalaması elli bin altındaki gazeteler için yüzde 100 artışla 70 TL; elli bin ve üzerindeki gazeteler içinse yüzde 58,73 artışla 100 TL olması öngörüldü.

 

Genel Kurul’un Resmi İlan Tarifesine ilişkin teklifi Cumhurbaşkanlığına arz edilecek.

Süreli yayınların tümüne kredi...
Genel Kurul, Kurum’un kredi verebileceği şahıslar ve müesseseler ile verilecek kredinin usulünü düzenleyen BİK Yönetmeliği’nin 104, 105, 106 ve 108. maddelerinde değişikliğe giderek Anadolu basınının uzun süredir beklediği maddi desteğin de önünü açtı.

Yapılan değişiklikle bugüne kadar İstanbul, Ankara ve İzmir’deki süreli yayınlar için geçerli olan kredi desteğinin, Kurumun finansal imkânları ölçüsünde ülke genelinde ve süreli yayınların tümüne verilebilmesi sağlandı.

Temsilci seçimlerinde doğrudan demokrasi...
Genel Kurul, Anadolu Gazete Sahipleri ile İlan Prodüktör Temsilcileri seçimlerinde sınırsız vekâlet kullanımını tümüyle kaldırıldı. Vekâlet yoluyla oy kullanacak süreli yayın sahiplerinin, sadece bir süreli yayın sahibinin vekâletini veya vekâletlerini alabilmesi kuralı getirildi. Benzer düzenleme İlan Prodüktörleri Temsilcisi seçimine ilişkin maddede de yapıldı.

Diğer taraftan çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertesi güne ertelenen seçimlerin yapılabilmesi için oy kullanma hakkı bulunan toplam delegenin en az onda birinin ikinci güne katılması şart koşuldu.

Böylece seçimlere ilişkin “doğrudan doğruya” ve “seçme hakkı” şeklindeki iki temel ilke hayata geçirildi. Vekâletin istisna olması gerektiği düşüncesinden hareketle istisnanın, aslolanın önüne geçmesini engelleyen ve demokratik katılımı artıran düzenleme, aynı zamanda seçimlerde oy kullanmanın gizliliği esasına ilişkin olası ihlalleri ortadan kaldırdı.

Süreli yayın sayılan internet haber sitelerini temsilen Genel Kurul’a gelecek iki üyenin seçimine ilişkin usul ve esaslar da BİK Yönetmeliği’ne eklendi.

Erkılınç, müjdenin ipuçlarını vermişti...
Genel Kurul’da alınan kararları değerlendiren ve hayırlı olmasını dileyen BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, “İletişim Başkanımızın desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile geçtiğimiz yıl Resmi İlan Fiyat Tarifesi’ne beklentilerin iki katından fazla zam gerçekleştirilmişti. Bu yıl da ciddi oranda zam öngören teklifimizi Cumhurbaşkanlığımıza arz ediyoruz. Ben güzel bir haber alacağımıza yürekten inanıyorum. Yine Genel Kurulumuzda, Anadolu basınımızın uzun süredir talebi olan kredi desteğinin ülke geneline yayılmasının önü açıldı. Ayrıca Genel Kurul’a seçimle gelecek üyelerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslarda da köklü değişikliklere gidildi. Bu seçimler gerçek anlamda bir demokrasi şölenine sahne olacak. Dolayısıyla tarihi denilebilecek bu kararları alan Genel Kurul üyelerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Erkılınç, geçtiğimiz hafta yerel gazetelere ait internet haber sitelerinin temsilcileri ile görüşürken, “Gelecek hafta sürprizlere hazır olun. Basın İlan Kurumu sizlerin yanında, sizlerin haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır. İnşallah Genel Kurul Toplantısının gerçekleştirileceği Afyonkarahisar’dan güzel haberler duyacaksınız. Tutamayacağımız sözü vermeyiz, verdiğimiz sözü de tutarız” ifadelerini kullanmıştı.

Toplantının kapanışında söz alan Afyonkarahisar Valisi ve BİK Genel Kurul Üyesi Kübra Güran Yiğitbaşı ise, toplantıya ev sahipliği yapmaktan ve Genel Kurul Üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Akademisyenliğim süresince yerel basının şehir için, vatandaşlar için, şehrin idarecileri için ne kadar hayati bir rolü olduğunu anlatırdım ama idareciliğim süresince buna yakinen şahit olduğumu belirtmeliyim. Bu anlamda Basın İlan Kurumu’nun da ne kadar önemli görevler ifa ettiğini bir kez daha gözlemlemiş olduk. Sizleri Milli Mücadelenin kilit şehrinde tekrar görmeyi ve misafir etmeyi isteriz” diye konuştu.

Bir sonraki BİK Genel Kurul Toplantısı, 21 – 24 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

 

 

 

 

 

EGM-- Emniyet Genel Müdürlüğü, son dönemlerde vatandaşlara kendileriyle bağlantısı olmayan e-posta hesaplarından zararlı yazılım gönderildiğini belirtti. İki adresin adını da veren EGM, vatandaşları dolandırıcıların tuzağına karşı uyardı...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son dönemde dolandırıcılık ve zararlı yazılım amacıyla vatandaşların mail adreslerine gönderilen e-postalara karşı uyarıda bulundu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yapıldığı belirtilerek, "Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı olmayan Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.' ve Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.' e-posta adreslerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ve Europol'den gönderildiği izlenimi verilerek, Sayın İçişleri Bakanımızın ismini de kullanarak dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiş, örnek görselleri aşağıda paylaşılmıştır. Vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine gelen bu tarz iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir" denildi.

 

 

 

HABER: Emine YILMAZ

 

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de İstanbul ve Ankara'da da hissedilen 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi...

düzce depremi 2 69bf3

Deprem başta İstanbul olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde 1'i ağır olmak üzere toplam 68 kişinin yaralandığını açıkladı.

Depremin ardından 123 adet artçı deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede planlı elektrik kesintilerinin olduğunu söyledi.

duzcede 6 0 buyuklugunde deprem istanbul ve cevre illerde de hissedildi e2514

Son Dakika deprem haberleri ve bilgilerini resmi verilerle paylaşan AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ...

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.

68 KİŞİ YARALANDI...

AFAD depremin ardından 123 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı. AFAD'dan Düzce Valiliği hesabına ilk etapta 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde 1'i ağır olmak üzere toplam 68 kişinin yaralandığını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

 

Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den PKK/YPGli teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda ilk bilgilere göre 3 kişi yaşamını yitirdiği, 10 kişi de yaralandığı açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı ikinci açıklamada ilk etapta öldüğü bilgisi verilen 5 aylık hamile bir kadının ağır yaralı olarak tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Bakan Koca da yaralı sayısını 19 olarak açıkladı...

Gaziantep Karkamış’a 10 roket atıldı...

Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Suriye’nin Ayn el-Arab bölgesindeki PKK/YPGli teröristlerce düzenlenen roketli saldırı sonucu biri öğretmen, biri çocuk 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2’si ağır 19 kişi de yaralandı. Saldırıda birçok ev, iş yeri ve araç hasar gördü.

SALDIRI 5gif 86ce1

Patlamanın oluşturduğu basınçla okulların ve roket ile havanların düştüğü bölgelerdeki ev ve iş yerleri ile araçların da camları kırıldı. Karkamış Sınır Kapısı yakınında bulunan TIR da saldırının hedefi oldu.

Yakınına düşen roketin yangın çıkarmasıyla TIR, kullanılamaz hale geldi. Bölge halkı, ev ve iş yerlerinin önünden cam kırıklarını ve şarapnel parçalarını toplamaya başladı.

EĞİTİME 1 HAFTA ARA VERİLDİ...

Nigar Tiryakioğlu Anadolu Lisesi ile Kocatepe İlkokulu’nda da hasar oluştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Karkamış’ta eğitime 1 hafta süreyle ara verildiğini açıkladı.

BAKAN SOYLU İLK AÇIKLAMADA 3 ÖLÜ DEMİŞTİ...

Karkamış'taki saldırıda 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Soylu şu bilgileri paylaştı:

 karkamis a roketli saldiri 2 olu 6 yarali h201116 7af5e 25923

– Öncüpınar kapısının yanındaki Özel Harekat yerleşkemize ÇNRA atıldı. Havanlarla, biri Özel Harekat biri komiser olmak üzere 8 güvenlik personelimiz yaralanmış oldu. Gece de Gaziantep’e sınır bölgelerine atıldı ama ancak isabet almamıştı. 

-Bugün 11.15 sularında, o saatten bu saate kadar yaklaşık 10 adet atım gerçekleşti. 6 yaralımız vardı. Onlar hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan biri çocuk, biri öğretmen

– Yerleşim yerlerine isabet eden, mahalleye isabet eden bir havan sonucunda kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin. Şu anda yaralılarımız var. Onların da hastanelerde tedavilerine devam ediliyor. Milletimize şunu söylemek isteriz; dün gerçekleştirilen, terör örgütünün büyük kayıplar verdiği bu operasyondan sonra, buna yönelik gerçekleştirilen saldırılara da cevabı en güçlü şekilde verilecektir ve bu konuda da gerekli bütün adımlar atılacaktır.

 

aa 20221121 29494375 29494367 teror orgutu ypgpkkdan karkamisa roket saldirisi 4f39b

ÖLÜ SAYISI 2 OLARAK DÜZELTİLDİ...

İçişleri Bakanı Soylu Karkamış’tan yaptığı ikinci açıklamada ilk etapta ölü olduğu bilgisi verilen 5 aylık hamile Büşra Karataş’ın ağır yaralı olarak tedavi altına alındığını açıkladı. Soylu Karataş’ın entübe edildiği bilgisini de paylaştı.

BAKAN KOCA: 19 KİŞİ YARALANDI...

Sağlık Bakanı Koca, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, şunları belirtti:

- “Gaziantep Karkamış'a, hain terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2'sinin durumu ağır.

- Saldırının akabinde 18 ambulans, 5 UMKE Timi, toplam 84 sağlık personeli  olay yerine görevlendirilmiş, acil müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere yetiştirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

ŞEHİT ÖĞRETMENİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise saldırıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

– Maalesef roket saldırıları okullarımıza da isabet etti. Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne isabet eden roket saldırısı var. Aynı zamanda top atışlarının yaratmış olduğu basınçtan dolayı da Kocatepe İlkokulu ve Karkamış Anaokulu'nun da sınıf camlarında kırıklıklar tespit edildi. 3 şehidimiz var, 10 yaralımız var. Şehitlerden biri sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan'ı kaybettik.

– Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terör saldırıları aziz milletimizin, devletimizin kutlu yürüyüşünü asla durdurmayacaktır. Milletimiz her geçen gün, birlik beraberliğini yeniden tazeleyerek, dimdik durarak bu mücadeleyi devam ettirecektir. Bizleri terör saldırıları asla yıldırmayacaktır.

dd00 dce33

MSB: TSK, SALDIRILARA MİSLİYLE KARŞILIK VERİYOR...

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Gaziantep’in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısı sonrası açıklama yapıldı:

“Çocuk, yaşlı; öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor.”

Saldırının ardından siyasiler art arda taziye mesajları yayımladı. Siyasilerin sosyal medya hesaplarından yayımladığı taziye mesajları şu şekilde:

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Gaziantep’in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından alçakça düzenlenen roket saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!

Cumhuriyet Halk Partisi: Gaziantep’in Karkamış ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK mensuplarının Suriye’nin kuzeyinden düzenlediği hain saldırıda yitirdiğimiz yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz. Ulusumuzun başı sağ olsun.

İYİ Parti lideri Meral Akşener: Gaziantep’te terör örgütünün alçak saldırısında şehit düşen vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Gaziantep Karkamış'a hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Teröre lanet olsun.

2 GÜNDE 18 ROKETLİ SALDIRI...

Terör örgütü, Suriye’nin kuzeyinden Gaziantep’in Karkamış ilçesine yönelik bugün 10 havan/roketli saldırı düzenledi.

Teröristlerin attığı havan/roketler, bir lise ve 2 ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti, bazı roketler ise boş araziye düştü.

Saldırıda biri öğretmen, biri çocuk olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İlk anda yaşamını yitirdiği açıklanan hamile kadının entübe durumda olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Suriye’nin kuzeyinden teröristlerce bugün Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 3 roket atıldı. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı. Terör örgütü üyelerinin dün akşam saatlerinde Gaziantep’in Karkamış ilçesine attığı 4 roket de boş alana isabet etmişti.

Eli kanlı terör örgütü, böylelikle dünden bu yana çocuk yaşlı gözetmeden sivillere yönelik 18 roketli/havanlı saldırı düzenledi. Hain saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

“KENDİMİ MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BULDUM”...

Yaralanan sağlık çalışanı Mehmet Gören, saldırı anını anlattı. Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Gören, ilk roketin ardından olay yerine 112 ekibi olarak gittiklerini söyledi. Eve düşen roket nedeniyle yaralananlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Gören, şöyle konuştu:

“Enkazın altında kalan vatandaş vardı, ona müdahale ediyorduk. Bu sırada bir bomba daha geldi. Sarsıntının etkisiyle kendimi merdiven boşluğunda buldum. Daha sonra hastaneye getirildim. Sanırım ayağımda kırık var.” (AA)

“ÇOK BÜYÜK BİR SARSINTI OLDU”...

Vatandaşlardan Ahmet Güzel, saat 11.00 sularında büyük bir gürültü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Evimizin arka bahçesine roket isabet etti. Patladı ve üç katlı evin bahçesi, bir odam ve bir ahırım yerle bir oldu. Yaralımız yok çok şükür, buna şükrediyoruz. Arka bahçede oturanımız yoktu, herkes evde, yukarıdaydı. O konuda bir zararımız yok çok şükür. Çok büyük sarsıntı oldu. Ev, deprem gibi sallandı. Üç katlı evim, şarapnel parçalarıyla büyük zarar gördü.”

“BÜTÜN EVİ YIKTI, BAHÇEYİ YIKTI”...

Naime Güzel ise yemek hazırlamak için mutfağa girdiğini dile getirerek, “O sırada bir ses koptu, evin üzerine bir şey düştü zannettim, ne yapacağımı, nereye kaçacağımı bilmedim. Bütün evi yıktı, bahçeyi yıktı.” ifadelerini kullandı. (AA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

 

 

 

 

 

Büyükşehir Yasası ile mahalle tüzel kişiliğine bürünen Mahmutlar Belediyesi'nde 2009-2014 yılları arasında başkan yardımcılığı yapan Mustafa Şimşek, Suriyeli iki kadının fotoğrafıyla herkesi etkiledi...

ŞİMŞEK, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda yürekleri sızlattı. Bir zincir marketin önündeki çöp konteynerinden atık sebze ve meyvelerin yenilebilecek durumda olanlarını seçen iki Suriyeli kadının görüldüğü fotoğraf Alanya'nın öteki yüzünü gözler önüne serdi. Şimşek, fotoğrafın altına şunları yazdı:
"Bu fotoğraf Mahmutlar'da bir kurumsal marketin önünden, aynı marketin bozulan, günü geçen sebze ve meyveleri çöp kutusuna attıktan sonra toplayan insanların fotoğrafı. Evet, Mahmutlar Türkiye’de rantın en çok olduğu bölgelerden biri. Birçokları parasına para katarken bazıları çöp kutularından evinin rızkını topluyor."

 

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'in Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğunu duyurdu...

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu.

 

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sinan İnak şehit olmuştur.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. 

 

       osmaniye ye sehit atesi dustu 9284 02366            

 

Şehit İnak'ın acı haberi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Gümüş köyünde ailesine ulaştı. Askeri yetkililerden oğullarının şehit olduğu haberini alan anne Hüsne ile baba Ökkeş İnak gözyaşlarına boğuldu.

İnak'ın yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehidin Emine İnak ile evli olduğu öğrenildi.                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Antalya'nın Kumluca ilçesinde  bir talihliye Çılgın Sayısal Loto’nun 180 milyon 245 bin 96 lira 70 kuruşluk büyük ikramiyesi isabet etti. 

cilgin sayisal da buyuk ikramiye kumluca ya cikti 918be

Çılgın Sayısal Loto’nun 16 Kasım 2022  tarihli çekilişinde kazandıran numaralar, 37-38-63-66-78-85 Joker-73 SüperStar-67 oldu.

Sonuçlara göre 6 şanslı numarayı bilen bir kişi, 180 milyon 245 bin 96 lira 70 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi oldu.

İkramiyenin Antalya’nın Kumluca ilçesi Merkez Mahallesi Ortaokul Sokak’taki bir bayiden dün saat 16.00 sıralarında oynanan kupona isabet ettiği belirlendi.

 

 

 

 

 

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada poşeti banka bıraktığı iddia edilen kadının, ortaya çıkan kamera kayıtlarına göre patlamanın ardından koşarak uzaklaştığı görülüyor...

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin, patlamadan hemen sonra kaçtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

image small

KOŞARAK KAÇTI...

İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı saat 16.13’te herkes panik yaşarken, patlamanın ardından şüpheli kadının aynı dakika içerisinde koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

image small

BİRÇOK NOKTADA KAMERA KAYDI TOPLANDI...

Başında şal bulunan deri ceket ve kamuflaj pantolon giyen kadının yakalanması için harekete geçen emniyet birimleri birçok noktadan güvenlik kamerası kaydı topladı.

GELDİĞİ TAKSİCİNİN DE İFADESİ ALINDI...

Tüm ekiplere kadının eşkal bilgisi verildi. Terör eylemini gerçekleştirdiği iddia edilen kadının olay yerine geldiği taksinin sürücüsünün ifadesi alındığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI...

Bakan Süleyman Soylu patlamanın meydana geldiği İstiklal Caddesinde açıklamalarda bulundu. Patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığını söyleyen Soylu, bombayı bırakan kişinin yakalanarak gözaltına alındığını söyledi.                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Süper Loto 1 kişiye, 187 milyon 594 bin 521 TL ikramiye kazandırdı...

Super Loto Fethiye 8a5b1

Sisal Şans tarafından 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, Muğla Fethiye’den oynayarak 6 bilen 1 kişi 187 milyon 594 bin 521 TL ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye; 4, 9, 13, 32, 33, 44 sayılarına isabet etti.

 

 

 

HABER: Ayten YILMAZ

 

Beyoğlu'nda patlama meydana geldi...

Taksim İlk Yardım Hastanesi, izindeki doktorları göreve çağırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, patlama ile ilgili terör soruşturması başlattı. Erdoğan, 6 ölü ve 81 yaralı olduğunu açıkladı. Şişhane tarafında ise silah sesleri duyuldu. 

6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişinin yaralandığı saldırıda 39 yaralı, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sağlık Bakanı Koca tedavisi süren 5 yaralının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

thumbs b c b14e40452eec64d2cefc42c0726fe490 1e6eb

Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Patlama birçok noktadan duyuldu...


Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Patlamanın İstanbul'un birçok noktasından duyulduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

314029003 451552700392215 9016269441688656454 n 4035d

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Emre Sevinç için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım, MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

 

 

 

 

 

Antalya’da düzenledikleri sahte belgelerle 15 milyon dolarlık otele el koyan suç örgütü jandarma operasyonuyla çökertildi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 19 tabanca ile ruhsatsız tüfek ve dokümanlar ele geçirildi...

113632856 1667974280 14ee4

Operasyon Kemer cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı.

113631506 1667974276 99b12

Kemer İlçesi Göynük Mahallesinde faaliyet gösteren O.T isimli şahsa ait 15 milyon dolar değerindeki oteli sahte belgeler düzenlemek suretiyle Dolandırıcılık, Hakkı Olmayan Yere Tecavüz ve Tehdit suçlarını işleyerek işgal eden Organize Suç Örgütüne yönelik 6 şüpheliye ait 7 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet tabanca fişeği, 7 adet cep telefonu ile sahte olarak düzenlenmiş çeşitli dokümanlara el konuldu.

113631505 1667974276 adfe4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

"Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı...

indir dd40e

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, HaberTürk TV’de Afşin Yurdakul’un sunduğu canlı yayına bağlanmış ve "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" demişti. Kolivar'ın sözleri üzerine bugün açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir" ifadelerini kullandı.

Son gelişmeye göre ise Kolivar gözaltına alındı, savcılıkta ifade verecek.

186450 ab5c1

Ne olmuştu?
Kolivar katıldığı televizyon programında, "Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" demişti.

 

 

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, freninin patladığı belirtilen yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 TIR'a çarptıktan sonra yanmaya başladı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti...

Ağrıda otobüs faciası 2 a1430

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Ağrı’nın Tutak ilçesindeki rampada meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 EG 1164 plakalı, 18’i yolcu 21 kişinin bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsü, Patnos’tan Tutak ilçesine giderken, iddiaya göre, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçen otobüs, plakaları henüz belirlenemeyen 2 TIR’a çarparak alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası çevredekilerin söndürmeye çalıştığı yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ağrıda otobüs faciası 3 d487b

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi, hayatını kaybederken, 2’si ağır 18 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre il ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos yolu uzun süre trafiği kapalı kaldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA...

Ağrı Valiliği, kazaya ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şöyle denildi: “7 Kasım 2022 tarihinde saat 13.45 sıralarında Tutak ilçemiz girişinde, 1 yolcu otobüsü ve 2 adet TIR’ın karıştığı trafik kazası neticesinde, kazaya karışan araçlarda yangın meydana gelmiştir. 10 adet ambulans, 2 adet UMKE aracı, 3 adet AFAD aracı ile olay yerine intikal edilerek ilk etapta araçlardaki yangın kontrol altına alınmıştır.Meydana gelen trafik kazası neticesinde 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2’si ağır, 16’sı hafif yaralı olmak üzere 18 yaralı vatandaşımız çeşitli hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Konu ile ilgili bütün birimlerimiz görev başında olup idari ve adli incelemeler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ERDOĞAN: 7 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ...

Kazanın meydana geldiği sırada Ankara’da ‘2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ağrı’da meydana gelen kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BOZDAĞ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, savcılığın kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Bozdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara âcil şifâlar diliyorum. Kaza ile ilgili Tutak Cumhuriyet  Savcılığı sorşturma başlatmıştır.” ifadelerine yer verdi.                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar                                                                           

 

Tüm dünyada ilgiyle izlenen MLO Strongman Champions League Dünya Serisi Finalleri Kleopatra Plajı’nda başladı. Dünyanın en güçlü 12 sporcusu kıyasıya mücadele etti...

654781504571921920 6126e

DÜNYA’NIN EN GÜÇLÜ ADAMLARI KLEOPATRA PLAJI’NDA YARIŞTI...

Tüm dünyada ilgiyle izlenen MLO Strongman Champions League Dünya Serisi Finalleri Kleopatra Plajı’nda başladı. Dünyanın en güçlü 12 sporcusu kıyasıya mücadele etti.

523296544440436960 74df5

Yarışlar Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp’in açılış konuşması ile başladı. Güzel bir yarış geçmesini temenni eden Yenialp; “MLO Strongman Champions League Dünya Serisi Finalleri’nin Alanya da gerçekleşmesinden çok memnun olduğumuzu hem kendi adıma hem de Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel adına belirtmek isterim. Güçlü şehirlere, güçlü insanlar yakışır. Tüm sporculara başarılar dilerim.” dedi.

722234048117443320 a6da2

Alanya’nın ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışın ilk gününde sporcular; 100, 110, 120, 130 kiloluk mermer blok kaldırma yarışı, 160, 170, 190, 210 kiloluk Türk Güç Kayaları kaldırma yarışı kategorilerinde mücadele ettiler. Günün kazananı Letonya’dan Ivars Smaukstelis oldu.

YARIN İSKELE ŞELALE MEYDANI’NDA DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İNSANI BELLİ OLACAK...

Yarışlar yarın İskele Şelale Meydanı’nda saat 12.00 de başlayacak. Tır çekme, conan tekeri 330 kg, deadlift araç kaldırma ve araçlara kum torbası yükleme kategorilerinde sporcular mücadele edecek. Yarışlarda tüm ayakların tamamlanmasının ardından toplanan puanlara göre dünyanın en güçlü insanı belirlenecek.

594147840929314240 5caf3

 

 

HABER: Uğur AKDAĞ

 

Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte 2023 yılının trafik cezaları belli oldu. En yüksek ceza 20 bin 977 lira ile uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaya kesilecek...

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEK 951 TL...


Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL olacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu.

iste 2023 yili trafik cezasi ucretleri 4661f

Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.

Alkollu araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollu araç kullanmaktan yakalanma 2 bin 286 TL'den 5 bin 96 TL olacak.

EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI 436 TL'YE YÜKSELDİ...


Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 TL'ye yükseldi.

KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.

Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.

YETKİSİ DIŞINDA SİREN KULLANMANIN CEZASI 4 BİN 64 TL OLACAK...

Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022 yılında 1823 TL olan ceza tutarı 2023 yılında 4 bin 64 TL olacak.

Vatandaşların çokça maruz kaldığı cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak. Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullanmak 8 bin 90 TL'ye yükselecek.

 

 

 

 

 

 

 

AFAD, İzmir Buca'da saat 03.29'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illlerden de hissedilen depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Panik sebebiyle 64 kişi yaralandı. Biri ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Sarsıntı sırasında kalp krizi geçiren bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Depremde bir caminin minaresi yıkıldı, 20 binada ise hasar var.

izmirde 4.9 luk deprem e6ebf

İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Çevre illlerden de hissedilen depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

izmir deprem 3 87e88

Deprem nedeniyle Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı. Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca bazı binaların bacalarının yıkıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar ulaştı.

BAKAN KOCA: 64 KİŞİ ETKİLENDİ...

Depreme ilişkin son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, "Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" dedi. 

KALP KRİZİ GEÇİREN VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ...

Sonrasında yapılan açıklamada deprem sırasında kalp krizi geçiren bir vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

izmir deprem 2 b797f

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.

Deprem bölgesine giden Bakan Soylu, 3 kişinin balkondan atladığı için yaralandığı söyledi. Soylu bir kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti. 

 

 

Soylu 20 kadar binada çatlak olduğunu söyledi. 

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır." bilgisini verdi.

80 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ...

4,9'luk depremin ardından büyüklükleri 1.0 ile 2.7 arasında değişen 80 artçı deprem meydana geldi.

TUNÇ SOYER: İLK TESPİTLERE GÖRE ÇOK BÜYÜK BİR HASAR YOK...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok" dedi.

BUCA BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBI İHBARI YOK...

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir mal ve can kaybı tarafımıza ulaşmamıştır" dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

 

 

 

 

Duayen gazeteci Yavuz Donat, Sabah Gazetesi'ndeki köşesine Alanya'yı taşıdı. Alanya'nın sorunlarını ana gündem maddelerini ve Alanya'da yapılan Küresel Gazeteciler Konseyi'nin Küresel Medya Çalıştayı ve Ödül Töreni'ni de ülke gündemine taşıdı...

İşte duayen gazeteci Yavuz Donat'ın çarpıcı yazısı:

"Nüfusu 350 bini geçti... Türkiye'nin 26 ilinden fazla nüfusa sahip... Turizm cenneti.
Sadece turizm değil... Tarım da var... Yükselen ekonomi.
Halkın konuştuğu... Ne siyaset ne seçim... Ne şu parti bu parti... Ne de 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı... İşte Alanya'nın sıcak gündemi... Madde madde:

1- TOGG... Türkiye'nin otomobili... Cumartesi akşamı, yerli ve milli otomobil, TV ekranlarında görününce... Çok kişi gözyaşlarını tutamadı... Ulusal gurur ve sevinç.
2- Turizm... Sezon devam ediyor... Sahiller dolu... Her milletten insan var.
3- Rusya-Ukrayna savaşı... Avrupa'da enerji krizi... Yabancıların bir kısmı kışı Alanya'da geçirecekler... Ekonomi canlandı.
4- Kimi yabancı ev alıyor... Kimi de kiralıyor... Kiralar patladı... 15 bin lira... 20 bin lira... Sahilde 2+1 eve 25 bin lira kira ödeyen çok.
5- Ya Alanya'da kirada oturan Türkler... Memurlar... Jet hızıyla artan kiralar karşısında ne yapacaklar? Yakınıyorlar.

***

 

"Bizim" otel
Türkler Mahallesi... Eskiden belde idi... Alanya'ya 25 kilometre... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun doğup, büyüdüğü yer.

Konakladığımız otel Türkler'de... 5 yıldızlı... Lonicera... 5 bin yataklı... Otel değil sanki kasaba.
Doluluk yüzde 70... Rus... Alman... Litvanyalı... Estonyalı... Polonyalı... Letonyalı...
Diğer oteller... Durum aynı... Lobiler turist kaynıyor.

***

 

"Komşu" otel
Emin Müftüoğlu... Bisiklet Federasyonu Başkanı... Ziyaretimize geldi... Akşam yemeğini birlikte yedik.
Ama... "Bizim otelde" değil... "Komşu" otelde.
Selena Otel... 5 yıldızlı... 460 yatak.
Selena... Diğer otellerden farklı... "16 yaş altı" müşteri alınmıyor... Fiyat, diğer otellerden yüzde 30 daha pahalı.
Sessizliği seven geliyor... Alman... İngiliz... İskandinav ülkeleri.
Şimdiden "Şubat ayı için yer ayırtan" çok.

***

 

Çarşı
Türkler Mahallesi... Yerleşik nüfus 5 bin.
Turistik yatak kapasitesi ise... 30 bin.
Yaşar Önel ile birlikte otelden çıktık... Dolaştık... Çarşı pazar.

"Türk" göremedik... Sadece satıcılar... Garsonlar... Taksi şoförleri Türk... Bizimkiler arazide... Tarımda... Meyve bahçesinde.
"Tabelalar" Rusça ağırlıklı.
Fiyat etiketleri euro.
En çok dinlediğimiz söz:
"Allah bereket versin."

***

 

Vefa ödülü
Alanya'ya neden geldik? Farklı bir konu... Ve de özel.
Küresel Medya Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, davet etti... "Küresel Medya Buluşması" için.

"26 ülkeden" gazeteci... Rusya... İngiltere... Yunanistan... Hollanda... Arnavutluk... Ukrayna... Lübnan... Kazakistan... Suriye... Romanya... Filistin...
Ve... 156 da Türk gazeteci... Artvin'den Edirne'ye... Ağrı'dan Adana'ya kadar.
Gala gecesi... Bize... "Vefa ödülü" verildi... Ödülü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın elinden aldık... Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı... Teşekkürler Sevgili Mehmet Ali Dim.

***

 

Memurun işi zor
Öğretmen tayinleri... Ağustos'ta Alanya'ya 600'ün üzerinde öğretmen gelmiş.
Alanya gibi cennetten bir köşeye atama... Öğretmen ve memurlar için "Ne şans ama" değil mi?
Hayır, hayır... "Hiç de değil."
Rusya-Ukrayna savaşı... Avrupa'da enerji krizi... Akaryakıt kuyrukları... Akdeniz sahillerine akın... Kiraları öylesine uçurmuş ki... Kamu personeli için Alanya'ya atanmak "sürgün gibi."
Alacağı maaş kiraya yetmez.
Tek çare... Alanya'da görev yapacak... Ama evi "köyün birinde" olacak.
"Köylerde bile" kiraların zamlandığını söylemeye gerek yok.

***

 

Sorun... Eleman sıkıntısı
Alanya... 650 turistik tesis... 100'e yakını 5 yıldızlı.
Toplam...200 binin üzerinde yatak.
Burhan Sili... Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı... Sorduk... "Durum nedir?"
Burhan Sili, "Başlangıç geç oldu ama ciddi bir doluluk yakaladık" diyerek, söze başladı:
Pandemi süreci... Sektör çok sıkıntı çekti... Ama şimdi kara bulutlar dağıldı... Yaralar sarılıyor.
Alanya hala çok canlı... Bu kış iyi geçecek... Kışı burada geçirmek isteyen yabancı çok.
En büyük sorumuz ise... Personel bulmakta zorlanıyoruz. Bölgede... "Çalıştıracak eleman bulamıyoruz" şikayetini o kadar çok kimseden dinledik ki... İsim isim yazmaya devam edeceğiz.

***

 

Yabancı işletmeciler
Alanya'da... Bir lokantaya girdik... "İşletmeci" yabancı... İngiliz.
Kafe... İşletmeci yabancı... "Rus."
Emlakçı... Eğlence mekanı sahibi... Apart otelci...
"Ukraynalı... Alman... Polonyalı."
Hepsi de... Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın "kayıtlı üyeleri."
Öyle "birkaç kişi" değiller... Sayıları "binin" üzerinde.

***

 

Arkası yarın
Alanya notları bitmedi... Daha "tarım" var... "Yabancı gelinlerimiz" var... Rus, Ukraynalı, Alman, Finlandiyalı gelinlerimiz.
Yarın... Devam edeceğiz."

 

 

Malatya'da bugün akşam saatlerinde  4.1 büyüklüğünde  deprem yaşandı...

Battalgazi ilçesinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer yüzeyinin 11.27 kilometre altındaki tabakada gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Korkuya neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

 

Süper Lig'de bu akşam Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Corendon Alanyaspor, rakibini Leroy Fer ve Balkovec'in golleriyle 2-0 mağlup etti...

img 20221029 wa0084 1 9216d

Corendon  Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yükselişini Gaziantep FK karşısında sürdürdü.

Ligin 12. haftasında bu akşam Gaziantep FK'yı konuk eden turuncu yeşilli ekip, rakibini ilk ve ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

img 20221029 wa0088 c6d13

Corendon Alanyaspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 16'ya yükseltti. Konuk ekip Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı. 

 

 

 

HABER: Emine YILMAZ

 

Ayakkabısını kapı önüne bırakana Yargıtay'dan kötü haber geldi...

Yüksek mahkeme, kapısının önüne ayakkabı bıraktığı gerekçesiyle kiracıya dava açan apartman yöneticisini haklı buldu. Mahkeme, ayakkabılığın ortak yerlerin amacı dışında kullanılmasına yol açacağından kaldırılması gerektiğine hükmetti.

Site ve apartmanlardaki ortak geçiş alanı olarak kullanılan kapı önlerine ayakkabılık konulmasıyla ilgili tartışmalara Yargıtay son noktayı koydu. Yüksek mahkeme, apartmanın ortak alanına yerleştirilen ayakkabılığın, ortak amacın dışında kullanılmasına sebep olacağından ötürü, oradan kaldırılması gerektiği yönünde karar verdi.

ayakkabılık 1 b44ac

Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutan bir apartman yöneticisi, binada kiracı olarak oturan kişinin, merdiven boşluğuna ayakkabılık koymasından şikayetçi oldu. Davacı apartman yöneticisi; kiracının merdiven boşluğuna koymuş olduğu ayakkabılığın ve ana yapının teras betonuna dikmiş olduğu çanak antenin kaldırmasına, bağımsız bölümdeki balkon tamiratının yaptırılmasına, bodrum katta sığınağa koymuş olduğu odun kömür ve yanıcı maddelerin kaldırılması talebiyle dava açtı.

Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme; davalı tarafından merdiven boşluğuna konulan ayakkabılığın kaldırılmasına, bodrum katta bulunan sığınağa konulan eşyaların kaldırılmasına, ana yapının teras betonuna konulan anten direğinin kaldırılmasına hükmetti.

ayakkabılık 3 5604b

YARGITAY OY BİRLİĞİYLE 'YASAK' DEDİ...

Kararı davalı kiracı temyiz edince devreye bu kez Yargıtay girdi. Yüksek mahkemenin ilgili kararında şu ifadelere yer verildi:

"Mahkemece dava konusu taşınmazdaki projeye aykırılıklar bilirkişi raporu ile belirlenip ortak alan olduğu anlaşılan yerlere davalı tarafından yapılan müdahale tespit edilerek müdahalenin önlenmesine ve tayin edilen süre içerisinde eski hale dönüştürülmesine karar verildiğine göre, yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamıştır. Mahkeme hükmünün onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

 

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi...

313154843 840306534073414 7240066064647371408 n c609e

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Ekim’de başlatılan soruşturmada görevlendirilen 6 cumhuriyet savcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 4 müfettiş ve 2 iş güvenliği uzmanı, olayın araştırılıp kusurlu bulunan fail ya da faillerin tespit edilmesi için çalışma başlatılmıştı.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde meydana gelen maden faciasıyla ilgili 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler için gözaltı işlemlerine başladı.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi: Bartın ili Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Amasra Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesinde 14 Ekim tarihinde, saat 18.15 sularında meydana gelen maden kazası olayına ilişkin olarak mülhakatımız Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir. 

polis 8face

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI...

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığının maden faciasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri, 22 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü, personel müdürü ile kartiye, iş güvenliği, sondaj ve aspiratör sorumlusu olarak görev yapan mühendisler yer alıyor.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

 

 

 

 

 

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, eski tip ehliyetlerin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı...

729x434 eski ehliyetler icin yeni karar eski tip ehliyetlerin suresi 2 sene daha uzatildi 1666200566683 69cd0

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10 uncu maddesi … Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir.” hükmündedir.

*Bu kapsamda ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır.”

 

 

 

HABER: Halime Yağmur AKDAĞ

 

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Özbek , Alanya Güneşi Gazetesine   yaptığı açıklamada aedta isyan etti. Özbek; kadına yönelik şiddet ve katliamların değişmediğine vurgu yaptı...

Özbek yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye’nin gündemi her gün değişirken kadına yönelik şiddet, baskı ve katliamlar değişmiyor. Gün geçmiyor ki kadın cinayetine; kadının maruz kaldığı şiddete, mağduriyete rastlamayalım. Üstelik bunlar sadece medyaya yansıyanlar yani buz dağının görünen kısmı. Ülkemizde her ay ortalama 25 kadın öldürülüyor. Yaklaşık bir o kadarı da şüpheli şekilde yaşamını yitiriyor: Ya balkondan düşüyor ya karşıdan karşıya geçerken araba çarpıyor... Sebepleriyse, kadının boşanmak istemesi; çalışmak istemesi; temel insani haklarını kullanmak istemesi... 15 Ekim'de Elazığ’da bir günde üç kadın katledildi: Hüsniye Keskinbaş, Nadir Üstün tarafından öldürüldü. Vahide Duran, kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yasemin, kocası Yaşar tarafından silahla öldürüldü. Gözü dönmüş katil kızını da yaraladı. 14 Ekim'de Adana’da Bahar Torun, barışma teklifini reddettiği Burak Acar'ın tetiği çekmesiyle öldü. Katil Acar kaçtı. 15 Ekim'de Samsun’da İlklima Naz Akbörü sahilde başından vurulmuş halde ölü bulundu. 16 Ekim'de İstanbul Maltepe'de Kamil Hakan Karabulut, Nursel Bircan'ı çekiçle vurarak öldürdü. İçimiz acıyor Soruyoruz: Hayattan vahşice koparılan Kadınların hesabını kim ödeyecek? Her geçen gün artan kadın cinayetleriyle dünyadaki utanç sıralamasında üst sıralara yerleştik. Özellikle son 20 yılda kadını küçümseyici, toplumdan dışlayıcı politikalar ve söylemler kadın cinayetlerinin önemli bir sebebidir. Peki 20 yıllık iktidar ne yapıyor? Yarayı tedavi mi ediyor yoksa enfeksiyonun yayılmasına mı yol açıyor? Devleti yönetenler vatandaşlarının yaşam haklarını koruyamıyorsa tuzun koktuğu noktadayız demektir. Artık Kadınlarımız adalet sistemine güvenmediklerini dile getiriyorlar. Katiller ise devlet otoritesinden çekinmiyor. Onlara bu cesareti veren nedir? Zafer Partisi olarak amacımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek kadınlarımızı içine düştükleri toplumsal, ekonomik girdaptan kurtarmak; sosyal devlet anlayışını, eşitlik ilkelerini hayatın her alanında etkin hale getirmektir. Biz kadınlar ölmek değil , yaşamak istiyoruz. Kararlıyız . Kazanacağız. Çünkü Biz Zaferiz!"

 

 

HABER: Ayten YILMAZ

 

İçişleri Bakanlığı, Bu tarihe kadar eski tip ehliyetlerini, yeni tip ehliyetlere dönüştürmeyen kişilerin idari para cezası ödeyeceğini duyurdu...

Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabiliyor. 1 Ocak 2016 tarihi öncesinde düzenlenmiş ehliyetler 2022 yılı içerisinde geçerliliğini yetirecek. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ehliyet yenileme son tarih ardından eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam edenlere idari para cezası kesilecek.

EH dde16

 

Yeni tip ehliyet başvuru ücretleri ne kadar?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde 15 TL. Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde 345 TL yatırılması gerekiyor.

 

Ehliyetinizi yenilemek için gereken belgeler...

--Kimlik Belgesi,

--Sürücü Sağlık Raporu,

--Sürücü belgesi,

--Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

--1 adet biyometrik fotoğraf

--Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.

 

 

 

HABER: Halime Yağmur AKDAĞ

 

İstanbul Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor...

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

yyy 241d1

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

yyyy 4415a

Bina sakinleri tahliye edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Bartın Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 41 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı...

1665806579321 yeni proje 5 1 fc967

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında dün akşam (14 Ekim) grizu patlaması meydana geldi. Bartın Valiliği'den gelen açıklamaya göre patlama, saat 18.15 sıralarında -300 kotunda gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyi Erdoğan can kaybının 41'e ulaştığını duyurdu.

41 can gitti madende 9.erdoğan a4ff3

ERDOĞAN BARTIN'DA KONUŞTU, "KADER" DEDİ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden kazasında son işçiye de ulaşıldığını, hayatı kaybedenlerin sayısının 41’e yükseldiğini söyledi.

Yaşananları kadere bağlayan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Dün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlaması sebebiyle fevkalade üzgünüz. Ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtulanlara acil şifalar diliyorum. Bir yandan arama kurtarma yürütülürken bir yandan da yaralı işçilerimiz çeşitli illerimizdeki sağlık kuruluşlarımıza nakledilmiştir. Bugünkü Diyarbakır programımızı iptal ederek Amasra'ya gelip çalışmaları yerinde görme kararı aldık. Bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumluları idari ve adli soruşturma ile ortaya çıkarılacaktır. Bunlara zaten başlanmıştır. Şu anki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı, en son 41. işçimize ulaştık. O da rahmetli olmuş ve 40 olarak daha önce ilan edilmiş olan merhumlarımızın sayısı 41 oldu. Gerek Bakanım gerek sendika başkanım, bu alandaki sendika kolundaki arkadaşlarımız, son bir ay içerisinde, ocağa indiler, orada yerinde tetkikleri yaptılar. Şu anda bizim mevcut ocaklarımızın içinde Amasra Kömür İşletmeleri bizim en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen, birileri bununla tabii dalgasını geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunları da bilmemiz lazım. Maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin içindeyiz.

BAKAN SOYLU: CAN KAYBI 40, 1 MADENCİNİN DURUMU BELİRSİZ...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 11.40'ta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bütün kurumlarımız herkes seferber oldu. Arzu ederdik ve isterdik ki karşımızda hiçbir kaybımız olmadan sizlere bu açıklamayı yapabilelim. Ancak bu saatten itibaren yapılan çalışmalarda hahkikaten 300-350 metre yerin altında büyük bir seferlik ve büyük bir çaba sarf edildi. Olay olduktan sonra da kamuoyunu doğru bilgilendirmeye çalıştık.

Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizden sonra 14 şehidimize daha ulaşmış olduk.

Bir madencimizle ilgili belirsizliğimiz var. 40 madencimizin de kimliği belirlendi. Biraz sonra yine geri kalan 14 şehidimizin kimliğini de kamuoyuyla paylaşacağız. Burada özellikle bu çalışmaların başından itibaren ailelerle birlikte buradaydık. Ateş düştüğü yeri yakar. Burada sendika başkanlarımız, onların mesai arkadaşları... Onların büyük acılar var. Allah hem milletimize, ailelerine, mesai arkadaşlarına sabır versin. 1 madencimizle ilgili belirsizlik var. Durumu belirsiz olan madencimiz için çalışmalar devam ediyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Bartın Amasra’da yaşanan maden faciasına ilişkin paylaşımlarda bulunan 12 kişi hakkında “halkı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik ve provokatif paylaşımlarda bulunduğu” iddiasıyla adli işlem başlatıldığını açıkladı.

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN İSİMLERİ...

Soylu ayrıca burada yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden madencilerin, Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Güldal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya ve Rıdvan Acet olduğu bilgisini paylaştı. Yaşamını yitiren diğer 2 işçinin ismi henüz açıklanmadı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Bartın Amasra'da bir maden ocağında patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Soylu, patlamada 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu...

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yer altında mahsur kalan işçiler olduğu öğrenildi.

maden 77 f7af8

BAKAN SOYLU: 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın meydana geldiği olay yerine hareket etti.

Olay yerinde açıklama yapan Bakan Soylu, şunları söyledi:

* “Çevreden gelen ve buranın tahlisiye arama kurtarma ekipleri müdahale ettiler. Diğer bölgeden yollara çıktılar. Teknik olan konuya vakıf olan arkadaşlarımız çalışmalarımız sürüyor. Olayın başından itibaren tüm arkadaşlarımızla birlikte hem arama kurtarmaya nezaret ediyor.

* 2 ambulans uçak Zonguldak’taki havalimanına intikal ettirildi. Burada sahra hastanesi oluşturuldu. Bartın’daki hastaneye de intikaller yapılıyor. Hakikaten üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceklerimizi paylaşmaktan büyük üzüntü duyduğumuz tablo ile karşı karşıyayız.

* 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bir kısmı patlamadan sonra üst kata çıktı. Bir kısmını kurtarıldı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.                                                                                                                                                                                                                                                   *7 kardeşimiz hastaneye intikal halinde ve 3 kardeşimiz yoğun bakımda. Diğerler yaralılar tedavi altında, yanık olan bir kısmının İstanbul’a intikali gerçekleşiyor. Öncelikle aşağıda hakikaten büyük mücadele ortaya konuyor. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           maden 331 21380985 02ab9                                                                                                                                                                                                                                                                                        

BAKAN DÖNMEZ: İLK DEĞERLENDİRMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI...

Enerji Bakanı Dönmez de patlamayla ilgili şunları söyledi:

* “Saat 16-24 vardiyasında patlama hadisesi meydana geldi. Öncelikle müessesede bulunan arama kurtarma ekipleri olay mahalline gittiler. Biraz önce sayın bakanımız ifade etti. Yaralılarımız var.

* Arkadaşlarımızın yaptığı ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Fayton dediğimiz mini raylı sistem galerilerin bir kısmına ulaşıyor. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında herhangi eksikliğimiz yok. Sürekli koordinasyon içindeyiz. İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde.

   bartinn eb662

ERDOĞAN YARIN BARTIN’A GİDECEK...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlama nedeniyle yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Bartın’a gideceği öğrenildi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               KAYNAK: Ajanslar

 

Bartın Amasra'da bir maden ocağında patlama meydana geldi. Yer altında mahsur kalan işçiler ve yaralılar olduğu öğrenildi, iki bakan olay yerine gidiyor...

311632115 648414713537207 903171626563591201 n 189f3

 

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yer altında mahsur kalan işçiler olduğu öğrenildi.

 

İKİ BAKAN OLAY YERİNE GİDİYOR...

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın meydana geldiği olay yerine gidiyor.

VALİ: YARALILAR VAR...

Vali Arslan, “Patlamanın nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok. Saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotta bir patlama olduğu bilgisi bizlere ulaştı. Eksi 250 kotta 74 tane arama-kurtarma ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Şu anda eksi 300 kotta 44 kişi, eksi 350 kotta da 5 kişi var. Bu işçileri kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şu ana kadar 6 yaralımız çıkarıldı. Onlarda ambulanslarla hastanelere sevk edildi” dedi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise katıldığı canlı yayında “87 işçi yer altındaydı. 14 işçi madenden çıkarıldı” şeklinde konuştu.

3201 dhaphoto1 d541c

AFAD’DAN AÇIKLAMA...

AFAD, il müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nün bölgeye yönlendirildiğini duyurdu. AFAD’dan yapılan açıklamada “Geçmiş olsun Amasra! Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir” denildi

“PATLAMA TRAFO KAYNAKLI”...

AFAD’dan yapılan yeni açıklamada ise şöyle denildi:

* “Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Alınan ilk bilgilere göre, madende mahsur kalan kişilerin olduğu bilgisi alınmıştır. Bölgeye Bartın İl AFAD, Emniyet, 112, İtfaiye, Jandarma ve TTK’ya ait tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Ayrıca Sakarya İl AFAD Kütahya İl AFAD ve Eskişehir İl AFAD ekipleri sevk edilmiştir. Kütahya, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir İl AFAD müdürleri bölgeye sevk edilmiştir.

 • Zonguldak’tan tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Kütahya’dan TKİ’ye ait 20 kişilik tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Kızılay’dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sakarya İl AFAD ve Ankara İl AFAD’tan 2 mobil koordinasyon tırı gönderilmiştir. Bölgede herhangi bir iletişim kesintisi olmamakla beraber bölgeye tedbir amacıyla 1 mobil baz istasyonu gönderilmiştir.”
 • 6349a173214ed81824c0d96f 18f74

OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİ: GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ...

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde “Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?” diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, “Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz-duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi” dedi.

Patlamayı haber alan çalışanların yakınları maden ocağına geldi. Çalışmalar sırasında bazı işçiler ocaktan çıkarıldı. Bir işçi arkadaşlarından destek alarak yürürken, durumunun iyi olduğunu söyledi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

bartin c0e7c

VALİLİKTEN AÇIKLAMA...

Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır” denildi.

 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI...

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayın bütün boyutlarıyla soruşturulacağını duyurdu. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Amasra'da maden ocağındaki patlama sebebiyle yaralanan ve madende mahsur kalan işçilerimize/ailelerine büyük geçmiş olsun. Yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Madende mahsur kalan işçilerimize ulaşmak, onları sağ ve salimen kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir. Devletimiz,tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir. Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir. Patlamayla ilgi Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. olaybütün boyutlarıyla soruşturulacaktır” dedi.

CHP HEYETİ BÖLGEYE GİDİYOR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında CHP heyeti; patlamayı incelemek üzere Bartın’a hareket etti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

 

 

 

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini kaydetti.

(AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi" denildi.

osmaniye depremi 2 780bc

Kandilli Rasathanesi de depremin 4.9 büyüklüğünde ve yerin 11.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Öte yandan, AFAD’dan depremle ilgili yapılan açıklamada “Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.00 da  5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

FezUHE WQAQRh7n 5c595

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA...
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Görür, "Arkadaşlar demin Osmaniye, Çerçioğlu/Düziçi’nde 5,0 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Daha önceden de belirttiğimiz gibi, bu fay zonunun Çelikhan-Erkenek, K. Maraş-Adana hattı daha çok stres biriktirmektedir. Geçmiş olsun. Sevgiyle" ifadelerine yer verdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Antalya merkezli 9 ilde silahlı suç örgütü ve mafya yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden adliyeye sevk edilen 35’inin 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi...

çete 2 7db02

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek, Örgüte Üye Olmak” suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

çete 3 ab99b

Örgüt mensuplarının suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu gücü kullanarak Nitelikli Yağma, Kasten Yaralama, Birden fazla kişiyle silahla Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahla ve var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu gücü kullanarak;

--Tehdit,

--Göçmen Kaçakçılığı,

--Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme,

--Vergi Kaçakçılığı (Sahte fatura),

--Tefecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık olmak üzere birçok farklı suçu işledikleri tespitler edildi.

çete 4 c234d

04 Ekim tarihinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin iş yerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile bu tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, el telsizleri, araç çakar lamba ve sireni, suçtan elde edildiği değerlendirilen Türk Lirası ve döviz ele geçirildi.

çete 5 b0f71

Gözaltına alınan 44 şüpheli şahıstan 12’isi ifadeleri alındıktan sonra KOM Şube Müdürlüğünden salıverildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 32 şüpheliden 1’i Cumhuriyet Savcılığınca ifade akabinde serbest bırakılırken 9 şüpheli Adli Kontrol Hükümleri uygulanarak , 6 şüpheli ev hapsi ile serbest bırakıldı. 16 şüpheli ise ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Kadıköy’de bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Vali Ali Yerlikaya, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi" dedi...

pat2 8b3f6

Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak’ta bir binada patlama yaşandı.Patlamanın ardından binada yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

kadi4 605f8

KONTROL ALTINA ALINDI...

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı.

VALİ YERLİKAYA: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ...

Patlamanın ardından olay yerine giderek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından, “Kadıköy Fikirtepe’de meydana gelen doğalgaz patlamasında bir yabancı uyruklu yaralımız var. Bir kişi kurtarıldı. Yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bina içinde itfaiye ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’umuza geçmiş olsun.” açıklamasında bulundu.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonraysa Vali Yerlikaya, “Kadıköy Fikirtepe’de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"nü, Özcan Alper'in yönettiği "Karanlık Gece" kazandı...

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Antalya Spor Salonu’nda yapıldı.

Sunuculuğunu Nefise Karatay ve Yekta Kopan’ın yaptığı gece, Nükhet Duru konseriyle başladı.

 

“COŞKU KENTTEN ÜLKEYE YAYILDI”...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı konuşmada, geleneksel kortejle başlayan festivalin coşkusunun kentten ülkeye yayıldığını söyledi.

Sanatçılarla, yurt içinden ve yurt dışından gelen yüzlerce konukla güzel bir hafta geçirdiklerinin vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

310932124 816201109418173 5530868215181563809 n 1 c864d

“Sokaklarda buluştuk, salonları sinema aşkıyla doldurduk. Sanatla iyileştik, çoğaldık. Sevgiyle kucaklaştık. İyi ki varsın Altın Portakal, iyi ki varsın sinema. Yaşadığımız her gün, aldığımız kararların ne kadar doğru olduğunu gördük. Çünkü Türk sineması olmadan, sanatçılarımız olmadan Altın Portakal olamaz. O kendi değerleriyle güzeldir, kendi değerleriyle anlamlı. Onun için bir tarihtir, yaşı yarım asrı geçen bir çınardır. O özüyle bir dünya markasıdır. Ülkemizin uluslararası alandaki gurur kaynağıdır.”

Başkan Böcek, sanata değer katan tüm sanatçılara ve festivale sahip çıkan sinemaseverlere, festival ekibine teşekkür etti.

 

59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi. Törende Uzun Metraj Ulusal Film Yarışması Cahide Sonku Ödülü” Çiğdem Mater’e verildi. Mater’in ödülünü Kurak Günler film ekibi aldı.

311327569 599396028554097 5106520080425217628 n 9ba74

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASINDA ÖDÜL ALANLAR...

“En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filmindeki rolüyle Cem Yiğit Üzümoğlu ve Kurak Günler filmindeki rolüyle Selahattin Paşalı aldı.

“En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi ise Kar ve Ayı filmindeki rolüyle Merve Dizdar oldu.

Dizdar, sanatçılara, ödül alanlara, katılanlara teşekkür ederek, film yaptıkları için gurur duyduklarını vurguladı.

“En İyi Senaryo Ödülü”, “Karanlık Gece” filmiyle Murat Uyurkulak ve Özcan Alper’e, gitti.

Törende Uzun Metraj Ulusal Film Yarışması’nda “en iyi erkek oyuncu” ödülünü Selahattin Paşalı (arkada) ve Cem Yiğit Üzümoğlu (önde) aldı.

“Cahide Sonku Ödülü ise “Kurak Günler” filmindeki rolüyle Çiğdem Mater’e gitti.

“En İyi Yönetmen” ödülünün sahibi “Kurak Günler” filmiyle Emin Alper’in, “Behlül Dal En İyi İlk Film” ödülünü ise Selcen Ergun’un yönetmenliğini üstlendiği “Kar ve Ayı” filminin oldu.

Yönetmen Ergun, film yapmanın zor olduğunu, yönetmen olduğunda herkesten “Yapamazsın” lafını çok duyduğunu dile getirdi.

Festivalin kurucusu adına düzenlenen “Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü”nü ise yönetmenliğini Belmin Söylemez’in üstlendiği “Ayna Ayna” filmi kazandı.

“En İyi Film” ödülünü Özcan Alper’in yönetmenliğini üstlendiği “Karanlık Gece” aldı. Alper, ödülü almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

 

 

 

 

 

 

HABER: Emine YILMAZ

 

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmesiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin Başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibarıyla zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor" dedi...

ERDOĞAN 2 f5cef

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

* AB’nin karşılaştığı meydan okumaların üstesinden gelinmesinde ve birliğin uluslararası rolünün yeniden tanımlanmasında Türkiye’nin yeri doldurulamaz.

* Bazı talepler söz konusu oldu. Dışişleri Bakanlarımız, özel temsilcilerimiz görüşecek ve çıkan neticeye göre adımlarımızı atacağız.

* Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum.

* Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan arasındaki ilişkileri bir an önce ısıtalım ve bu işi çözelim istiyoruz.

* (Ermenistan’la ilişkilerin normalleşmesi) Ön şartımız yok. Azerbaycan’la barış sözleşmesini yaptığınız anda bizimle ilgili en ufak bir pürüz kalmaz.

* (Avrupa Siyasi Topluluğu) Bu platformun, üyelik sürecimize halel getirmesini asla kabul etmeyeceğimizi vurguladık.

“TÜRKİYE, AVRUPA İÇİN ANAHTAR BİR ÜLKE”

* Türkiye’nin önüne çıkartılan engellerin adil olmadığının, dahası bu durumun Avrupa Birliği’nin menfaatlerine de zarar verdiğinin altını çizdim.

* Yaşanan gelişmeler Türkiye’nin birlik ve Avrupa için anahtar bir ülke olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor.

* AB’nin, bazı ülkelerin çıkarlarına ve ihtiraslarına teslim olmadan Türkiye’yle birlik ilişkilerini katılım perspektifi temelinde ilerletmesini bekliyoruz.

* Temel ve öncelikli beklentimiz, Avrupa Siyasi Topluluğu’nun AB ile ilişkilerimizi güçlendirmesi ve üyelik sürecimize katkı sağlamasıdır.

* İsveç’te terör örgütlerinin yürüyüşleri devam ettiği, parlamentoda bu teröristler yer aldığı sürece bizim İsveç’e bakışımız olumlu olmayacaktır.

AB’YE YUNANİSTAN ÇAĞRISI

* Tahıl sevkiyatının önümüzdeki süreçte de devamı, başta Ukrayna halkı olmak üzere tüm Avrupa’nın ve dünyanın çıkarına olacaktır.

* (Yunanistan) AB’nin birlik dayanışması adı altında hukuksuz girişimlere destek olmak yerine muhataplarımızı ikili temelde diyaloğa davet etmesini bekliyorum.

* Sadece Yunanistan için geçerli değil, bize saldıran hangi ülke olursa olsun cevabımız ‘bir gece ansızın gelebiliriz’. Bunu böyle bilmeleri lazım.

* Türkiye’nin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde gözü yoktur. Sadece ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini korumanın mücadelesini veriyoruz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KAYNAK:AA

 

Türk Hava Yollarının İstanbul - Hatay seferini yapan uçağı inişte kriz yaşadı...

İstanbul - Hatay seferi yapan THY uçağının iniş takımları içindeki lastiklerden birinin patlak olması sonucu Hatay Havalimanı'na inişte kriz yaşandı. Hatay’a iniş öncesi pistte önlemler alındı. İniş zor da olsa sorunsuz gerçekleşirken Yolcular rahat bir nefes aldı.

THY'DEN AÇIKLAMA...


105 yolcunun bulunduğu THY uçağında meydana gelen olayla ilgili olarak Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yaptı. Açıklamada, "TK-2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

 

 

 

Antalya ve Alanya’da eş zamanlı olarak jandarma ekiplerinin okul, yurt, hastane ve sahil kısmında zehir tacirliği yapan torbacılara yönelik düzenlediği ‘Beyaz Kelebek’ adlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı...

JANDARMA 2 6cc04

BEYAZ KELEBEKLERE JANDARMA KONDU...

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

JANDARMA 3 bb0b0

--Okul,

--Hastane,

--Öğrenci yurdu,

--Sahil kısmında zehir tacirliği yapan şüphelileri jandarma ekipleri takibe aldı.

JANDARMA 4 20eb3

Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde 17 zehir tacirine ait 20 adrese eş zamanlı ‘Beyaz Kelebek’ isimli operasyon düzenlendi.

JANDARMA 6pg 5e0b3

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda;

--85 gram eroin,

--580 gram esrar,

--220 gram metamfetamin,

--5 gram kokain,

--263 adet uyuşturucu hap,

--20 gram kenevir tohumu,

--1 adet hassas terazi,

--2 adet tabanca,

--2 adet av tüfeği,

--3 adet av fişeği ve 12 adet cep telefonu ele geçirildi.

JANDARMA 7pg 38208

 

HABER: İbrahim AKDAĞ

 

Isparta'da Yadigar Işık (38), tartıştığı eşi Sezer Işık tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Yadigar Işık, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti...

Olay, saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre ormanda bulunan ağılda Yadiğar Işık, kocası Sezer Işık ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

EŞİNE ATEŞ AÇTI...

Tartışmanın büyümesiyle Sezer Işık, yanında taşıdığı tabancayla eşi Yadigar Işıka ateş etti. silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Yadigar Işık, ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI...

Yadigar Işık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Sezer Işıkın yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Mersin'in Erdemli ilçesinde Rahime Edis (23), erkek arkadaşı Hasan Sevinçer tarafından darbedildi. Hastaneye kaldırılan Edis'in 4 gündür yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, gözaltına alınan Sevinçer ile arkadaşı Mustafa Göker tutuklandı...

Olay, 26 Eylül’de Silifke ilçesi İncekum Sahili’nde meydana geldi. Rahime Edis ve erkek arkadaşı Hasan Sevinçer ile Mustafa Göker, sahilde birlikte vakit geçirdi. Akşam saatlerinde Sevinçer ile Edis arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

DEMİR KRİKOYLA VURUP YUMRUKLADI, BIÇAKLA ZARAR VERDİ...

Tartışma sırasında Hasan Sevinçer, Edis’e araçtaki demir krikoyla vurup yumrukladı, yanında getirdiği bıçakla da zarar verdi. Hasan Sevinçer, arkadaşı Mustafa Göker ile birlikte Rahime Edis’i araca bindirerek evine getirdi.

Kızını kanlar içinde gören Rahime Edis’in annesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Edis, gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Rahime Edis’in hayati tehlikesi devam ederken, şüpheliler Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker gözaltına alındı.

 

hasan seciner 21bce

Hasan Sevinçer.

 

 

TUTUKLANDILAR...

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Rahime Edis’in kız arkadaşı Fadime Ü., şüphelilerin cezasız kalmaması gerektiğini söyleyerek, “Rahime benim yakın arkadaşım. Böyle bir şekilde dövülmesi çok üzücü. Komaya getirene kadar dövülmesi bizleri çok üzdü. Arkadaşım yoğun bakımda. Bunu yapanlar cezasız kalmasın” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bu gece 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi...

Erzincan’da deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, Tercan ilçesinde gece saatlerinde  meydana gelen deprem, 4.6 büyüklüğünde gerçekleşti.

Çevre illerden de hissedilen depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu duyuruldu.

AFAD da depremin 4.4 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

 

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi başarılı ameliyatlarla sağlık turizminde önemli bir yer edinmeye devam ediyor...


Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık alanındaki güçlü altyapısını tüm dünyanın hizmetine sunuyor. Özbekistan’da Pediatri Uzmanı olan I Umida Tadjieval, Alanya Sağlık Turizmi Derneği’nin de katkılarıyla tedavi için Alanya’yı tercih etti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Aslan ile iletişime geçen Tadjieval’in yapılan tetkik ve görüntülemeler neticesinde 12 cm boyutunda bir miyomu tespit edildi. Kendisine ameliyatı hakkında bilgi verilip onayı alındı. Başaralı geçen operasyonun detayları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Aslan: “Hastamızın ciddi ağrılar yapan 12 cm boyutunda büyük bir miyomu vardı. Yerleşim yeri olarak rahmin yan tarafına doğruydu. Özbekistan’ın tanınmış Pediatri Hekimlerinden biri Tadjieval‘a myomektomi (miyom ameliyatı) ameliyatı yaptık. Özbekistanlı meslektaşımıza yaptığımız bu ameliyat bizlerin uluslararasılaşma çabalarımızın bir göstergesidir. I Umida Tadjieval Hanımın Özbekistan’da ya da başka yerde ameliyatını olma şansı varken hastamızın bize güven duyması ve tercih etmesi bugüne kadar sağlık turizmi adına yapılan emeklerin karşılığıdır.” dedi.

HASTA 2 beb5b

ASLAN: “YABANCI UYRUKLU HASTALARIN TERCİHİYİZ”...
“Bu tarz ameliyatların yurtdışındaki hastaların hastanemizi tercih etmesi noktasında önemli bir referans noktası olacağını düşünüyoruz.” diyen Prof. Dr. Aslan, “Sağlık turistlerini hastanemizde ağırlayıp sağlığına kavuşturmaya devam edeceğiz“ dedi. Üroloji Uzmanı Erkan Karadağ ise; “Türkiye’ye 10 yıldır hasta gönderen meslektaşımın Alanya’yı tercih etmesi bir güven unsudur. Alanya’nın bilinirliğini arttırdığımızda sağlık turizminin de artacağına inancımız sonsuzdur” diye konuştu. Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TURSAF) ‘ın katkılarıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde operasyon olan Tadjieval, herkesi tedavi için Türkiye’ye çağırdı. I Umida Tadjieval: ”Hastane sistemini beğendim. Özbekistan’daki devlet hastaneleri ile burayı karşılaştırırsanız buradaki sistem çok güzel. Baştan sona kadar her şey sistematik bir şekilde ilerliyor. Hem tatilinizi yapıyor hem de sağlığınıza kavuşuyorsunuz. Emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. TURSAF Genel Sekreteri Ahmet Girgin, “Yaptığımız bu çalışmalar Türkiye'nin ve Alanya’nın sağlık turizmi hedeflerine katkı sağlamaktır. Nitekim bununda meyvelerini almaktayız. Özbekistan’daki hasta trafiğini yöneten birisinin Alanya’da ameliyat olması gurur verici bir olaydır. Bundan sonra bu sirkülasyonun artacağına inanıyoruz. “sözlerine yer verdi.

 

 

 

 

HABER: Halime Yağmur AKDAĞ

 

Antalya’nın Kemer ilçesinde seyyar dövizciyi otomobilinin içinde boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen zanlı, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. 24 farklı kameradan 6 saatlik çözümleme yapan ekipler, hayatını kaybeden dövizcinin son telefon görüşmesini inceleyip şüphelinin aracında ve evinde yaptığı aramada kan lekeli giysiler ve bu lekeleri silmekte kullanılan ıslak mendil olduğunu tespit etti...

63346a19ce7ab 372f7

Dün sabah Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi’nde D-400 Karayolu Antalya istikametinde yol kenarında park halindeki 07 K 7720 plakalı otomobilin şoför koltuğunda kanlar içindeki kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, boğazı kesilen seyyar dövizci Ramazan Kırınfil’in (45) hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 3 çocuk babası Ramazan Kırınfil’in cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. Araç içerisinde bulunan bir miktar döviz ise jandarma ekipleri tarafından incelemeye alındı. Araç otoparka çekilirken, jandarma dövizleri alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

dövizci katili 1 f6a4d

Özel ekip, kan lekelerinin silindiği ıslak mendile kadar tespit etti...

Olayla ilgili olarak Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. İstihbarat, JASAT, KOM ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme timlerinin yürüttüğü araştırmada 24 farklı kameradan 6 saatlik yapılan çözümleme ve öldürülen Kırınfil’in cep telefonu incelendi.

Kırınfil’in telefonla son görüştüğü şahsın Ramazan A. (22) olduğu tespit edildi.

İfadesi alınan Ramazan A.’nın çelişkili ifadeleri üzerine aracında yapılan aramada kan lekeleri ve bıçak tespit edildi. Araştırmalarını sürdüren ekipler, cinayet şüphelisinin evinde de üzerinde kan lekesi bulunan giysiler ve bu lekeleri silmek için kullandığı ıslak mendili ele geçirdi.

Cinayet zanlısının sürekli kumar oynadığı ve dövizciden ara ara borç para istediği öğrenildi.

 

"Torpidoya bakmayı unutmuş"...

Cinayet zanlısının sürekli kumar oynadığı ve dövizciden ara ara borç para istediği öğrenildi. Zanlının, Kırınfil'in sürekli üzerinde taşıdığı omuz çantasını aldığı, içinde yaklaşık 400 bin TL'yi bulan döviz bulunan çantanın şüphelinin evinde bulunduğu, zanlının bakmayı unuttuğu otomobilin torpidosundan ise 250 bin TL daha çıktığı öğrenildi. Ramazan A., Kemer Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan zanlı çelik yelekle ve geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

ABD'nin yaptırım uyarıları sonrası İş Bankası ve DenizBank'ın ardından üç kamu bankası da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bundan böyle Mir üzerinden işlem yapmayacak...

Ukrayna'nın işgali nedeniyle AB ve ABD, Rusya'ya bir dizi yaptırım uygulamaya devam ediyor. Bu yaptırımlar arasında Rus ödeme sistemi Mir'in yasaklanması da yer alıyor.

ABD'DEN UYARI...
Geçtiğimiz günlerde Amerikan Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi, Mir ödeme sistemini kullanan finansal kuruluşlara yaptırım uyarısı yapmıştı. Konu hakkında Türk bankaları da uyarılmıştı.

 indir 1 84004

ÖZEL BANKALARIN ARDINDAN KAMU BANKALARI DA ÇIKTI...
ABD'nin hamlesi sonrası İş Bankası ve DenizBank, Mir uygulamasının kullanımını durdurduklarını duyurmuştu. İki özel bankanın ardından kamu bankalarından da benzer bir hamle geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan oluşan üç kamu bankası Mir'den çıktıklarını duyurdu.

indir 2 a3f10

MİR ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?
Mir ödeme sistemi, Rusya Merkez Bankası'nın bir iştiraki olan Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi (NSPK) tarafından işletiliyor. Bağımsız bir ödeme sistemi fikri Rusya'dan 2000 yılından itibaren kabul görüyordu. Mir ise Kırım'ın ilhakı üzerine Batı'nın Rusya'ya uyguladığı finansal yaptırımları aşmaya katkıda bulunması amacıyla 2014 yılında teknolojik geliştirmelerini tamamladı. Mir logolu ilk banka kartı Aralık 2015'te Gazprombank tarafından basıldı. Ardından Rusya'da faal yerli ve yabancı bankalar Mir markalı kartları müşterilerine sundu. Rusya'da gittikçe popüler hale gelen Mir, Temmuz 2021 itibarıyla Mir markalı 100 milyon adet kart basıldığını söylüyordu. Mir banka kartları müşterilerinin ürün ve hizmet satın almak ATM'lerden para çekmek gibi finansal işlemleri yapabilmesini sağlıyor.

HANGİ ÜLKELERDE KULLANIYOR?
Mir markalı kartlar Türkiye'nin aralarında bulunduğu 11 ülke ve bölgede kabul ediliyordu. Diğer ülkeler arasında Vietnam, Güney Kore, Ermenistan, Özbekistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Güney Osetya ve Abhazya bulunuyor.

 

 

 

 

 

Antalya’nın Kemer ilçesinde seyyar dövizcilik yapan şahıs, otomobilinin içinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu. Şahsın üzerinde yüklü miktarda döviz olduğu belirtildi...

dövizci cinayeti 1 7a5d7

Olay saat 10.30 sırasında Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi D-400 Karayolu Antalya istikametinde yol kenarında meydana geldi.

dövizci cinayeti 2 67ee9

Yol kenarında park halindeki 07 K 7720 plakalı otomobilin şoför koltuğunda kanlar içindeki bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar yaptığı kontrolde boğazı kesilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

dövizci cinayeti 4 ALT İKİ 66054

Yapılan incelemede şahsın Kemer ilçesinde seyyar dövizcilik yapan 45 yaşında evli ve 3 çocuk babası Ramazan Kırınfıl olduğu belirlendi.

dövizci cinayeti 3 d61b5

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kırınfıl’in cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç içerisinde bulunan bir miktar dövize ise jandarma ekipler tarafından incelemeye alındı. Kırınfıl’in gözlüğünün aracın göğüs bölümünde, kontak anahtarının ise takılı olduğu görülürken, arka bölümde ise su şişelerinin olduğu gözlemlendi. Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri araç üzerinde detaylı inceleme yaptı. Araç otoparka çekilirken, jandarma dövizleri alıp kaçan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 dövizci cinayeti 5 c3818

Öte yandan çevresinde sevilen bir insan olan Ramazan Kırınfıl’in yüklü miktarda dövizle gezdiği ve arayan kişilerin yanına giderek döviz bozduğu öğrenildi.

"Seyyar dövizciydi"...
Ramazan Kırınfıl’i tanıyan Yakup Kömürcü, “Kendi halinde işinde gücünde çok iyi bir insandı. Seyyar döviz işiyle uğraşıyordu. Kim ararsa gidiyordu, dolaşıyordu. Arıyorsunuz dövizim var diyorsunuz yarım saat bir saate o şekilde randevu veriyordu, geliyordu. Aranan her yere gidiyordu. Tahminimce yine bu şekilde birisi aramış bilen birisi, tanıdık biri yapmış olabilir. İnsanın aklına her şey geliyor. Boğazının bıçakla kesildiğini duydum” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı ve bombalı terör saldırısında 2 polis memuru yaralandı...

mersin mezitlide terör saldırısı 2 022a4

Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine düzenlenen canlı bombalı terör saldırısında 2 polis yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bomba imha ekipleri bölgede kontrollü olarak patlama gerçekleştirerek bir bombayı daha imha etti. İçişleri, 1 şüphelinin silahıyla birlikte gözaltına alındığını duyurdu.

Mersin’in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki polisevine bu akşam saatlerinde  terör saldırısı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre araç içinde bulunan kadın, polis kılığına girerek polisevine sızmaya çalıştı.

CANLI BOMBA ARACI PATLATTI...

Durumu fark eden polisler aracın girmesini engelleyince silahlı çatışma çıktı. Bunun üzerine canlı bomba olduğu öğrenilen kadın aracı patlattı. Olayda 2 polis memuru yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İKİNCİ BOMBA İMHA EDİLDİ...

Bölgede bomba imha ekipleri kontrollü olarak patlama gerçekleştirerek bir bombayı daha imha etti. Başsavcı Tolgahan Öztoprak da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

mersin mezitlide terör saldırısı 4.TERÖRİST 9e98c

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI...

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, polisevine kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada “Ayrıca polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir” denildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Dünyanın dört bir yanından cazseverleri bir araya getiren Alanya Uluslararası Caz Festivali bu yıl 17. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Birbirinden başarılı performansların sahnelendiği festivalin ilk gününde binlerce kişi alana akın etti...

KONSER 2 3a7d2


Her yıl onlarca yerel, ulusal ve uluslararası etkinliğe imza atan Alanya Belediyesi, heyecanla beklenen Alanya Uluslararası Caz Festivali’nin startını Klaipeda Castle Caz Band ve Caz Project Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio konserleriyle verdi. İlk kez 2003 yılında düzenlenen ve bu yıl 17. kez kapılarını ziyaretçilerine açan festival, yerli ve yabancı binlerce kişinin akınına uğradı. Tarihi Kızılkule önünde oluşturulan festival alanı hınca hınç doldu. Festivale Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Litvanya Türkiye Büyükelçisi Ričardas Degutis, Finlandiya Türkiye Büyükelçisi

Ari Mäki, kardeş şehirlerden Polonya Wodzisław Śląski kenti Belediye Başkanı Mieczysław Kieca ve Litvanya Klaipeda kenti Belediye Başkanı Vytautas Grubliauskas ile protokol üyeleri katıldı.

KONSER 3 f0cea

BAŞKAN YÜCEL: “2 YIL HASRETLE BEKLEDİK”...

Festivalin açılış konuşmasını yapan ve “Sizler için 4 gün boyunca keyifle dinleyeceğiniz büyük bir müzik şöleni hazırladık” diyen Başkan Yücel, 17. Alanya Uluslararası Caz Festivali’nin Alanya’nın Eylül akşamlarına renk katacağını söyledi. Başkan Yücel, “2 yıldır pandemi dolayısıyla gerçekleştiremediğimiz Alanya Uluslararası Caz Günleri’ni caz tutkunları ve müzikseverlerin hasretle, özlemle beklediğini biliyoruz” dedi.

“340’TAN FAZLA SANATÇIYI AĞIRLADIK”...

Alanya Uluslararası Caz Festivali kapsamında bugüne kadar 340’tan fazla sanatçının Alanyalı cazseverler ile buluştuğunu söyledi. Başkan Yücel, “19 yıl önce temeli atılan, zaman içinde hem izleyicinin yoğun ilgisi hem de güncel müziğin dinamik potansiyeliyle bir festivalin sınırlarına sığmayan Alanya caz günlerimiz kapsamında, 2003 yılından bu güne ülkemizden ve yurt dışından 340’ı aşkın birbirinden değerli caz sanatçılarıyla buluşturduk” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL: “GURUR VEREN BİR GECE”...

“Ülkemizde ve yurt dışında bilinirliği en yüksek caz festivallerinden biri olan Alanya Uluslararası Caz Günlerinin 17. yaşını kutlamaktan ve bu yıl da eşsiz kalitede caz konserleriyle sizlerin karşısında olmaktan gurur duyuyoruz” diyen Başkan Yücel, “Müzik evrenseldir ve bizleri aynı duyguda bir araya getirir. Farklılıklarımız bizim birleşme noktamızdır. Halay da bizim, zeybek de bizim, horon da bizim, türküler de bizim, caz da bizim. Kimsenin bizi bölmesine aramıza nifak sokmasına izin vermeyeceğiz. Hep bir olacağız. Birlik ve beraberlik içinde huzurla yaşayacağız. Hepimizin kalbi, aynı ritimle memleket, vatan ve Alanya sevdası ile atmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

“ŞEHİR KİMLİĞİMİZİ GELİŞTİRİP, BÜYÜTÜYORUZ”...

“Alanya’mızda yaşayan tüm insanların refahı ve huzuru için gece gündüz demeden çalışıyoruz” diyerek sözlerine son veren Başkan Yücel, “Bir turizm şehri, bir eğitim şehri, bir tarım şehri kimliğiyle her gün geliştirip, büyüterek, değerine değer katmaya çalıştığımız Alanya’mız, 8 yıldır yoğun olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlik ve festivallerimizle aynı zamanda bir sanat ve kültür şehri olmuştur. Alanya’mızın kültür-sanat yaşamını güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

KONSER 7 eb6b2

BAŞKAN YÜCEL’DEN ANLAMLI HEDİYE...

Başkan Yücel’in konuşmasının ardından başlayan sahneye ilk olarak Klaipeda Castle Caz Band grubu çıktı. Birbirinden değerli eserleri dinleyiciler için seslendiren ve performanslarıyla büyük alkış toplayan grup, büyük beğeni aldı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren performanslarının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel gruba çiçek ve Alanya’ya özgü ipek kozasından yapılma caz motifli tablo hediye etti. Akabinde sahne alan Caz Project Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio da muhteşem başlayan geceyi eserleriyle yine aynı güzellikte noktaladı. Erkoç ve Görsev’e de hediyelerini Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer takdim etti.

KONSER 4 5f4a1

BU AKŞAMIN KONUKLARI DENİZ TAŞAR VE STEFFEN MORRISON...

17. Alanya Uluslararası Caz Festivali’nin bu akşam gerçekleşecek ikinci gecesinde ise saat 20.30’da Deniz Taşar, saat 22.00’de ise Steffen Morrison sahne alacak. Başkan Yücel, caz müziğin unutulmaz eserlerinin seslendirileceği bu özel geceye tüm cazseverleri davet etti.

 

 

 

HABER: İbrahim AKDAĞ

 

 

Antalya şok eden bir olay meydana geldi. Antalya Adliyesi'nde 1'inci İcra Müdürü olarak görev yapan H.Ç.'nin, 13 milyon lirayı zimmetine geçirdiği belirlendi...

Edinilen bilgiye göre, Antalya Adliyesi'nde görevli 1'inci İcra Müdürü H.Ç., zimmetine 13 milyon lira geçirdi. Savcılık olayın ortaya çıkmasının ardından hızla soruşturma başlatılırken H.Ç.’nin, yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

H.Ç.'nin, 13 milyon lirayı emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine geçirdiği belirlendi. Olay, H.Ç.'nin birkaç gündür işe gitmemesi üzerine anlaşıldı.

H.Ç.'nin, Azerbaycan'a kaçtığı belirlenirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Esentepe Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı... 

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan, Suriye’nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn El Arab bölgesinden, Esentepe Hudut Karakolu’na yönelik havan saldırısı düzenlendi.

şehit 2 7efd2

Teröristlerin saldırısında karakolda görevli Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek şehit olurken, bir asker ise yaralandı.

Yaralı asker, bölgeden tahliye edilerek, Suruç Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri de saldırının yapıldığı bölgedeki terör hedeflerini obüs ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı.

 

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ...

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmış, bölgede ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Antalya’nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tarihi 1950’li yıllara uzanan ve ünü sınırları aşan, yöreye özgü ‘koşma’ simidiyle servis edilen Antalya paça çorbasının coğrafi işaret belgesi aldığını açıkladı...

ANTALYA PAÇA ÇORBASI ALT İKİ dc6c7

‘ Antalya paça çorbası’, Muratpaşa Belediyesi’nin yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret belgesi aldı.

Antalya paça çorbası ve belge tanıtım töreni Başkan Uysal’ın katılımıyla Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda gerçekleşti. Başka Uysal, Antalya’nın doğal kaynakları, coğrafyası, insan yapısı, antik kentleri, hikayeleri, tarihi, şarkıları, manileri, efsaneleri, edebiyatı, şiiri ve yemekleriyle bir bütün olduğunu söyledi. Bu değerlerin bir arada tutulması, unutulmaması gerektiğini belirten Başkan Uysal, “Gelecek kuşaklara aktarılması gereken, şehrin kimliğini, karakterini, farkını ifade eden değerler” dedi.

ANTALYA PAÇA ÇORBASI 1 ba907

Birçok kurumun bunun için emek verdiğini dile getiren Başkan Uysal, “Muratpaşa Belediyesi olarak belediyeciliği geniş yorumlayarak, birçok alanda bir çabayı ortaya koyuyoruz. ASSİM İnovasyon Merkezimiz öyle bir tablodur. Buluşlar, girişimcilik yarışmalarımız, roket ve dron takımımız, yanan orman alanlarını havadan ağaçlandırdığımız teknik çalışmalarımızla ülkemizin ve şehrimizin ihtiyacı olan alanlarda faaliyet göstermeyi kendimize ödev sayıyoruz” diye konuştu.

ANTALYA PAÇA ÇORBASI 2 1dfd5

Muratpaşa Belediyesi kültür yayını olarak okuyucularla ücretsiz buluşan ve Antalya’nın antik dönem hikayelerinin bir araya getirildiği “Bir zamanlar Antalya– Sarpedon’dan Keykubat’a” isimli kitabın da bu çabanın ürünü olduğunu dile getiren Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Antalya’mız dağları itibarıyla hayvancılık memleketi. Yörük memleketi onun getirdiği üretim biçiminin, sosyoekonomik tablonun getirdiği detaylardan biri de Antalya paça çorbası. Bu çorba koşma simidiyle sunulur. Antalya’mıza özgü, pekmezsiz bir simit, onunla sunulur. Terbiye tarifi farklıdır ve terbiyesi de servis sırasında eklenir. Et parçaları, kaynamış et suyu, terbiye apayrı tencerelerden, apayrı kapılardan gelir. Ve çok farklı bir lezzeti vardır.”

Antalya paça çorbasının bir gastronomi değeri olarak devam etmesini istediklerini belirten Başkan Uysal, Antalya için 10 yılı kapsayan bir gastronomi takvimi, iş planı hazırlanması gerektiğini söyledi. Yıllardır buna katkı vermeye gayret ettiğini dile getiren Uysal, “Gelecekte de bu konuda çok düzenli, disiplinli, önce Türkiye sonrasında dünyayla paylaşacağımız önemli çalışmalar, önemli birliktelikler, kültür birleşimleri ortaya çıkabilir” dedi.

ANTALYA PAÇA ÇORBASI 3 3e8f1

Uysal, Antalya paça çorbasıyla kentin coğrafi işaretli ürün sayısının 15’e çıktığını da sözlerine ekledi.

 

 

 

 

HABER: Uğur AKDAĞ

 

Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23.00'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi...

erzurumda deprem.webp 1 d8bed

Kandilli Rasathanesi ise depremin Bingöl’ün Yedisu ilçesinde ve yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, Çat ilçesine 2 ekip gönderildiğini belirterek, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir ihbarın gelmediğini söyledi.

ERZURUM VALİLİĞİ: KÖYLERDE TARAMA YAPILIYOR...

Erzurum Valiliği, depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durumun olmadığının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* “16 Eylül Cuma günü saat 23.00 sularında AFAD verilerine göre Çat ilçemizde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

* İl merkezi ve çevre ilçelerden de hissedilen deprem sonrası, AFAD, belediye, jandarma, karayolları, emniyet ve sağlık ekiplerimiz ilçe merkezi ve köylere intikal ederek tarama faaliyetlerine başlamıştır.

 • An itibariyle can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır.”

 

 

 

 

Alanya, turizm destinasyonu olarak Hollanda’nın en büyük seyahat sitesi reisgraag.nl tarafından ‘En İyi Destinasyon’ ödülüne layık görüldü. Alanya Belediyesi ve ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel, “Hollandalı tatilciler yaptıkları yorumlarla Alanya olarak ‘En İyi Destinasyon Ödülü’nü almamızı sağladı” dedi...


Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve ALTİD Yönetim Kurulu üyeleri Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Hollanda’nın en büyük seyahat sitesi reisgraag.nl tarafından gönderilen ödül Başkan Yücel’e verildi.

DÜNYA ÇAPINDA İNCELEME YAPILDI...

Alanya, turizm destinasyonu olarak Hollanda’nın en büyük seyahat sitesi reisgraag.nl tarafından ‘En İyi Destinasyon’ ödülüne layık görüldü. Reisgraag.nl, Hollanda’da bir seyahat acentesi olmasının yanı sıra aynı zamanda Hollandalı tur operatörleri ve tüm dünya ülkeleri ve destinasyonlar hakkında incelemelerin yapıldığı bir platform olarak dikkat çekiyor.

BAŞKAN YÜCEL: “ŞEHRİMİZ GÜVENİLİR”...

Birçok ülkede tatil yapan Hollandalıların kaydettiği binlerce yorum üzerinden yapılan incelemede Alanya’nın 8,3’lük derece aldığını söyleyen Alanya Belediyesi ve ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel, “Almış olduğumuz bu ödül şehrimizin ne kadar güvenilir olduğunu göstermektedir. Misafirperverlik, konum, plajlar, gece hayatı, restoranlar, turistik yerler ve kültür açısından yapılan değerlendirmede Alanya, ülkemizin turizm alanında gururu olmuştur. Üzerimize düşen görevleri gerek ALTAV, gerekse Alanya Belediyesi olarak her zaman yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz” dedi.

 

 

 

HABER: İbrahim AKDAĞ

 

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 1-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin basın toplantısı bugün Antalya’da düzenlendi. Basın toplantısına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin idari direktörü Av. Cansel Tuncer, festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ve Antalya Film Forum’u temsilen oyuncu Damla Sönmez katıldı...

Damla Sönmez’in modere ettiği basın buluşmasında, festivalin afişi, Onur Ödülü sahipleri, festivaldeki yenilikler ve festival programından detaylar açıklandı.

Festivalin Afiş Yüzü ve Onur Ödülleri Açıklandı!

Muhittin Böcek konuşmasına 59. yılını kutlayan festivalin son iki yıldır felaketlerin gölgesi altında düzenlendiğini söyleyerek sözlerine başladı ve “Hepimiz için çok zorlu bir süreçti. Ancak, her şeye rağmen festivalimize ara vermedik. O kara bulutların sanatın ışığıyla dağılacağına inandık. Birliğimizi, beraberliğimizi, umudumuzu sanatın çatısı altında buluşarak pekiştirdik. Ve bu yıl, bir kez daha, yine o çatı altında mutlulukla, sevinçle buluşacağız,” dedi.

Festivale varlıklarıyla bir kez daha değer katacak olan tüm sanatçılara, sektör temsilcilerine ve sinema emekçilerine teşekkür ederek devam eden Muhittin Böcek: “Bu yıl afişimizde yer alan ve afiş yüzümüz olan sinemamızın iki efsane ismi Filiz Akın ve Ediz Hun’a şükranlarımı sunuyor; onur ödüllerimizin sahipleri Perihan Savaş ve Erkan Can’a, Yaşam Boyu Başarı Ödülümüzü alacak olan Zerrin Tekindor’a sanatla geçen nice yıllar diliyorum,” dedi.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali idari direktörü Cansel Tuncer, “Festival öze dönüş yolculuğunda sinemamızın usta isimlerine vefa borcunu unutmuyor. Görsel kimliğimiz bu yıl, Yeşilçam’da izlenme rekorları kıran filmlerde başrol oynayan, sinemamızın usta isimleri Filiz Akın ve Ediz Hun’un 1970 tarihli “Ankara Ekspresi” filminin setinde çekilen bir fotoğraf ile oluşturuldu. Ankara Ekspresi, 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film dahil olmak üzere beş ödül kazanmış bir film. Hem bu önemli filmi tekrar hatırlamak, hem de Filiz Akın ve Ediz Hun’un eşsiz fotoğrafına afişimizde yer vermek bizim için çok mutluluk verici,” dedi.

Muhittin Böcek, 2019 yılında özüne dönen festivalde pandemi nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan, sanatçıların halkla buluştuğu, festivalin geleneksel kortejinin yeniden düzenleneceği müjdesini de verdi.

Festivalin Onur Ödülleri Perihan Savaş ve Erkan Can’a, Başarı Ödülü Zerrin Tekindor’a verilecek!

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış gecesinde 1974 yılında “Bedrana” filmiyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan, beyazperdede sayısız filmde unutulmaz performanslara imza atan Perihan Savaş ile 1999 yılında “Gemide”, 2006 yılında “Takva” filmleriyle Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülen, sinemamızın önemli filmlerinde rol alan Erkan Can’a Onur Ödülü verilecek. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise, hem tiyatro sahnesinde, hem beyazperdede, hem de televizyonda birbirinden farklı rollerde karşımıza çıkan, her daim üreten ressam - oyuncu Zerrin Tekindor’a verilecek.

Festivalin Yeni’leri!

Bu yıl da pek çok ilke imza atıyoruz diye sözlerine başlayan Muhittin Böcek: “Göreve gelir gelmez tamamlanması için hızla çalışmalara başladığımız ve önümüzdeki günlerde kapılarını açacak olan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde bu yıl ilk kez film gösterimleri yapılacak. Bu anlamda kültürel yaşama yeni bir soluk getirdiğimiz için mutluyuz.

Yine bu yıl ilk kez Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması düzenliyoruz. Nitelikli eserlerin sinemaya uyarlanmasını teşvik edecek, yapımcı ve üreticilerin yeni filmler üretmesine maddi, manevi katkı sağlayacak ve sinemamıza güçlü senaryolar kazandıracak olan böyle bir yarışmanın Türkiye’de ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali’mizde düzenlenecek olmasının da gururunu yaşıyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız ve yurdun dört bir yanından öğrencilerimizin katıldığı ‘Altın Portakal Sinema Okulu’ bu yıl da devam edecek. Ayrıca Belediyemizin Hollanda Büyükelçiliği’nin katkılarıyla düzenlediği ‘Yeni Nesil Sinema Okulu’ projesi kapsamında kız öğrencilerimiz tarafından çekilen beş kısa filmin özel gösterimleri yapılacak,” dedi.

“Yeni Nesil Sinema Okulu” Filmleri Festivalde Gösterilecek!

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Hollanda Büyükelçiliği tarafından fon desteği sağlanan “Yeni Nesil Sinema Okulu” projesiyle sinema alanında kariyer yapmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, “Türkiye’deki tüm üniversitelerin ilgili fakültelerinde eğitim gören kız öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları gibi konularda film çekmelerini teşvik etmeye yönelik proje kapsamında gelen başvurular; Bitlis, Mersin, Van ve Akdeniz üniversitelerinden akademisyenlerin de içinde bulunduğu ön eleme kurulu tarafından değerlendirildi. Ana jüri tarafından seçilen beş projenin öğrencileri sinema profesyonellerinden oluşan bir ekiple verimli bir eğitim ve atölye süreci yaşadılar ve filmlerini çekebildiler. Bu filmleri 2 Ekim’de festival kapsamında gösterecek olmaktan çok mutluyuz, sinema ile ilgilenen kız öğrencilere cesaret ve görünürlük vermek bizim için çok önemli,” dedi.

“Kadının Gözüyle Sinemanın Gücüyle” sloganıyla yola çıkan “Yeni Nesil Sinema Okulu” projesinin jüri üyeliğini Ayşe Erbulak Özgürdal, Belçim Bilgin, Bennu Yıldırımlar, Gözde Kural, Pelin Batu, Sepin Sinanlıoğlu ve Şebnem Burcuoğlu üstlendi. Ankara Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden seçilen beş senaryo ile toplam 23 öğrencinin çalışmaları, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan profesyonel eğitmen ve ekipman desteği ile film çekimleri tamamlandı.

Altın Portakal Sinema Okulu 4 Yaşında!

"Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek" sloganıyla ilk kez düzenlendiği 2019 yılından bu yana 650 öğrenciyi sinema profesyonelleri ile buluşturan ve geleceğin sinemacılarına destek olmayı amaçlayan Altın Portakal Sinema Okulu, 2-7 Ekim tarihleri arasında yine çevrimiçi düzenlenecek.

Festival, Türkiye’deki üniversitelerde Radyo, Televizyon, Sinema, Medya, İletişim ve Görsel Sanatlar eğitimi alan öğrencilere bu yıl da ilham vermeye, hayallerine giden yolda bir adım daha atmaları için destek olmaya devam edecek. Her gün gerçekleşecek derslerde sinema sektörünün başarılara imza atmış önde gelen isimleri Altın Portakal Sinema Okulu’na seçilen 250 öğrenci ile deneyimlerini paylaşacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında sinema profesyonelleriyle gerçekleştirilecek söyleşi ve röportaj videolarına festivalin sosyal medya hesaplarından herkes ulaşabilecek.

Ulusal Yarışmalar’da Heyecan Başladı!

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bu yıl da yılın en yeni filmleri Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyiciyle buluşma heyecanı yaşayacak. Jüri başkanlığını yönetmen-yapımcı-senarist Yeşim Ustaoğlu’nun üstlendiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın diğer jüri üyeleri oyuncu-yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen-senarist Azra Deniz Okyay, müzisyen Harun Tekin, şair Haydar Ergülen, oyuncu Nurgül Yeşilçay ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak’tan oluşuyor.

Belmin Söylemez’in yönettiği “Ayna Ayna”; Ümit Köreken yönetmenliğindeki “Bir Umut”; yönetmenliği Onur Ünlü’ye ait “Bomboş”; Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz ve Blake Williams’ın birlikte yönettikleri “Gidiş O Gidiş”; Atalay Taşdiken’in yönettiği “Hara”; Kaan Müjdeci yönetmenliğindeki “Iguana Tokyo”; Selcen Ergun’un yönettiği “Kar ve Ayı”; Özcan Alper’in yönettiği “Karanlık Gece”; Emin Alper’in yönettiği “Kurak Günler” ve İsmet Kurtuluş ile Kaan Arıcı’nın birlikte yönettikleri “LCV (Lütfen Cevap Veriniz)” bu yıl Antalya’da yarışma heyecanı yaşayacak.

Ulusal Belgesel Film Yarışması ana jüri üyelerini yönetmen-senarist Ceylan Özgün Özçelik, belgesel film yönetmeni Elif Ergezen ve belgesel sinemacı Hilmi Etikan oluştururken, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürisi ise oyuncu Ezgi Mola, sinema yazarı-senarist-yönetmen Melikşah Altuntaş ve yönetmen- senarist Nazlı Elif Durlu’dan oluşuyor.

Mümin Barış’ın yönettiği “23 Sentlik Asker”; Somnur Vardar’ın yönettiği “Boşlukta”; Ekin İlkbağ ve İdil Akkuş’un birlikte yönettikleri “Düet”; Pınar Fontini’nin yönettiği “Filmin Adı Ne?”; Murat Erün’ün yönettiği "Hatice”; Mert Erez’in yönettiği “Iska”; Metin Dağ’ın yönettiği “KAF KAF”; Berna Gençalp’in yönettiği “Kim Mihri”, Hazar Uyar’ın yönettiği “Plaza Köylüleri” ve Behçet Güleryüz’ün yönettiği "Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı” bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda Altın Portakal için yarışacak filmleri oluşturuyor.

Yılmaz Özdil’in yönettiği “Aforoz”; Barış Kefeli ve Nükhet Taneri’nin birlikte yönettikleri “Ben Tek Siz Hepiniz”; Kasım Ördek’in yönettiği “Birlikte, Yalnız”; Yağmur Mısırlıoğlu’nun yönettiği “Bugün Değil”; Özgürcan Uzunyaşa’nın yönettiği “Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada”; Esme Madra’nın yönettiği “Fırtına”; Benhür Bolhava’nın yönettiği “Koyun”; Emre Birişmen’in yönettiği “Kule”; Turan Haste’nin yönettiği “Rutubet”; Charles Emir Richards’ın yönettiği “Suriyeli Kozmonot”; Deniz Telek’in yönettiği “Suyu Bulandıran Kız” ile R. Hakan Arslan ve Kerem Yükseloğlu’nun yönettikleri “Tek Yön” festivalde Kısa Metraj Film Yarışması’na seçilen filmleri oluşturuyor.

Antalya Film Forum’a Rekor Başvuru!

2-4 Ekim arasında fiziki, 4-6 Ekim arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek Antalya Film Forum’a bu yıl beş kategoride toplam 206 proje ile rekor sayıda başvuru yapıldı. Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda dokuz; Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’nda üç; Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu’nda beş; Belgesel Work in Progress Platformu’na beş; Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nda beş proje yarışacak. Projeleri değerlendirecek ana jüriler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.

 

 

 

 

HABER: Ayten YILMAZ

 

İstanbul Esenyurt'taki hastanede iddiaya göre 'sessiz olun' şeklindeki uyarısına sinirlenen hasta yakınları güvenlik görevlisini boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da açıklama geldi...

Olay, saat 18.20 sıralarında Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Yakınlarının rahatsızlığı için acile gelen kişiler bağrışmaya başladı.

OLUR 2 0eff8

‘SESSİZ OLUN’ DEDİ, CANINDAN OLDU...

Bunun üzerine güvenlik görevlisi hasta yakınlarını ‘sessiz olun’ diyerek uyardı. Bu uyarıya sinirlenen hasta yakını Çetin K. dışarıda bulunan motosikletten ekmek bıçağını alıp, güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ı boynundan bıçakladı.

Ağır yaralanan güvenlik görevlisinin ilk müdahalesi acil serviste yapıldı. Daha sonra güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan özel bir hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında hastane bir süre kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

OLUR 3 9e8e3

 

1,5 AY ÖNCE EVLENMİŞ...

Güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli Çetin K. ve Mazlum B. gözaltına alınırken, olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Öldürülen Tuğrul Okudan’ın 1,5 ay önce evlendiği öğrenildi.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında toprağa gömülü 80 kilogram patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi...

Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında 80 kilogram patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hozat ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toprağın altına gömülü vaziyette 2 adet EYP düzeneği, 80 kilogram TNT ve plastik patlayıcı, 4 adet elektrikli fünye, 9 adet havan mühimmatı, 5 adet el bombası ele geçirildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

MSB acı haberi duyurdu:Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl, Piyade Uzman Çavuşlar Fatih Kalkan, Harun Yıldırım ve Savaş Borlu şehit oldu, 2 asker yaralandı...

4 ŞEHİT.jpg 2 2b19e

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

“BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR”...

MSB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

* “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit olmuştur. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

* Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Arama Tarama faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen 4 kahraman silah arkadaşımızdan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

* Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Arama Tarama faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen 4 kahraman silah arkadaşımızdan P. Uzm. Çvş. Fatih Kalkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.”                                                                                                                                                                                                     

 

TFF 3. Lig'de sezona Kırıkkale galibiyeti ile başlayan Armoni Alanya Kestelspor, bugün sahasında konuk ettiği Kuşadasıspor'u da 4-0'la geçerek ligin ikinci haftasında 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu...

Armoni Alanya Kestelspor, TFF 3. Lig 2. Grup 2. Hafta maçında bugün Aydın ekibi Kuşadasıspor'u ağırladı.

Sezona önemli transferler yaparak giren ve şampiyonluk hedefi koyan rakibi karşısında üstün bir futbol sergileyen temsilcimiz, rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek gövde gösterisi yaptı.

Armoni Alanya Kestelspor ligde 2'de 2 yaparak 6 puanla liderlik koltuğuna yerleşti. Konuk ekip Kuşadasıspor ise 3 puanda kaldı.

 

 

HABER: Emine YILMAZ

 

İstanbul Avcılar'da metrobüsler çarpıştı. Kazada 99 kişi yaralanırken, olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı...

Kaza, saat 18.30 sıralarında Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında meydana geldi. Direksiyon kontrolünü kaybeden metrobüs şoförlerinden biri karşı şeride geçerek karşı yönden gelen metrobüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı.

 metrobüsler çarpıştı 2 f619c

BAKAN KOCA: 4 METROBÜS ÇARPIŞTI...

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, “İstanbul Avcılar E5 Karayolunda 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişi yaralanmıştır. Hastanelerimize nakledilen yaralıların tedavisi devam ediyor. Kazada yaralananlara ve İstanbul halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

İETT: KAZANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR...

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından kazayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada “Avcılar'daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor. Metrobüs hattını açma çalışmamız da tamamlanmak üzere. Kazanın sebebi teknik ekiplerce araştırılıyor” denildi.

 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI...

 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bozdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “İstanbul Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor,Yüce Allah'tan âcil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı adlî soruşturma başlatmıştır” dedi.

 

İSTANBUL VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kazayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, “Avcılar’da meydana gelen metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. İstanbulumuza geçmiş olsun” dedi.

VALİLİK: 99 KİŞİ YARALANDI...

İstanbul Valiliği, kazaya ilişkin açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* “Avcılar ilçemiz Şükrübey metrobüs durağı civarında bugün saat 18.38’de farklı yönlerden gelen iki metrobüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak, yapılan çalışmalar sonrasında metrobüs hattı çift yönlü ulaşıma açılmıştı.

* İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre meydana gelen kazada 50 yaralımız ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edilmiş, 49 yaralımız ise kendi imkanları ile hastanelere giderek ayakta tedavi görmüştür.

* Yaşanan kazada yaralanan ve olaydan etkilenen bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KAYNAK: Ajanslar

 

Mersin'deki orman yangını akşam saatlerinde rüzgarın etkisini artırması, kuzey-güney yönünde esmesi nedeniyle yangın yön değiştirerek Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının bulunduğu bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Alevler, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının bulunduğu Büyükeceli girişindeki tüneller bölgesine ulaştı.

MERSİN YANGINI 2 cccb6

Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde saat 07.13’te başlayan orman yangınına saat 07.20 itibariyle ilk müdahale yapıldı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları; 11 uçak, 29 helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı Rezerv Güç) 138 arazöz, 15 dozer, 850 personel ile devam ediyor...

 MERSİN YANGINI 3 b6b6d

AKKUYU’YA İLERLİYOR...

Akşam saatlerinde rüzgarın etkisini artırması, kuzey-güney yönünde esmesi nedeniyle yangın yön değiştirerek Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının bulunduğu bölgeye doğru ilerlemeye başladı.

Alevler, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının bulunduğu Büyükeceli girişindeki tüneller bölgesine ulaştı. Tünellerin ilk bölümünde yangının devam ettiği bildirildi.

 MERSİN YANGINI 4 e8af4

YOL VE TÜNELLER TRAFİĞE KAPATILDI...

Rüzgarın etkili olması nedeniyle yangın ilerleyişini sürdürüyor. Yangın nedeniyle Silifke-Antalya yolu trafiğe kapatıldı, Yeşilovacık’tan itibaren ileriye geçişlere izin verilmiyor.

MERSİN YANGINI 5 e0d17 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından “Devlet Yolu Büyükeceli mevki, yangın sebebiyle taşıt trafiğine kapatılmıştır. Transit trafik Aydıncık- Gülnar, Gülnar- Silifke güzergahından sağlanacaktır. Aydıncık- Silifke Devlet Yolu 24- 33. kilometreleri arasında yer alan Karayar ve Eceli 1-2-3 tünelleri taşıt trafiğine kapatılmıştır” açıklaması yapıldı.

 

OTEL TAHLİYE EDİLDİ...

Yeşilovacık’ta bulunan bir tatil köyündeki otel tahliye edildi. İtfaiye kamerasına yansıyan görüntülerde bir itfaiye görevlisinin, “Otel tahliye edildi. Nükleer'in ekipleriyle beraber müdahale etmeye çalışıyoruz” dediği duyuluyor.

“110 HANEDE 450 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK”...

Orman yangınıyla ilgili bölgede incelemelerde bulunarak, söndürme çalışmalarını yakından takip eden Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, son durumla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bölgeye has aşırı rüzgarın hızının şu an itibariyle yavaş yavaş azalmaya başladığını kaydeden Pehlivan, “Mücadeleye yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Tabi henüz kontrol altına aldık diyemiyoruz ama havadan ve karadan bütün ekiplerimiz müdahalelerini gerçekleştiriyorlar. İnşallah öngörülen kısa süre içerisinde söndürmeyi başarırız. Çalışmalar bu noktada devam ediyor. Şu an itibariyle mahallerimizde ve yerleşim yerlerimizde bir sıkıntı yok. İlk etapta yerleşim yerlerine yönelik tedbir alınmıştı. Alınmaya da devam ediyor. 110 hanede 450 vatandaşımızı tahliye ettik. Daha çok şu an kuzeydoğu istikametine yayılım söz konusu. Ona da gerekli müdahaleler yapılıyor” dedi.

 MERSİN YANGINI 6 9b98d

“YERLEŞİM YERLERİYLE BİR SORUN YOK”...

Yerleşim yerlerindeki hanelerle ilgili herhangi bir problemin olmadığını, sadece ormanlık alan içerisinde bir metruk binanın yandığını söyleyen Pehlivan, şu bilgileri verdi:

* “Şu an itibariyle hummalı bir söndürme çalışması sürdürülüyor. Bu çerçevede 18 helikopter, 6 uçakla yangına müdahale ediliyor. Bu helikopterler içerisinde Orman Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığının, Genelkurmay Başkanlığı tarafından yönlendirilenler var.

* Ayrıca 81 arazöz şu anda alanda yangın söndürme çalışmalarını devam ettiriyor. Bütün bu ekiplerde çalışan personel sayımızda 524. Başta orman olmak üzere AFAD ve itfaiye personellerimiz de var. Bu süreçte vatandaşlarımızı tahliye ettiğimizi söyledik.”

 

“AFET KOORDİNASYON İLE İRTİBAT HALİNDEYİZ”...

Yangının başından itibaren afet koordinasyon merkezimizi kurdukları bilgisini de veren Vali Pehlivan daha sonra şunları söyledi:

“Ankara'da da İçişleri Bakanlığı Gamer bünyesindeki afet koordinasyon merkeziyle irtibat halindeyiz. Vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde toplanmaları sağlandı. Sonra da iaşelerinin karşılanacağı noktalara taşındılar. Akşam saatlerinde evlerine dönme konusunda risk devam ederse barınmalarıyla ilgili de Gülnar merkezde 460 kapasiteli pansiyonlarımız hazır hale getirildi.”

5 PERSONEL YARALANDI...

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasında, orman yangınında 5 Orman Genel Müdürlüğü personelinin yaralandığı, tedavilerinin yapılmak üzere sağlık kurumlarına sevk edildiği bildirildi.

 MERSİN YANGINI 7 f183a

20 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI...

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bilgilendirmesinde, “7 Eylül 2022 tarihinde ülkemiz genelinde 13 orman yangını, 9 kırsal alan yangını çıkmıştır. Bu yangınlardan 20’si kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları sürmektedir. Mersin/Gülnar ve Manisa/Soma’da çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir” denildi.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’NDAN HELİKOPTER DESTEĞİ...

Aalevleri kontrol altına alma çalışmalarına Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan helikopterlerle destek verildiği belirtildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Mersin’in Gülnar ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile destek sağlamaya devam ediyoruz” denildi.

YANGIN SİLİFKE’YE SIÇRADI...

Orman yangını, Silifke ilçesine sıçradı. Silifke ilçesine bağlı Hırmanlı Mahallesi’ndeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

 

AFAD’DAN AÇIKLAMA...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, orman yangını ile ilgili açıklamada bulundu. Yangına müdahale ve tahliyeler hakkında bilgilerin yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* “Mersinin Gülnar İlçesi Büyükeceli Mahallesinde bu sabah saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve destek illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz (su tankeri dahil), 15 dozer ve 850 personel ile sürdürülmektedir.

* Yangın söndürme çalışmaları Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile eş güdüm halinde 2022 yılında hazırlanan Orman Yangınları Müdahale Planı çerçevesinde yürütülmektedir.

* Bölgede 8 adet ambulans, 2 UMKE timi ile toplam 34 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Yangında etkilenen 20 kişiden 15inin tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere, Adana ve Niğde İl AFAD ekipleri ile 1 Mobil Koordinasyon TIR’ı görevlendirilmiştir.

* Jandarma Komutanlığı’ndan 100 personel güvenlik ve tahliye çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Tedbir amaçlı, Gülnar Büyükeceli Mahallesi’nden 110 konutun (450 vatandaş) Büyükeceli Ortaokulu bahçesine tahliyesi gerçekleştirilmiş olup, tahliye edilen vatandaşlarımız evlerine geri dönüş sağlamıştır.

* Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi, Gülnar Koçaşlı Mahallesi, Silifke Yeşilovacık ile Gülnar Dedeler Mahallesi Acarlı Mevkiinde toplamda 370 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Tahliye olan vatandaşlarımızın olası barınma ihtiyacı için toplamda 843 kişilik barınma tesisi planlaması yapılmıştır.                                                      *Alınan tedbirler çerçevesinde yangın, şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Yangın bölgelerinde gerekli tedbirler alınmış olup bölgelerdeki çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KAYNAK: Ajanslar

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’dan müjdeli haber verdi...

Sırbistan Havayolu Şirketi Air Serbia bu yıl Niş ve Kraljevo'dan İstanbul, Antalya ve Alanya'ya uçuşlarını başlattı.

Müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan’da düzenlediği basın toplantısında açıkladı. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu müjdeli haberi Hemşehrilerine duyurdu.

Toklu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan’da düzenlemiş olduğu basın toplantısında Alanya’mız için önemli bir müjdeli haber verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sırbistan Havayolu Şirketi Air Serbia ile bu yıl Niş ve Kraljevo'dan İstanbul, Antalya ve Alanya'ya uçuşların başladığı bilgisi şehrimizde sevinçle karşılandı. Ülkemizin ve kentimizin turizminin canlanması ve gelişmesi için gece gündüz mesai harcayan başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanımız Sn. Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ediyoruz. Alanya'mıza hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

 

 

HABER: Ayten YILMAZ

 

Antalya-Burdur şehirlerarası kara yolunda seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında otobüs küle döndü...

Alanya Güneşi Gazetesi çalışanlarının olay yerinden geçerken şahit olduğu  yangın, sabah saatlerinde Antalya-Burdur kara yolu Çubuk Beli mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıktı.

Otobüsün motor bölümünde çıkan yangın hızla araca yayılmaya başladı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

OTOBÜS YANDI 1 701e6

Yol, jandarma ve polis ekipleri tarafından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Otobüsün orta bölümünde ve arkasında maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

 

 

 

HABER: İbrahim AKDAĞ

 

Sedat Peker’in ‘rüşvet istedi’ dediği Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı... 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sedat Peker'in iş insanı Mine Tozlu Sineren'den rüşvet istediğini iddia ettiği danışmanı Serkan Taranoğlu'nu görevden aldı.

BBC Türkçe’ye konuşan bir AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi, Erdoğan’ın Taranoğlu’yla ilgili kararını, Perşembe günü yapılan MYK toplantısında kurul üyeleriyle paylaştığını doğruladı.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan kararını, “Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca’nın görevleri sona erdi” diyerek duyurdu.

 

SEDAT PEKER DİLE GETİRMİŞTİ...

 

Halen Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker; eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi ve AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı’nın yolsuzluk yaptığını, görevi kötüye kullandığını ve rüşvet istediğini iddia etmişti.

Peker, Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren'den 12 milyon lira rüşvet istendiğini öne sürmüş, Sineren ve Taranoğlu’na ait olduğunu iddia ettiği mesajlaşmaları paylaşmıştı.

KORKMAZ KARACA DA İSTİFA ETMİŞTİ...

Sineren de Peker’in iddialarının doğru olduğunu, kendisinden rüşvet istendiğini söylemişti.
Peker’in iddialarında adı geçen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca da hafta içinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti.

SERKAN TARANOĞLU KİMDİR?

Serkan Taranoğlu, eski Orman ve Spor Bakanı Ersin Taranoğlu’nun kardeşi olarak dikkat çekti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de danışmanlığını yapan Serkan Taranoğlu, 1994 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu.

Mezun olduktan 3 yıl sonra 1997 yılında Başbakanlıkta danışman olarak göre ve başlayan Serkan Taranoğlu, 2004 yılına kadar bu görevini devam ettirdi.

Daha sonra bir internet sitesinde köşe yazarlığı yapan Taranoğlu, 2012 yılında TOBB Başkan Danışmanı oldu. Serkan Taranoğlu, 8 Ocak 2019 Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı’na atanmıştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Manavgat'tan Mardin’e uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini alan jandarma, şüpheli şahsın valizinde yaptığı aramada 550 gram kokain ele geçirdi...

Manavgat'ta Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, S.A. isimli şahsın Manavgat ilçesinden Mardin iline uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube JASAT Timleri ve Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte şüpheli S.A., valizinde yapılan aramada; 550 gram ağırlığında kokain maddesi ele geçirildi.

S.A. isimli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı bildirildi.

 

 

 

HABER: İbrahim AKDAĞ

 

Aydın'ın Kuşadası açıklarında saat 12.57 sıralarında 4,7, saat 13.10'da da 5.1 şiddetinde iki deprem meydana geldi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.56 sıralarında Kuşadası'nın açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 7,3 kilometre derininde meydana geldi.

10 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA...


Depremin etkisi geçmeden yine Kuşadası merkezli deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 13.10'da bu kez 5.1 şiddetinde ve yerin 7,3 kilometre derininde meydana geldi.

Depremler  ; İzmir, Aydın, Didim, Kuşadası ve Bodrum bölgelerinde hissedildi.

 

HABER: Halime Yağmur AKDAĞ

 

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü dün AKP İlçe Gençlik Kolları tarafından basıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fahri Ç.’nin darp edilerek burnu kırıldı. Gözaltına alınan beş kişiden AKP Tomarza Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi...

 

“SEN BENİ NASIL TANIMAZSIN”...


Dün öğle saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bir işlem için giden Hakan Korkmaz’a kapıdaki görevli polis memuru Fahri Ç. kimliğini sordu.

Bu gelişme üzerine Hakan Korkmaz, “Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun, beni nasıl tanımazsın?” dedi.

Polis memurunun kimliği göstermeden içeriye giremeyeceğini söylemesi üzerine Hakan Korkmaz, Emniyet’e 4 arkadaşını çağırdı. Sonrasında kapıda görevli polis memurlarına saldıran grup polis memuru Fahri Ç.’yi darp ederek burnunu kırdı. Olay sonrası gözaltına saldırganlardan AKP Tomarza Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

ALANYA GÜNEŞİ HABER YORUM BENİM FOTO İLE DİKDÖRTGEN 50263

 

 

ALANYA GÜNEŞİ GAZETESİ DİYOR Kİ;

Türkiye AK PARTİ devleti değildir.Türk polisi ve Türk askeri Milletimizin evlatlarından oluşan güvenlik güçlerimizdir.

Her meslekte olduğu gibi Polislerimizin de içinde tek tük fevri davranan ve hata yapan olsa da , bu hata tüm Polis teşkilatına mal edilemez.

Daha öncede haykırdığımız gibi; Türk polisi kimsenin babasının şamar oğlanı değildir.Herkes haddini bilmelidir.

AK PARTİLİ İÇ İŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'YU DA KINIYORUM...

Siz neden polis teşkilatınıza sahip çıkmıyorsunuz ve konuşurken; bu densiz AK PARTİ gençlik kolları başkanı hakkında konuşurken, bir Ak Partili olduğunu bile söylemeye cesaret edemiyorsunuz?

Unuttuğunuz bir şey var, o burnunu kırdığınız polisler sizin güvenliğinizi sağlıyor ve onlar sayesinde dışarda güvenle geziyorsunuz.

Herkes birbirinin hukukuna saygılı olmak zorundadır.

 

 

HABER-YORUM: İbrahim AKDAĞ

KAYNAK: Ajanslar

 

 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller.” dedi. Bu paylaşımdan saatler sonra bir dizi paylaşım daha yapan Kılıçdaroğlu "Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim" ifadelerini kullandı...

 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in SPK’da yaşanan rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

pislikleri temizleyeceğim 2 1667a

 

“HEPSİ MİLLET DÜŞMANI”...

24 Ağustos'ta yaptığı videolu paylaşımı yeniden paylaşan Kılıçdaroğlu, “Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller.” dedi.

“DEVLETİN NEFES BORUSUNA YAPIŞ MİKROPLARIN HEPSİNİ TEMİZLEYECEĞİM”...

Bu paylaşımdan saatler sonra “Borsada dolandırılan küçük yatırımcının uğradığı zararın telafisi meselesini açayım” notuyla bir dizi paylaşım daha yapan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

“Muteber borsa sermayedarlarını hariç tutarak, beni asıl ilgilendiren meseleye geliyorum. Borsada küçük yatırımcı sadece SPK'nın yolsuzluk mekanizmasıyla soyulmadı.

İçeriden bilgi alarak, manipülasyonla küçük yatırımcıyı soyan çeteler var. Bunu hisse grafiklerinden de çok net izliyorum. Örneklerini TCMB faiz kararlarında ve sosyal medyada çıkartılan bazı dedikodular sürecinde de gördüm, notlarımı aldım.

SPK ve Borsa İstanbul bu konudaki şikayetleri görmezden geliyor. Nedenini biliyoruz… Buradan kimlerin nemalandığını da iktidar değişikliğinden sonra ortaya çıkaracağız. Dolayısıyla ekonomi derken, sadece ilk 100 günlük planlar vs. ile bu ülkenin toparlanmayacağını biliyorum.

Bu urları, tefecileri, simsarları, çantacıları temizlemeden; yani devlete nefes aldırmadan, milletin de nefes alamayacağını biliyorum. Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim.

Dolandırılan küçük yatırımcıların zararlarının telafisi, bu mikropların ve beslediklerinin parası ile telafi edilecek. Konunun bu boyutunu da uzun zamandır takip ediyorum, kimse merak etmesin.”

Kılıçdaorğlu, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“ERDOĞAN NAS ALGISI YAPIYOR”...

“Bugün size partimizden sesleneyim dedim. Bazı meseleler var. Göründüğü gibi değil bu meseleler. Sizin de bilmenizde var. Önce bu faizler meselesini konuşalım. Dünya faizleri yukarı çekiyor, Merkez Bankamız faizi indiriyor. Erdoğan da ‘nas' algısı yapıyor. Ben size olan biteni çok basit bir dille anlatayım. Faiz artıran ülkeler, yatırımcıları ve dolayısıyla dövizi kendi ülkelerine çağrıyor. Faiz düşürenler de haliyle yatırımcıya ve dövize ‘gelme' demiş oluyorlar.

-Açıkça söylemek gerekirse dışarıdan gelmesi zaruri olan dövize ulaşmamızı bizzat Merkez Bankamız zorlaştırıyor. Yani dövizi kıt hale getiriyor. Peki sonrasında ne oluyor? Türk lirasının değeri düşüyor, dövizin fiyatı artıyor. Sonra Merkez Bankası, ilan ettiği bu düşük faiz oranıyla bankalara kredi veriyor. Veriyor da paralelde piyasada yatırımcı kıtlığı oluştuğu için para diğer ülkelere yönelmiş oluyor. Piyasada kıt olan her ürünün fiyatı artar ya, kredi de bir ürün. Onun da fiyatı artıyor.

“HAYATTA KALMAK İÇİN KREDİ ALMAK ZORUNDA OLAN KİTLENİN SON PARASINI ALIYOR”...

-Banka bakıyor piyasa şartlarına, bu ürünün fiyatı artıyor. Ucuza aldığını size piyasa fiyatına satıyor. Doğal bir şey bu. Peki sonuç? Bankalar için yüzde 400 kâr artışı, sizler için sefalet. Ne yapmış oluyor Erdoğan? Ekonomik olarak en savunmasız kitlenin, hayatta kalmak için kredi almak zorunda kalan kitlenin son parasını da alıyor ve varsıllara veriyor. ‘Nas'mış! Allah aşkına, Erdoğan kim, nas kim?

“BU ŞİRKETLER TEFECİDİR, MAFYADIR”...

-Faizler arttıkça ödeme şansı kalmayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Bu da bir başka soru. Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Öyle varlık dendiğine de bakmayın. Kılıf o kılıf. Bu şirketler tefecidir, mafyadır. Kârı yüzde 400 artmış o bankalar, kazandıklarıyla yetmeyip, en garibanın borcunu tefeciye satıyor. Garibanın ne hali varsa görsün diyorlar.

-Şimdi bu tefeci şirketler, telefon açıp tehdit edeceklerdir fakiri fukarayı. Hadi bu saray iktidarının ne olduğu ortada. Ama bu bankalara ben ne diyeyim? Fakirin borcunu tefeciye satanlarla bir hesabımız olmayacak mı?

-Sevgili halkım, şunu anlaman çok önemli. Kılıçdaroğlu sadece beşli çeteyle masaya oturmam demiyor. Bu sisteme su taşıyan hiç kimseyle masaya oturmam diyor. Erdoğan'ın gemisine binip, halkımızı soyup soğana çeviren herkesle benim bir derdim var. İşte bundan dolayı sürekli bir Kılıçdaroğlu propagandasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz.

-Bazı sermayedarlar da geleceği planlamak ve bu kirli düzeni sürdürmek istiyorlar. Dertler, ülkenin geleceği değil. Dertleri, bu kazançlarını ve bu kirli sistemi devam ettirmek. İktidar değişse de sistemin devamlılığını sağlamak. Kirli kirli oyunlar, finanse edilen troller. Bunu sadece AKP yapıyor zannetmeyin.

“SİZİN DESTEĞİNİZİ ALACAĞIMA SİYASETİ BIRAKIR GİDERİM”...

-Bu kirli odaklar, hem anket şirketleri hem de trol ağları ile medya üzerinden sürece dahil olmak istiyorlar. Benim derdim sadece bu saray iktidarıyla değil. Benim derdim, bu halkı fakirleştiren herkesledir. Benim için hepsi millet düşmanıdır.

-İster beşli çete olsun, ister finans devleri, ister varlık mafyacıklar, ister zengin dernekleri olsun. Bay Kemal için hepiniz aynısınız. Halkın ekmeğine dokunduysanız, sizlerle oturmam. Sizlerle asla ve asla pazarlık yapmam. Sizin desteğinizi alacağıma siyaseti bugün bırakır giderim. Halktan çalınanı telafi etmem için önce sizin soyduklarınızı tahsil etmem lazım. Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım. Buradan hepsine sesleniyorum. Hem nalına, hem mıhına, ‘hadi oradan' diyorum!

“BORÇLARI ÖDEMEYİN” ÇAĞRISI...

-Halka seslenen Kılıçdaroğlu,” Bu borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler, tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, bunlar mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin! Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım, ödemeyin!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, içinde bulunduğu aracın kamyonla çarpışarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses, kaza sonrası Acıbadem Bodrum Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı... 

tatlıses kaza geçirdi 2 911a7

Hastane Başhekimi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nadir Şener, ünlü sanatçının kaza sonrası durumuna ilişkin olarak şu bilgileri verdi: “Sayın İbrahim Tatlıses’in genel durumu iyi. Hastanemize getirildiğinde de bilinci açıktı, genel durumu iyiydi. Gerekli tetkikler hızlıca yapıldı. Kafa, göğüs kafesi ve batın travması bulunmuyor. Sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar var. Kırıkları için şu anda cerrahi düşünülmüyor. Beyin cerrahisi, genel cerrahi, dahiliye, kardiyoloji ve ortopedi uzmanlarınca muayene edilen hastamızın tedavisi devam etmektedir.”

 

 

 

 

 

HABER: Uğur AKDAĞ

KAYNAK: Ajanslar ve Acıbadem Hastanesi

 

Rütbeleri geri alınan emekli emniyet müdürü Hanefi Avcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu...

Hanefi Avcı, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde, rütbesinin geri alınması işleminin asıl sebebinin “Yakalanan her uyuşturucu kaçakçısının devlet yetkilileri ile fotoğraflarının bulunmasının uygun olmadığı” şeklindeki eleştirisinin Süleyman Soylu'nun üzerine alınmış olması olduğunu belirtti.

Bu iddia üzerinden açıklamasını devam ettiren Avcı, “Ortaya çıkan fotoğraflar tüm televizyon kanallarında sosyal medya mecralarında yayımlanan herkesin gördüğü ve görebileceği fotoğraflardır. Bu fotoğraflar fotomontaj değil gerçekten çekilen ve kimsenin inkar etmediği fotoğraflardır” dedi.

“FETÖ VE PKK İFTİRASI”...

Dilekçede, Hanefi Avcı'nın rütbesinin geri alınması işlemine konu suçlamanın ise 2010 yılında yazdığı kitaptaki konular ile HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin yaptığı konuşma olduğu belirtildi.

Bu iki suçlama üzerinden Avcı'nın FETÖ ve PKK ile ilgisi varmış gibi iftira edildiği belirtilen dilekçede, “Bu konularda devletin emniyet, istihbarat ve güvenlik birimlerinin arşivlerinde her türlü bilgi, belge mevcuttur. Bu konuda müvekkil hakkında olumsuz hiçbir şey söylenmemiş / söylenemez” ifadelerine yer verildi.

Dilekçede Avcı'nın, FETÖ'nün özellikle emniyet, MİT, yargı ve TSK'daki örgütlenmesine dikkat çekmek ve devleti uyarmak için yazdığı kitaptan sonra yine FETÖ'cü hakim ve savcıların kumpasıyla 3 yıl 9 ay hapis yattığı, yeniden yargılamalar neticesinde tüm davalardan beraat ettiği anlatıldı.

 

Avcı dilekçesinde, katıldığı bir TV programında Demirtaş'ın cezaevinde olmasını eleştirdiği için kendisine yapılan suçlamaya ilişkin ise, Demirtaş'ın milletvekili dokunulmazlığı, fikir ve düşünce özgürlüğü kapsamında tutuklanmasını eleştirdiğini belirtilerek, “Sadece Selahattin Demirtaş ve HDP için değil, bütün partiler için, bütün siyasi görüşler için aynı şekilde savunurum“ dediği aktarıldı.

Avcı, Soylu ve Aktaş'ın bu nedenlerle görevlerini kötüye kullanarak iftira ettikleri ve resmi görev yetkilerini kullanarak fikir ve düşünce özgürlüğünü engellemeye çalıştıklarını iddia ederek haklarında dava açılmasını talep etti.

ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP: ‘BÜROKRASİNİN KORİDORLARINDA KAYBOLMASIN DİYE’...

Erdoğan’a ‘açık mektup’ gönderen Avcı, “Bu güne kadar FETÖ, PKK vb bütün terör örgütleri, organize suç grupları ve devlet güvenliğine yönelik faaliyet gösteren bütün yapılara karşı en aktif mücadeleyi yapmış olmama rağmen şimdi ‘FETÖ, PKK gibi örgütlerle irtibat, ilişki ..’ var diyerek hukuka aykırı işlem yapmak suretiyle şahsıma iftira ettikleri anlaşılan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve olayda rol alan diğer görevliler hakkında suç duyurusunda bulundum. Ayrıca aynı mahiyette makamınıza da şikâyet dilekçesi gönderdim. Ancak bu dilekçenin şahsınıza iletilmeden bürokrasinin koridorlarında kayıp olacağı düşüncesiyle bu açık mektubu yazıyorum” ifadelerini kullandı.

“ELEŞTİRİLENLERE HUKUKA AYKIRI SORUŞTURMALAR”...

Avcı mektubunda, “İçişleri Bakanını eleştirenler hakkında soruşturmaların hukukun gerektirdiği yetkili yargı ve emniyet birimlerinden gizlenerek, Ankara'da yargı birimleri ve emniyet mensuplarınca, bu konularda bilenen usul ve esaslara uyulmadan, hukuka aykırı bir biçimde yapıldığına dair belgeli örnek olaylar vardır” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nin tarihi 400 yıllık Karaboynuzlar yaylasının Elektrik özlemi sona eriyor...

Alanya’lı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bizzat kendi talimatları ile İncekum’un Karaboynuzlar yaylasında elektrik alt yapı çalışmaları başlatıldı. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve İncekum Mahalle Muhtarı Orhan Baysal Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Uzun zamandır Karaboynuzlar yaylasına elektriğin getirilmesi için mücadele verdikleri dile getiren İncekum Mahallesi Muhtarı Orhan Baysal, “400 yıllık bir tarihe sahip olan Karaboynuzlar yaylasına elektrik getirilmesi için uğraşlarımız neticesinde alt yapı çalışmalarımız başlatıldı. Bu süreçte Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun bizzat kendisinin talimatları ile elektrik alt yapı çalışmaları başlatılmış, kısa süre içerisinde çalışmalar nihayete erip vatandaşlarımızın 400 yıllık özlemi sona erecektir. Buradan başta sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

TOKLU’DAN BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR...

400 yıllık Karaboynuzlar yaylasının Elektrik özlemini sona erdirecek olan Alanya’lı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür eden AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu; “Yoğun mesaisi ve diplomasi trafiğinin yanı sıra Alanya’mızı hiç bir konuda unutmayarak her sorununa ve talebine anında yetişen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Alanya’mızın en eski yaylalarından birisi olan İncekum Karaboynuzlar Yaylamızın elektrik sorununu ortadan kaldırıyor. Sayın Bakanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

 

 

 

HABER: Mertcan YILMAZ

 

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı... 

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Vali Salih Ayhan, saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

karakola saldırı 1 10480

Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn el- Arab bölgesinden, Birecik'e bağlı Çiçekalan Hudut Karakolu'na havan saldırısı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında karakoldaki bazı askerler, yaralandı. Yaralı askerler, tahliye edilerek ilk müdahalelerinin ardından helikopterle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırının ardından Süleyman Şah Türbesi’nin de bulunduğu, Suriye'nin Eşme köyünün karşısındaki Eşme ve Çiçekalan Mahallesi'nde tedirginlik yaşandı. Mahallelerde yaşayanlar, evlerini boşaltıp, güvenli alana geçti. Sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri de saldırının yapıldığı Ayn el- Arab'ın Zor Mağara bölgesindeki terör hedeflerini topçu ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, terör saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, yaralanan 4 askerin de hastanede tedaviye alındığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı...

yazık 7761c

Ankara'da sabahtan bu yana etkili olan sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. Aşırı yağış nedeniyle Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrildi. Kolonların altında kalan 3 kişi acil olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden kişilerden biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞAHİN: 2 VATANDAŞIMIZIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR...


Vahim olay hakkında açıklamada bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

 

 

 

CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanları Tekirdağ’da bir araya geldi. Yapılan basın açıklamasında belediyelerin yaşadığı maddi zorluklara dikkat çekilirken, ayrıca sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesi için ortak çağrıda bulunuldu...

CHP’li büyükşehir belediye başkanları geleneksel hale gelen ‘Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nın 11’incisinde, Tekirdağ'da bir araya geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen katıldı. Belediye Başkanları geleneksel hale gelen buluşmalarında gündemi değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından başkanlar ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada belediyelerin yaşadığı maddi zorluklara dikkat çekilirken iktidara, sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada Şu İfadelere Yer Verildi...

Büyükşehir Belediye Başkanları olarak düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz toplantılarımız için bu kez “Marmara’nın İncisi, Mavi Gözlü Kent” Tekirdağ’da bir araya geldik.

Toplantımızda, ülkemizin içinde bulunduğu mevcut ekonomik tablo, tarım ve hayvancılığa cazibe kazandırılması noktasında kırsal kalkınmada yerel yönetimlerin rolü, su kaynaklarının verimli kullanımı ve çevre kirliliğinin önlenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve geleceğimiz için yeni nesil eğitim modelleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

Bu çerçevede Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki büyük kalkınma hamlesinin yapı taşı olan İzmir İktisat Kongresi çalışmaları ele alınırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer de “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi” çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Ülkemiz ekonomisinde yaşanan ağır tablonun vatandaşlarımıza olan yansıması ve maliyeti her geçen gün artmaktadır. Belediyelerimiz de bu ağır koşullar nedeniyle ekonomik açıdan ciddi sorunlar yaşamakta, sıkıntılar çekmektedir. Tüm bu sorun ve sıkıntılara rağmen kurumlarımız, vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları asgari düzeye indirmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamaktadır.

Cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik koşulları yaşamasına, maliyetlerin her gün katlanarak artış göstermesine karşın; ekmek, ulaşım ve su gibi temel konularda diğer gider kalemlerimizden tasarruf ederek halkımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz.

Büyükşehir Belediyelerimiz, bir yandan halkçı yönetim modelini uygularken bir yandan da yatırım ve hizmetlerini aksatmadan büyük bir şevkle sürdürmektedir. Bu hizmetlerin önemli kısmı ise sanayi destekleri, kırsal kalkınma hamleleri ve sosyal belediyecilik uygulamalarından oluşmaktadır. İnanıyoruz ki bu zorlu süreci aşmanın yolu dayanışma ve üretimden geçmektedir.

Toplantımızda ayrıca sağlık çalışanlarımızın son dönemde gittikçe artan mesleki sorunlarını ele aldık. Halk sağlığı için büyük bir özveriyle hizmet veren çok değerli sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi ve sağlıkta şiddetle mücadeleyle ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması konusunda çağrıda bulunuyoruz.

Toplantımız vesilesiyle milletimizin bağımsızlık ve hürriyet sevdasının nihai vesikası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı şimdiden kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Tarihimizden aldığımız yüce sorumlulukları geleceğimize dair nice umutlarla bütünleştirmeye, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya ve ara vermeksizin üretmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

 

 

 

 

HABER: Emine YILMAZ

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Niğde’de alacağı bir temizlik işçisi için bin 948 kişi başvurdu. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, “Bir kişilik iş için bin 948 kişi başvuru yapıyorsa TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamları gerçeği yansıtmamaktadır. Burada bir tezatlık var” dedi...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Niğde’de bir temizlik işçisi almak için ilan verdi. Başvurular ‘işkur.com.tr’ üzerinden alındı. Başvuru süresinin dolmasının ardından, kriterlere uygun kişilerin listesi adaylara açıklandı. Açıklanan listede, Niğde'deki bir kişilik temizlik işçisi kadrosuna bin 948 kişinin başvurduğu görüldü.


'Gerçek işsiz sayısı bir an önce açıklansın'...

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, “Bir kişilik iş için bin 948 kişi başvuru yapıyorsa Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik rakamları gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kişilik ilan için bin 948 kişi başvuruyor burada bir tezatlık var” dedi. Adem, şöyle konuştu:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Niğde'de bir erkek işçi alımı için yaptığı ilana, Niğde için bin 948 kişi başvurmuştur. Bir kişilik iş için bin 948 kişi başvuru yapıyorsa TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamları gerçeği yansıtmamaktadır. TÜİK, bir an önce tüzel kişiliğine kavuşup, bir an önce Türkiye'de ne kadar işsiz sayısı vardır, gerçekleri açıklamalıdır. TÜİK'in verdiği işsizlik rakamlarında düştüğü söyleniyor ama gerçekler öyle değil. Bir kişilik ilan için bin 948 kişi başvuruyor burada bir tezatlık var.''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 11 ilin emniyet müdürü değişti, 2 ilin emniyet müdürü merkeze alındı...

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Antalya İl Emniyet Müdürü de değişti. 

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Yerine ise Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik, Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 

Buna göre alınan kararlar şöyle:

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Diyarbakır İl Emniyet Müdürü,Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş Sakarya İl Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik Antalya İl Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Recep Güzel Yazıcı Giresun İl Emniyet Müdürü, Vekâleten Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan polis Başmüfettişi Kadir Yırtar Karabük İl Emniyet Müdürü, Vekâleten Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Sıralı Kütahya İl Emniyet Müdürü, Vekâleten Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Ali Loğoğlu Nevşehir İl Emniyet Müdürü, Vekâleten Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Yıldırımoğlu Siirt İl Emniyet Müdürü, Vekâleten Sinop İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Tarıkhan Çetiner Sinop İl Emniyet Müdürü, İstanbul Terörle Mücadeleden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Polis Başmüfettişi Kayhan Ay Kastamonu İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Ayrıca Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Polis Başmüfettişiliğine, Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığına atandı. Atama kararının 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Terfiler Resmi Gazete’de

Sahil Güvenlik Komutanlığında Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz Tümamiralliğe, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı SG Albay Ahmet Bahadır Tuğamiralliğe, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı SG Albay Oğuz Bavbek Tuğamiralliğe terfi ettirilirken, bulundukları görevlere intibak atamaları gerçekleşti.

 

 

 

 

 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar sigara grubuna 2 TL tutarında, alkole ise yüzde 15 zam geleceğini açıkladı...

Son olarak temmuz ayı başında ÖTV zammı uygulanan ve 2 TL tutarında sigara fiyatlarına bir zam daha geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yıl başından bu yana toplam 10 TL tutarında zamlanan sigara fiyatlarına ağustos ayında yaşanan maliyet artışları nedeniyle 2 TL dolayında zam yapılacağı söyledi.

SİGARA VE ALKOLE ZAM GELİYOR 2 03a47

Gazete Durum'da yer alan habere göre, Dündar, "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz. Alkollü içeceklere de yüzde 10-15 arası zam yapılmasını bekliyoruz" dedi.

'Sigara zammı sürecek'...


İktidarın uyguladığı ekonomi politikası nedeniyle yurttaşın alım gücünün çok düştüğünü ve sigaraya zammın süreceğini belirten Dündar, "Bu gidişle fiyatlar durmayacak. Çünkü her gün elektrik, doğalgaz, akaryakıt, çalıştırdığınız elemanın maliyetleri zincirleme olarak artıyor. Biz de bu işin sonunun nereye varacağını bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşanan katliam kan dondurdu...

22 yaşındaki B.Ö., babası M.Ö. (51), annesi H.Ö. (45), abisi H.F.Ö (25) ve kardeşi T.Ö'yü (11) tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, sükunet çağrısında bulundu. 

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında B.Ö. (22) kendi evlerinin damına çıkarak maket bıçağı ile intihar girişiminde bulunduğu sırada yanına gelen babası M.Ö. (51), annesi H.Ö. (45), abisi H.F.Ö (25) ve kardeşi T.Ö'yü (11) babasına ait tabancayla vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti.

 MŞK.2 59966

BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ...


İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede H.Ö., H.F.Ö, T.Ö. ve B.Ö’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan baba M.Ö. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MŞK.3 e30b9

JANDARMA KOMUTANINDAN SÜKUNET ÇAĞRISI...

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, çevrede toplanan kalabalığa elim bir olay yaşandığını belirterek, sükunet çağrısında bulundu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılacak millet bahçesi için gerçekleştirilen ‘gizli’ ihalenin sonucu Kamu İhale Kurumu’nun sayfasında yayınlandı. AKP'nin istediği ihaleyi istediği müteahhide verme aracı olarak kullandığı 21/b pazarlık usulü yapılan ihaleye göre projenin maliyet 2 milyar lirayı aşıyor... 

AKP KOMEDİSİ 2 52ca2

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İhalesi 29 Nisan 2022 tarihinde kapalı kapılar ardında yapıldı.

İhale, olağanüstü haller için öngörülen ve davet usulüyle yani 21/b yöntemiyle gerçekleştirildi.

AKP KOMEDİSİ 3 .jpgİHALE BELGESİ fe840

 

İŞ MADDEYE UYUYOR MU?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21’inci maddesinin (b) bendin şöyle:

“Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen haller…”

Atatürk Havalimanı'nın genel yolcu trafiğine kapanıp yerine millet bahçesi yapılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılında duyuruldu. Dolayısıyla millet bahçesi ani ve beklenmeyen bir proje değildi ve doğal afet, salgın hastalıkla da ilgisi yoktu.

Yapım tekniği açısından özellik arz eden bir proje de değildi; milyarca liralık iki pist kırılıp yok edecek ve yerine ağaç dikilecekti. Pistler can ve mal güvenliğini de tehdit etmiyordu.

Ancak, buna rağmen projenin ihalesi 21/b ile yani belirli müteahhitler arasında pazarlık usulü ile yapıldı. İhale kimseye duyurulmadı.

Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen ihalenin detaylarını SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker, 9 Mayıs 2022 günü yazdı. Buna göre, 29 Nisan'da pazarlık usulü gerçekleştirilen ihaleye TOKİ, 6 tanıdık şirketi davet etti ve en uygun teklifi son dönemde birçok kamu ihalesini kazanan Yapı&Yapı firması verdi.

İhalenin sonuçları ise aylar sonra Kamu İhale Kurumu'nun internet sayfasında yayımlandı. Buna göre İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'nin yaklaşık maliyeti 2 milyar 488 milyon 810 bin lira ve işin süresi ise 360 gündü. En düşük teklifi 2 milyar 174 milyon 978 bin lira ile veren Yapı ve Yapı İnşaat ihaleyi kazandı.

8 milyon 540 bin metrekare arazisiyle dünyadaki metropoller arasında şehir içerisindeki en büyük araziye sahip olan Atatürk Havalimanı’na yapılacak 2 milyon metrekarelik ‘Millet Bahçesi' projesi için iki pistin olduğu bölgede yıkım ve kazma işlemleri devam ediyor.

Eğer 16 Mayıs'ta sözleşme imzalayan firma projeyi 1 yıl içinde 45 bin metrekarelik macera parkı, 650 metre uzunluğunda kaykay pisti, 28 bin kişiye hitap edebilecek etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları planlandı. Millet bahçesinin içinde 18 bin kişiye ibadet imkânı sağlayacak cami yapılacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Sözcü

 

 

 

 

 

Aşırı sıcaklar sonrası uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getireceği, yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği belirtilirken, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve 4 yaşından küçük çocuklar için saat uyarısında bulunuldu...

güneşe dikkat 4 97e76

Uzmanlar, Aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısının dengede tutulamayacağını hatırlatarak, yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulmasının her zaman mümkün olmayabileceğinin altını çizdi.

Şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı tansiyon düşürücü, idrar söktürücü gibi bazı ilaçların kullanımının sıcak havalarda terlemeyi etkilediği hatırlatılarak ana başlıklarıyla şu uyarılar yapıldı:

BU SAATLERE DİKKAT...

* Günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalı.

 güneşe dikkat 2 a36fe

* Dışarıda mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmeli. Açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli; geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalı.

* Güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında denize girilmemeli ve güneşlenilmemeli.

“BEBEK VE HAYVANLARI ARABADA BIRAKMAYIN”...

* Yoğun fiziksel aktivite ve spor yapmak için sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli, her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalı.

* Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az iki kez güneş veya sıcak çarpması yönünden izlenmeli. Bebekler ise bu açıdan daha sık izlenmeli.

* Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalı.

* Kapalı alanlar iyi havalandırılmalı, güneş gören pencereler perde gibi güneşliklerle gölgelendirilmeli.

* Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınmalı; bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmeli.

* Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) sıvı tüketilmeli.

* Yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerde kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalı

* Mide kramplarına neden olabileceği için çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemeli.

 • Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin, tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulma riski olan et, yumurta, süt, balık gibi besinler açıkta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmeli.
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      güneşe dikkat 3 8dd83

AŞIRI SICAKLARIN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ...

*Aşırı sıcağa maruz kalma sonucu beden ısısını ayarlayan terleme mekanizmasının bozulmasına bağlı olarak vücut ısısının düşürülememesi ile ortaya çıkan güneş veya sıcak çarpması acil olarak tedavi edilmezse kalıcı hasara veya ölüme neden olabilir.

*Sıcak bitkinliği ve sıcak krampları, uzun süre aşırı sıcağa maruz kalma ve yeterli miktarda sıvı almamaya bağlı su ve mineral kaybıyla meydana gelir. Yaşlılarda, yüksek tansiyonu olanlarda ve güneş altında çalışanlarda görülür. Güneş çarpmasının daha hafif şekli olup hayati tehlike yoktur.

*Sıcak kramplarında aşırı aktivite sonucunda terlemeye bağlı olarak vücutta hızlı bir su ve mineral kaybı meydana gelir. Sıcak krampları aynı zamanda sıcak bitkinliğinin belirtilerinden birisidir. Genellikle karın, bacak ve kol kaslarının fiziksel aktivite sırasında ağrılı spazmlarıyla meydana gelir. Sıcak krampları için tıbbi tedaviye gerek yoktur, kişinin yaptığı aktivite durdurulmalı sakin ve serin bir yerde oturtulmalı.

* Güneş yanıkları ve sıcak döküntüsü (İsilik) uzun süreli güneş ışığına maruz kalmakla meydana gelir. Deri kızarık, ağrılı ve aşırı derecede sıcaktır. Eğer etkilenen kişide ateş, bül (su toplanması) ve şiddetli ağrı varsa veya 1 yaşından küçükse en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

* Sıcak döküntüsü sıcak ve nemli havalarda aşırı terlemeye bağlı olarak derinin tahrişidir. Her yaşta görülmekle birlikte sıklıkla bebeklerde görülür. Sıklıkla boyun, göğüs, dirsek iç yüzü gibi kıvrım yerlerinde görülür. Kızarık bölgeler kuru tutulmalı, daha serin ve daha az nemli ortam sağlanmalı.

* Güneşin ışınlarının sağlık üzerine oldukça önemli olumlu etkileri mevcuttur. Ancak uzun süre maruz kalındığında olumsuz etkiler de ortaya çıkabilir. Ciltte erken yaşlanma, gözde katarakt gelişimi, deri kanseri ve güneş lekelerinin ortaya çıkması bu olumsuz etkilerindendir. 

 

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alındığı duyuruldu...


İktidara yakın Yediiklim Yayınevi’nin deneme kitabında yer alan soruların KPSS’de aynı şekilde çıkmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.

osym baskani halis aygun gorevden alindi 1047329 1 0f223

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, daha önce Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavında yer aldığı ortaya çıkmıştı.ÖSYM iddialarının asılsız olduğu yönünde bir açıklama yayımlarken, muhalefetin sert tepkileri sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur." denilmişti.

 

 

 

 

 

Geçtiğimiz yıllarda FETÖ ile irtibatı olduğu gerekçesiyle açığa alınan Gazipaşa’nın eski kaymakamı Cemil Öztürk, bakanlık tarafından görevden ihraç edildi...

Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyeliği şüphesiyle iki yıl önce İçişleri Bakanlığı talimatıyla vali yardımcıları ve kaymakamlar açığa alınmıştı. Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakı olduğu belirlenen 66 mülkiyelinin meslekten ihraç edilmesine karar verilirken, 6 Mülkiyeli ise göreve iade oldu.


Mülkiyeliler arasında kaymakam ve vali yardımcılarının da bulunduğu ve çoğunun hukuk müşaviri olarak görev yaptığı öğrenildi. İhraç edilen Mülkiyelilerin arasında Gazipaşa’da görev yapan ve 2 yıl önce FETÖ bağlantısıyla açığa alınan Gazipaşa eski Kaymakamı Cemil Öztürk de bulunuyor. Öztürk, açığa alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde görevlendirilmişti.

 

Antalya’ya Temmuz ayında havayoluyla 2 milyon 403 bin 992 yabancı misafir gelirken, ilk yedi aylık dönemde gelen yolcu sayısı ise 6 milyon 688 bin 506’ya ulaştı... 

antalya hava limanı 2 f71fd

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, gelen turist sayısı geçen seneye göre büyük artış gösterdi. Pandeminin etkisini azaltması ve Güvenli Turizm Sertifikasyonuyla birlikte yabancı turistlerin tercihi yine Antalya oldu. Bu yıl Ocak-Temmuz döneminde şehre gelen ziyaretçi sayısında birinciliği Almanya, ikinciliği Rusya'dan gelen turistler oluşturuyor.
Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya'ya 2022 yılının ilk 7 aylık döneminde hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artarak, 6 milyon 688 bin 506 oldu.

antalya hava limanı 3 83eff

 

TEMMUZ AYI 2.5 MİLYONA YAKLAŞTI...


Türkiye’nin turizm sektöründe lokomotifi olan Antalya’da turistler akın etmeye devam ediyor. Temmuz ayında bu sezonun en hareketli dönemini yaşayan Antalya’ya sadece havayoluyla 2 milyon 403 bin 992 yabancı misafir geldi.

 antalya hava limanı 4 6f2c1


İLK 10 ÜLKE...


2022 yılının ilk 7 aylık döneminde gelen 1 milyon 363 bin 526 turist ile Almanya, en çok ziyaretçinin geldiği ülke oldu. Almanya’nın hemen ardından ise 1 milyon 275 bin 353 ile Rusya takip etti. Üçüncülüğü ise 617 bin 440 turist ile İngiltere kaptı. İngiltere’nin ardından ise sırasıyla Polonya 392 bin 135, Hollanda 236 bin 115, Kazakistan 212 bin 461, Romanya 155 bin 626, İsrail 138 bin 562, Danimarka 125 bin 263, Çek Cumhuriyeti 119 bin 736 turist ile ilk ona giren ülkeler arasında yer aldı.

antalya hava limanı 5 5bcaa

TEMMUZ AYINDA RUSLAR ALMANLARI GEÇTİ...


Ocak-Temmuz döneminde Almanlar birinci sırada yer alırken, Temmuz ayı dikkate alındığında ise Ruslar 489 bin 730 turist ile ilk sırada yer aldı. İkinci olarak Almanlar ise 408 bin 528 turistle Rusları takip etti. Üçüncü sırada ise yıllık bazda olduğu gibi 182 bin 521 turistle İngilizler yerini korudu. 

 

 

 

 

Kadınları cinsiyetçi ifadelerle hedef alan imam Halil Konakcı'ya sosyal medyadan tepki gösteren CHP'li Tekin, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tekin, "Şimdi kadına 'et', Türkiye’ye 'et pazarı' diyen hokkabazla biraz eğleneceğiz" diyerek bazı video ve haberler paylaştı...

Cumhuriyeti ve laikliği açıkça hedef alan açıklamalarıyla bilinen İmam Halil Konakçı'nın "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin" ifadeleri tepki çekti.

Konakcı'nın ifadeleri sonrası CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile Konakcı arasında sosyal medyada başlayan tartışma devam ediyor.

CHP'li Tekin, "Gençler, kadınlar Şimdi kadına 'et', Türkiye’ye 'et pazarı' diyen hokkabazla biraz eğleneceğiz. Sizin vergilerinizle aldığı maaşı fitil fitil ondan getireceğim. Ağzını açıp hık diyemeyecek" diyerek Konakcı'ya "(Uyandıysan) hadi dene. Hazırsak başlıyoruz" diyerek seslendi.

 

 

 

 

 

Tunceli Valiliği, AKP İl Başkanı Sercan Özaydın'ın jandarma karakolunda 'tören kıtası' ile karşılandığı iddialarıyla ilgili inceleme başlattı. İnceleme sonrası komutan A.Y görevden alındı... 

AKP İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında karakoldaki askerler, Özaydın'ı tören kıtası ile karşıladı. Valiliğin inceleme başlattığını açıklaması sonrası komutan A.Y. görevden alındı.

 

rezalet 3 34ffd

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu yaşanan durumun kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi:

"AKP İl Başkanı Sercan Özaydın bu gücü bu cüretti nerden alıyor? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kendi kişisel emellerine alet etmesini kabul etmek mümkün değil. Şanlı Türk ordusunun bu haberler ile gündeme gelmesi içimizi acıtıyor. Dün geceden beri olayı araştırıyorum. Bu sabah saatlerinde hem Tunceli valisi hem jandarma komutanı ile birçok defa görüştüm. Gedikler Jandarma karakol komutanının görevden alındığı ve İlçe Jandarma komutanlığı emrine çekildiği söylendi. Ayrıca bugün başlatılan idari soruşturma kapsamında soruşturmayı yürütecek üst düzey yetkili grubunun karakola giderek gerekli çalışmayı yapacakları bana söylendi."

“Gedikler Jandarma karakol komutanının kendi inisiyatifi ile AKP il başkanı için böyle bir askeri tören düzenleyeceğine asla ihtimal vermiyorum" diyen Şaroğlu, şöyle devam etti:

"Karakol komutanının böyle bir karşılama yapması için kimler talimat verdi merak ediyorum. Kaymakam ya da ilçe jandarma komutanı karakol komutanını önceden arayarak böyle bir talimat verdi mi, çıkıp açıklasınlar. Bu kabul edilecek bir durum değil tam bir skandal”

'Soru önergesi vereceğim'...


CHP’li Şaroğlu konuyu TBMM gündemine taşıyacağını belirterek, AKP Genel Merkezi, il başkanı hakkında nasıl bir tasarrufta bulunacak merak ediyorum. İlçe Jandarma Komutanı'nın görevden alınması yeterli değil. Bu emri kimler verdi, kimler karşılama töreni için karakol komutanına ne söyledi. Bunların kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Ben bugün TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vereceğim. İçişleri Bakanı'nın yanıtlaması amacıyla vereceğim soru önergesinde bütün bu soruların cevaplarının kamuoyuna açıklanmasını isteyeceğim.”

 

Tunceli Valiliği: İnceleme başlatıldı...


Tunceli Valiliği, sosyal medyaya da yansıyan görüntülere ilişkin "27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek ilçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır" açıklaması yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK : Ajanslar

 

Bahçelievler'de bir kadının evinde ölü doğurduğu bebeği çöp konteynırına attığı iddia edildi. İddialar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kadını ve kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen adamı gözaltına alındı... 

ÖLÜ BEBEK ÇÖPTE 2c769

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 22 Temmuz'da saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'ndeki bir adreste bir kadının evinde doğum yaptığı ve ölü doğan bebeğini gömdüğünü iddiası üzerine harekete geçti. Olayın geçtiği iddia edilen eve gelen polis ekipleri, V.S.K. isimli kadının bilgisine başvurdu.

POLİS SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ...


Kadın, 1 gün önce ailesinden gizli bir şekilde banyoda doğum yaptığını ve ölü doğan bebeğini gece 01.00 sıralarında çöp poşeti içerisinde çöp konteynırına bıraktığını itiraf etti. V.S.K isimli kadın, 2021 yılı Kasım ayında tanıştığı O.U. isimli şahsın Bayrampaşa'daki evinde rızası dışında birlikte olduktan sonra hamile kaldığını, konuyu doğum olayının gerçekleştiği güne kadar ailesinden gizlediğini öne sürdü.

BEBEK CESEDİ BULUNAMADI...


Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kadının söylediği saatte elindeki bir poşeti çöp konteynırına bıraktığını tespit etti. Araştırmasını sürdüren polis ekipleri, ölü doğduğu iddia edilen bebeği bırakıldığı yerden aldığı değerlendirilen çöp kamyonunun boşaltım yaptığı atık merkezini de belirledi. Atık merkezinde yapılan aramalarda herhangi bir bebek cesedine ulaşılmadı.

"CİNSEL SALDIRI" ŞÜPHELİSİ GÖZALTINDA...


Çalışmaların devamında V.S.K. isimli şahsın "cinsel saldırı" iddiası üzerine O.U. isimli şüpheli şahıs, Bayrampaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. O.U. isimli şahıs hakkında "cinsel saldırı" suçundan hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, "kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edilen V.S.K. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan atık merkezinde bebeğin bulunmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğu ile karar aldı...

İstanbul Kadıköy'de yapılan gösteride Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in bir polise yumruk attığı iddiası üzerine başsavcılık harekete geçti.

Ankara'ya gelen dosya sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Soruşturma Bürosu tarafından ‘görevli polis memuruna mukavemet’ ve ‘izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü’ suçlarından Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının düşürülmesi talebi ile hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLDİ...

Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI YÖNÜNDE OY ÇOKLUĞU İLE KARAR...

TBMM Adalet-Anayasa Karma Komisyonu, Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Hazırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporu görüştü.

AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında başlayan komisyon toplantısı 12 saat sürdü. Komisyonda Aydeniz adına savunmayı HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Batman milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Mehmet Rüştü Tiryaki, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oluç ve İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm yaptı.

Komisyonda Aydeniz hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine zincirleme bir şekilde katılma’, ‘zincirleme bir şekilde terör örgütü propagandası yapma’, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme bir şekilde alenen hakaret’, ‘görevi yaptırmamak için zincirleme bir şekilde direnme’, ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma’, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma’, ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etme’, ‘birden fazla kişi ile birlikte görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından düzenlenen 5 yasama dokunulmazlığı dosyası görüşüldü.

TBMM Adalet- Anayasa Karma Komisyonunda, Salihe Aydeniz adına hazırlık komisyonunca hazırlanan beş ayrı dosya, yapılan sözlü savunmaların ardından ayrı ayrı oylandı. Aydeniz hakkında dokunulmazlığının kaldırılması yönünde CHP ve HDP’nin ret oylarına karşılık AKP, MHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Bursa’da çöple dolu evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki çocuğun Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde tedavisine devam ediliyor...

Ülke gündemine oturmuştu; Kilitli odada bulunan çocuk Antalya'da...

Cem Muhammet A.’nın sağlık durumunu yakından takip eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın, küçük çocuğu odasında ziyaret ettiği anların ilk fotoğrafları geldi. Çocuğun tırnakları ve saçlarının kesildiği, yatağında oyuncakla oynadığı görüldü.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli bir odasında bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından savcılık kararıyla Antalya’dan gelen anne Yasemin A.’ya verildi. Antalya’nın Aksu ilçesindeki evine dönen Yasemin A. ve oğlu Cem Muhammet A. için Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çalışma gerçekleştirdi. Küçük çocuk savcılık kararıyla Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ardından çocuğun tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne yatışı gerçekleştirildi. AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan da küçük çocukla yakından ilgilendi. Pediatri servisinde tedavisine devam edilen Cem Muhammet A.’yı ziyaret eden Özkan, küçük çocuğa oyuncak otomobil hediye etti. Cem Muhammet A’nın tırnaklarının ve saçlarının kesildiği ve yatağında oyuncağıyla oynadığı anlar fotoğraf karesine yansıdı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Antalya’nın Serik ilçesinde hayvan otlatma kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı...

morgda 2 56951

Olay, Serik ilçesine bağlı Gedik Mahallesinde dün akşam saat 19:30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt ile Mustafa Gürler arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı.

morgda 3 21826

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kalbinden bıçaklanan Mustafa Gürler, av tüfeğiyle baba Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt’a ateş ederek yaraladı.

morgda 4 367c5

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Musafa Gürler ile Veli Kurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Av tüfeğiyle yaralanan Ömür Kurt’un ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Mustafa Gürler ve Veli Kurt’un cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Antalya'da düzenlenen Sri Lanka Açık Hava Kısa Film Festivali ve Batik Moda Defilesi’nde konuşan Alanyalı Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu, ‘Amacımız ekonomik, kültürel ve ticari ilişkileri daha da güçlendirmek’ dedi... 

kamburoğlu ve sri lanka 4 64a0b

Antalya'da Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği tarafından Sri Lanka Açık Hava Kısa Film Festivali ve Batik Moda Defilesi düzenlendi.

kamburoğlu ve sri lanka 7 1d534

Konyaaltı sahildeki Antalya Yaşam Parkı’nda düzenlenen Sri Lanka Açık Hava Kısa Film Festivali ve Batik Moda Defilesi'nde renkli el yapımı batikleri Türk mankenler sergilerken, defile sonrasında Sri Lanka'nın ödüllü kısa filmleri gösterildi.

 kamburoğlu ve sri lanka 3 büyükelçi 3d67a

‘ANTALYA İLE UYUM İÇİNDEYİZ’...

Etkinlikte bir konuşma yapan Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen, Sri Lanka batik ve el dokumacılığı endüstrisinin doğuşunun binlerce yıl öncesine dayandığını belirterek, “Sri Lankalılar başlangıç döneminde dahi bile kumaş ihtiyaçlarını geleneksel yöntemlerle karşılamaktaydılar. Dünyanın mevcut koşullarında bu geleneksel yöntemler yeni teknolojik bilgi birikimiyle harmanlandı ve şimdi harika ürünlerle karşımıza çıkıyor. Şu anda Sri Lanka batik ve el dokumacılığı; elbiseleri, plaj kıyafetlerini ve mayoları, erkek giyim ürünlerini, eşarp şalları kapsayan yüksek kaliteli ürünleri dünyaya sunmaktadır. El dokumacılığı endüstrisi de moda endüstrisiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla dünyanın en ünlü defilelerinde Sri Lanka batik ve el dokumacılığı ürünlerinden yapılan katma değerli ürünleri görmek mümkün. Bugünkü etkinliğimiz tamamıyla Sri Lanka’nın tanıtımıyla ilgili. Sri Lanka’da sadece çay yok, aynı zamanda firma endüstrisinde de gelişmekteyiz. Batik kumaşlarımız var, bunlar çok ünlü el yapımı kumaşlar. Antalya insanı da çok uyum sağlıyor. Sri Lanka’nın hava koşullarını düşündüğümüzde bu ürünleri insanların da çok seveceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bugünkü etkinliğimiz Sri Lanka’dan küçük kesitlerle bütün ülkeyi tanıtıyor” dedi.

 kamburoğlu ve sri lanka 9.alt 3 229c1

 

‘AMACIMIZ İLİŞKİLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEK’...

Görevinin Antalya ile Sri Lanka arasındaki ticari ve ekonomik bağları kurmak olduğunu ve kültürel alışverişlerde bulunmak için bu etkinliklere devam edeceklerini belirten Alanyalı Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu ise, “Bugün akşam burada büyükelçimizle birlikte bir program hazırladık. Amacımız ekonomik, kültürel ve ticari ilişkileri daha da güçlendirmek. Onun için de ülkelerinin üretmiş oldukları batik kıyafetleri de bugün burada misafirlerimize sergiledik. Diğer yandan da kısa film festivali yaptık. Bu filmlerde ise amacımız onların kendilerine göre olan film anlayışlarını sergilemek. Bunları Antalya halkıyla paylaşmaktan da çok mutlu olduk. Her şey çok güzeldi ve burada bir kültür paylaşımı var. Önümüzdeki günlerde ekonomik ve ticari olarak da ilerleteceğimiz çok şey var” ifadelerini kullandı.

kamburoğlu ve sri lanka 8 9bba4

 

 

 

 

 

 

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu...

Balıkesir’in Gönen ilçesinde olan depremin büyüklüğünü AFAD 4.6, Kandilli Rasathanesi ise 4.8 olarak açıkladı.

Çevre kentlerde de hissedilen deprem kısa süreli telaşa neden oldu.

Yerin 12 kilometre derinliğinde olan deprem ilk bilgilere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı.

BAKAN KOCA: CAN KAYBI VEYA YARALANMA OLMADI...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremle ilgili “18.44’te Balıkesir Gönen’de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Balıkesir halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum” açıklamasını yaptı.

 

 

 

 

 

 

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun halasının oğlu Sefa Dönmez, Trabzon’da silahlı saldırıya uğradı. Dönmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti...

soylu kuzeni öldürüldü 3ac04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Trabzon’un Of ilçesinde yaşayan kuzeni Sefa Dönmez, bugün saat 19.00 sıralarında ilçe merkezinde aralarında daha önce adli makamlara da intikal eden bir husumeti bulunan Faruk Ulusoy ile karşılaştı.

 

HAYATINI KAYBETTİ...

İkili arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası Faruk Ulusoy’un tabancayla 5 el ateş etmesiyle ağır yaralanan Dönmez kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Soylu cenazeye katılmak için Trabzon’a hareket etti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Güneş Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi kapsamında aileler ve çocukların keyifle zaman geçirebileceği sosyal yaşam alanları da hayata geçiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefiyle Güneş Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Proje kapsamında yeşili bol, modern oyun grupları ve spor aletlerinin yer aldığı sosyal alanlar da kazandırılıyor.

Yeşil Alan, Oyun ve Spor Grupları

Büyükşehir Belediye şirketi ANTEPE tarafından yürütülen Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 8 bloktan oluşan 335 konutun blokları hızla yükselirken, proje kapsamında 8 dönümlük geniş bir park alanın da yapımı gerçekleştiriyor. Bölgeye renk katacak park alanı içerisinde; çocuk oyun grubu, fitness spor aletleri, oturma bankları, yürüyüş yolu, rengârenk peyzaj ve yeşil alanlar olacak. Devam eden çalışmalar kapsamında ekipler tarafından alana bin metrekare mineralli taş uygulaması ve 650 metrekare bordür çalışması gerçekleştirildi. Ailelerin ve çocukların keyifle ve güven içerisinde vakit geçirebilecekleri park alanında yaklaşık 6 bin 500 metrekare yeşil alan ve çeşitli ağaç türleri de yer alacak.

 

 

 

HABER: Ayten YILMAZ

 

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, saat 14,55'te Manisa'nın Soma ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Soma ilçesinde saat 14.55'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 10,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen depremden yaklaşık 1 dakika sonra 3,8 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi.

DEPREME İLİŞKİN OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, ilçede meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini bildirdi.

Ali Tulup, ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde saat 14.55 itibarıyla sarsıntı hissedildiğini söyledi.

Tulup, depremin ardından kaymakamlık ve diğer ilgili kurumlarla da irtibat kurduklarını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. 'Hemşehrilerimize geçmiş olsun' diyorum." ifadelerini kullandı.

 

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.36'da merkez üssü Datça ilçesinde yerin 6.7 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

 

 

 

HABER: Halime Yağmur AKDAĞ

 

Bugün 3 eve daha ateş düştü. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 uzman çavuş şehit oldu...

TÜRKİYE'NİN 3 ŞEHİDİ VAR BUGÜN...

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden art arda acı haberler geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün 3 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.   Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan şehitlerimiz sayfasına göre, nisan ayından bu yana 42 asker şehit oldu.

3 şehit bir günde 2b460

MSB’den yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Murat Yıldırım şehit olmuş, 3 personelimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” denildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine, bugün PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı’nın kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Sabah saatlerinde de açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın şehit olduğu Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulmuştu.

3 ŞEHİT a5645

BAKAN AKAR’DAN TAZİYE MESAJI...

 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter’daki hesabından paylaşılan mesajda Akar, “Kahraman silah arkadaşımız, 07 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

KAHRAMANMARAŞ’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ...

Kahramanmaraş Göksun’un Taşoluk Mahallesi’nde yaşayan aileye acı haberi İlçe Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan ve askeri yetkililer verdi.

Mikdat ve Güllü Yıldırım çifti, oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.

Ailenin 5 çocuğundan en büyüğü olan evli ve 3 çocuk babası Murat Yıldırım’ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle Taşoluk Mahallesi’nde toprağa verilecek.

ŞEHİT MUHAMMED MUSTAFA KOCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI...

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca’nın cenazesi, bugün Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi’ndeki baba evine getirilerek helallik alındı. Annesi Yasemin Koca, babası Bayram Koca ve 2 kardeşi tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Koca’nın naaşı daha sonra törenin yapılacağı mahalle mezarlığı önüne getirildi.

 

Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, askeri erkan, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı. Ağabey Ali Koca, şehit kardeşinin bordo beresini taktı. Şehit Koca’nın cenazesi, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

 

BAYRAM TATİLİNE GELECEKMİŞ...

3 kardeşten biri olan şehit Muhammed Mustafa Koca’nın, ailesiyle en son 3 gün önce görüştüğü ve Kurban Bayramı tatiline geleceğini söylediği öğrenildi. 1 yıllık nişanlı olan şehit Koca’nın, yıl sonuna doğru da düğün yapmayı planladığı ifade edildi.

 

ŞEHİT ERTUĞRUL SARI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI...

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı’nın naaşı askeri uçakla Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havalimanı’na getirildi. Askeri tören sırasında şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken, kız arkadaşı Havva, şehit Sarı’nın fotoğrafına sarılarak ağladı.

 

Ömür Ertuğrul Sarı’nın cenazesi buradan Başiskele ilçesinde bulunan evine getirilerek helallik alındı. Bu sırada şehidin babası Bayram Sarı, annesi Gül Sarı, kardeşi Özge Sarı, babaannesi Güler Sarı ile şehidin kız arkadaşı Havva, tabuta sarılarak ağladı.

 

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Kullar Merkez Camisi’ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

Cenaze namazının kılındığı caminin yanında bulunan evlerin balkonlarına Türk bayrağı asıldığı görülürken, pencerelere çıkan onlarca kişi şehidi dualarla uğurladı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı’nın cenazesi binlerce kişi tarafından dualarla Kullar Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

 

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, evini su basan 20 yaşındaki Busenur Doğanay, hayatını kaybetti. Bakan Koca, "Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir" dedi...  

ankara sele teslim 2 79dc8

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara’da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi. Bazı bölgelerde araçlar yolda kalarak suya gömüldü. Suda sürüklenen bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı.

Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.

 

SU BASAN EVİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ...

 

Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi’ndeki 4 katlı Umut Apartmanı’nı da sağanak ile birlikte su bastı. Yokuştan gelen sel suyu binanın içine girdi. Zemin kat ile kot-1’de bulunan daireler suyla doldu. Kot-1’deki evde yaşayan Busenur Doğanay’ın evin suyla dolması üzerine mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine AFAD, iftaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları, binaya girerek arama başlattı. Bir taraftan da suyun tahliye edilmesi için çalışma yapıldı.

 

ankara sele teslim 3 4d207

Çalışmalar sonucunda Doğanay’ın cansız bedenine ulaşıldı. Doğanay’ın cesedi, yapılan incelemeden sonra evden çıkarılarak ambulansla Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Bu sırada Doğanay’ın komşuları gözyaşlarına boğuldu.

BAKAN KOCA: KAYIP KİŞİ ARANIYOR...

Selle ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Koca, “Ankara Keçiören'de, saat 17 civarındaki yoğun yağış sonucunda su baskınına uğrayan bir eve ulaşıldığında, bir kişinin hayatını kaybetmiş olduğu anlaşılmıştır. Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir. Başımız sağ olsun” dedi.

VALİ: YARDIM İSTEDİĞİNDE SU YÜKSELMİŞ...

Ankara Valisi Vasip Şahin, binaya gelerek inceleme yaptı. Vali Şahin, binanın bir anda suyla dolduğunu belirterek şunları söyledi:

* “Eksi 1’de olduğu için oraya tamamen sular dolmuş. Orada hayatını kaybetti vatandaşımız. Komşusu çocuğun yardım talebini, sesini duyduğu için o da haklı olarak sinir krizi geçirdi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler, dalgıçlar herkes hemen buraya yönlendirildi.

* Dalgıçlar kapı kapalı olduğu için ve su belli bir seviyeye kadar çıktığı için kapıyı açamadılar. Pencereden girmeye çalıştılar. Suyun tahliyesi de bir kaç motorla yapılmaya çalışıldı. Buraya ekipler en kısa sürede intikal edip, gerekli çabayı gösterdiler. Ama maalesef üzücü sonuç bir genç kızımız vefat etti.

* Mevcut eksi 1’in üzerindeki kota kadar, yani üst katın yarısına kadar su çıkmış. Binanın arka tarafından ani su baskını olmuş. Yardım istediğinde su belli bir seviyeyi geçmiş.”

MANSUR YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yağışla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yavaş, açıklamasında şunları belirtti:

* “Değerli Ankaralılar, bugün kentimizde Etimesgut, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerimizde 1 saat içinde ortalama 20 kilogramlık kuvvetli ve gök gürültülü yağış gerçekleşti. Bu süreçte 15 kurtarma vakası dâhil 1024 olaya müdahale ettik.

* Kentimizde yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1274 araç 3036 mesai arkadaşımız ile saha çalışmalarını sürdürmekteyiz.

* Bugünkü sel felaketi sonucunda, Keçiören'de bulunan bir apartmanda -1. katta yaşayan bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

AFAD: MAHSUR KALAN 8 KİŞİ KURTARILDI...

Selle ilgili açıklama yapan AFAD, mahsur kalan 8 kişinin kurtarıldığını duyurdu. AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda şöyle denildi:

* “Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yaşanan yoğun yağış neticesinde su baskınları meydana gelmiştir. İncirli’de bir apartmanın bodrum katını su basması sonucu bir kişi hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

* Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi’nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Ekiplerimizin çalışmaları ile İvedik’te 8 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır.

“YAĞIŞLARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR”...

* Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Ankara genelinde metrekareye 10-25 kg arası yağış düştüğü bilgisi alınmış olup yağışların Kuzeybatı ilçelerinde devam etmesi beklenmektedir.”

VALİLİK UYARMIŞTI...

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Ankara’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verilmişti.

ankara sele teslim 4 niğde 6746d

NİĞDE’DE DERELER TAŞTI...

Niğde’de merkeze bağlı Dündarlı Kasabası’nda saat 16.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bazı dereler taştı.

Taşkınla birlikte meydana gelen sel, kırsal bölgedeki bazı evlere ve tarım arazilerine zarar verdi. Bir vatandaşın bahçesindeki otomobili, sel suları nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı. Kesin hasar tespitinin, sularının çekilince yapılacağı öğrenildi.

ankara sele teslim 5 çankırı c6bb2

ÇANKIRI'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI...

Çankırı'da, etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sebebi ile Çankırı il merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Vatandaşlar su baskınlarının yaşadığı sokaklarda zor anlar yaşadı.

Yağış ile birlikte harekete geçen ekipler, su baskınlarının olduğu caddelerde tahliye çalışması yaptı. Sağanak yağış sebebiyle de Çankırı kent merkezinden geçen Tatlı Çayı’nda su seviyesi yükseldi.

Çankırı Belediye Başkanı Hakkı Esen de ekipleri olumsuzluk yaşanmasını önlemek amacı ile yürüttüğü çalışmaları ve sel riskinin olduğu alanlarda incelemelerde bulundu.

Öte yandan, Yapraklı ilçesinde de kuvvetli sağanak yağışı etkili oldu. Taşan dere vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çerkeş ilçesinde de yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

ankara sele teslim 6 c1c19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

 

 

 

 

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Uzman Çavuş Abdullah Bayram’ın şehit olduğunu açıkladı... 

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

* “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit olmuştur.                                                                                                                                                                                                                              *Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     HABER : Emine YILMAZ

 

Türkiye bu sabah güne herkesi üzen bir haber ile başladı; Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti... 

cüneyt arkını kaybettik 2 3d5e7

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın’ın hayatını kaybettiği hastanenin Tıbbi Yürütme Kurulu Başkanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ece, “Dün gece yarısından sonra ambulansla kalp durması ile hastanemize başvuran sanatçımız maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi başta olmak üzere sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. ” dedi.

Türk sinemasına damga vuran ve yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın’ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

Arkın’a son olarak 2021’de Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilmişti.

cüneyt arkını kaybettik 3 a68a7

ASIL ADI FAHRETTİN CÜREKLİBATIR...

Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937’de Eskişehir’de doğdu. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır’dı.

Eskişehir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

1963 yılında ‘Artist’ dergisinin düzenlediği sinema yarışmasında birinci oldu.

Kariyerindeki dönüm noktası 1963’te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü’nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışmasıydı.

cüneyt arkını kaybettik 4 3c173

İLK FİLMİ GURBET KUŞLARI...

Askerliği sonrası 1964’te Halit Refiğ’in Gurbet Kuşları filmiyle sinemaya adım attı. Filmin finalindeki kavga sahnesi, Arkın’ın kariyerinde dönüm noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra Halit Refiğ’in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.

İstanbul’a gelen Medrano Sirki’nde 6 ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Kısa sürede avantürlü filmlerin en çok aranan isimlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti.

 cüneyt arkını kaybettik 5 d10cb

YILMAZ GÜNEY YERİNE KENDİSİNE VERİLEN ÖDÜLÜ REDDETTİ...

12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali’nde (1972) jüri Yılmaz Güney’i Baba filmindeki rolüyle seçti. Daha sonra siyasi baskılarla oylama tekrarlandı, Güney’in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.

Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç’ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült filme dönüştü. Arkın; 1980’li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990’lı yıllarda polisiye dizilere yöneldi. Oyunculuğunun yanı sıra televizyon sunuculuğu ve köşe yazarlığı da yaptı.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER...

Cüneyt Arkın; 1969’da İnsanlar Yaşadıkça, 1976’da da Mağlup Edilemeyenler filmleriyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

1972’de Yaralı Kurt filmiyle Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldı.

Arkın’a 1999’da Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ve 2013’te Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi.

Yine 2013’te Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü verilen Arkın, 2013’te Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nün sahibi olmuştu. Arkın geçen yıl da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü.

Arkın, 1991’de Anavatan Partisi’nden Eskişehir’de 4. sıradan milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti. Sonraki yıllarda ise İşçi Partisi adına düzenlenen ve bir grup bilim insanı, aydın ve sanatçının katıldığı “İşçi Partisi Hükümeti’nde Göreve Hazırız” kampanyasına katılarak, yeniden siyaset sahnesinde adını duyurmuştu.

1964’te Güler Mocan, 1970’de de Betül Işıl’la evlenen Arkın, üç çocuk babasıydı.

“BAŞUCUMDAKİ EKMEĞE BAKARAK UYURDUM”...

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, bir sosyal medya paylaşımında öğrencilik yıllarını şöyle anlatmıştı:

* İstanbul’da Tıp Fakültesi’nde okurken ilk iki yılımı Sirkeci’de bir otel odasını iki inşaat işçisiyle paylaşarak geçirdim. Ders zamanı okula gider, kalan zamanda da onlarla inşaatlarda çalışırdım. Bir yanda anatomi dersi, öte yanda inşaat işçiliği…

* Stajımı yaptıktan sonra az çok hasta tedavi edebilir duruma geldiğimde hocam Cihan Abaoğlu beni evlere hasta bakıcı olarak göndermeye başladı. Hastanın başında 24 saat bekleyip, acil durumda müdahale etmekti görevim. Fakat tabii yeri geldiğinde adamı tıraş da ediyordum, altını da temizliyordum.

* Ayda burs parası olarak 60 lira alırdım. Hasta bakıcı olarak bir eve gittiğim zaman ise günde 15 lira kazanıyordum ama ev sahiplerinin artık yemeklerini önüme koymaları çok ağrıma giderdi. İlk paramı aldığımda fırına koşup, paranın hepsiyle ekmek aldım. Çiğnemeden yuttum, patlayana kadar yedim. Sonunda da kustum.

* Ekmekleri görünce açlık korkumu yeniyor, huzur buluyordum. Yıllar sonra bile kaldığım otel odalarında baş ucumdaki komodinin üzerine bir somun ekmek koyar ancak ona bakarak uyuyabiliyordum.

EN BÜYÜK KORKUSU…

Cüneyt Arkın, en büyük korkusunu ise şu sözlerle ifade etmişti: “Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum.”

 

FATMA GİRİK’E SESLENMİŞTİ: BEKLE BENİ ORADA, GELİYORUM...

Cüneyt Arkın, çok sayıda filmde beraber oynadığı ve 24 Ocak’ta aramızdan ayrılan Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik için de şunları söylemişti: “İnanamıyorum, bir dönem bitti. Nasıl dayanırım ben bu acıya… Sen ne iyi insandın. Ne kadar alçak gönüllü, dosttun. Mavi mavi bakardın… Nur içinde yat. O anlatılmaz, o hepimizin yüreğinde… Türk insanın yüreğidir o. Baştan aşağı Anadolu’dur o. Anadolu anasıdır o. Fatma’m bekle beni orada, geliyorum.”

 

“BENİ ANNE VE BABAMIN YANINA GÖMÜN”...

Arkın, bir programda da “Atım Hasretim’in yanına gömülmek istemiştim. Yanlış anlaşılır diye korktum. Beni anne ve babamın yanına gömün” demişti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

 

 

 

 

 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatili süresinin dokuz gün olacağını açıkladı. Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını duyurdu... 

kurban bayramı 9 gün oldu 1 fb5d1

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin süresini açıkladı.

 

Tatil süresinin dokuz gün olacağını duyuran Erdoğan, “Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

kurban bayramı 9 gün oldu 2 07903

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz’da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı

 

 

 

 

Alanya Güneşi Haber Merkezi

 

 

 

 

AFAD verilerine göre saat 09.02'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi... 

AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

09.02'de meydana gelen deprem 6.95 km derinlikte gerçekleşti.

 

 

 

HABER: Emine YILMAZ

 

Önümüzde ki zaman diliminde  ülkemizi ilgilendiren ve hayati öneme sahip bir genel seçim ve diğer adı ile rejim seçimi ; ardından yerel seçimler varken, Antalya'nın Akseki ilçesi Hüsamettin köyünde yapılan sahte seçmenler ile seçim yapıldı ama kimseden çıt yok...

ALANYA GÜNEŞİ HABER YORUM BENİM FOTO İLE OVAL eaaa9

 

ALANYA GÜNEŞİ GAZETESİ SORUYOR?
Sahte seçmenlerin yıkık ve samanlıklarda oturuyor gibi gösterildiği ve bu hakikatlerin belgelendiği Hüsamettin mahallesi seçimleri nasıl olurda iptal edilmez?

UYDURUK EVLERDE SEÇMENLER 1 2a6cc

GENEL SEÇİMLERE BU VURDUM DUYMAZLIK İLE Mİ GİDİLECEK?
Gazetemize gelen ihbarlar üzerine gün yüzüne çıkan bu sahtekarlıklara rağmen kimler bu seçimin yapılmasına müsaade etti?

UYDURUK EVLERDE SEÇMENLER 2 00c84

Ve bütün siyasilere , Milletimize soruyoruz,

UYDURUK EVLERDE SEÇMENLER 3 8d74b


--Bu vurdumduymazlık ile mi seçimlere gidilecek?

UYDURUK EVLERDE SEÇMENLER 5 DİLEKÇE 57d26

VE YAPILAN SEÇİMLERİN İPTALİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI...
Mahalle halkından gazetemize gönderilen seçimin iptali için itiraz dilekçesinin yanında ,yapılan haksız ve sahte seçmen listesi ile gidilen seçim ile ilgili şu ifadelere yer verildi.

 UYDURUK EVLERDE SEÇMENLER 4 b40f5

""05.06.2022 tarihinde yapılan muhtarlık seçiminde sahte insanların (kimisi Tarsuslu kimisi Seydişehirli kimisi Manavgatlı) olan bu kişilerin Akseki Hüsamettin Mahallesinde sahiplerinin dışarıda büyükşehirlerde olan (Istanbul, Izmir,Antalya) kisilerin yıkık binaların ve samanlıkların mesken alanına dönüştürülerek burada ikamet etmesi sağlanmıştır. Halbuki bu kişilere "Evin nerede?" diye sorsak gösteremezler. Secim öncesi bu haberin Alanya Güneş Basının'da deşifre edilmesine rağmen hala yetkililer tarafından bu şaibeli seçim yapılmış olup T.C. kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile beraber T.C'ni kuran Rasih Kaplan da doğduğu, büyüdüğü mahalledir. Bu sebeple yerleşik köy halkının seçim iradesine el konulmuştur. Bu sebeple yaklaşık olarak 18 kişi sahte oy kullanmıştır. Seçime fesat ve hakkaniyetsizlik yapılmıştır.""

UYDURUK EVLERDE SEÇMENLER 6 f62c4

 

 

 

 

HABER: İbrahim AKDAĞ

 

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre bugün akşam saatlerinde , merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 12.64 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

 

 

 

HABER: Emine YILMAZ

 

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’ne bugün gönderdiği mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da ’Türkiye’ olarak tescil edileceğini duyurdu... 

Türkiye'nin uluslararası ismi değişiyor...

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor." dedi.

 

"HAYIRLI OLSUN"...


Bakan Çavuşoğlu, "BM Genel Sekreteri’ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da ’ Türkiye’ olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu. 

 

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

Pençe-Kilit Harekat alanında teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü. Bir asker de yaralandı...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehit olduğunu, bir personelin yaralandığını bildirdi.

ŞEHİT TABUTU e44e7

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Hasan Çatal şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: MSB

 

Akaryakıt fiyatlarına üst üste zam gelmeye devam ediyor. Benzinin litresi 25 lirayı, motorinin litresi ise 24 lirayı geride bıraktı...

Döviz kurlarındaki artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 70 kuruş, motorinin fiyatı ise 97 kuruş arttı.

Benzine dün 1 lira 45 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş zam gelmişti.

akaryakıt fiyatları uçtu 2 f438e

FİYATLARDA SON DURUM...


Bu zamların ardından İstanbul'da benzinin litresi 25.01 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi İzmir ve Ankara'da 24,43'ten 25,13 TL'ye çıktı.

İstanbul'da 23.48'den satılan motorinin litresi 24.45 TL'ye yükseldi. Motorinin litresi İzmir ve Ankara'da 23.60'tan 24,57 TL'ye çıktı.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI UÇTU 2 6edb8

YÜZDE 224 ORANINDA ZAM...


Benzinin litre fiyatı İstanbul'da bir sene önce 7,72 TL, yıl başında 12,29 TL idi. Benzine son bir yılda yüzde 224, yıl başından bu yana yüzde 103 oranında zam geldi.

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da bir sene önce 7,20 TL, yıl başında 11,43 TL idi. Motorine son bir yılda yüzde 239, yıl başından bu yana yüzde 113 oranında zam geldi.

 

 

 

 

 

HABER: Emine YILMAZ

 

 

AFAD, merkez üssü Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli depremi 4.1 olarak belirledi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 15.49 sıralarında merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 4.35 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

KANDİLLİ DEPREMİ 4.1 OLARAK BELİRLEDİ...


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 4.1 şiddetinde ve 2.7 km derinlikte olduğunu duyurdu.

 

 

 

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı...

 

Askerlerin acı haberi ailelerine verildi. Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu.

 5 şehit 2 yaralı 1 ba2ff

Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

 

5 ASKERİMİZ ŞEHİT...


Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada uzman çavuşlar Onur Doğan ve Hüseyin Cankaya ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin şehit olduğu bildirildi.

Çatışmada yaralanan 4 asker ise bölgeden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralı askerlerden Teğmen Abdulkadir Güler ile Uzman Çavuş Bican Kapılay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çatışmanın ardından bölgedeki operasyonlara hız verildi. Yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandoların bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdığı bilgisi verildi. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

5 şehit 2 yaralı 2 ddbbe

5 ASKERİN BİRLİKTE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI...
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, çatışmada hayatını kaybeden 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

AKAR VE KOMUTANLAR SINIR HATTINDA...


Saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar / MSB

 

 

 

 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), belediyelerin emlak vergisi ödeme, hızlı ödeme ve borç sorgulama hizmetlerinde yalnızca T.C. kimlik numarası ile işlem yapmasını yasaya aykırı buldu. Kurul; belediyelerin vergi sorgulamalarında üyelik ve şifre ya da çift faktörlü doğrulama kullanılarak gerekli teknik ve idari tedbirleri almaları gerektiği, tedbir almayan belediyeler şikayet halinde cezai yaptırım uygulanacağını duyurdu...

yeni dönem 2 36359

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), belediyelerin emlak vergisi ödeme, hızlı ödeme ve borç sorgulama hizmetlerinde yalnızca T.C. kimlik numarası ile işlem yapmasını yasaya aykırı buldu.

İHBARLAR DEĞERLENDİRİLDİ...

Başkanlığını Prof. Dr. Faruk Bilir'in yaptığı toplantıya Kurul üyeleri İsmail Aydın, Tamer Aksoy, Bayram Arslan, Hasan aydın, Şaban Baba, Murat Karakaya ve Dr. Cengiz Paşaoğlu katıldı. Toplantıda, belediyelerin çevrimiçi olarak sunmuş olduğu emlak vergisi ödeme/hızlı ödeme veya borç sorgulama sayfalarında yalnızca T.C. kimlik numarası girilerek vatandaşın emlak bilgilerine ulaşılmasının kişisel verilerin korunması açısından sorun teşkil ettiği yönünde çok sayıda ihbarlar değerlendirildi.

İKİ AŞAMALI SORGULAMA...

Toplantıda, belediyelerin bu tür sorgulamaları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde incelendi. KVKK'nın oy birliği ile aldığı kararda, kişisel verilere gerekli durumlarda uzaktan erişilmesi halinde iki kademeli kimlik doğrulama kontrolünün uygulanması güvenliğin sağlanması gerektiği hatırlatıldı. Kişisel verilere uzaktan erişilmesi halinde 3. kişilerin kolayca ulaşamayacağı şekilde iki aşamalı sorgulama sistemi kullanılması gerekli olduğu vurgulandı.

VERİLERE KOLAYCA ULAŞILMA RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ...

Kararda şu cümlelere yer verildi; "Kişinin T.C. kimlik numarasının yanı sıra kişiye özel oluşturulmuş şifre ya da kişinin daha önce bildirmiş olduğu telefon numarasına iletilen SMS kodu ile erişim sağlanan sistemler iki kademeli doğrulama olarak kabul edilmektedir. Kişilerin bilgilerine kolayca erişilmesi riskini barındıran tek kademe doğrulama sistemlerinin yerine bu riski önemli ölçüde azaltacak ya da ortadan kaldıracak iki faktörlü doğrulama yöntemleriyle sorgulamaların uygulamaya konulması önem arz etmektedir. T.C. kimlik no, ad soyad, vergi no, sicil no gibi verilerle sorgulama yerine kişiye özel oluşturulmuş SMS ya da e-postaya iletilen şifre gibi bir sistemle gerçekleştirilmesi daha uygundur. İkincil düzeyde kişiye ait başkalarının da erişebileceği telefon no, doğum tarihi, anne baba adı, sicil no gibi bilgiler yerine sadece kişiye özel olarak belirlenecek ve sadece ilgili kişinin erişebileceği verilerin istendiği sistemler ya da üyelik sistemi ile söz konusu hizmetlerin sunulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler ışığında; belediyelerin emlak vergisi ödeme/hızlı ödeme ve borç sorgulama hizmetlerinde üyelik ve şifre ya da çift faktörlü doğrulama kullanmak sureti ile Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alması gerektiğine karar verilmiştir. Söz konusu önlemleri almayan belediyeler hakkında iletilecek şikayet/ihbarlar doğrultusunda ilgili belediye hakkında Kanunun 18 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceği hususunda kamuoyunun bilgilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."  

 

 

 

 

 

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Kuran kursunda çocukların sopayla dövüldüğünü gösteren görüntüler sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı.

KURAN KURSUNDA BİR HAYVAN 1 b5697

Tepkiler üzerine kurs görevlisi gözaltına alındı.

 

ALANYA GÜNEŞİ SORUYOR,KİM BU İNSAN MÜSVEDDESİ?..

ALANYA GÜNEŞİ HABER YORUM BENİM FOTO İLE DİKDÖRTGEN 5fbc7

--Çocuklarımızı, insan ve Allah  sevgisi ile yetişsin diye gönderdiğimiz bu kuran kurslarını kim denetliyor?

--Bu "eğitimci " kılıklı vijdansızların eğitim seviyesi nedir?

-- Böyle din eğitimi mi olur?

--Bu hayvan ruhlu kişiler yüzünden çocuklarımızın psikolojisi bozuluyor ve topluma birer suçlu veya suça meyilli insanlar olarak büyüyüp giriyorlar.

 

 

 

 

HABER: İbrahim AKDAĞ

KAYNAK: Sosyal medya

 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurdu.

 

 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Pontus bayrağı önünde şarkı söyleyen ve Pontus geleneğini yaşatmaya çalıştığını bir röportajında açıkca belirten, 19 Mayıs 1919'un soykırım olduğunu iddia eden Apolas Lermi'ye 19 Mayıs'ta konser verdirmesi tepkilere neden oldu...

imamoğlu rezaleti 6 609a8

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs etkinliklerinde bir skandala imza atıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Güngören'de halka açık ücretsiz konser düzenledi.

imamoğlu rezaleti 3 5bb0c

Konserde daha önce Pontus bayrağı önünde şarkı söyleyen ve 19 Mayıs için 'soykırım' diyen Apolas Lermi'nin sahne alması tepkiyle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI:

*Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından da tepkiyle karşılanan konser için, "İmamoğlu'nun 19 mayısta konser verdirttiği tipe bakın. Senin, benim vergimle.", "Delirmemiz için yapıyor bence." paylaşımları yapıldı. İBB'den tepkilerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

 • "Keşke Yunan kazansaydı" diyen zihniyetle mücadele ederken, birileri de Atatürk'ü Pontus soykırımı yapmakla itham eden Apolas Lermi'yi, tam da 19 Mayıs'ta sahneye çıkarıyor. Bu kadarı da fazla. Siz de hiç milli şuur kalmadı mı?
 • *Ekrem İmamoğlu, Türk düşmanı Yunanistanlı Apolas Lermi'ye İBB bünyesinde konser yaptırdı.

  *Ekrem İmamoğlu milletin aklıyla alay etmeye devam ediyor. İmamoğlu, 19 Mayıs'ı sözde "Pontus soykırımı"nın başlangıcı olarak kabul eden Rum asıllı Apolas Lermi'ye 19 Mayıs kutlamaları adı altında İstanbul'da konser verirdi!

  *Apolas Lermi çok iyi tercih, bi sonraki seneye bize daha düşman birini bulur artık İstanbul Belediyesi.

 

*İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ü katliamcı, Türkü soykırımcı ilan eden Türk ve Türkiye düşmanı Pontuscu Apolas Lermiye konser verdiriyor, hem de 19 mayısta. Bu ne Apolas Lermi aşkıymış ya. Sorsan hepsi Atatürkçü, hepsi milliyetçi. Yorumu yüce Türk milletine bırakıyorum.

imamoğlu rezaleti 2 ab7f1

'KÜRTLERE SOYKIRIM, RUMLARA SOYKIRIM'...

Videoda Yunanistanlı Matthaios Tsahouridis'in Apolas Lermi için, "Trabzonlu Apolas Lermi'nin anavatanında özgürce şarkı söylemesi bizim büyük sevincimiz.

imamoğlu rezaleti 5 2c093

Türkiye'nin Pontuslu Rumlara soykırımı, Ermenilere, Kürtlere soykırımı için çok uzaklardan gelip bize modern bir marş söylemesi bizim büyük sevincimiz. Söyleyeceği şarkı vatanımı kaybettim" ifadelerinin kullanıldığı görülüyor.Videoda Lermi'nin ise Matthaios Tsahouridis'in skandal sözlerine müdahale etmediği anlaşılıyor.

imamoğlu rezaleti 4 2ae79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Aydınlık.com

 

 

 

 

 

Samsun'da, şehirlerarası otobüsle seyahat eden V.A. isimli yolcunun eşyalarında yapılan aramada 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi... 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri, V. A isimli bir kişinin İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiye ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, V.A.'yı takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından yolcu otobüsüyle Samsun Otogarına inen V.A., polis ekipleri tarafından yakalandı. V.A.'nın eşyalarında yapılan aramada 19 adet anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette suikast tabancası ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Eskişehir’de babasıyla yaşayan 15 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle annesini vurarak öldürürken, 3 komşusunu da yaraladı...

Olay, Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babasıyla birlikte Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Aşağıpiribeyli Mahallesi’nde yaşayan İ.A. (15), annesinin yanına geldi. Anne oğul arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

çocuk annesini öldürdü 2 36a43

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle annesi Serap Bor’a ateş etti. O esnada evde bulunan ve olaya tepki gösteren komşulara da ateş eden İ.A., evin kapısının önündeki arabaya binerek hızla kaçtı. Çevredeki diğer komşular tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan anne Serap Bor’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

çocuk annesini öldürdü 3 dcb02

Saçmaların hedefi olan komşular Ayşe A. (60), Döndü Ç. (61) ve Türkan Ç. (50) ise yaralandı. Boynundan yaralanan Ayşe A. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, göğsünden yaralanan Döndü Ç. ile omzundan yaralanan Türkan Ç. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alına yaralılardan 61 yaşındaki Döndü Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin yakalanması için çalışma başlattığı İ.A.’nın annesi ile babasının yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı öğrenildi. Yaşanan olayı duyarak evin önüne gelen Serap Bor’un yakınları ise fenalık geçirdi. Serap Bor’un küçük yaşta bir çocuğunun daha olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Dışarıda eylem, kapıda barikat, içeride yıkım...


Atatürk Havalimanı dışında eylemlerin başladığı dakikalarda, içerde de yıkım başladı.

havalimanı 3 bdf88

İki ayrı bölgede 6 iş makinesi, 4 kamyon ve 2 beton mikseri, iki pistin arasını kırmaya başladı. Bu sırada binlerce polisle havalimanı girişleri barikatlarla kapatıldı.

havalimanı 2 708c8

AKP  iktidarı Atatürk Havalimanı inadından vazgeçmedi. 4 yıl önce dünyanın en değerli 3 havalimanı seçilen Atatürk Havalimanı’nı yıkıp Millet Bahçesi yapma projesini uygulamaya koydu.

Yükleniciye ait iş makinelerinin Cumartesi günü aprona girmesinden bu yana giderek artan tepkiler eyleme dönüştü.

Sabah erken saatlerde görevlendirilen binlerce Çevik Kuvvet polisiyle havalimanı girişleri bariyerlerle kapatıldı. Bölgede iki ayrı polis helikopteri ve drone uçuruldu.

 

NTV'nin ünlü ekran yüzlerinden spiker Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında hayatını kaybetti...

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Sarıkaya, 2013 yılında anne olmuştu. Kariyerine Habertürk'te başlayan genç spiker, 4 yıllık ekran macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu.


2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV'nin beğenilen ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi. Bir müddettir meme kanseriyle mücadele eden Sarıkaya, 2013 yılında anne olmuştu.

KOZLUKLU'DAN TAZİYE MESAJI...
Konu ile alakalı sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan gazeteci Fuat Kozluklu, "Meslektaşım, NTV spikeri Özlem Sarıkaya, kanserle mücadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

ntv spikeri vefat etti 51e8f

ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?
Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi. İlk olarak Habertürk'te ekranlara merhaba diyen ünlü spiker, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer oldu.

 

Altun'dan taziye mesajı...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabından, Özlem Sarıkaya Yurt ile ilgili taziye mesajı paylaştı. Altun "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı, 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirildi. TGK Başkanlar Kurulu toplantısında, medya sektöründeki son gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri ile taslak hazırlıkları devam eden “Gazetecilik Meslek Yasası” tartışıldı... 

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 24. Başkanlar Konseyi Toplantısı 12-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Konya’da yapıldı. TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı’nın başkanlığında federasyon ve cemiyet başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantılara Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun da katıldı. Konya Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve 9 gazeteciler federasyonu ile 70 gazeteciler cemiyeti başkanı ve basın meslek kuruluşu temsilcisinin katıldığı toplantıdan sonra açıklanan TGK 24. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi’nde şu görüşlere yer verildi: “Ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmelerden yakından etkilenen medya sektörü, önemli bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Ancak zaman içinde değişimlere paralel olarak yaşanan sorunların çözümlenmesi bir yana, birbiri üzerine eklenmesiyle günümüzde adeta kaderine terk edilmiştir.  


BASIN MESLEK YASASI...
Bu sorunların en önemlisi; Gazetecilik Meslek Yasası olmamasıdır. Medya, gerçek anlamda işlevini yerine getirebilmesi için, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na acilen ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizde gazetecilik meslek yasası olmadığı için dileyen herkes, eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın “gazeteciyim” diyerek mesleğe başlayabilmektedir. Oysa gazetecilik/habercilik, özel eğitim gerektiren bir meslektir. Gazetecilik yapmak isteyen bir kimse, eğitim seviyesi ne olursa olsun işe girebilmektedir.
Bu durum, basın mesleğini her türlü istismara açık hale getirmektedir ve habercilik, tehdit ve şantaj aracı olarak kullanılmaktadır. Daha da kötüsü bu tür kişileri basın mesleğinden uzaklaştıracak herhangi bir yasal düzenleme de bulunmamaktadır. Bu çarpık durumu ortadan kaldırmak için, gazetecilik mesleğini kimlerin yapabileceğini düzenleyen “Gazetecilik Meslek Yasası" acilen çıkarılmalıdır.  


İNTERNET YASASI...
Bilindiği gibi; teknolojinin hızla gelişimi ve internet ağının hemen hemen her noktaya ulaşması ile birlikte, internet haberciliği büyük bir gelişim göstermiştir.  Sektörde istihdam sağlayan gazete ve televizyonlarla eşdeğer doğru habercilik yapan kurumsal internet haber sitelerinin yanında, internet deyimiyle “kopyala yapıştır” kolaycılığından öteye gitmeyen, bunun da ötesinde kamuoyunu bilinçli olarak yanlış yönlendirmek isteyen haber siteleri de maalesef yer almaktadır. 
Bu noktada kamuoyuna “Dezenformasyonla Mücadele Kanun Teklifi” olarak yansıyan hazırlıklar, fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı değil, tam tersine haber alma özgürlüğünü gerçek anlamda hayata geçirmeyi sağlayıcı nitelikte olarak yasalaştırılmalıdır. 
Sonrasında; İstihdam sağlayan, gerçek anlamda haber üreten internet haber siteleri, Basın İlan Kurumu’ndan resmi ilan ve reklam verilmek suretiyle desteklenmelidir. İnternet haberciliğinin de Basın İlan Kurumu sistemine dahil edilmesiyle basın sektöründe istihdam artırılabilecektir. İnternet haber sitelerinin çalışanları, 5187 sayılı Basın Kanunu ile 5953 sayılı Basın İş Kanunu kapsamına alınmalı, basın kartı almalarının ve emeklilikte yıpranma payından yararlanmalarının yolu açılmalıdır.
Buna bağlı olarak, 11 aydır toplanamayan Basın Kartları Komisyonu acilen toplanmalıdır. Komisyon, emeklilikte yıpranma hakkından yararlanmak için basın kartı almayı bekleyen meslektaşlarımızın mağduriyetini gidermeli, hak kayıplarına son vermelidir. Ayrıca, emeklilikte yıpranma payından yararlanmak için basın kartı şartı kaldırılmalı, fikir işçisi olması yani 5953 sayılı yasaya tabi olarak çalışması yeterli sayılmalıdır.


İCRA İFLAS İLANLARI...
Özellikle yerel gazetelerin hayatiyeti, önemli ölçüde Basın İlan Kurumu sistemi ile verilen resmi ilanlara bağlıdır. 
Bu arada, 5. Yargı Paketi kapsamında TBMM’de yapılan değişiklikle, İcra ve İflas Kanunu uyarınca verilmesi gereken ilanların, elektronik satış portalına yönlendirilmesi, gazetelerin gelirlerini önemli oranda düşürmüştür. Bu noktada gazeteleri mağdur etmeyecek düzenlemelerin ve uygulamaların yapılması gerekmektedir.
Dolayısıyla; Yasal boşluktan kaynaklanan sorunlar, her geçen gün daha da artmaktadır. 
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunu oluşturan meslek kuruluşlarına üye yaklaşık 20 bin basın çalışanı adına Konya’daki Başkanlar Kurulu toplantısından şu çağrıyı yapıyoruz:
Siyasetçilerin, bürokratların, akademisyenlerin, hukukçuların, sendika ve basın meslek kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla çalıştay organize edilmeli. Bu çalıştayda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tarafından hazırlanan Gazetecilik Meslek Yasası taslağı tüm yönleriyle ele alınarak son şekli verilmeli ve iktidar - muhalefet uzlaşmasıyla yasalaştırılmalıdır…
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 

 

 

 

HABER: Ayten YILMAZ

 

Son iki yılda 4 bin konutu sahipleriyle buluşturan Sur Yapı, İstanbul’da Gölbahçe Evleri, Lavander, Şehir Konakları ve Bahçeyaka projelerindeki toplam 1297 konut ve 82 ticari üniteyi teslim etti.

SUR YAPI TESLİMATI 6 1cf1f

Bugüne kadar 35 blokta yaklaşık 2 bin 500 konutun teslim edildiği ve yaklaşık 9 bin kişinin yaşadığı Sur Yapı Antalya’nın 1,3 kilometre uzunluğundaki en yeni caddesinde ise teslimler başladı.

Sur Cadde’de yapımı tamamlanan 7 bloktaki 485 home ofis ile 68 dükkân kısa süre içinde sahipleriyle buluşacak. Çalışmaların devam ettiği Turkuaz etabında ise teslimler ağustos ayında başlayacak.

SUR YAPI TESLİMATI 3 ALT İKİ 18f6e

Sur Yapı 2 yılda 4 bin bağımsız bölümü teslim etti...

Özel sektörün en geniş portföye sahip inşaat firması olan Sur Yapı’nın projelerinde konut teslimleri tüm hızıyla sürüyor. İstanbul’da Gölbahçe Evleri, Lavander, Şehir Konakları ve Bahçeyaka projelerindeki toplam 1297 konut ve 82 ticari ünitenin teslimini gerçekleştiren Sur Yapı’nın Antalya projesindeki konut ve dükkân teslimleriyle birlikte son iki yılda teslim ettiği bağımsız bölüm sayısı 4 bini buldu.

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan Sur Yapı Antalya’da konut teslimleri Haziran 2020’den bu yana aralıksız olarak devam ediyor. Antalya’da adeta yeni bir şehir inşa eden Sur Yapı, şu ana kadar 2 bin 500 konutu sahipleriyle buluşturdu.

9 bin kişi yaşıyor...

Sur Yapı Antalya’da ilk anahtar teslimleri Park etabında başladı. Şu ana kadar 2 bin 500 konutun teslim edildiği, 35 blokta doluluk oranının yüzde 100’e yaklaştığı Park etabında yaklaşık 9 bin kişi yaşıyor. Yaşamın başladığı Park etabının yanı başında yer alacak 157 bin metrekare yeşil alan Antalya’nın en büyük şehir parklarından biri olacak.

Şehir parkının içerisinde piknik alanı, sera alanı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, gölet kafeleri ve çim sahaları gibi birçok alan yer alacak.

Antalya’nın yeni Alışveriş Caddesi’nde 485 home ofis ve 68 dükkanın teslimi başladı. Sur Yapı Antalya’nın ikinci etabı olan Sur Cadde’deki home ofis ve dükkân teslimleri başladı. Antalya'nın “Şanzelize”si olarak konumlandırılan 1,3 kilometre uzunluğundaki Alışveriş Caddesi’nde yapımı tamamlanan 7 bloktaki 485 konut ve ofis ile 68 dükkânın anahtar teslimi kısa süre içinde tamamlanacak.

Alt katlarında sağlı sollu dükkanların, üst katlarında ise ofis ve konutların yer aldığı bloklardan oluşan Sur Cadde, mağazaları, kafe ve restoranları, modern mimarisi ile tüm Antalya’nın yeni çekim merkezi olacak.

Alışverişten sanata, modadan finansa kadar her zevke ve ihtiyaca hitap eden Sur Cadde’de pek çok sosyal ve kültürel aktivitenin yapılacağı mekanların yanı sıra tramvay hattı da yer alacak.

Sur Cadde’de günlük ayak hareketinin 100 bin, aylık 3 milyon, yıllık 36 milyon olması bekleniyor.

 

Turkuaz sitesinde 1. etabın teslimleri ağustos ayında başlıyor...

Sur Yapı, projenin üçüncü etabı olan 1105 konutluk Turkuaz sitesinde de sona yaklaşıyor. Kaba inşaatın büyük ölçüde tamamlandığı ve çalışmaların hızla devam ettiği Turkuaz etabı, büyük metrekareye sahip daireleriyle geniş ve ferah bir yaşam sunuyor. “Suyla gelen medeniyet” temasının hâkim olduğu Turkuaz sitesinin tüm blokları su kenarında yer alıyor. Turkuaz sitesi, yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor.

Türkiye’nin markası Antalya’da inşa edilen bu modern şehirde geniş balkon kapıları, turkuaz rengi göletlerin, portakal ve limon ağaçlarının, zeytinliklerin, rengarenk çiçeklerin bulunduğu Turkuaz sitesine açılıyor.

SUR YAPI TESLİMATI YÖNETİM KUR 49836

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas

 

 

“Bir şehir yükseldi”...

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, 19 bin bağımsız bölümden oluşan ve 70 bin kişinin yaşayacağı Sur Yapı Antalya projesinin yaklaşık 8500 konutluk kısmında çeşitli etaplar halinde inşaat çalışmalarının devam ettiğini, kaba yapı imalatının yüzde 90’ının bittiğini ve birçok etapta da ince yapı imalatının yüzde 80, yüzde 90 oranlarına eriştiğini açıkladı. Projede bugüne kadar toplam 2 bin 500 konutu teslim ettiklerini anlatan Elmas, kalan konutlarda ise ince imalatların hızla yapıldığını söyledi.

Dünyanın dört bir yanından ilgi görmeye devam eden Antalya projesinin inşasına ve konut teslimlerine pandemi boyunca devam ettiklerine dikkat çeken Elmas, “Sur Yapı Antalya projesine başladığımız ilk günden itibaren söylemimiz ‘Bir şehir inşa ediyoruz’ oldu. Bu sözümüzün artık gerçek olduğunu görüyoruz. Sur Yapı Antalya, konutları, parkları, bahçeleri, dükkân ve mağazaları yakında açılacak olan Alışveriş Caddesi ve halihazırda 9 binin üzerindeki sakiniyle şimdiden yaşayan bir şehir haline geldi” dedi.

2 yıllık kesintisiz teslim performansı Sur Yapı Antalya’da anahtar teslimlerine yıl sonuna kadar kesintisiz olarak devam edeceklerini vurgulayan Z. Altan Elmas, “İstanbul’daki projeler ve Sur Yapı Antalya’da yaptığımız teslimatlar ile son iki yıl içinde teslim ettiğimiz daire ve dükkân sayısı yaklaşık 4 bini buldu. Antalya projesinin yanı sıra İstanbul’da Gölbahçe Evleri, Lavander, Şehir Konakları, Bahçeyaka projelerindeki toplam 1297 konut ve 82 ticari ünitenin teslimini gerçekleştirdik. Pandemi, kur saldırıları, savaş ve ekonomik kriz gibi birçok olumsuz olayın gerçekleştiği 2020- 2022 yılları arasında gösterdiğimiz bu kesintisiz teslim performansı konut sektöründeki konumuzu daha da güçlendiriyor” diye konuştu.

Elmas, İstanbul’da yapımı devam eden Maltepe’de YeşilMavi, Koşuyolu’nda Excellence ve Tempo City projelerinde konut teslimlerinin 2022 yılı içinde başlayacağını söyledi.

SUR YAPI TESLİMATI 7 a95a2

“Evler hızla doluyor”...

Sur Yapı Antalya’da oturuma açılan evlerin neredeyse bir ay gibi kısa bir süre içerisinde dolduğuna dikkat çeken Z. Altan Elmas, şöyle devam etti: “Döviz kuru ve enflasyon artışı nedeniyle artan inşaat maliyetleri, Türkiye’nin her yanında olduğu gibi Antalya’da da yeni konut stokunun azalmasına neden oluyor. Sur Yapı Antalya’daki konutların büyük bir hızla doluyor olması da kentteki konut ihtiyacını gösteriyor. Bu yüzden Sur Yapı Antalya projesindeki konutların inşaatını, satışını ve teslimlerini bir an önce gerçekleştirmek istiyoruz. Böylece bu sorunu bir nebze de olsa çözebileceğimizi düşünüyoruz.” 0,99 banka kredisiyle 120 ay taksit Sur Yapı Antalya’nın Sur Cadde ve Turkuaz etaplarında büyüklükleri 57 metrekare ile 226 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçeneklerinin yer aldığını anlatan Z. Altan Elmas, daireler için avantajlı ödeme planları sunduklarını söyledi.

Sur Yapı Antalya’daki daireleri yüzde 35 peşinatla satışa sunduklarını ifade eden Elmas, “Sur Yapı Antalya’dan ev almak isteyenlere 0,99 kredi oranıyla 120 ay taksit imkânı sunuyoruz. Yine Sur Cadde’de ise 0,99 vade oranı ile 450 bin TL peşinat, 120 ay da 6.425 TL’den başlayan taksitlerle ya da tamamı peşin ödemelerde 1.145.000 TL’den başlayan fiyatlara imkan sunuyoruz” dedi.

SUR YAPI TESLİMATI 8 09c81

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan konut destek paketlerinin de Sur Yapı Antalya’dan ev almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat oluşturduğuna dikkat çeken Elmas, “Konut Finansman Paketi ile birinci el konut üreticilerinden ilk konutunu alan alıcılara yüzde 0,99 faiz oranıyla 10 yıla kadar vadelerle kredi imkanı sağlanacak. Genişletilmiş Konut Finansman Paketiyle ise dolar veya dövizini bozduran herkes yüzde 0,89 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. Biz de Sur Yapı olarak müşterilerimize açıklanan paket doğrultusunda satışlarımıza başladık” diye konuştu.

 

 

 

HABER: İbrahim AKDAĞ

 

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan Köprübaşı Hudut Karakolu'na havan saldırısı düzenlendi. MSB'den yapılan açıklamada saldırı sonucu 3 asker ve bir sivilin yaralanırken, 1 asker şehit oldu...

Alınan bilgilere göre, saat 18.00 sıralarında Suriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü.

antepten şehit haberi3jpg 476b5

Son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi ilçedeki boş alanlara düşerken, bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti. Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi.

Sınır karakoluna havan düştü, 4 asker ve 1 sivil yaralandı...

Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.

antepten şehit haberi2jpg 6937f

1 MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU...
Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen saldırıda yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Köprübaşı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırısı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen saldırının ardından yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Er Oktay Salar için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, TSK ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

En düşük gelir Van, Muş, Bitlis, Hakkari olurken, yoksulluk oranın en yüksek olduğu yer Adana ve Mersin oldu... 

TÜİK'e göre en düşük hane halkı geliri Van, Muş, Bitlis, Hakkari olurken gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölge İstanbul oldu. Ayrıca yoksulluk oranının en yüksek olduğu yerler ise Adana ve Mersin oldu.

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla en yüksek fert geliri "İstanbul" bölgesinde kaydedilirken, göreli yoksulluk oranı en düşük bölge " Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" oldu.

 yoksulluk 2 30b7e

HANE HALKI GELİRİ EN DÜŞÜK YER VAN, MUŞ, BİTLİS VE HAKKARİ OLDU...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ortalama yıllık eş değer hane halkı kullanılabilir fert geliri, 2021'de 37 bin 400 lira olarak hesaplandı.

yoksulluk 4 c201b

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge, 51 bin 765 lirayla "İstanbul" oldu. Bunu 47 bin 595 lirayla İzmir bölgesi ve 46 bin 516 lirayla Ankara bölgesi izledi. Yıllık ortalama eş değer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük gerçekleştiği bölge 18 bin 278 lirayla Van, Muş, Bitlis, Hakkari çıktı.


GELİR EŞİTSİZLİĞİ EN AZ OLAN İLLER İSE; MALATYA, ELAZIĞ VE TUNCELİ OLDU...

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanıyor. Bu oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalıyor. Söz konusu oran Türkiye genelinde 7,6 iken İBBS 2. Düzey bölgelerinde bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4,1 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, 4,3 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve Bursa, Eskişehir, Bilecik olarak belirlendi.P80/P20 oranının en yüksek olduğu bölgeler ise 8,2 ile İstanbul, 7,7 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve 7,2 ile Adana, Mersin oldu. Söz konusu bölgelerin her biri için eş değer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'sine göre hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 14,4 ile Adana, Mersin, yüzde 13,7 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ve Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan şeklinde sıralandı.Göreli yoksulluk oranı en düşük İBBS 2. Düzey bölgeleri ise yüzde 2,2 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, yüzde 6,5 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik ve yüzde 7,7 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis olarak hesaplandı. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2021 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı 2020'yi referans alıyor. Gelir hesaplamalarında, hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eş değer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülüyor.

 yoksulluk 3 41238

 

 

 

 

 

HABER: İbrahim AKDAĞ

 

 

 

Antalya Konyaaltı'nda Zeynep ve Özgür Fırat çifti, geçen yıl kiralayıp şubat ayında sözleşmesini yeniledikleri dairenin ev sahibi tarafından 'Oğlum nişanlanıyor, evi boşaltın' diyerek çıkarılmak istendi. Tarih kısmı boş bırakılan taahhütnameye dayanarak evden çıkarılmak istenen çift bu durumun çok kişinin başına geldiğine dikkat çekerek, bunun yasal olmadığının altını çizdi...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Zeynep ve Özgür Fırat çifti, geçen yıl evlenmeden 1 ay önce ev kiraladı.

Zeynep Fırat, henüz evlenmediği için kira evrakını imzalarken kendi soyadı 'Olgun'u kullandı. Şubat ayında daire sahibi ile görüşen çift, Zeynep Fırat'ın önceki evliliğinden 2 çocuğuyla birlikte evde oturmaya devam edeceklerini belirtti.

Çift, sözleşmede yazdığı gibi yüzde 15 zam yaparak ev sahibi ile anlaştı. 2 ay zamlı kiralarını yatıran çift, nisan ayında ev sahibinin 'Oğlum nişanlanıyor, evi boşaltın' talebiyle karşı karşıya kaldı. Bir süre sonra çift, ev sahibine sözleşmeyi yeni imzaladıklarını ve çıkmayacaklarını söyledi.

KİRACI 2 b058f

EVLENMEDEN ÖNCEKİ SOYADI YAZIYOR...

Olumsuz yanıtın ardından Zeynep Fırat'ın imzaladığı ancak tarih kısmı boş bırakılan tahliye taahhütnamesinin devreye sokan ev sahibi, daireyi boşaltmaları için icraya gitti. Eve gelen tahliye emrinde Zeynep Fırat, evi kiralarken önceki soyadıyla imzaladığı tahliye taahhütnamesine 14 Nisan tarihinin eklendiğini gördü. Avukatları aracılığıyla tahliye emrine itiraz eden çift, evrakta sahtecilik iddiasıyla da şikayetçi olacak.

'ŞUBAT AYINDA SÖZLEŞME YENİLEDİK'...

Yaşadıkları evi evlenmeden 1 ay önce tuttuğunu, bu nedenle o zamanki soyadıyla evraka imza attığını belirten Zeynep Fırat, "1 sene geçtiğinde ev sahibi eşimi arayarak 'Yüzde 15 kira artışını kabul ediyorsanız, oturmaya devam edin' dedi. Biz de bu artışı kabul ettik ve şubat ayında sözleşmemiz yenilendi. Aradan 2 ay geçtikten sonra ev sahibi tekrar arayarak 'Oğlum nişanlandı, evimi boşaltın' dedi. Biz de sözleşmemizi yeni güncellediğimiz ve yasal haklarına başvurması gerektiğini söyledik" dedi.

'TARİH KISMINI KENDİLERİ DOLDURMUŞ'...

Evraka yakın tarihte imzalamış gibi tarih eklendiğini iddia eden Fırat, "Bunun üzerine evimize benim eski soyadımla icra dosyası geldi. Evi tutarken imzaladığım tahliye taahhütnamesini devreye sokmuşlar. O zaman bu belgeyi imzaladım ama tarih kısmı boş bırakılmıştı. Benim eski soyadımla bir evrak geliyor ama sanki yakın tarihte imzalamışım gibi tarih kısmını kendileri doldurmuş. Biz de avukatımızla bu konuyu konuştuk ve icra durdurma için başvuruda bulunduk" diye konuştu.
Evrakta imza atıldığı yazan tarihte ev sahibiyle görüşmediğini belirten Fırat, "Evrakta eski soyadım gözüküyor. Bahsedilen tarihlerde biz ne ev sahibiyle ne emlakçıyla görüştük. Zaten soyadım değiştiği için bu soyadını kullanarak imza atamam. Tarihi istedikleri gibi doldurmuşlar" ifadelerini kullandı.

'ÇOK KİŞİNİN BAŞINA GELİYOR'...

Gelen icra emrine itiraz ettiklerini ve kararı durdurduklarını söyleyen Özgür Fırat, "Bizim başımıza gelen Antalya'da, şu an çok kişinin başına geliyor. Tahliye taahhütnamesini ev sahipleri ve emlakçılar, tarih kısmını boş bırakarak imzalatıyor. İnsanları bu şekilde evden çıkarmaya çalışıyorlar. Bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılmasını istiyoruz" dedi.

TÜKETİCİ DERNEĞİ BAŞKANI neset gunduz 7a95b

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz

 

 

'HİÇBİR GEÇERLİLİĞİ YOKTUR'...

Kiracıların haklarının, kira artışlarının, tahliye konularının kanunlarla belirlendiğini belirten Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz ise Antalya'daki usulsüzlükler nedeniyle yerel halkın sıkıntı yaşamaya başladığını belirtti.

Gündüz, "Tahliye taahhütnamelerinin hiçbir geçerliliği yoktur. Kanun burada kiracını durumunu, ne şekilde zamların yapılacağını belirtmiştir. Savcılık, geçtiğimiz günlerde bu konuyu reddetti. Bu artık bir gelenek haline gelmiş. Herkes bir taahhütname alıyor ancak geçersizdir. Kiracıların 5 yıl hakları var. 5 yıl içerisinde kanunun belirlediği oranın dışında kira artışı yapılamaz" diye konuştu.

'MAHKEME REDDEDECEKTİR'...

Bu konularda kanunların geçerli olduğunu vurgulayan Gündüz, "Tüketicilerimiz bu konularda rahat olsun. Ev sahibi kiracıyı huzursuz ediyorsa; kiracılar da onları huzursuz edebilir. Bu artışlara dur demek zorundayız. Kiracımız bu durumda bir şey yapmayacak. Karşı taraf dava açacak. Olay mahkemeye intikal ettiğinde zaten reddedilecektir. Kanun ne diyorsa odur" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Erzincan'da yaşayan Sermet Urun, neredeyse tüm ömrünü uçarak geçirdiği için havada sıklıkla görülse de yerde çok nadir görülebilen ebabil kuşu buldu...

Erzincan merkez Çarşı Mahallesinde ikamet eden Sermet Urun, sabah kalktığında balkonunda uçamayacak durumda bir kuş buldu. Bulduğu canlının ebabil kuşu olduğunu öğrenen Urun, kuşun tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceğini belirtti.

YERDE ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR...

Dünyanın nadir kuşlarından biri olan, kendine has özellikleri ile halen esrarını koruyan ebabil kuşu, neredeyse tüm ömrünü uçarak geçirdiği için havada sıklıkla görülse de yerde çok nadir görülebiliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Denizli'deki Türkiye tarihinin en büyük ikramiyesi olan 212 milyon 285 bin TL'lik Çılgın Sayısal Loto kuponunun oynandığı bayii, bu defa 1 milyon 200 bin liralık ikramiye isabet eden 'Kazı Kazan' kartını sattı...

Bayinin sahibi Emrah Onaç, "Kazı Kazan kartından ikramiye isabete eden talihli tekstil işçisi bir arkadaşımız. Kendisi kazıyıp, ikramiyeyi görünce şaşırdı. Onun adına çok sevindik." dedi.

denizli bayii 2 296c7

Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki Emrah Onaç'ın sahibi olduğu şans oyunları bayiinden, önceki gün satılan Kazı Kazan kartına 1 milyon 200 bin lira ikramiye çıktı. Onaç'ın işlettiği bayiden oynanan Çılgın Sayısal Loto kuponuna da 13 Eylül 2021 tarihindeki çekilişte 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruş ikramiye isabet etmişti.

Bu rakam Türkiye tarihinin en büyük ikramiyesi olarak kayıtlara geçmişti. Onaç, hem Türkiye'nin en büyük ikramiyesini vermenin hem de Kazı Kazan'da büyük ikramiye vermenin mutluluğunu yaşadığın söyledi. İki kez büyük ikramiye veren bayii, Denizlilerin akınına uğruyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Bu senenin Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından sigara fiyatlarına yeni biz zam geldi...

Bu sabah bir sigara grubunun her ürününe 2 lira zam geldi.

sigaraya yeni zam 1 90c52

Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 40 TL oldu. Bayram öncesi de alkol ürünlerine yüzde 40'a varan zamlar gelmişti.

 

 

İstanbul Valiliği, kentte 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak ikamet ettiğini duyurdu. Bunun 542 binini Suriyeliler oluşturuyor. Açıklamada geçen yıl 23 bin kişinin İstanbul'dan sınır dışı edildiği belirtildi... 

İstanbul Valiliği, ilde ikamet eden yabancılarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün itibarıyla İstanbul'da 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak ikamet ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre bu yabancıların 542 bin 45’i geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerden, 763 bin 262’si ülkemize yasal olarak giriş yapmış ve ikamet izni almış düzenli göçmenlerden oluşuyor.

23 bin kişi İstanbul'dan sınır dışı edildi.

istanbulda kaç yabancı var 2 1e803

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde yasal kalış hakkı bulunmayan düzensiz göçmenlere yönelik mücadelemiz tüm kurumlarımızın işbirliğiyle sürmektedir.

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünce geçen yıl 71.959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerin 23.072’si İstanbul’dan sınır dışı edilirken, 39.525’i ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

1 Ocak - 3 Mayıs 2022 tarihleri arasında; 11.936’sı Afganistan, 2.853’ü Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 25.644 düzensiz göçmen (1.933 yabancıya adli işlem yapılmıştır.) hakkında işlem yapıldı. Bu yabancıların 8.773’ü İstanbul’dan ülkelerine sınır dışı edilirken, 12.684’ü sınır dışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü, kolluk güçlerimizce tespit edilen 240 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerine başlanmış olup, işlemleri tamamlanan 280 Afganistan uyruklu yabancının havayoluyla sınır dışı planlaması yapılmıştır.

Düzensiz göçmenlerin tespit ve sınır dışı edilmelerine yönelik çalışmalar etkin bir şekilde devam etmektedir.

'Yoğun turist girişi yaşanıyor'...
İlimizde bulunan her yabancı uyruklu şahıs, sığınmacı ya da mülteci olmayıp, turist olarak ülkemize gelmekte ve daha sonra ülkelerine dönmektedir. Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görmek ve tatil yapmak üzere gelen yoğun bir turist girişi yaşanmaktadır.

Geçtiğimiz Mart ayında deniz ve havayolu ile ilimize gelen turist sayımız geçen yıla oranla yüzde 112 artarak 1.156.400’e, bu yılın ilk 3 aylık döneminde ise 2.904.460’a ulaşmıştır.

Ülkemizde en çok turist ağırlayan şehirlerin başında gelen İstanbul’umuza en çok giriş yapan yabancılar arasında yüzde 10,09 oranıyla İran, yüzde 7,97 oranıyla Almanya ve yüzde 7,82 oranıyla Rusya Federasyonu vatandaşları bulunmaktadır" 

 

 

 

 

 

 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Zeytindalı Harekât Bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda İs.Tğm. Talha Bahadır şehit oldu...

TEĞMEN ŞEHİT.2 4d038

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytindalı harekat bölgesinde, teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan İstihkam Teğmen Talha Bahadır'ın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytindalı Harekat Bölgesinde, 04 Mayıs 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İstihkam Teğmen Talha Bahadır ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Bakan Akar'dan taziye mesajı...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit İstihkam Teğmen Talha Bahadır için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 4 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: MSB/ AjanslarTürkiye’nin 1930’lu yıllarda Halep vilayetine bağlı olan ve Fransız mandası altındaki Suriye’de kalan İskenderun Sancağını topraklarına katma politikasına ağırlık vermesiyle sorunun başladığı görülmektedir. Bugünkü Hatay iline karşılık gelen bölge 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile Fransa’ya bırakılmış, ancak Fransa’da Ankara’nın arzusu doğrultusunda nüfusun yaklaşık %39’unun yaşadığı Türklere ve toprak mülkiyetinin büyük bölümünün Türklerin elinde bulunduğu bölgeye ayrı statü tanımıştır.

 

ALANYA GÜNEŞİ HABER YORUM BENİM FOTO İLE OVAL 1e0b2

1937 yılı itibariyle Avrupa devletleri arasındaki politikalar Türkiye’nin lehine gelişmiştir. Türkiye’nin Almanya ile ticari yakınlaşmasını gören İngiltere ve Fransa, Milletler Cemiyeti’nin Türkiye’nin Almanya’dan uzaklaşması adına Hatay’ın “ayrı bir birim” olduğu kararını almıştır. Bağımsız devlet olan Hatay, 29 Haziran 1939’da Türkiye’ye katılma kararı almıştır. Hatay’ın jeopolitik değeri geçmişte olduğu kadar bugünde önemi korumaktadır. Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in güvenliği ve ulusal çıkarının korunması bağlamında Hatay’ın konumu büyük önem arz etmektedir.


Hatay’ın konumu itibariyle doğu-batı ve kuzey güney doğrultusunda uzanan yollar üzerinde pozisyonuyla jeopolitik açıdan büyük önem taşımaktadır. Ayrıca sadece Belen geçidi doğuda Amik Ovası ile batıda Akdeniz’e açılan İskenderun Limanına uzanan konumuyla, Mezopotamya, Irak ve Mısır’ı Akdeniz’e bağlayan stratejik bir değerdir. Doğu-batı ticari ilişkilerinin devamlılığı için kısa ve ekonomik güzergâh deniz yoluyla bu bölgeden geçmektedir. Bu özelliğiyle Hatay, Anadolu’ya hâkim olmak isteyen devletin, doğu batı ilişkilerini kontrolünde tutabilmesi için Hatay’ı elinde bulundurması gerekmektedir.


HATAY’IN ORTADOĞU, DOĞU AKDENİZ VE KKTC’NİN GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN ÖNEMİ...
Hatay konumu itibariyle kadim tarihinde olduğu gibi bugünde Türkiye’nin ulusal güvenliği ve çevre coğrafyasının jeopolitiği açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası teorisini geliştirdiği, Soğuk Savaşın bitişi ile uygulamaya koyduğu ve son olarak “Arap Baharı” süreci ile vücuda getirmeye çalıştığı Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) kuzey Afrika ile birleştirilmesinde Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Suriye’nin kuzeyi ile kuzey Irak’ı kontörlü gerekmektedir. Bu bölgeleri içeren coğrafya göz önünde bulundurulduğunda Hatay’ın içinde bulunduğu Ortadoğu güç dengeleri ve bloklar arası çekişme alanı, deniz yolları ve 19. Yüzyıldan itibaren petrolün kontrolü önem kazanmıştır. Burası tarihi İpek Yolu ve hatta “Yeni İpek Yolunun” geçtiği, önemli boğaz ve su geçiş yollarının düğümlendiği bir bölgedir. Dolayısıyla Hatay, Anadolu’nun güneye açılan kapısı, Anadolu kilidinin altın anahtarıdır.


PKK’nın organik kolu olan PYD, Suriye’nin kuzeyinde bir “terör idaresi” kurmak üzere ABD ve Rusya ile pazarlıklarını sürdürmektedir. Kuzey Irak Kürt yönetimi ile Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan “kukla” terör yönetiminin birleşmesi ve bu koridorun doğu Akdeniz’e ulaşması hedeflenmektedir. Bunun içinde elbette en büyük engellerden biri stratejik konumu itibariyle Hatay olduğu görülmektedir. Neredeyse 10 yıldan fazla PKK, Hatay’ın dağlarında dolaşmaktadır.
29 Ağustos 2018’de dönemin Suriye dışişleri bakanı Velid Muallim evinin balkonundan Hatay’a doğru parmağını göstererek “İskenderun Suriye'nin sancağıdır ve onu bir gün er ya da geç zorla da olsa alacağız”(Akşam, 2018) diyerek Türkiye’ye karşı tehditkâr açıklamalar bulunmuştur. Suriye’de Esad rejiminin dışişleri bakanının bu sözlerinin ardından ne Rusya’dan ne de ABD’den Türkiye’yi destekleyen net açıklamalar gelmemiştir. Hatay konumu itibariyle İskenderun Körfeziyle Ortadoğu, Orta Asya ve Azerbaycan enerji kaynaklarının dünyaya açıldığı terminaldir. Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD terör idaresi olması yolunda Rusya-ABD ve Esad rejimi anlaşma süreci içinde olduğu görülmektedir.


Yakın zamanda ABD bu bölgedeki petrol gelirini PYD’ye bıraktığını açıklamıştı. Netice itibariyle ABD, Suriye’nin bu bölgesini, Afganistan, Irak, Akdeniz enerji kapsamında kontrol edilmesi gereken önemli bir kavşak olarak görülmektedir. ABD’nin bu hamlesi, PYD’yi meşrulaştırmak adına önemli bir adım olarak görülmektedir. (Deustche Welle, 2020).


Kurulması hedeflenen PYD kukla idaresinin yönetimin görevini tam olarak yerine getirebilmesi için Doğu Akdeniz’e çıkışı olması gerekmektedir. Çünkü karasal coğrafyaya hapsolmuş bir Kürt yönetiminin denizle bağlantısı ve enerji terminali güzergâhında olması amaçlanmaktadır. Jeopolitik konumu ile Hatay’ın bu proje önündeki en büyük engel olarak görülmektedir. Çünkü Hatay, Anadolu’dan Suriye’ye ve Ortadoğu’ya geçiş yolu olması ile beraber Afrika ve Avrupa’ya açılan liman kenti olması sebebiyle doğu ticaretinin merkezidir. Anadolu’nun doğal uzantısı olan Kıbrıs adası Türkiye için Doğu Akdeniz’deki adeta “batmaz uçak gemisidir.” Aynı değer görülmesi gereken Hatay, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu coğrafyasının altın kapısıdır. Dağlık Karabağ ile Hatay, coğrafi olarak uzak olmalarına rağmen ABD, Rusya ve AB açısından stratejik önemi neredeyse aynıdır. Çünkü Hazar havzasının bereketli enerji kaynakları ile güney Kafkasya’nın stratejik değeri ancak Hazar petrollerinin İskenderun körfezi üzerinden doğu Akdeniz’e ulaşması ile artacaktır. Amaçlanan bu stratejide Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan kukla PYD terör yönetiminin denize çıkışı sağlanması gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır.


Derin tarihi geçmişinde olduğu gibi bugün de Hatay, Doğu Akdeniz jeopolitiği ve Ortadoğu siyasetinin belirleyici unsurlarından biridir. Arap Baharı sürecinde ABD ve Rusya’nın vekâlet güçleri olarak kullandığı PKK’nin organik devamı olan PYD/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin meşru zemine oturtularak “devletleştirilmeye” çalışıldıkları görülmektedir. Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan “terör koridorunun” Kuzey Irak Kürt yönetimi ile birleşmesi ve son olarak bu hattın Doğu Akdeniz’e çıkışı sağlanarak Türkiye’nin çevrelenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca KKTC’nin güvenliği de bu şekilde tehdit altında olacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda en kritik bölge olarak tarihte olduğu gibi Hatay göze çarpmaktadır. Hatay’ın Türkiye’den hukuken koparılmasının mümkün olmadığını görenler, fiilen, Hatay’ı “terörize” ederek, istikrarsızlaştırarak bunu başarmanın niyetinde olduğu görülmektedir.


Hatay’ın güvenliğinin, Doğu Akdeniz’in, KKTC’nin ve Karabağ’ın güvenliği ile doğru orantılı olduğu göz önünde bulundurulması, Türkiye’nin gelecekteki dış politikasının şekillenmesinde büyük önem arz etmektedir.

 

 

 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü, "sosyal medyadan paylaşılan provokatif görüntüler ile kendilerini "Afgan, Pakistanlı" hesaplar gibi göstererek ülkemizde iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır." diyerek uyardı...

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan paylaşılan provokatif görüntüler hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Kendilerini "Afgan, Pakistanlı" hesaplar gibi göstererek iç karışıklık çıkartmak isteyen hesaplara karşı uyardı.

emniyet genel müdürlüğü 2 0545d

İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan

kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntüler ile kendilerini "Afgan, Pakistanlı" hesaplar gibi göstererek ülkemizde iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır.

 

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ekinlere, meyve ağaçlarına ve otomobillere zarar verdi.

Gaziantep-Besni Karayolu beyaza büründü...

Besni'de ilçeye bağlı belde ve köylerde aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 15 dakika sürdü.Dolu yağışından dolayı ekinler, ağaç meyveleri zarar gördü.

adıyamanda dolu 2 e77d9

Dolu yağışından dolayı ise yaklaşık 7’e yakın aracın camları dayanamayarak kırıldı.Gaziantep- Besni Karayolu Çakırhöyük beldesi mevkiinde beyaza büründü. Yolu kullanan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.

adıyamanda dolu 3 17eb7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Ajanslar

 

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan 1 asker hastanede şehit oldu...


Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 30 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Mümin Çarkcı teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde Şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

PİYADE ER ŞEHİT 2 25041

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI...


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Çarkcı için taziye mesajı yayımladı. Twitter'dan yapılan paylaşımda "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

 

 

 

KAYNAK: MSB/ Ajanslar

Gazeteler